Skip to main content

Full text of "Dánta Ṡeáin Uí Ṁurċaḋa na Ráiṫíneaċ"

See other formats


c *DÁnc/\ SeÁin §) «s> n& Í^ÁiúíneAC ^^ • ,, • CAT)5 O DOtinCAT)A 
•óa scittw?;. <&***A4 a^ Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/dntaeinuuraanariOOmurc ^0jfc.^\v^'^^^'^^V^ P^'^fectÁ^tí» vrA)jitf V^ V^fATUW 
^f&Vví vy mavíiAtft-' &f<^AU5? ^* 4>m {ífc $$ 

. fc A ATJa^ ^p**^ $M%Á &{*$ (£olsW4M VHfcjwl •♦. 

| f jiV^J^ *5* íl *> ^ So wV^o ►• 

. - r ■„■.*. /j LeAÚAnAC a 224 -oen leAbAf 23N13, fAn ^A-OArh RÍ05-ÓA. 
SeÁn tia RÁicíneAC fém "oo ceAp, A^iif "oo fCf ib. JeóbÚAji An 
u-AirifiÁn A-p LeACAnAc a 73 T)en LeAOAji fo. tií ceAT) A^Ainn ó 
ConiAtuúf An AjA-OAirh, cun -oeilb An LeAÚAnAij cm\f -00 

fOluf-tjf AjDAT). x> An ca 

seÁin ui rhuncAt)A 

riA nÁicinoAC. Af\ ti-^ gcuft 1 n-^5-A|i 

T)0 

cat)5 ó 'oonncA'óA, 

.1. zó\ir\A. 
Aft n--A ótif\ ^tn-Aó 
*oo 

Connti^t) ha s^etntge, 

1 mtMite At-A Cttat. 1907. JK>8TOX OOLLEGl LÍBRARí f-'M h*Ví N i ? M > ; .! ^«a PRINTED BY 

SEALY, BRYERS AND WALKER, 

MIDDLE ABBEY STREET, 

DUBLIN. i a a T)on OCémrx 
tTlárisan tTlurica'oa, 

Uacrafidm 

Cfiaob phafióij^e an Chmn Oiuai-o 
1 sCoficai^, 

T)e Chonnria'o na ^aeiiilse, 

a 5 u r S C(e ^ ea ^ 5 cm ccnm, 

T)o TcoifiBifnrn an cnuarac fo T)'amrvánaib T>ume T>e 
fna peariaiB ba faoiíeamla ba gaolmaji T)ó, .1. Seán 
na Hcnéineac. 

Mí molaim mns acu ruiT) if leat; — 
OigrieaCT cearix; ó fmfiri ; 

T)emeax> pó§nam pearrAt ari áip 
T)o Chlannaib qjipa tníleaT). uemhRccoh. Klí TOgéa afi f>ume an o-ana-cion a Beié ai^e ap 
an mbaLL 1 n-a fuisafS é. 11 í hionnx:aoib an t:é ná 
panann an cion pom ai^e. CCfi an af>bap-fan cá f é 
T)e T)ánaiT)eacT: tonnam-pa a^uf a meaf 50 maiépiT) 
^ccexnl na ^aefnL^e f>am pém 1 n-a BpinL páifnse 
aj;am pa Leabap po 1 Leié an binLL B15 1 n-a p ugaf) ip 
n-ap Trógaf) me póm. 1p móp «Sap meaf>ón bom an 
ball pom. 

T)o f>emeap miqiaci: cun ^ac níf> a Bí T)0-ítn^- 
fionna T)0 tTn'niugaf), ie pínL 50 Cpó^npuf) áfi paoéap- 
t>o Lucr: pogLuma na ^aefnLge. "D'étp mo f>íciLL cím 
gtif éetp ofm fiu-ouí abpup if toLL; agup t>o 
fieamnuVs uann puT>aí gup nnan Liom T)o ctijt 
ifceac. 'Cá fínL agam ná beifap. pó-fnan opm 
'n-a Trcaob. "Ní bionn faoi gan Loct:." 1f T)óca 50 
fiaib Locto fé Leié ap 8heán na Pvái£ineac, aguf if 
T)eimm nac T)ume gan Loct: an cé atrá ag cup a f>ám:a 
1 n-eagap. 

r 

"O'aon-gnó t> p cc^ap méiT)if eacc na nT>án?:a f o gan 
■cfiácr; aifi. 'Cá eóLuf ap pa$áiL ceana pém afi 
cúfipaiB móiT)ipeact: na ^acoiL^e, agup ní bficaéim 
puinn pé Lei£ T)o bpéiT>ifi a cup Leip fm a paorap 
Sheám na RáixMneac. 1f beag T)Ume anoif 50 
mbíonn T>eafimaT) aifi um méiTnfieaeT: T>úíícuif na 
SaefnLge. viii RempxtT). 

NíL uami anoip acr; nio t>uiT)eacup T)o ^ciBáil le 
T)aonnV> t)o 6aBjun§ Liom. T)o Léi§ HipeáfiT) 
Poí;luf)(( na pfiorfttsa póiB map. m£aiT)íp agup ip 
lonvoó L 11 b afi lafi vo 6eafu;ili§ lonnra. T)o fiéi-oci^ 
an cQDcaifi pea-oap, Laosaifie, Canónac, fiomnc 
fncrBmanna -oam. Ní bea^ a Bpuaipeap T)e congncrrn 
ó Sheán O Ca-oLcn^ 1 gCuiLmn Ui Chaoim, cxguf ó 
CCniLaoiS Ouama ón T>'CeampoLL 5 e( *L. 

1p T)uaL mo f>uiT>eacup T>on GOéaifi T)iafimaiT> O 
fflufica'oa, Canónac, ^a^a^upapóifue fflasChfiom'oa, 
a éu^ -oam fiomnT; láimpefiíBne ap a pcóft, aguf a 
cal5jiui£ Liorn 50 ponnamap. 1 n^ac aon spLi§e. 

Ní T>emim 7>eafiíriaT> ap UaccafiánaiB na LealSafi- 
Lann 1 fflui£ "NuaT)aT;, pan CCsaT>am ftío§T>a, ná 1 
5CoLLonpT;e na 'Cfiíonói'oe. bápip, T)ea^-múme a 
Bfiaicim-pe ofiéa 1 gcoíímuiT>e. 'Ca'05 O DonncaT>a. 1 mbaiLe CDca CLiau, 

Lá beaLcaine, 1907. AVi Ctótl. X)eAtA fte^m r\A ítÁitíneAó LeAÚAnAC. 
xi. *Oáy\za áe<ám nA \\Á\tmeAt — C^oince : 

1f ciac 'f if oféf a ctoifum An fcéit 'n-A tAOAijic, . 1 

SeAf b An x>Áit a bÁif a óf éice cf ín, . . 4 

1f curiiA 'f if ceAf x)on rhuriiAm 30 f eAf , . . 7 

1f umn An uÁfc An u-ÁifeArii x>éix>eAnnAc, . . 13 

1onAX) ^An x>eAfbÚAcu feAtb An ufAO^Ait f eo, . 17 

An btÁú if buACAi$e jítrAif pumn eAX)pAinn beó, . 21 

mo curhA, mo teAnb, mo ÓAf a, mo bf ÁÚAif, . . 22 

"Oo joitfmn 50 teóf , if f óf níof b'ionjnAX) An gníorh. 25 

OpnAX) A^tif óacu nA héifeAtm uf íx> An x>uf eóif, . 29 

1f X)oitb tiom aii c-Áf fo, . . 3 t 

A fiji fíneAtuA úféiúi§, . . . .36 

Cé móf x>e cúifib curiiAX) A^up CAomue, . . 40 

1f ciac X)'éi5pib t)o ctéif if "00 ÚAipuoAtAib Cfíoc, . 48 

CÁ fÁnAi^e ^An f^epeArii, . . . 52 

ScéAt uaii fcé^tAib óacu 1 ^CtÁf ttnfc, . . 06 

Oix>eAx> An CÚ15111,. nÁ]\ criÚAit Aim^ixbe f Ann, . 62 

^rhfiin T)uvcm : 

A Uí jtójtriiAiji iva íióijeAcuA x)0 cf uúuig uf Á3A 'f muif, 64 

-ÁijteAíh eAcuf a An §AtAif 'nAf ttn jeAf 50 uf éiú, . 69 

tiAij nA ngf Áf n^f ÁximAf , mo CAf a cf oix>e ionnúm, . 67 

5tnx>e gAc ctéif 1§ téi^eAf An teAbAf x>o fCfíobAf, . 71 

1f f éic me bí ctAon x>o ^ac cionnuA, . . 72 

drhfUMn cun TVAome Ai^ite : 

CÁix> UAifte tÍ>AnbA a^ AUAt 'f A5 Áx>bAcu te miAn, . 73 

pobAt tem pobAt ní cofriiAit a$ éAn-upA5Af u, . 76 

Ax)Aome riiAiúe fUAif beAnnAcu if x)Án if x>féAcu, . 78 

t)íox> nÁf §Aex)eAt éAX)bAfX) ^tAn eA^nAix)e Lhwyd, . 79 

TJo x>eAfbAx> tmn 1 ^Cof CA15 coif Laoi, . . 80 

X>o f eótAX) me Af bAimf 'nAf AriiAfCAf bé, . . 84 

"pÁitue f o:rh 5f Áx> ^eAt ha uítte, . . .85 

ní riiAcunAÍm 1 LeAÚ Cumn nÁ 1 ^ctÁf nA muriiAn, . 87 

1f x)ume x)o foitceAX) 1 x>uobAf iia nAOi mbéiúe, . 88 

CuiffAX>-pA im x>Án fíof cÁitix>eAcu cturiiAit, . 89 

teó^An oitue ^An teitheAf An ptAtú §f áx>ac riiAoixnm, 9j An CtÁj\. LeAÚAUAC. 

CA f AjtAifte ctifce gAn uifeAfbA "óeA5-thtfwe, . 92 

CÚlí ACÁ gAC LÁ T>Á lCA^AX) &5 f AOJtAlO, . . í>3 

éAT)Áll 5pCAnUA OO gtACAf Óm CAfAIT) cohifo^ 11 1 f, . 94 

Sm CftfocnAth A|t pcjtíbinn An Acaji T)onnu\Lt, . 95 

d f A^Aijtc; §tum ó UfteACAin coift T>e fíot ua teóJAn, . 96 

SpÁf Le íiAéjt tjo úfÁóCAf péin, . . .97 

tno ftÁn-fA peAfUA Le hÁ'óbACX if AiceAf. . . 99 

1f é Seón An bjtumneAt uac mi|te -óíb fiA"ó 'nÁ í, . 101 

Atnjt,\in gfuVó, -jfX. : 

CÁ fcéAtcA 1 ii-uAim 'f 1 n-Aifue AjAm, • . 103 

T)0 CUAtA"Ó-f A CÁlte UAC UAfAt te f ÁÚAT), . . 106 

If CAfcniAf 'f if cif im cÁ An f uif eAnn uug iomcuf móf, 108 

CÁ geAftÁn te ceAcu f íof aj feAf 5fmn "° en é 1 5f» • H* 

Coif cuinne if me a$ fiubAt 30 tútmAf pfAf, . 113 

niAix)eAn AOibmn Aft íoJAift An ^teAnuA, . . 115 

AtnjuÁin Caince : 

níof cuibe *óon gAf jiait), tAftjt Amí-15 óri Áifo at>c;uait>, 118 

1f ujtéit 'f if tAg te cAmAtt mé *óom ctAoi-óe, . 120 

<\ Ótéift 15 cneAf ua, if a ^tAift f éit jtum Aoifco, . 121 

píob mÁ gtACAf 1 LÁ11Í1. . . . . 123 

Sin f eAfUA *óon "oÁirn cúif jÁifte if Aicif Le miAn, . 124 

pé fóx) au UAÚAin x)o LeA^A-ó An uíoftÁnAc, . . 125 

ní *OAm nÁif e au geAftÁm feo Aft m'mcnrm-fe, . 126 

^Ai^e 5f uAm*ÓA fpf caLLac fcuACAC, . . 134 

UÁ£fU\, . . . . . .137 

poctólf, . . . . . .161 

Aifex\rh Amtnnedó, . . . .197 

Láirhpcf ítme Agtif mAt-Ai|\c fiáice-Aótnp. . . 213 

LeAbx\in *oo fC|\íb SeÁn wa K^icíne^ó, . . 223 5 e ú n n a - c u n n u n s 

An tjCAtAIT) AgUS Atl né SAO30H 

seAin n^ n<yitíne<\c. 
i.— a smseAnACu. 

X)o fti5<.vó Se^n Ó tllufCATM n<\ 1lÁiúíne<\c> 
1 bp,<\f óif ue Ó^if -ai^ n<<\ bf e*\f 1 bf íof -úofAC n^ Wá\\za 
1 nibtM'ó^in a 1700. ZÁ ugTMfáf 4511 f *oe.<\fbiigA'ó 
u^i*ó fém ^gv\mn 1 T)Ux\ob n<\ bti<\*ónv\ 1 n-A fuis-At) é. 
1 tex\b,<\f f\an A$;AT>x\m tlíog'óA, 1 mtMite AtA CU^t, 
ife.<vó geibue,<\j\ avi *oe^btig^*ó fo. 23 E 14, á 
corh-AjAÚxx. X)o b'é SeÁn Ó T)<\tAig ^ rcj\íb é, ^gttf 
t)0 t^fjiAmg fé ctnT> *oe -<\ te^b<\f a fCftíb Se.<.\n n.\ 
t"U\itíne.Aó. Af te<<\c<\n,<\c d n^oi *oen te.<\b<\f ro, 1 
nT>ei|\e.<\T) THn\in Caúáu), -o'AúfCfío c\n X)ÁIÁc <\n £iou<\ 
f o a fe^n-te^\bx\f SeÁm : — 

"Agtif 1 SeÁn Ó ffltifcxvó^ nx\ n^itíne^ó 1 sC^ffUMg 
n-d bfex\f, 1 mb,<\fumu,<\cu tT1tifCft<\ige, 1 5Connu.<\e 
Cof CxMge, T)o úofntng x\n te^bx\f fo t>o f Cjiíob^'ó, avi 
céxvo IÁ T>e "Óecembefi, 1724 ; a^uv T)o ctiif 'OÁ 
ce^n^t 1 gCoftCxvtg é, S-c\ú-<\|\n Cávca, 1726. &svl\ 
v.a né x\oif An fCfibneóf a ax\ ux\n f om .1. fé btiATmA 
fice^T) gtíf x\n íilifCA foin.'' 

ní bex\5 T>e te^futif *otímn n^ foc.Mt ú*o ó n-A 
Lánti fém. 

X)o b 'iongn^ó tiom, a\\ fe,<vo ,<\bf<\T>, a óftnnne a bí 
eóttif a^ avi nX)ÁlAC 1 *ou<\ob n,<\ VjUavvia 1 n-A f u^at) 
Se-án, if nÁ\\ útig T)úmn tigTMft teif . t " bp ti*úe<\cu 
r\A ffitimxvn " T>eijt f é : " John Murphy (Se-ágAn 

1 ní teAnudf» t>o teiujuug^x) SeÁm Annro, -acc ip f éiT)ift é 
f AgÁit 1 n-oeifieAT) An teAOAifi reo. \ii V)c\\r\\ Se^in tu\ ttÁitíneAó. 

0'nhi|\cúv;.vVó), boru at ÍlÁc,\oinne,\c, County of Cor'lt, 
in March, 1700, was distinguished for the beauty 
and pathos of his elegiac cornpositions." • Acc 
bucvit <\n te-AbAf ttu\p unuvm, tm^eA^ cvn fcécvt 50 
teif. Af Áti peAn-teAbAf a fCfíb SeÁn fém if e^t) 
puAif Ati 'ÍXvtcvó An c-eótup. tlí fiof ca bptutcvn fecvn- 
teAVjv\|\ út> Anoif. 

ttuT> eite v\oei|\ cvn D,\Uc : " In the year 1726 he 
had trauseribed, with his own hand, many native 
historical tracts of high value," A5 CvVgcvifc t>ou 
qreAti-te.cvb.Af tu,vf & bí cvimfom Afíp. T>uc\m cfecvn- 
ciuf Af Ucviftib iic\ tHtnficvn if ecVó THiAin Ccvtcvm^guf 
T>e féif cvn ce<\fctuf tuc\f ó SeÁn fém, 1 mtoticVóAin a 
1726 vo fCfíotocVó é. Sau mtoticVúAm ú*o 50 tiÁif ite 
ip ecVó cuif Sec\n cfíoc Af cvn tecvtoc\f, cvgup to'é f\n cv 
tug cvf cvn uTXUac 1726 a rhcvoi'úecvm 1 teit cuit> ^oe 
fcVotc\n cv tcvnrie. gcvn cvrhfUf bí cvn ce.vfc cvige cvnn. 

Acc t>o toí mecVfbtcvtt cVf cvn nt)cvtcvc cvn cumcv eite. 
T)eif f é tmn guf 1 n-cvic t>a ngcvif mtecVf " ttcvtcvomn- 
ecvc M 1 gConnccve CofCcvige T)o fugcvó SeÁn. ílít 
c\on cvic 1 gConnccve CofCcVige 50 TJCugCAf t; ttÁt- 
cvomnecvc" cvif, cvcc if lonróó aic cvnn 50 topmt 
"ttcvitín," cvif. ^ttcvtcvomecvc }> nó " ttcvitíneAc " 
cvn gemecA.mncVó a\\ cvn topocAt (í ttÁitín," Aguf 
if longn \ó tiom ^A.n &n "OÁtcvc tm tUcVó fom, 
m-cVf ní bftngmn-fe a Cfei*oecvrhcvmc nÁ gujv b'eót t>ó 
é. X)o b'é au Ccvgfcv fom cuAf, cv bí A5 Sec\n 1 n-A 
tecvbcVf fém a cuif cvn T)ÁtAó cvmu*óc\. X)Á rhéro cion 
cv bí cvi^e a\\ fcfibmmb Secvm, níof b'cvitmt) nÁ níof 
b'eót *oó au óe.<vnncAif 1 n-cV|\ rhc\if c\n pite, Aguf 1 
n-Af Ccvit tifrhóf t>á fcvogcvt. tluAif T)o conncvic fé 
SeÁn Ó tDtifCcVócV í( v\a ttcvticvomecvc '' fcvn cfe^vn- 
tecvbcvf úT) T)o cecvp ^cvn cvrhf tif guf u ttcvticvomecvc " 
*oo b'cvmm T>on bcvite fe.áf Amn 1 n-cv fugcvó Secvn. ílí 
mcVf fm T)o bí cvm. Ilí't mfncv foctcvib " ncv ttcvitínecvc }> 
cvcc f ófc tecvf-cvmm, nó cvmm v\a Cf eit)e gtif T)1 SeÁn. 

X)e féif 5AÓ T)ecvttfcvim if 1 gCvVff A15 ncv b^ecVf *oo 
fu^cvó é, c\^uf ^An cvrhftif a\\ T>orhc\n if c\nn T)0 bíot) A ámfe^fiAóc. xiii 

A óorhnti! úe. Uá finné An to 115.411^15 ^s-dinn óuige 
fin. A5 cAg^ipc 1 *oon <aic u*o ^voeiji, 50 f\aib Se<án 
"1 n-A comnurúe 1 mbéó.t au *oofunf tu\j\ te^c ^5 
tMj\f Aig ttlófiA O^ite n<\ ^Ctoc." Tlí fuliif\ nó tM 
eótuf cftuinn A5 ^n ton^ÁnAó 'n-A c^ob, m-Afi 5-Aó 
émne X)\ fu,Af te tmn a ói^e b<.\ cuurnn teó Se^n. 
ílu*o eile, if é C,v;\p<M5 r\A bpe^fi azá tíof at; Se<<\n 
mA^ b-Att comnui*úce 1 n^Aó x\on te^b^f, ge-dtt teif, 
»oa|\ fCfíb f é ó X>\a&qa\x\ a 1724 50 *ocí btixvó-din a 
1762. '11-x\ ce^nncA fom, *oeif fé féin tmn f-dn 
-Arh|\^n *oo ceap te tmn cmne-Af a Uime 2 amce^tt 

X)l\AX)A\n A 1745, 50 fUMb sl AT\ b<An,<\tCflA Óf fÍ0tf\Ulg '' 

.1. a \r\ÁtA\\\, 'n-A comnui*óe 1 n-ém-age^f teif. 1fé 
if *oóicige guf aX) av\v\ vo fug^vó é teif. 

X)a *oe t|\eib X\\x*\\ca'óa v\a RÁicíne^c *óo SeÁr\. An 
tláicín f eo ó OfUAf ava\\ av\ A\r\rr\, zá fé a\\ av\ *oc<\ob 
t\iA\t> *oe pAjióifce av\ UeAtnpuitt jit 1 n-<<\ice tet)éx\t 
AtA S^\U\mn. An ttáicín if mimcí a cu5a\f\ a\\\, <\cc 
ítáitín av\ Coitig (nó au Cuitg) av\ Cfe^n-Amm. X)a 
cui*o "o'feAfUMin *ouccuif tíl-dc Ca\\}\ c-dig Sp-ámne-dó é. 

1 nlofCd nd mt)dnn 3 1 mtuute Ac^CtMC zá ua'óacc 
Se-óm tií Thuf\c^*ó<\ éi^in ón Rdicín feo, a fudijt b-df 
1 mbti<vóAin a 1727. 1f oeAttf\dCdc gu|\ "oe-dfibf-dt-dif 
AtA\\ x)o SeÁn é fiú*o. X)Á mb'é a AtA\\\ é 00 bexvó 
A\r\m Se-áin tudi*óce 1 ^cof.p n^ tiu,d*ó,dccd. ílí't 
Ammmgce x\nn acz T)orhn-dtt .1. truvc *óon cé *óem x\n 
u-A*ó^\óc, -d^uf Gtbtín, mge^n *oó. T>o cuif\ An Seán 
Ó XY\w\\caX)a f o a *úedf\bf\-<\Cdif\ édtnonn rr\A\\ ficmeóif\ 4 
a\{ a ua*ú-Acc 50 ce-Ann Cf\í mbtiA*6^n, -Agtif r\-A *ói-ai*ó- 
f-An a X)eAr\ if a \t\ac "OomnAtt. "CÁ -AinmneAó-A bei|\c 
pmnéite &£á bun .1. Daniell Murphy ^guf John 
Morphy. 13*1^*0 f ú*o 5<\n Atr\\\ uv \wac p\\ r\A tiuxvó^ccá 
-Aguf Sein fo -Ag^inn-n-A. X)o b'féi*oif ^u^ b'é ^n 
cé-Amonn Ó ÍT1u|\c^ic)-A f o At<\\\\ Ar\ fite ^cc nft X)eirh- 
niug-At) a\\ teictig óuige fin. 

1 f é^c |\etii-iiÁ"ó XLVII. 2 AmjiÁti a XVIII. 
3 The Record Offiee, 4 Executor. xiv V>oaua Se<\in r\& ll^iúíneAó. 

ó pAf\óifce Cnoc an t)ite 1 n-Aice 1mf CognÁm if 
eA*ó tÁinis rmnnncijt rhtifió-A'ó-A 50 *ocí ttÁicín ^n 
Coitig. T)eAj\Vunge-Ann ScÁn An méro pn *oúmn f\A 
fcdOine-At) 1 d tjem fé a\\ a T>\\ÁtA\\\ g<AOit, .1. T)i,Af\mAiT), 
A fUAip \*Áf 1 mbtixVÓAW a 1754. ~GA tu\ite fexVftAwn 
Annfúp a|\ a *ocn5UAf\ t)vMle tlí tÍHiftCA'óA, A^uf uaca- 
f An a f?tiAi|\ fé x\n -Amtn. t)í Se-Án ÓtTluftc-A'ó-A ón -Áic f eo 
" 1 *ocf\tnpio n.A 5C-A|tf\tAó, n -Aguf níoj\ tVi.ongn-A'ó tiom 
x>Á mb'é f iú*o >a pu<Aift iua CÚ15 nu\iftc ó tfmAOi UA]\Ait 
*oe |^tu\ geAftAtuAib, mÁ'f mófteiT)ce ,Aifte.Am ita 
btuvónA *oo-geiV)mí*o 1 ^cuiT) T)e ftiA LÁniifCftítmit), 
T)e cionn nx\ 5CÚ15 fiAntr a fc óé-AnAim X)Á cúi^e^ft mAC 
T)o mAftbA'ó 1 gcAt. 1f cótn ,a me-Af 50 fu\il> fé x\ft 
ftUAigob ÚigeAf\n,A thufCfu\ige 1 5C05.AT) «a 1641. T>Á 
5CuifiT)íf 5^ e,ó1 t te céite x\n u*\if\ úT) t>o be-A*ó a 
rh-AtAiftc te hmnfmc <Af\ fC-Aift n-A hBif\e«Ann ó f oin. 

X)a te fn^ C-Aftjtt-Aig f e-AfiAnn Cnoc -An t)ite, ( .Aguf ní 
fuLÁif nó if ó *óume aca a pux\ift ftnfCAft Se,Ám feAtb 
x\f\ ^n ftÁitín. T)'éif ^n co5x\it) 1 ^comnib ftí lix\m, 
*oo cuifte^\ l ó 1^ftx\ Ctomne C-Af\f\tAig te fUAóc if 
te pm. T)o f\ux\i5e^\*ó -Af Cifunn é pém Aguf t>o 
ctuf\e,\t) ce^\nc .Aft «a feA{u\nn,AiV> T)útcuif. T)o ce-An- 
ntng pe-Aft T)e rhumncift ieAb-Aitm uf\móf\ T)e p,Af\óif ce 
-An Ue;\inpuitt ~&l. ^5^f tlÁitín <\n Coitig 1 n-émfe,Acc 
teif. T)'fx\n mumncijt tílufuuvóA f<\ HÁitín Árh. 
T)ume ,aoa a V)ío*ú 'n-x\ fte.Acc,Aifte fCÁic 45 x\n cigex\ftn^\ 
c-Atm-An ; x\guf c^ fé f ^i"óce n^ f-Ait) *oe cíof ofttx\ x\cc 
•ó^ tuifciún 1 n-.Ag.AiT) nx\ btM'ón^. 

X)o bí -At^\if\ SeÁm ,Am, 1 n-x\ ftex\cuAij\e ^5 x\n 
Sp-Ámne^c 1 sCAftft-Aig n^\ bfex\f\ foniie fin. 1f x>óca 
^uftAb -ArhtAit) -A tÁmi5 cun comntu'óte Ann nu^if .a 
póf f é, if guf ^nnf o -oo fugAt) SeÁn 1 mbtiA*óx\m a 
1700. 

1 Arii-jiÁn a VII. 2 ATÍi-fiÁn a XVI. /<V Oi^e. xv 2.— A Oi^e. 

Ú^mi5 SeÁn a\\ ak f Aogx\t ■oíj\e-A6 ntidip bí éif e 1 
n-eibe^f na TMOif f e. Hí't mnf mc f céit Afi *\f\ fuiting 
tntnnncif bocc n^ cíf\e feo •o'éif *oon cSÁififéAt<\c if 
-oo fn^ ^gévVónA p-Ai'óne h ft^n t) , £Á?:-Ainc -05Á 

'OCAtAltl T)títct11f. T>0 tMfC-A"Ó 1f T)0 fcftí g^t) fé coif 

í. T)o fcoUxVó Af a céite í. T)o fCf^CAt) a CAorh- 
cofip, ^5«f T)o fÁ^At) 1 fiocc bxSif í. A6c 1 n-inT)eóm 
5^c pAfÁlA if 5-AÓ cf e-Aé-Afs-Ain tm nT>e^f\nAt) tnt\ci 
níof b'p éiT)i|\ x\n c-xMu\m -a b^tnc «<Mfa a\\ fx\T>. T)o 
boccntngexvó if t>o téif-6r\e.A6xvó an c-<át)bx\f\ tm 
LaoófcMt) T>ítfe T)'f<\n mnci. tVfe^ffteó ^n boccx\m- 
e-Aóc if ^n cf\tixyúcx\n 'o'ptntmg mÁ í tféige^n. T)'p\n 
<.\ca cfíT) ^n n5é.<\rite<\tu\rhx\m fpféró "óen cfe,<m- 
iíiifneÁ.6. T)o ctii|\ex\T)A\f f út> fíot na T)ítfe 1 £C|\oit)- 
tib n-A tro^oitie & bí ^5 éiftge f ttx\f. T)o b'eót T)ótb 
Cxvoé avi f<\og<\t a bí ^nn fd cfeAnn-fvex\cc, ^gtif níor\ 
b'é a n*oe^\riu\T) gxMi fom a ctijt 1 n-ttrh^.it T)on 
rhtnnncif & bí ^5 ce-áóc 'n-^ n*oi<Mt). 

1fnvo nA fitit)e*oo rh<Mf\ ón tmn 50 céite t>o b'feajvf 
T)0 comgib <\n f pr\éit) f eo a\\ tx\f<vó, A$ w f t>o neaf ctng 
tnfci nT)ixMt) <<\f\ nT)ixMt). 1f T)ttAt áf\ mbtiróexxcttf -oóib 
T>& b^ff. tlí feicimíT) 1 fcaif r\A tiéif\e.Ann .<\g U|\rhó]\ 
T)e fCfíbneóifíb t)é<\fL<\, tttat) nÁ cf^cc &\\ T>/it>í Ó 
"bfuuvodif ná a\\ Ao"ó45«Áti RótxMtte, x\f\ x\n At-dif 
Cógan O C<\oirh nÁ a\\ SeÁn O 5<vóru\, x\t\ ÚA'óg 
TloT)^ig x\A a\\ Ajtc 1TL\c CtttfuMt). 'W-a é^gm tf fm 
x\rhcx\c, ip be^5 T)Á rhe^f-Ait)e orvrn n^ 5«|\ T)óib f ittT> 
if T)Á teicéiT)íb T)o g^\bx\nn a rhoUvú ^ttf f^\n cttmAnn 
*oon " rhn^oi g^n cétte ,j 1 5q\orócib 5Aet)^\t te tmn 
^n aví\\ó VA géife t>á nTieAg^rú T)ttcx\ig bocc óf\Áit)ce 
í\ix\rh CfíT). flí gÁbxvú cr\^\cc x\nnfO a\\ t\A T)tigctb 
caíy\a ctx\on^ T)o ceApAi) cttn mttmncif n^\ íi6if\eAtin 
T)o cttf\ f é cotf if cttn a 5Cáitit)e^cc^ a rhttóAt). 

lAtin-Ai"óe cvnriAX) 1 nlprteAnn mAot "oub 
te ceAfi'OAib btJlcÁnuif ctiAOf^is, xvi t)e<\td Se^in nó 1>Áitíne<Aé. 

d tu^vMin AoóvXgÁn Ó ildtditte oj\c<\. X)\ <5ij\e 50 
CtAt-ldg dtl m\ij\ út) ; dgup A|1 pon 50 j\Aib ha caojaa 
ceó puitigte pé'n lu.Ait -aj peiteatfi <\j\ ó<\oi óun Uvpa'ó, 
•o'jlwn 411 cÁp dp ah gciinuv 5Céd*otid se*\tt teip, x\f\ 
pe*vó iia |\é tdo óaic Seán abpup. 

ílí j\ó-ójunnn ip pio|\dó Tjúmn cionnup -a pu.<\ij\ Seán 
dti c.\b<M|\c pudp A bí AljA. 'Oo bí px\5Aj\CmxMC5^^ÓtAÓ 
1 n-<\ óomnuroe 1 gCúit, 1 n-<\ice n<\ háice 1 n-A mbío*ó 
SeÁn, dgup OAinex\nn pé te •oe.dttpArii 50 bpu<<\if\ pé 
j\omnc eótuip uai'ó-pin. T)o b'é piú*o ^n cAt<Mf\ 
ConcuóAj\ HU\c C<\ij\ceÁin. t)eip SeÁn p-A CAomeAt) x 
a óe*\p T)ó : 

lllo tomAx> 'r mo tom-pA An cjtobAi|ie bé<\pAC 
*Oo beijieAX) x>Am teAbAift ip CAbAiji ctm x>ftéAccA, 
X)o ftAx>Ax> x>Am AifigeAT), teAtAn-cuix>, gtéigeAt, 
'S 'oo ceAnntnjeAX) T)Án com hÁjro te hémne ! 

1)a tnmic 'n-A x>ún me púgAó pAOft teif ; 

1f, ní htifttip tiom pmbAt 30 Ctht m' éAJmuip; 

Ocón ! te xmbftón An pcéit pm : 

1 x>CeAmpotl Uipce pé ctocAib aii fiéitceAn. 

A*oifmige,<\nn Seán 50 bpuige^t) caoa\^ ip congnAtti 
ón AtxMf\ Concubx\p. ScotÁi|\e ctipce 1 n^eTjitg ip 
1 t,di*oin T>o b'e^vó av\ p-dg^fic po, ^gup ní a^ i^\j\|\aitj a 
o\ a óuit) X)éAplA acz corh beA£. 'U-a te^\nncA-px\n : 

I)o bí pé m' f ite com mitip te hémne 
InpnA ceAn^tAib x>o meAbjivng te céite. 

pudíf\ pé bx\p 1 mbtiATj^in ^\ 1737. 

ie tmn óige Se-áin *oo bí corhgAfVAC tjó T)ume 
p^oitearhait eite, .1. Li,<\m iTI-AC CAipce^m avi X)úriA. 
pte <\$up pex\f\ móji-pogtum^ tdo b'e^vó \aakx\. X)'é 
o'feA\\ cinn r\AVú\tce pin 1 nsníorh^jit-Aib gAipce, 50 
nÁipice te tmn a 0150. C-Aicpé cx\m^\tt 1 n-Aj\m tlíog 
Sédmup. X)\ pé -<\f\ aví mt)óinn, ip 1 neACT3f\uim ip 1 
t,uimne<\c. Ó btiA*óx\in a 1705 50 *ocí 50 bpudifi Uáp 1 

1 AmjiÁn a IV, A Ó\^e xvii 

1724, ifé tM íy\a\\ óe-dnn Afi An nTMtfifCott f^n mt)tÁfv 
namn ^gttf a\\ ak *oUe-Ainpolt ^eAl. T)o tM c^Mcige 
nx\ fcoite f eo Ag Seán, aguf ní f uLáift nó •o'f ogturni 
fé -a tÁn ó Liam a tM n-<A rh<Mgifcif\ tiiftti. X)o bí 
Seán fém 1 n-4 tt^ccx\]\Án uif\ti 1 n-.A •óuM'ú-f-án. 

Innifc^jt fU-<Mce^ncuif eáócf\<M*óe i *ocAot> Seám tp 
Liam x\n 'Oún^, acc ó'p f\u*o é n^ putt 'o'ugTMfic-áf teó 
acc bé.At-xMtf\if n-A nT)Aome, ní fe^ftf a n-xNcnó'óó^nc 
Atmfo. Acc *oe«dfM3Uigi*o fi<vo *oúmn 50 \\&\X> x>túc- 
coi*Of\eArh aca a\\aovi a\[ a céite. Seo rumn, aú), a 
cutf Seán ^5 cju^tt a\\ Li^m. tldnn p intc *oo b'eA*ó 
é, m^fi bí SeÁn Á teigean <Mf\ 5ttf\ u<<m*ó pém *o'pogtuim 
Li<<\m av\ pUveAcz. tlí m^|\ ftn *oo bí av\ cá? e^cofCA, 
aóc a\\ a mAtAif c *oe cttm-á. Aguf , f e^f me^t)^n-^oif e 
'oo b'eAt* Li-Atn f^\|\^ jtug-A'ó SeÁr\. Si*oé An r\<mn : * 

A fuAinc-pji ir uAir te t)0 ceAncin^eAtin x>fiéAcc, 
'S gujtAb \i-dim-re -oo ruAitnr 50 beA'OAi'óe An céi^"o, 
níojt rhuAtt tiom ovnc bu-cvÓACCAnu Afi neAftc cr.íoc néitt 
Cun 5njt buAitir nn cluAir me tem ft-Airín pém. 

UefpeÁnaiT) v\a te<Mo<Mf\ a fCf\ÍD Se-án — nó av\ pmg- 
Iac azá a\\ p^gÁtt pé t-ácAif — 50 p<Mb f é ottce 50 
m<\tc a\\ av\ ng^cóitg, 50 puMb eótuf f ógAnc^ AA^e a\\ 
&t\ m\)éA\\l&, ^uf cxMCige éigm a\\ at\ L^rom a\\ fon 
5U]\ *oó(M n-Á 'ocAgxMt) fé abp.<ro tnnci. 1 n-m*oeóm 
tiú ctAon-*otige n-Aó maic gtíp éip ig tetf c^bAipc putfp 
oif eAfhn^c *o'p ^g^it. " A ganf iof 'oon ^otige if f e^ftfv 
óeic -Ann,"' Ave^\\ au fe^nfoc^t. tf iom*óó \\ux> vo 
*oeineAt) An u-<Mf\ ú-o a g^nfiof -oon *ottge. 11tOf\ 
tVf éi*otf cof c ob^nn *oo cuf\ teif At\ téige^nn T)úccutf, 
a\\ fon guf\ Cf\éxMte^*ó 50 n<Miroe-Atfi,<Mt é. t)í f^g-Aif c 
m^ice a\\ f^g^tt c^tt 'f Abfuf . T)o fot^Cf\uigeAX)<Af\- 
f^n mÁigifCfí a\\ cutná éigm, nó m^f\^f\ éifig fom teo 
*oo tuige^T>x\f\ pém a\\ ce^g^fc n^ n-05. tlí teogfxM-óe 
-oo " p^p<Mfe n fcoit a feóUvú 1 n-^on b^tt, >acc m^f\ 
fin \:é\n, ol f coiteAnn^ Ar\n, a\\ f on guf mmic n^ bíot) 
con^nAm t)úif\T) cun fCftíbe ^5 n^ fcot^tf\ít> r\Á An 
T)íon of a gctonn. 

1 Ó m. V. teAtAn^c 88. Ib. IX., 104, xviii t)OAúA ée.\m n<\ íláitínedó 

11ío|\ tVfemij'v n<\ nfófce reo A'óé-An^rh gx\n congtMrh 
\a n-u-Aifte. V)a jtó-toeAg ^n cftnm 1 léigeanH ^ fcí, 

Aii HA1|\ út>, Ag ti}\mó-j\ T>e ntíA-ti-Aiftit) nx\ cíjie feo. 
Oí .\ iík\Iai|\c T>e óú^-Atn oj\úA. "OíoTMf fóf 5,411 beit 
|\ó-foc,M|\ ' n-v\ ne*\TK\}\t,<\. Acc T)'f?^n fomnc *oe pnÁ 
f e<\n-tu\iflit\ roi|\ gaé-óUvit) if Se^n-JjAtLdib. tVéi^in 
tm U\n <\c<\ fúT) aÚá\|\}\^\c béx\fx\ (if Cj\eiT)irh 'n-a 
teAnnr^) -6 tv\j\}u\mc cucx\ teif x\n x\imfi}\. Acc t>o 
t!>íoTu\}\ 50 téif T>ítif T)on cf edn-téigex\nn. t)íoTM}i 1 
bp aV)a\\ iu\ 5<\e k óil5e, a^u^ conneÁTMiTnf f coite^nnA 
a\\ fiutu\t. Oj\tx\ fúT> ní mifce a ^ifeAtti <\nnfo 
Coici}\ig t><\ite v\a Spet}\e, 5 ú U\ig Cnoc liÁtA, C-A|\|\- 
t<\ig CcAffAig r\A t>pex\|\ ^guf mumncifi t,e<\£>Aitm ón 
•oUeAtnpott ge^\t. 

T)o có^a'ó SeÁr\ ^gtif tucc x\ corh-x\imfi|\e fé fcáit 
n^ gC^fft^c 1 5Cx\j\fUAi5 n-A bpe^\f X)a ftu-At *oóib 
f 111*0 av\ t>Á\i) a\\ téige<\nn if t>eit cug^ite 'óo m*ótib 
a tifonnxvú T^fonn " tucc gfunn if x>Ar\ " t>o cotug^vo. 
1f fotttif >df nx\ ti-Arhfum,<\it> a cex\p Se-Án T)óit> 50 }u\ib 
^\T)-cion x\ige o\\tA, if n^\c tugA 'nÁ fom ^\n cion a X>\ 
aca f ú*o x\if . jo T)e!rhm T)o t>í T)tnne ac.a .1. dfttín 
ílíc Ó-Áfftx\ig, T)eift)fíú|\ *Óorhnx\itt, 'n-x\ c<ÁifT)ex\f 
Cfíofc a% Se-Án. 'Tl-x\ cex\nnc^ f oin, if T)on Spx\inne<\c 
a tM Se^n a^ ot)Aij\, x\5tif if u^ro a £>í a cui*o CAtnix\n 
x\|t cíof xM^e. 

SiT)é x\n C|\-ac s y\a\[ rh<<\if Co}\m<\c Sp<\mne.<\ó. pe^\|\ 
5f\oiT)e t^iT)if ^stif t^\oc c^tm^ T)o b'e^t) é. T)o t)í 
f é oitce 50 mx\ic a^ cte^f Ait> ttíic if x\f -<\ifm f-Aobx\if . 
1f lom'óó fcé^Uo'mnifc^f^f <\ cfCó^cc if a\[ a "óe^g- 
gníorhA}\txMD g^ifce. X)a rhmic *oo ttig congn^rh t»o 
5<\e'ótx\ib if t>o ótnf fc<\nnf a*ó 1 nJ^ttAib. An f^m 
•oo rh>Ai}\ 1 5cex\nntif T)o t)í }\omnc éigm cógb^it cmn 
1 ngAe'ótAit) v\A T)úitce ftn. T)o b'f éiT)i|\ teó fcoit- 
ex\nn^\ téigmn if f iti k óe^\ócx\ -<\ coimeÁT) a$ f mt)x\t, -ágtif 
*oeAtt}\uige^\nn x\n f cé^\t gu}\ m,A}i fm T)o t^ftx\ró. 
Seo ^mjiin a óuií\T)iA}\mx\iT) Ó5 (3 t!1u}\ó<\'óx\ a$ CfiAtt 

A\\ C0}\mx\C x\ T)'l^1\}K\1'Ó Cx\pAltt -A1}\. 1f pe^\|\}\ A A Oi^e. xix 

óttijipró fé 1 n-uihdil cxvoé ^n f-dg-Af Tnnne trí 1 

5Coj\nn\c } nÁ c^nAT) *0Á feabtif tuMin-re : 

nio cn« cponje-^e mufCfAise *oo b'féite feAcr, l 
'S 1]" xmbAC tínn a bpftionnf aí 50 tvAon za]\ teAf. 
Da óút x>ín 1 5cwisíb nA héifeAnn feAcu, 
5^n fionn-f;i x>en c|iú aoi}ix> nÁ-|i fCAon 1 x>Cf;eAr- 

1 x)UjteA|Miío|i rot^A-ó CofmAc SpÁmneAÓ tuAth 

Cé ceAp a bf.ottAc niAf pof ca te nÁmAiX) 1 ngtiAX) ; 

f tAit "oo foitceAX) A potAnnAib Áfix>A ufiAt 

'S nA -orA^Am b'f oifcitt ó pofCAib ha btÁtmAnn z\A]\. 

CiA|t uu$ CAf.otuf CAHHA15 tiA ^CAét f eAf n5fOix>e 

T)o sfiAn-cftiocc CAft-fiAtAC ÓAifit ir f.éim nA tn'05 ; 

lAf acc cApAitt nó a f eAtb "oo béAff a An rf aoi 

T)on 5|tiA"ÓAitie bACAi§ feo a$ UAifueAt tia héifeAnn ttoithe. 

tlonh CAtiotup uÁ m'eA^tA mfnA hÁiuib tiAf 
fÁ'fi fCAipeAf-f a x>e teAbf Aib 50 f áuac piAf; ; 
Cé tAifueAtAf 50 hAifueAfAC 5AÓ Áiu 'n-A nx>iAix), 
Ón niAnjAfUAm 30 CAireAt if 50 OAite Ái CtiAt. 

CtiAt cofAncAc 11A n-ottAthAn ir bfÁtAijt 0|tiAm, 
CfiAt bfOfUuijteAc bpeAf toctAtm uaji fÁite fiAf ; 
niAJAit Óo|imAic níoti -óeocAif x>Am 30 bjtÁt x>o ftiAf;, 
miAn fotuf-b|iumneAt bfottAi5-$eAt, nÁn" cÁmeAX) fiAth. 

UiAm níojt AH5Am ceAttA 'f níof énnti^ neAC ; 
Oiax>uac fAiffing x>e mAitib ha n]gAex>eAt An ftAit; 
1f ciAn -oo teAnfAix) a éeAnnuf ^An ctAon ^au cteAf 
f Á lAtAib OAnbA neAf umA-ji n<\ x>u|téAn-f eAjt x>UAif. 

CAif te tA^Aib 'f te T)AnAiit ní téi^p ax> punc ; 
ftAit 1 "OujieAfAib bA feAfmAc féim if tút ; 
peAf ^uji Ai^e "oo neAxuns An f éite a\\ T)uúif ; 
'S if ceAjiu x>Á Amm beit CAftAnnAÓ x>AonnAcxníit. 2 

T)úit ÓAfotuif ón SCAff A15 f m n-A nÁix)ueAf pif 
T)úit CAtmAcu Af AfmAib ^An fuÁnA"ó 1 n^oit, 
T)úit ufeAfCAtitA nA n-eAccjtAnn za]\ fÁite foiji ; 
'S 1 nx>úit teAbtAcuif -oo tAifreAtAib níof cÁmeAX) f ib. 

Stb X)'ionnf Aijnn if umtui^im 50 féAf a ftAit, 
*S bA x)ubAc tínn iu *óún uíof nÁf f éAX>Af ueAcc ; 
ÚAjt Af fiubtuigeAf X)e x)úitcíb 1 néifimn -difu, 
ITlo cnú cfoix)e-f e murctiAije x>o b'f éite jieAcu. 

&y ,<\n méro pn if péiT)i|\ T)tnnn cttáii\un a c^bAinc 
a^ c^T)é -An f^og^t a bí 1 sC^ptuts n& ^feA\\ nu^i|\ 
trí Se^n A"s éi|\ige fii^f. 

1 SAn A^AX)Aih 11ío5X>a, 23 N 32, teAtAnAc 244. 

2 .1. x>AonnAcuAmAit, xx O^AfA S°áin ha HÁitíne-Aó. 3. T)&tiiscoit 11 a DtAnn.Aiin. 

T)o péip nu\j\ .a l>]\AititmT>, ip móji a bí SeÁn fé 
éoniAom Ag At) n w OÁriifCOit, a bí a\\ btm Af T)ctnf fA 
OtÁjuuMtm, Agtif 'n-A t)iAit)-fAn a\\ av\ T>UeAtnpott 
geAl if 1 sCahjums ha bpeAf. t3'péi*oij\ haó tnifce 
t)Atn, aj\ ah At)tx\fv-j\Ati, beAgÁn a \\á*o '11- a cao£> Annfo. 
1 n-Aimfif "Óonnóvó An Cúit, amóeAtt btnvóam a 
1680, t>o tM ah f coit feo fé tÁn-fénn, m.Af zá fiAt)- 
tu\ife t\\éA\\ A^Ainn a\\\ 5ti|\ tttAtt a.ii fÁf T)onnóxVó 
óun aw T>.Áim a óotugAt). t)'é aii > Oonnó.At> fo An 
ceAtf AttiAt) lAft a Ctomne ÓAfftAig. t)t t)A{\úncAóc 
tt)tifC|\Aige Agttf T>uitcí 11AÓ é, fé n-.A ftAft. Sa 
DtÁjmAitm t>o comnuigeAt) fé, Af fon 50 f\Aib 
CAifteÁm ette 'n-A feitb tAtt 'f AbfUf Af\ fUAtt) a 
feAf Ann T)útcuif. t)'é 1T1ac CAj\ftAtg nA \\é úx> é. 

ní f tof CAóom a cof nuigeAt) a\\ fcoit f itit)eAóCA 
a óonneÁT) Af fiubAt f a t)tÁf\tiAinn, acc if T>eAttf\AtAó 
50 mbíot) Ann An f?AiT> a bí íÍIac Ca\\ j\tAig fé jtéim 
Ann. 1 tÁitfifCfíbmn 1 fAti AgATJAtn Ríogt)A cá aw 
c-eótuf fo a\\ f AgÁit : í£ A|\ tiof t)eAnnóAif t>o 
goiftí 1T)ac CAfntAtg. Ó SúttteAbÁm móf Agup 

Ó > 001inCAt)A THÓJ\ T)0 t)AlteAt) ftA1C T)Ó. íTlAC RUA1f\C 

a mAfAf CAt ftuAg. CtAnn &ox)ajzá\v\ a bpeiteAttiAtn. 
ITiumncif TXÁtAig a ottAttiAm f\e T)Án. THuinncif 
Thunnm a ottAttiAm fe feAncuf." ní futÁif nó oa 
■óume T)en cf\etb feo T)ÁtAig a cutf\ a\\ bun .An fcoit, 
X)o bí fcoit eite 2 aca f út> 1 bpAfóifce Citt CfócÁm 
1 n-Atce te DeAnncfUige. 

T)o teAnAOAf ottAttiAm An téigmn T>on T)Án *oíj\e.Aó, 
Atti. 1 gcótf nA n-UAifte a bíT)íf A5 ceApAT)ói|\eAóc. 
Aóc T)'éif Atmfif Cfomtntt ní \\a\X) x\a tiUAifte fAncA 

1 23 N 13, lcAtíic 101. 

2 Ord. Sm\ Maps, Cork No. 138, TMrhfCoit r\& t)t,\fn-ann. xxi. 

aca <\óc 1 5Cj\uc 5-aii cátxxóc. Annfom *oo b'éism 
•oóib cáf^'ó AfiAn ftu<\g nó ctAoi'óe te mat<Mf\c céijroe. 
m&\\ a*ouX)A\\\7: U^vóg Ó Thnnnín : 

ttto ceÁifO ó me^t te itiaIai|ic "otije 1 néitimn 
tno c|iÁ"ó 50 ]\&c gan f uat) te bnibéitieAcr. 

A$uf *out><Mf\c eógan Ó C^oirh $Á ff\ex\5f\<vó : 

A Cai^ós, ó b}iAiúim 50 fiACAijt te b[ubéi|ieAcc, 
n<\5AX> ra feAtA-o A5 beAjitiA-ó 5<\c cíléati-A. 

CuxM-ó C^t)5 45 feifuneóifeAóc 1 45 Cnoc x\& ng^tt 
1 n-Aice té Aó<vó ^n Cóif ce ; ^guf eógan, T)'étf báif 
a rhná if & rruc *oo gUxc gfi á?>a Coiffie^t^. T)o t>í 
^n x>Án t)i|\e^ó f\ ó-ó-áf cx\ "óon cf tuag, ^guf *oo teip 
a\\ x\n "o^im 1-AT) a £>05At> tf\í*o. Aóc 1 gcxMteAtfi na 
fé ú*o 1650-1700, c,Áini5 x\tx\f\f\ugxvó &\\ &n gceifc. 
t)í na f e^n-fcotte^nn-A fitvóeaóc-A imtigte, ^§uf *oo 
•oeineAt) *oeA|\rruvo ^f\ an nT)eit>vóe if a\\ An 
tl<\nn,<Mge*xcc. 'Y\-a n-ion,<vo foin *o'f^f x\n fitvúe^óc 
nu-A. D'e^f CxMf fí a Cf\oi*úe Láif\ r\& mxaoine fém. 
X)\ x\5 TMoimt) áifite f\UT)x\í piúncAó<<\ te cuf\ 1 n-urhAH. 
Cui^e f eo *oo tM ac& áif náf\ g<áfi<vó n<<\ btnvónca fAT)x\ 
^ tAt><Mf\c df\ vcoit 5Á fogtuim. Aif ná*oúf\t,<\ *oo 
b'evVó í. ÚÁmig fí ó *óútóuf *oóit>. T)o tAif\n5ex\*Ox\f\ 
cúó<\ í. t)'m *oeif\e^vó te céifvo x\n fite. T)o t>í t>f\ifce 
Af\ f?ite na f ogtuma if tM touxwóce -45 pte na f étte. 

Corh px\TM fi<\f\ if & téi'úednn f\é n-A fiti"óeAÓCA 
nu-A t>'é ce^nn a t>í <\f\ x\n nTMtfifcoit feo fx\ t)táf\- 
nAinn T)i^f\mxMT), m^c Se^m t)uvóe, Hl^c C^f\f\tAig. 1 
gce^nncxMf n^ t)t^f\n^nn tf e^'ó t>í 1 n-xx corhnuit)e. 
T)ume c-Át>^ccxxc *oo b , eA , ó é 1 T>cofx\c a f-AogAit, x\cc 
x3kf\ ionn^f\t>^ , ó xmi 1^f\t^ T)o gxMb cun boócAme^cc. Af\ 
te^óc n-A cfiuime if nA téite ,<Mf\, t>o caiU, fé x\n 
c>ApAtt *oeif\ex\nn^c a X>\ ^ige .1. An p^tAfit^ 5of\m. 
T)Á rhéiT) *oo cu^fvouig ní t>fu<Mf\ émne *oo t>f\onnpyú 
cxxp^tt xmj\. 1f -ánnfom *oo c-Aom x\n px\t^f\tA ^guf 

1 Book of Forfeitures, sub Earl of Clancartj, xxii. t)ev\i\\ éeám n,\ KAitfne.A'6. 

00 beó-éwom Afl c1v\jilv\ 'Oabé^pA'ó c<\pAtt nó ^ Uiac 
•óó. Seo cniT) -oe : x 

ó jeAtAf m polcAib 'p t)om popcAtb ivac téip Ati ptAn, 
'S mo ceAn^A 51111 pcopAX) $An ropA'ó Api aji fAotfitiij hiait», 
^ac ca]iai"o -oom popcAéu munA 'oro^itAiT) rém 50 fiAt 
lp eA^At -oo coipue nA n-ottAm 50 n-AoppA*o ia*o. 

beAt) eACO|iÚA A)\ copAib -oem copAró mÁ'p 615111 cptAtt, 
flAÚA ^ac pobntt, tucc cotutjte béA^ttA ip ctiApi, 
feAp CApAttt "oo bponnAT) "óon OttAth iiitin' tétp fAn iAit 
1r m^i^5 |?nAiit roriiosAT) 1 pcotAtb nA héijpe ttiArh. 

pti.M}\ > Oic\i\nvAi > o \)Áy 1 mbtnvóAW a1705. T)e,<\|\b|\^txMf\ 
T)on T)ix\f ivum'o f eo *oo b'e,<yó At) cAtxM|\ T)onnóA"ó niAc 
CAI^txMg a bí 1 n-x\ e.<\f pog a\\ pM|\cíb Copc^Mge 
Ctu-án-A if íUnf ó k-a 1712 50 t>cí ^ 1726. 

T)'éif b^ip > Óiá|\in^T)A b'é ti<\tfi ^n T)úvi& a £>í 1 n-x\ 
t1-Aóu>At\Án x\j\ -<\n ivoÁrhfcoit. T)o c<Mtte,<vó 1ix\m 1 
nibtixvóxMn a 1724. 1f te n-A tmn feo 5^11 Atf»|\tif 
T) , < vMfC|\igeA , ó av\ fcoit ón mt)t<\fn<\wn 50 tdci x\n 
Ue<\mpott 5e<\t. T)o tjí ti<\m 'n-A óoriintn'óe x\f ^n 
nT)t\om t)tnt)e, 1 bp.\fóifce C,<\ftu\is íia b^e^f, Agtif 
corh5-<\t\<\c *óon Uex\mpott ^eAl. £e.<\f\ ^crhtnnne^c 
00 b'e^vó é á"5 u V ^íof\ "óe^CAif *óó -An éigfe a |\1A|\. 
Pfionnf-<\ n<<\ bfÁit>e a tugxwn SeÁu n<Attáitwe.<\6 ai\\. 2 

XWá\ mcfeiT)ce ctMififC Se^m, b'é tiAtn Rtixvú VC\ac 
Coicif ó pAfóifce CxMfteán Ó \j\AtAm a bíot) 'n-A 
ce.Ann a\\ aii fcoit 'n-x\ *ói<\i*ó-fx\n. T)eif\ Sexw fA 
c<\owex\t) 3 *oo ce^\p Aif : 

CtiiAtt An cpoitbpi|t potjtcttt 1 gctté 50 pAnn, 

tiAm tTIac Coinit "o'pnij; ^oiitct^te An éi^r ^An ceAnn. 

'Oeif f é ^\f íf : 

gttiAn r\A n-ottAm ir pottA-6 ^An ctAon ^An caiy», 
Áy -pctAt bA col j;ac copnAth 1 f AotA-p peAnn. 

"1 t ttpteAbAp nA^Ae-óitse," VII., t. 90, 123, 187. 
^-Am-pÁn a III. 
8 -AmfiÁn a I. TXárhfCOit na t)táf\n,<\rm. xxiii. 

^iivMti ti<\rh tlti-At) báf 1 mbltA'ó.Ain & 1738. Ón 
mbli-A'ó-Ain fin 50 t>cí ^uj\ cxMtte^t) é fém b'é Se^n 
-a t>íot> 1 gce.Anniif x\á f cotte. ZÁ T)eirhniug<\t) ,<Mt\ 
fm x\t>fuf if c<\tt ct\é n-x\ t)<Ánc<Mt>. Cuif ti^tn Ó 
1Tlur\c<\tu\ " Ce,\p CfVAoibe 5ex\f<\tc<\c *' cuige 1 
mbttATMin a 1747 T)'fonn if <\ cuAitum T)o c<\tj<\it\c ^f 
& y&ot&\\. T)o CAicn *\n obxMf te SeÁr\ nró nac 10115- 
nxvó -A^tif t>o ctii|\ foin 1 n-urh<Mt *oo tiAm. * Sx\n 
^rhfÁn 2 t>o cuit\ p^f^MS Ó Súitte<\tj<\in ^5 CfiAtt &$ 
Seán, *outJ<M|\c : 

1r lonjnAT) tmti cu ir ccrotA"ó rn-Afi uaoi, 
'S 5U]\ bjionríAX) ón scnic An c^aoo -óun:. 

t)ei|\ <\n T)ÁUc : " He (.1. Seán) was the chief 
patron of a bardic sessions, or acadeniy, held 
periodically at Charleville, and in the parish of 
Whitechurch, near Blarney." ~C& t)Á fcoit Á me<\f- 
CAt> a% aví nTXát-áó ^xnnfo, .1. Scoit v\a íiÁtA Aguf 
Scoit ua t)tánn,<\nn. 1f \)eA^ av\ tx\mc a tM ^5 Se^n 
teif av\ fcott f^n tl^ic. 

Aóc 1 n-&m av\ %Át>&b if eAi) <\ice^\nc<\t\ c<\j\<mt). 
Hu<\it\ t>o 5oiT)e<vó x\n motc ó SeÁn *oo cuij\ fé g^ifm- 
fcoite 8 AtriAC a T)'uAt\fUMt) congn-Airh, <A£Uf ní 'óe.AgAit) 
A S^óf S^ n ^of At) a\\\. 11í t)óig Itom féin, arh, 50 
f\<MO <\on -átvo-féim .Ag te-Ati-Arh-Ainc *oon u^cc-df <m<\cc 
fo. tlí tMcí g^ ^ofs ti-á ní rh^\oit)cí ptnnn <Mfa. X)a 
fió-rhmic ^un T)on cé X)A ct\eife fOiléAf oa rhó t>o 
cugcáí tif|\x\im. T)'éif t)^if Se^m ní xMjvigmro a 
ctntteA'ó cttácc <\n avi fcoit. tlí p<\5*\nn foin t\Á 50 
ttdtj<\T)<\n r\& fitit>e -<\nn, ,<\cc suj\ *oóc<\ r\Á CAgvMoíf 1 
t)foc^\if a céite. 

1 n-^imfif Uíog SéAmuf if eAt> t)í aví fcoit feo ua 
t)t^|\n^\nn fé ^fo-féim. t)í ceAT) ^5 n<\ fiti'óit» 

t^b^MfC 50 T)x\n-<X XM1 U<Mf ÚT) ^gUf 1f 1<V0 T)0 tuig -Af 

cex\px\T)óií\e-<\cc 50 ti^cuf^c. Af fu,<MT) ^oncxMge ti<\ 

1 ^rrifiÁn A XXX, 2 AmpÁn a XXVI. 3 Am\\Ár\ & LIJI. xxiv. t)e<\t<<\ ée^in v\a ttÁitíneáó. 

nintin\n T)o ctoifcí -c\tii|\Áiuii , óte if ah xMfce \ia 
óéi'óe^niuMge *oo pj\ÍC ó T)u\|\nu\iT) triác Se.<Mn íhn'úe 
v\]\ CAtU\i|\e<\óc x\c<\ 1 n-xM^T) á gdnn 'f a 1150CA. X)a 
geA^f "n-A 'óiAi'ó-fAn 50 mbexvó ^5 <\n nT)j\eAm 
sjcéá'onA Á j\eic ffeASfAt) cÁb,<\cc-<\c ó T)Áibí Ó 
OjuuvoAif. T>'éifccí 50 fonn<<\rh<Aft te c<\mnc n^ 
bpCfóe tít). T)o b'fiú í éifceAóc téi. t)í cix\tt ^guf 
cotuom, gfie-dnn dguf goncAóc, fumne-Atfi ^gtif 
peAbtif féice mnci. An fxMT) T)o bí*oíf T)ix\umAiT) if 
T)x\ibí, T)otfiiu\tt n^ Uuite if T)otfm.<\tt r\A t)uite, 45 
cuu fíof 50 ne.Atfifpte-<vúx\ó a\[ *ó<\t<\ib n<<\ cíue nó a% 
moUvó s^Mbne if guéAfui'óce <<\ n*oúiccí fém, bíT)if au 
cAc<mu T)otfm<<\tt Ó CotmÁm if Góg<\n Ó C<\onfi a^ 
fCfíobxVó tex\b<\u if a% cex\p<<vó AtfinÁn 'ouvó-a. t)'é 
fiúT) í< féóf k ÓA ,, ntiA-tiCf\i'óeAcc<\ r\A 5 Ae>ól ^5 e 1 
tvo,<\uíuib. Acc T)o cuiu tánA t)ómne A^uf Uv5-fpu.1T) 
Séx\muif T)eiue<vó teif. Aititiú a cuoit)e, ní peAjvji 
beic 45 C]u\cc «<\iu. 

T)o bí ctumnex\m r\A tuMtnriue úT) a\\ m^ncAm fóf 1 
me-<\fc TMome, nu-Aiu a bí Seán «45 éiuige fu^\f, A5Uf 
ní f uUmu r\Á 50 n'oeAgAit) f Om if x\n coiT)f ex\m a bí 
x\ige x\f tucc tétgmn cun CAon-ctnte r\A fiti'óe^cc^ 
T)o noccxvú ann. Au An xvóbAn-fx\n ifé Se^n — A£Uf 
é-Amonn T>e bp^t — *oo cuinfinn-re xx\a\\ ceAn^At iT)iu 
fitiT)ib 11A fe<\nn-né, m,<\n x\cá x\n -oue^m cuAf, 
&ot>&r&x\ tl<\cxMtte if T)onnóxVó Cx\oó Ó íTl^cg^mnA, 
x\n zltA\\\ Concubxvu Ó t)|\ix\m if Oogx\n Ó C<\tU\nx\m 
x\guf aw T)j\e<\m eite a tfiAin ní oa , óéi , óex\nnx\ige .1. 
eogx\n ítiuvó if Ux\T)5 gAe'ótAó, An cAc,<\if tix\m 
Ingtif if T)onnóx\'ó Ruat), OxVObAfT) T)e tlósU if 
a fiUt)e riA tnAlge. ,, 1724-1737. xxv. 4.— 1724-1737. 

t)A ttut 50 teóf\ m' ^oif *oo ótnf Seán foime 
teAtxMft & fCftíoti.A'ó -Agtif -AmftÁm ^ ce4p<vó. TMttA 
^n te,At>-Aif\ .Af -Af\ t.Af\f Am^; An T)ÁtAó 011113 *oe 23 E 14, 
cá'f A5^mn 511 j\ cof ntnge.A'ó &\\ é fcpíobxvó 1 mbti^t)- 
ain a 1724. ílí ftAit> SeÁn *\cc ceitfe t>ti-At>n,A pice<AT) 
'o'^oif -An ti-AijA fin. An fitixvódm cé^'onA út> -An caca 
1 n-Af\ f Cf\ít> .An céAt) -oé-Ancúf 50 tipuit 'oe.AftiugA'ó 
^g^mn teif, .1. ^n c.Aoine<A , ú 1 *oo ce^p -Af\ txÁp t,i,Am -An 
T)ún,A. ílí puLÁif nó t>í m' xMgne -Aige, -An Cfclt t>o 
óe^p é, -An in-Afitm-A t)f\e-Ag tm a "óem ti-Atn pém -aja 
lt)Áif\e Sp.Amne.AC, t>eAn tlí Ce.AtLAC-Am ó Connc<Ae &r\ 
CtAif\. Si'oé .Ati céAV cex\tf\Am^ *o',Aipce tmm : 

m<MH5 "oo cuAtAT) m^nb & mAifiifC 

pé teACAib 1 ■ouuAmtM Óumnce; 
-AitteÁn C^iin-AtAC biie^5 bfieÁg báCAtt-dc, 

^ltÁx) 51^Á"Ó if UAiune^m mo cfoi'óe-re ; 
Ini^e^n Cúftí ir bité n^ múfCfiAise, 

bttumneAt n& n-úfi-cíoc míont-á, 
Ué^tcAnn C4tAX>-puinc mAoifóa mafCAtt-Ac, 

CiiAob x>e maitib idac míteA"ó. 

X)Á t3tiA*óxMn 'n~,A •óMi'ó-f-An t>o ce^p SeÁn An 510CA 2 
^f\ ^n At^ift tófepti tH^c Cx.Mf\ceÁm. T)eAttf\uigeAnn 
f é suf\ tn feo ^n ¥)U&t>&\n 50 rme-áf\n,<vó p-Ag-Apc -oen 
At,Aif\ lópepti if 50 p<Mt> ^o'éip pitteA'ó ,A-txAite. 
An tixMf x\X) va trimic gup 1 *ocig a mumnape fém *oo 
comntngeAt) px\g-Af\c if 50 n > oeme^'ó pf\ex\pcAt & 5-An- 
piop Af\ a feAn-óomtiff Am x>e f\éijt m.Af\ x>o b'péi*oif\ 
teif. 

tlí't ctixMfif c cmnce af\ SeÁn ó £>ti<A"ú,Ain & 1726 50 
*ocí bti-A'óxMn -A 1737. T)o bíot) g^n ^rhf uf ^5 ce^p-At) 
^rhfÁn, if -Ag pogtuim n-Apít)e,if -ASfCfíobAt) te^t)^f. 

1 AmftÁii ^ III. 2 -AnifÁn a XXXII. xx vi. t)e.\tA SeÁm n<\ ttÁitíneaó. 

11 í oóe<\ 50 ivoe,\gAró fé Abf at) ,<\f ^\n bpíb, Arivt<\ig, 
nu\f\ VÁ mluvó juit> é 50 fAib fé fáfi-ótifce tnpti, ní 
mói*oe 50 mbeipt)e Á c-Af-At) Leif. 1 T>Á mbe,<\t) ctú 
h^L fe^nniA ^\in le tinn a fé péin if 'oe-áttjwvtAC 50 
tru\i|\f,<\t) fom 1 reAiictif Tu\ome. T)ÁméiT>T>o ctu\t.<\t)- 
f d 'n-x\ t^ob 1 mbé<\l-x\itfif, níof ^if igex\f jUAtfi 50 
juvib f é oitce A]\ píobv\ij\e-Aót;. Sóf c CAite^m x\imf ijte 
xM^e do b'e*vó í. t)x\ gnAoi teif ,<\n ceótif ^n fctéip ; 
-acc féib m.<\]\ x\t)tib<\i|vc f é fém : 

píob mÁ jt-ACAn 1 táirii 

11í teAn^AT) 50 bftÁt m&]\ céiifo 
1r ctnbe -ÓAin r-dCAitr A|t jiÁmti 

'S bett SAbtAc te sttÁfCA *Oé. 

t)x\ine^\nn fé te T>ex\ttju\m gu-ji zpÁt éigm 1 nT>ei{\e.<vó 
n<\ |\é feo (1726-1737) t>o póf fé, ,<\f\ fon ná ftnt 
ctmnctif x\|\ fAgÁit x\noif a\\\ fitiT) ; nÁ ní fiof ci<\'fv 
xMorj a be<\n. 1 n-e<Afju\c n<A t)ti At>tu\ 1745, Arh, -<\5tif 
é 1 n-x\ ot*\f ttnge tÁntie, t>o bí feife-Af ctoi nne xM^e. 
"OtibAifC fé péin: 2 " *ÚÁ tjví tex\nb t>o fcjtexVopAt) 
fÁtn fínex\t) 1 scfé/ Sm é x\n fnvón<\ife if Cftnnne 
<\f f^\g^it 1 T)Cx\ob n«<\ btt<vón,<\ 1 n-x\f fióf fé. 

1f cof tfiAit, m^f ^n scéATmú, gtif 1 ^CAiteAm n<\ f é 
út) <a UnvúmAif tti^\f, t>o tofntng Se^n ^\f beit 'n-^ 
fex\ccx\ife if 'n-x\ ctéi|\e^\c ^5 Contn<\c Spámne^c. 
t)í x\ ctnT) u^\itirh ^\f cíof ^5-á AtAin ón Sp^mne^c, 
A5 l1 f 1 f 1 n-^gx\it) ^\n cíof^\ ^ bíot) Se^n ^5 ob^\ifv T)ó 
f éib mAfv T)o fm a fmrif fvoittie. t)& gnátAó -An ta-aifi 
tíT) Agtif ^bfxvo n-A t)ix\it)-fx\n 1 néirvtnn e^\j\fAit)e 
fóifc Á T)CAbx\i|\c m^f t)íotfMó 1|U1T)1 n-ion^\T) ^1^51*0. 
A^tif mx\ifex\nn x\n gnÁf fo 1 nT)tíitcíb -Ái|\ite fx\ 
§Aet)ex\tcxAcu f óf 1 n-mT)eóm a ftniff ige if T)ó bíonn 
x\n c-x\if5ex\T). tluAi|\ T)o cAittexVó Cofm-Ac Spx5mne^c 
1 mbtUAt)x\m a 1758 T)o t4mi5 T)orhnx\tt m*\c a "óeA^- 
fÁt<\fv 1 gceAnntif 11 a T)úitce, x\5tif fé n-A féi|\ fin T)o 

1 AiiinÁn a L. 2 AtnttÁn a XVIIL 1724-1737. xxvii 

bíot) Se^n peAfc-A. S-Ati Am\\Án CAomce a cec\p ^|\ 

" 'S oom ponuAcu 50 n^eóbAT) te T>omnAtt mitip 'n-A "óíol," 

X)o bí Se^n a\\ fexvó fCx\icirh ^5 véAnAift biilti- 
t>e.c\ccx\. tlíof Cc\icnex\rh teif é m^f gnó, T>e bpíg 50 
gcuifCcVó fé ó gnaoi n^ nTMome é, *oífe^c mx\fv v oo 
t-ÁftógA'ó inx)iu fém. An CfÁc ú*o bíot) Ldn-An-rruUa 
te vé&n&m &s tráittíb 1 scáf^ib -oe^cm^n if tucc 
fiAó 1 *oceAnncx\ ftiT>aí eite. gnótcví "óen cfópc fo a 
beifve^vó 1 scommb nc\ tTO.AoineiAt), ^S^f ní tuonsmvó 
tmn nif gfeann leSeán ^n obc\if if ^tif ctnf fu^f t>i 
5-an moitl. Smé An c< Surrender " a C115 m\\t\. 1 

Ó'f -otiine *óen T>Áim rínn uA fíon -o'eArbA nA "orfiiAt, 
^An noeAt 1 n-Á|i-o-x>ti5e "o'-pA^Áit pumn eAtojttA -|u<\m, 
RitpeA-o -oom jÁijA-oín, fÁnn mín jtACfA-o m&]\ ftiAJAit, 
1f cmnreA"o An bÁitti'óeAcu pÁ tftí 1 n-Amm An *o — t ! 

Uuige-dt) c\n téigceóif c\n méiT) f eo. tlíof t)óig te 
Se^n guf céim fíof t)ó fém if *oon rhumncif a cAmig 
foirhe 50 mbroíf as ob,\if T>on SpÁmnec\c, \\Á 50 
mbíx)íf mx\f At)ubc\i|\c fé fém "1 T>Cfuipib nc\ 
^C^ffC-dó.^ Se^nfoc^t 1 me^fc n^\ ng^cóeAt if ec\t) 
cíof T)o cigec\j\nx\ nó bicvo T)o te^nb. T)o bí mec\f Af 
nA fe-ónn-c^oipg a^á mumncij\ fém, m^fuxb ionc\nn 
if An me^f azá 'a\\ " cige^fnAÍ '' An lAe mT)iu. &? a 
mbocc,c\me,c\cc fém — ASUf bocc *oec\tb a bí a bfuf- 
rhófv — *oo x)emeAX>A\\ -oice^tt fógn,c\irh *oá T)Cc\oifig. 
T)ume T)e óéijvo Se,c\in, x\n uAif tvo, te<\c-t)ume-u,c\f.c\t 
a bíot) x\nn. T)o fé<c\ccc\í fUAf T)ó. T)o toifgcí 
corhAifte c\if. T)o *óemci ge^fÁn teif, ^5 fúit te 
fAb^f nó te com-úom be^g. éigm. tXcVú t)e^cxMf\ 
T) , fx\g^it x\ teicéiT) eite T)e t)ítfe if m.Afv cef peÁriAt> 

1 a SuiTÍnder SeÁm Uí mnfCA'ÓA A]t An mbÁitti-óeAcu,"23 B 38, 
teAt 81. xxviii t)e.\t<\ SeÁin tu\ UÁitíneAÓ. 

nunnnan n<\ héij\e<\nn tk\ T)CAotfig, -<\bf«<\T) *o'éif 
cómAóc n*\T)Cige<<\nnAí TnmteAóc ní h<\rhÁm i néininn 
<\óc A]\ ftuT) nx\ ti6ó(\px\. X)ÁltA n-A T)CAOifex\c fém, 
nó Ati ftugU\ó *oen cfex\n^\-tneib gun f An aca a tte^s 
nó a rhóp *o.\ mbeAt^it), b<\ te<\f c teó Unge *oe pneib 
,<\n tíoju\nc<\óc if a\\ óneAóxvó if x\n t)íbinc n<<\ bfx\nn 
féib triAf *oo-gníot) ttióc n^ nuAifte^óc nu,A. 

tX\ *óú if b& *óútóuf T)on Sp^mneAó bett cúju\mAó 
um a rhumnctn fém. Úámig óun b<\ite *óó ftúinf e if 
féite, bánn TxaonnAócA, cnu*\g *óon boóc if Cx\bx\in 
•oon bpx\on-U\5. te tmn *ouibné n^ sc<<\m-t)tigte T)o 
cof^m fé a 'óAoine a\\ fx\otcom, *oo teig *oóib 
m>Aifex\ccAinc 1 fít 5-dn cun irce^\ó onta 1 *oc<\ob 
C|\eiT)irh nÁ comfíf, ^guf *oo fne^Ain *oon óion a 
f ux\if ó fmf e^fóx\óc a\\ téige^\nn if a\\ *óeig-béx\fx\ib 
5^o*óe-<\t man T)o b'fex\nn vo b'péi-otn é t)é<<\n.<\rh An 
cnÁt úT). TZá *oeirhniug<<\t) -d^Ainn Ain feo wfn-A 
h<\rhj\ÁnAib T)o ce^\p T)i^\fm^\iT) Ó5 Ó ttlun caí)a Aguf 
SeÁn CLÁjvdc & rhoUvó. X)o n-A teitém fm Tí'fe^n 
& bí SeÁn v\a U^itíne^ó ^5 f ógn^\rh, aguf if cóin a 
rhe<\f 50 fu\ib móinéif Atn T)á b-Áff. tlí bx\me<<\nn fé 
te n-Án 5Cúfu\m -<\noif mÁ bí a rh,<\U\inc *oe fCéAt a^ 
ftiocc ftex\cc^\ n<<\ iroAoine 5Céx\T)nx\. 1f lorrrúó con 
& óuine<<\nn x\n f-dogM, *oe. 1f 5&<\nn Anoif gun 
ctge<<\nn.<\ c^\trhx\n 54Ó émne. 

Aóc ó bí SeÁn mój\cúife<\ó 1 *oc<\ob a bince fém, 
ní hionsn^t) tinn gun Ia^ teif av\ bx\ittit)eAóc if gun 
ge^ff & fe-<\fx\irh í. An <<\n ,<\t)bx\n-f<<\n nu-Ain a 
óuinimíT) óun bneit -<\ t^b^ific x\if, nÁ T)emimíf 
T)ex\fm^\T) x\f <\n f-<\og-<\t & bí ^\nn -<\n u-<\in út>. Í1,<\ 
cuifimíf An f-Aog^t ú"o 1 5comp]\ÁiT) teif ax\ f-<\og,<\t 
fé tÁt^if. YiÁ cu5^\imíf bfeit -<\f -<\n 5Céx\T) fcéx\t 
50 mbei|\ex\nn x\n cx\ob eite of^\mn. 

1 mbtM'ó-din -<\ 1737 T)o f Cfíb Se^n ^\n mx\nbn^\ <<\n 
x\n AtAif Conóub,<\f 1T)-<\c C-<\ifcex\m. 1f iom*óó 
com^\om <\ óuif -<\n fx\5^\fc fíof-j-Ae'ótAó fíon- 
téigeAncx\ fo ^\f Se^n if b*é b^\ tujA b^\ %Ann vó 1724-1737. xxix 

a t>éAt\A\\\ t\Á é ó-AomexVó 1 n'oeipe^'ó t\A f crvíbe. An 
tttnvó-Ain óé<von<A fo *oo m^fvbATj T)>Ác Ó gt^fxMn, 
b^itte, 1 sCojACxMg. Hío]\ b'é T)e^fvtfi<ro áe-Ám 5^1 
fAitm -4 óiifv 'n-a *ókmtj. tlíoji b'^on e^rvfu* fóg^nc^ 
é T)^c fo mÁ'f fíorv -oo Se^n. X)\ fé cu^^ite T)o 
órvex\óxvó if T)^p5Ain, -Aguf rn^fux mbe<.\rj 50 r\<Mb ní 
imceógATj -a teitéi*o fin *oe írje a\\\. 5.— Ati cAtAin seAti bni<\in. 

1 gc^ice^m n^ r\é út> 1737-1740, *oo bí Se-án 
5feicite^n^ó a TjótxMn a^ fcrvíobxvó te^b^fv if a$ 
ce^pAt) arhriÁn, ^5 fógn^rh x>& cige<úfvti^ if 1 tnbun At\ 
óé^óCA. 1 mbti-A'óAin a 1738 *oo c<<Mtte<\Tj ti^m Uuxvó 
XWao Coicif, ^s u r ^°\ x t>'fuUvifv tjo Se,án é ó^omeATj. 1 
\aaxw a bí j n--A cexMin a\\ At\ nrjxMfifcoit aca, a^ux^ 
Se-án At\ Cxxn^ifce. ílíorv óutbe *óó, A]\ At\-At)X)A\\ f^\n, 
pMiAm^mc 'n-^ cof c. An bti*vó-din 'n-A Tji^trj-f^n *oo 
c^itte^Tj X)ot\t\óAi) tMite Aova VOac CÁ\\t\tA\$, a%u\* 
zAmAll se^fvfv n-^ tji^mTj véA^ a yy\ac Corvm^c catt t 
TY\X)í\eAZA\r\, nó f^n mb>Aite a\\ a tjcuscxmi Uách. X)a 
rh.Aif e *óo Se^n 50 nrje^rvnxMTj p eA\\At> a\\ a sctuiccíb 
c^oince. 2 

tlm ax\ x)zaca f o if eA*ó bí At\ cAcxMfv Se^n Ó t)fUMn 
1 gCarifuMs t\A bpe^fv. 1f cof rh^Mt guf^b arhUMTj a 
t-Áini5 fé At\t\ Tj'éif báif At\ AtA\\ Concub^f tTUc 
CxMfvceÁm. TVétfvig *otúc-C4fwvouf i*oifi SeÁt\ if ^n 
f^s^fvc t\x\A. pé ^ic 't\-A fi-Aib An cAtxMf Seán f ut^rv 
c-Ámig 50 *ocí C-AfvfvxMs t\A bpe^fv *oo c^ttt fe — 1 
mbtiA*óxMn a 1736, m^'f fíorv — c^p^tt cíorvTjub a bí 

xMge. 1f X)ÓCA t\A \\A\X) A ttlAtxMfvC xM^e 1f ^Ufv *Óe-ACxM[\ 

teif a gxMfvm *oo ffve^fc^t 1 n-é-Agmuif ^ife v.a 
fuAttAice Aguf a rhmicí *oo c^aTj stA0*óAó aX)\:at) ó 

1 AíhnÁn a I. xxx l)eACv\ ÓeÁin ua tiáitíne-AÓ. 

Kv,te ,\i|\. Cu\|\Án Ati Ainm ó bí ,\j\ ^n gCApatt. Seo 
nu\|\ oo óv\oin if nu\j\ vo mot fé d ÓiAfi&n. 1 

A ÓiApÁm if ciAii-cÁf mA)\ ]\&*ó&\\c 'f ip bpón, 

"Oo ctiAcÁn x>Á puiAtt Áit A5 5<\x)|t<\ib bóm ; 

*Oo cftiAC, cpÁú. oÁ x>iAti-c|uvó j^n meixnf g<\n fpópc, 

^5 cpiAtt Áp.x>A ip piAti-mÁ5Aib 'f a bomn aji fóx>. 

tf meAtimtiAc fÚ5AÓ fmbtAc CfAfÁtcA 

T)o cAifceAtAX) cfiúÓA púm 50 fCApÁncA ; 

11íop pAtriAit 1 SCÚjtfA cú nÁ 5eAfpÁn x>ó ; 

'S ní ppeAtAX) An x>pivicc x>e cionncA cvnpte p A£Áit x>ó. 

ní't eAppo^ nÁ pjuonnpA 1 nxnícAij; AtmÁmne, 
nÁ 2 ceAnnApAC ctúmAit — cúinje cac n-Áx>mAf — 
nÁpi mAire 'n-A cpi vip cvm cúfnAX) neApc nÁmAX>, 
'S cvm eAc-[tA bjiú^AX), An bonnpAé cteAp-ceÁppAc. 

Da teAbAiji a úfitA búctAc beApic-cÁctA'c, 
'S bA cAicneAmAC búx>Ac a pvnte neAm-pcÁcmAp ; 
bA meAf a cof túcmAf túmneAc teApi-p pÁpAC, 
A 3 AfA 'f a bonn 'f a com 'p a ófeAC Átvimn. 

bA 5iox)AmAc cfnopAttAc mneAtcA fÁfCA 

T)o tm^eAX) 50 p picip cAft comneACAib bÁix>ce ; 

if ctifce x)0 ficeAX) cApt iomAX> x>e tÁipcib, 

'S x>o cvjifeAX) An ctvncce 50 mmic 4 Af tÁn-pCAit- 

ScAit mic pitib x)Á x)ci5eAx> cvm 5teACAix>eAcc tmn, 
1 5cteAfAib 50ite if x>i-fe nÁ mAicpix>e pvimn ; 
eACf a aii ófumne ní p ionnAim mAf mAjt.CAi5eAcc p íoji, 
*0'Aicte An cfioff A15 if mif e x>Api CAicigeAf x>íob. 

X)o C115 SéxMntif t)e^s \X\ao Coiuif\ p^e^iA 5 a\\\ 
nivAfi peo : 

A ACAlf X)lt X)Af CA1f5eAf-f A X>Í05fAf ctéib 

CAicneAm vnte m'AnmA 'f mo cjioix>e 50 téiji, 

UÁ meAfbAtt Api m'Ai^ne, cé CAOim 6 1 ^cém, 

Óc cApAtt -oo beic cf eAfCAf ca f An x>Í5 50 cféic. 

1 23 B 38, teAÚnc. 111 : " An cdcAif SeÁn O bpHAin ccc. x>Á 
ÓiAfÁn, CApAtt 00 cAitt." 24 L 32, An ceAcpArtiA Atc AniAjt ó 
•óeifeAX) A11 teAbAip : "SeA^Án Ó tttV}fCAX>A x>o ÓiAfÁn, CApAtt 
x>o cAitt fé 50 cmneAmnAC fAn mbtiAX)Am, 1736." níof b'é 
SeÁn Ó 1TlufCAX)A 00 ceAp é, Am. 

2 CÁ ceAnnAf ac, L. 

3 Sa feAcACA 'f^ bómn 'p a cvnn^ x)o bí ceAjic Átvimn, L. 

4 1 ftijcib Af tÁn-f CAit, L. 

5 23 B 38, tcAcnc. 112. 24 L 32. 
8 CAoif, L. An cAtAif SeÁn Ó t)pi4in. xxxi 

PfeAbAifie meAft meAnmnAc $An bAoif An fuéAX), 
Í)a mAife x>'eACAib tí)AnbA, bA CAOime mémn, 
T)o b'f eAfifiA fCAiteAm tteAtA cnuic, m |imnce, if téirn, 
'S 1 5CAirmeA^tA nA n-eAéttA x>o bí f An bf émn. 

T)Á bf AnAx> cion Af eAjttnr mAit bíox> x>e SféAf ; 
11ó Aji Acmumn rite A]t meAmfum A5 mín-cu|t X)féACU ; 
nó At/i ÚA^t/iA 1 mox> fUAitte cifu Afi mnfmu rcéAt 
Aircjiijte * mAtAnxA Af gníomA An uf aojaiU 

nó Af f eAncnf A5 x>eAtibAx> nA fmfeAf fAOf ; 
nó Af ceA^Afc neit 2 a teAbf Aib x)Á mbí te téijeAnn ; 
nó Af ÓAnuAm mitif meAttA-bui^ nA tAoite téift ; 
11o 3 Att ffeAn^Aib fnuix>ue feAnA-cjtuiue fuíx>ue fém. 

T)Á mAifeA"ó mit Att ceACUAf aca mAoix>im nn ti éim, 
T)ou f AmAit-fe ^An cAtDAtt beit x>A|t tínn níojt bAO^At ; 
CApAtt AgUf X>Ar>1C1X> xunu 'n-A xn'ot 4 bAX) féit — 
9Á "OUAif jmn 'f x>Á n-Abf Amn, x>o b'f íof x>Am, cóax> ! 

nA ftAtA fom te hAifceuAib bAX) fínueAÓ fAOjt, 
11 Á CAi^iLeAT) Af eA^ruvc a mAom nÁ A fPf é ; 
^ac peAf fA aca, mo x>Aitmx>-fe, nÁf cfíon An u-éAj 
^uti c\\ eAcAx>Af tu "OAnAif f eo te x>tit;e x>ocu x>AOf. 

t1iixM|\ t^mi5 An cAtAif Se^n 50 tdcí CAfvjiAis ti,\ 
bpcAf 1 11 -a *ói,Aró-f,An ; toACfUMgte mnmncirv n<A ti,Áice 
é ^5 CfiAtt x>e coif if <a "tótimn Af fóT)." X)o 
TóemeAt)^f fu<Af fiAÓA c^p^itt if t>o rjf\onn,AT).Ar\ 
"fcé-AT)" eite -Air\. 'Suvo 1739 ^suf 1740 &c& mfn^ 
t^irhfCj\írjnirj 1 n-Agx\i'ó &r\ gníotfu\ f o, ^ccif T)óig tiom 
fém 5Hf ctnc fé ,Arru\c rjti<vó-Ain nó xóó fonfie fin. T)o 
rhot -aii cAc,Ai|\ Se-Án féite if CAfCAnnACC a pfóif- 
ce-Án-Aó, -A^iif T)o ffve-A^Aifv SeÁn n<A TtÁitíne-Aó é -A|\ 
fon -An pobAit. 5 T)-Afv nT)óig X)& t>u&l tdo rhtimncirv 
n-A p<Af\óifce fm -A tieic fo-corh^if\te^c if tóeic ce^n^- 
ttiAit ^f aw 5ctéi|\. Of cionn teAt-céAT) bti-A'ó-An 
T)'éif n-A 1i-Aimfirve feo, T)o triAif Concúibjún Siúméif 6 

1 -AifUf iteAX) a mAtAfUA, B ; AifX)fite mAtAjtuA Af gmom- 

AfUA, L. 

2 nAc, B ; mic, L. 

3 11o Ajt fpjieAgAX) f nuiue feAnAC|tuiue te f AobAjtAib méAti,L. 

4 X\-a x)íot, L. 

5 ^titf Ám a XXIII. Aguf a XXIV. 

6 feAf x>e mumnuifv tjuACAttA x>o b'eAX) é. xxxii V)oaca Se<\m r\A UÁitíneAó. 

Afifi. Seo nu\|\ *voeij\ fé utn c\n ^cúif 1 n-<c\rhfu\n 
•oo óev\p aj; moUvó " C^ffUMg r\A gCAet-peAft " : 

T)o 5eóbúv\i*óe Aiffie-cvnn T)é Ann 

Ajuf ceAjdfC A]\ b|iéicnib C)uorc; 
1f rií't pÁn Af Aft r-c\5<Anx p a nAoriirACC, 

CÁ c\ JAifm rí néim -pA cífi. 

t1í puU&ip a <cVoiiu\it ^iifi b'AtWArh f\iArh <c\nn fAs^nc 
niá fUMb 'n-.<\ óeann triAit Aft a pobut, Aguf nÁf tuitt 
cion «AgUf meAf UAtA 'ó.á féif. 

t)tuvóv\m An cfe^c^ rhóip, .1. 1740, acá,c\]5 ugTMfUMb 
Áipite 1 teit x\n ArhfÁin c\ cúm &r\ cAtcMp Sec\n *oon 
Cfit, 1 x\cc -oáttA x\n fcéit ó ótAnAib, if T>eAttfAtAó 
5U|\ ceApA'ó níof cúifce 'nÁ fom é. ttlÁ'f í An 
btuvóc\m céATWA a bí OAmonn T>e bp\t A5 geApÁn x\n 
cpeAtA te LiAtn Uua'ó, if T)eirhniteAó gun tuic fé 
AtnAó poirh btuvóAm a 1738, An Cf\At cAitteA*ó tiAtn. 
ÚU5 SeAn a *óíot t)e i?fvex\5rvA 2 -Af -An fc\5Af\c. tlí 
péA-OAimíT) gAn CAbAtpc pé nT>eAf\A a f?e^rj^f if a 
•úeAg-rhúmce acá Ar\ ff\eA5f\A Af fon guf tAnnAms 
,c\n fite An £f\ec\nn cuige. 1f féi*oin r\A cAiti k óeAócA 
céATmA a bjuMt f An bff\eA5f\A a tug SeÁn Af Aifce 
An CApAiit. 

X)a rhmic pAf AigneAf a if corh-tA5Af\tA iT)if Se-án 
Aguf An cAtAin SeÁn Ó t)f\iAm. Uá Aifcí An óApAitt 
if An ópeAtA AgAmn T)Á 'óeAfbugA'ó-fAn. T)Af\ nT)óig 
bAT) t>eACAif\ T)on f céAt a beit Af\ a rhAtAifC *oe cumA, 
A$;uf AnbeifCACA corhg^f ac *óá céiteAguf Ar\ CAOtArh- 
Lacc aoa -Af óoiT)fe,<Mti if a\\ cuf cfé céite. tnnifc^f 
f óf f cédt Af at\ ^cécvo c\muf a tug Se^n fén f^^Af c. 
T)ei|\ce-df 50 f Aib x\n cAtxMf Sein, t^ ; 1 fiop^\ 1 sC^f- 
f,<M5 na bpe-Af. tlí f^Mb fé aX)\:ax> v-a p^fóifce ^n 
u^cMf f eo, >c\guf ní fAib x\itne pumn cun tA A^e a\\ via 
VAom\X). 1p ArhtAi'ó a txMmg ^\f cuc\ifT) 50 *ocí be,c\n 
at\ cpopA, x\óc bí fipe x\muig a\\ cúmfe éi^m. t)eif- 
ce-Af r\Á\\ b^féiTíif, av\ uxMf út), f-c\5-c\f\c TD^itmc feoó 

1 <\m t iÁn a XLVIII. 

2 AmfÁn a XLVIII. -On z&tAip SeÁt\ X)\\\A\n. xxxiii 

zuátAó, tr\A\\ \\Á teómt-AiTjíf f^gAinx éAVAó a\\ teit -a 
c^ite^m a\\ eAglA a\i rjtige. thiait SeÁn ifce^c f-A 
cfiop^ a Tj'i^ffuMTj tiiAÓ pmgne fnx\oif . Ón tu\if\ t\Á 
\\a\X) émne eite x\nn, umig Ar\ fag-áfc A£ ff\ex\fC«At 
a\\\. Híof teis Seán a\\\ gtif A\tm fé ci-a bí -Aige. 

T\ua\\[ tjo ce^p ^n f A^^fc 50 \\a\X> Iuac wa pmgne 
•óen Cfn^oif ctag-Aite Aige tjo SeÁn, *oo fín fé ax\ 
bof c-a ótnge. TDub-Aift c SeÁn r\Á \\ Aib p\n méiTj fin 
aóz Iuaó feóif Lmge. T)o JLac ^n fe,Af\ eite ^\n bofca 
tA\y n-xMf if tjo Uon ótnge ttixxó pmgne a\\ At\ Tjcórhuf 
ntiA. X)\ SeÁr\ f ^f c-a 50 teóf -Annf om, nírj n,Aó longnxvó, 
A^tif nti^if bí ótm imtex\cc, TjtifrAifc : 

truitim *oon cf.405.4t 50 téif ó -o'Aif ujiij Seón 

'n-A ceAnntnT>e "OAon T)'éif *oó cAOAinc f eatA-o f a ttóith 

CAf Af "oo tf óa-oca if téij Ati cAif jie^nn -oóib 

'S Af e-A^tA &t) fcéit, tÁ An cftéibe, ha peAcmj f a cótnvif . 6.— tiA t)Ann^is. 

Ui-Anjce -Ag^m ce-Ana 50 \[A\X) Seán 50 móf 1 
5COi*Of eAtti if 1 ~&ca\\ at>uv n^ mt).Afvr\ aó *oo óomntng 1 
mthMte n^ gCtoó. ÍH f oac-a ói^fe^f <ACA-f,An ^nn, .1. 
ctAnn ti-Atn mAC tlé-Amumn *oe t)Aff<A if ní \\a\X) Aon 
ceóftA teó ctm brongne. £if\ neAf\crh.Ar\.A nex\m- 
f c-átrh-Af a vo b'e^rj \at>, a^uv .An IÁ t\Á brDíf 45 Cf oitj 
a\\ ^on-At t>írjíf 1 n-,Ac.AfVAnn 1 t\-A céite. tlí \\a\X) *oe 
toóc oft-A, tr\A\\ fm fém acc -An ceAfb<Aó fo ^n 
t^octnf. X}AO\ne pAlA ofCAitce-Aó^ *oo b^exxrj i^rj. 
tjí cion aca a\\ At\ X)Á\m if zá fmné An ton^^nAig 
-Ag^mn Aif gtif lomTjó com^oin ^gtif bfonnctif *oo- 
geibe-ATj Se^n «At^. 

1 mbtMTjAin a 1741 tjo ctig^Tj b^if\e gte^xnn na 
n^^tt i*oif\ connc^e Úiobf^Tj ÁftAnn if connc^e 
ÓofC-Aige. 13'é Cofvn^it *oe t)^ff^ ó tiof n>A ^C^ff 
b-A óe-Ann a\\ ftti^g Cof c^ige, -á^tif a\k a ftnr\inn-fin 
•oeifce^rtgo |\,<Mb móiffeife^f rje r-riA X)a\\\\a\& ó t)^ite xx xiv l)eAt<\ éev\m in\ ttÁitíneAC. 

tn\ ^Ctoó. T)o 61 5A0I aca te óéite. tlíop fCATjATj 
oen imi|\c 50 tjcí 50 ]u\tx\TK\f tn\ piji a\\ ^aó CAotj 
Cjiaoóca, v\cc b'K\*o muinncifv t)Aite iia gCtoc b.A fiA 
00 fCAfAirh Ati ctuicce. T)ei|\ -dn LonsAnAó 50 
|\Ab-d*OA|) pi-fóe Úiobrwvo A|\Ann a$ mAoiTjeArh ASAifce 
a fUuMj pém if A5 'oé.<\nAtri fAbcán mAf ge.<\tt Aif\. 
tVé ptn v\n $Át ^u\\ ce<\p SeÁn An c-Atfif\Án * T>on CAOb 
eite. ttí "óeAftiAró TjeAftiiAT) 50 rtÁijvice *o , £e.4ru\irj a 
Tjútcce fém. Seo mAf cuifeAnn fé fíof a\\ a 
gCAtmAóc 

TJneAm ceAnnuir ^An tocu, nÁ toicrA*ó -o'Aon fA uíft ; 
TJr*eAm -oeAivbuA 1 -oujioro, nÁ coi-|ir A "ó céAT)uA -óíb ; 
TJtteAtn peA}iAtnAit poinxitt, -o'ofCAit |téix> An cpiAróm ; 
"OiteAm t)Aite nA gCtoc, cvjjt ojiua péAc níon cuibe. 

An fAio tjo tfiAifv a n-ACAif fúrj, .1. ttAm mAC 
ttéAmumn, bí fÁttce tf céATj fvoim SeAti 'n-A tig. 5° 
Tjeirhm, if ítiaic vo CAotn SeÁn 2 An feAnA-tAOó nuAtf 
a p tiAif bÁf 1 mbtiATJAtn a 1746. geibmírj f An Atfce 
útj cunnrjuf Af An f AgAf T)utne a bí Ann, Af a crvíoc- 
nArhtAóc, Af a férte if Af ATjAonTjAóc. Tlí TjeAfbugATj 
f ÁtcA Af ceAf cuf An tongÁnAtg é f eo : 

fén fAOJAt níojt ctiAnn*o<\ meAbAijt nÁ Ai^ne An teoJAm, 
níoft téi|t a fvAmait f&r\ sceAnnuAifi iMifir 1115 r eo ^t 1 m'eót ; 
1r é 50 ceAnnfA a ctAnn x>o teAf U15 50 cóijt, 
1r "oo |tém 50 -oeAttftAc ueAnnuA ir ueAttmonn -oóib. 

Tjóib 50 -oeirieAT) tu^ £ eifim 50 reirueAthAit riAt, 

5^n óbAijtu ceirmm, ^An ueibe, céfi 'óeicneAOAfi iat) ; 

A fófro ^ati leijig ní -oeijiim 50 p&ib rúx> fiiAm, 

1 ^ctóx) 'f 1 5ctiei"oeArh, 1 nx>eire 'f t mbjieir ctú ir ctiA|t. 

t)A cttAjiAc cfiÁibteAc cÁit ir ceAnnur, ^An cituAT)ur, 

t)|tiAtiiA biteÁJtA, pÁtttu if UAire "óon u-jiuaj; 

Ar\ u|ii<v\t 'r An u-Á|ro, An uÁifi X)o tA^A-ó 'f Ati rtu<v\<5 

Óun tiArn 'f a mnÁ, 'f níoti cÁmeA*ó peA-[if a aca A|t cuAi|tx). 

1 AmnÁn a XLVII. 

2 Am^Án a XIII. TU t>Af\f^lg. XXXV 

T)tnne *óen T>eicne^b^r\ ctomne feo & bí A5 ti-Atn if 
5ti|\ " ÚU5 peiftri *oóib, n T)o b'e<.vó SéAtntif T>e t^jvrid 
a bí 'n-A comntn'óe a\\ avi tntMite t)ne^c. Si*oé avi 
fe^f ^tif cúm SeÁn ^n c-Afh[\in x T)ó nti^if a bí ctm 
póf ca if ótin ft^n d ctift te cte<\f ^ib tnte & ói^e. t)í 
fé pém if SeÁn An-mór\ te céite X)a tfimic & ctnf 
SeÁn ctót) fiti*óe<\cuA a\\ eaócjuuínb Sé\<\mtiif, 2 a\\ 
fon 50 mb'péiT)ir\ 50 ruAib ctnt) aca ^atí beic At\ 
f ógn^rh. Acc bí ACAftt aó p^og-dit ^nn avi ua^\\ út>, 
-A^tif AtA\\\\Aó nófx\nn 1 bpeit)tn. 

T)tnne eite T>e ótomn tn\m m^c tlé^trmmn *oo b'e^*ó 
UomxÁf *oe X)a\\\\ a <a bí n-A comntnt)e ,4f\ ^n tAgxMf 1 
X)pA\\ óifce Ca|\|\-ai5 n^ bpe^f. Uom^f n^ t^igf\e<\c 
T)o cugc^í -A1|\. 1fé bí pófcd ^5 Cité^n r>e X)a\\\\a ón 
nT)oir\e tiAc. t)í -átvo-cion ^5 av\ lÁnAmAw feo a\\ v\a 
fitit)ib, A5«f gnÁc-ionAT) comne ACA-fú*o *oo b'cdt) 
Uig n-A txMgfe-dó. 1TloU\nn SeÁn be,\n An cige 50 
h-átvo f-A ó^Aome^'ó B t>o óe^p *ói. ^O'é^. fí t)en 
bots-áig 1 gCofC^ig 1 mbtnvóAin & 1753. Seo 510CA a 
caomeAt) a ce-Ap Ua*ó5 5<\et)U\c 4 t)i : 

CÁ T>ún nA L<M3fteAC 1 "ouAi-ófe caoit>ci 5, 
'n-A cto^Áf "OorvCA, in' f otAfAC cíotvóub ; 
'n-A niAinif uif f Áf A15 Álfl A£ fUfíOCA-Ó ; 
'S 'n-A é|iompÁi5 tom<\|itA toÓAftA tmn-ttnu. 

1n' Áftif c|iéi*ómeAc ci_ieAcu.dc fceímte, 
'n-A CAfUAc uÁifi, 'n-A tÁitfeAc -oíoJAtutnf ; 
'n-A ttnn^ bfifUite fCfviofUAite fcíof mAji, 
gAn uéAT> £An fuiúi|i 50 "oubAC 1 n"OAOijire. 

ní rvtiAtA|i uti-jiAinneAc utibAifueAC ueínue, 
nÁ ti«AtA|i lonjAnuAc fun-fimAc UAOi-oe, 

nÁ -JitlAtAjl Ct05A"OAC CO^AmAlt nAÍnToe, 

Atz btntibe An bÁif "oo beÁ|inA An ^1-^^105. 

1 AmttÁti a XXXIX. 

2 féAC Afi Am|iÁn a XXXVIII. 

3 AmtiÁn a XV. 

4 tfCfi. tlí t)ÁtAis f An ^^A-oAm Uío^-óa, 52, eAff^T) a CÚ15 
An. 23 C 21, teAtnc. 199. xxxvi X)eAtA SeAn n<\ U<\itíne^ó. 

LlACAT) tACCmAf i ml)AnbAin CjiíoriicAin: 

béiúe Ati AbfAif ÓAfCAite fnlmre 

nÁ ^113 fpÁf ^ 00 cÁi}iT)e An nje pn 

te \bA|t-cuiT) fénne if fAoijAt T)Á -ocAoinue. 5éA$A SAfÚA ha bpeAf con n-pJfteAC. 
T)o cóinifeAfCA-ó eAjtAif Aiffmn íof a 
1f cÁm -oem f AriiAit-fe cAncAifte fítúeAc 
A\\ hAttA nA fÁrh-cftoc tÁtA-ó bmn-pinjtu. 

T)Á mb'tij-oAf fiAnnA *oo ceApA*ó 30 Cjtuinn me 
T)o CAitpmn 50 ctít ^aó pfitonnf a pmn jtic 
& 5CÁit 'f a scneAfCAcr a -oueAfUAf "oo fcnibf inn 
1f cé nAc eA^nAc stACAfó mo -óiceAtt. 

Sifim 50 fnbAC Af cúif z An Óoith-óe 

mviife mÁÚAif cÁi'ó An Aom-mic 

Jnúif nA n-Am^eAt nA n-Afpot nA haoííia 

^5 SÁfOAT) a n-AnmA 1 bpAfftAtuf Ófiíofu $it. Zá óeicr\e Une if oéc tjficiT) f-A T>éAncúf fom 
Ú^it)5. Ctnfie^nn fé 1 T>ctiifcmc T>tmn 50 mbíot) 
Uxvós 1 5C^r\ru\i5 n^\ £>£e<\ri m' óige. 'H-a te,<\nnc,<\ 
fom jréxVorMtn x\n a<\ome^\t) fo T)'x\ir\ex\m ,<\r\n-<\ h^\ircíb 
if cúif ce & cúm Zat>s 50 £>f tnt Cfmnn-tfe^fbtig-íVó x\& 
t>tix\*ón<<\ teó. 1 mbtiA'ó^m 4 1758 T)o tÁinig T)omnx\tt 
SpAinnex\c 1 n-oignex\cc C-<\r\n<\i5 n^\ type,<\r\, ^gtif ^An 
^rhftif T)o b'é f iúT) ^n cr\Át t>o 6e<\p Ua'ós " 1f ,<\ic 
tmn tiA h^\ifcí feo 45 Oogn^ib." 1f T)ex\c^\ir\ rjúmn 
5*\n & rheAf ón T)Á Atfirum f o gtiri ttig Uxvús Cf\éirhre 1 
T)cnif ^ f AOgAit ^\r\ p tix\iT) An btntt ÚT). "Oe^fbtn ge,<\nn 
SexSn mAf &n scéxvon^ 50 mbíot) cx\ifcex\t nx\ T>x\irhe 
x\r\ tig n<<\ L<\igf\e,<\6, x\5tif 5tir\ rh«<\it An f^f í be-An -<\n 
cige ÚT) óun r\ix\r\tA or\t^\-f^n if x\r\ bo6c<<\ib X)é. 

t)'é UomÁf nx\ L<\igr\e,<\6 *oo ge^tt ,<\n btng T)o SeÁn. 
1f -c\rhtx\i'ó timig An fiAbruif — T)1A ^r\ fAOfAt) ón 
x\nx\óx\m — x\r\ Se^\n, ^tif x>o 6x\itt fé a ótnT) gfti^ige 
CfíT). T)o ge^tt UomÁf peifbi^ T)ó' ftige 50 mbe^vó 
^\n *oíon x\r\ a t>x\ttif ^n f?x\iT) *oo be^T) An gf 11^15 45 
f<^f ^\r\íf. t)í btnge-Ann-A coicói-<\nc^ ^n cr\it ú*o. Y\A X)A\\\\A\§. XXXVÍÍ 

tluxMf -oo VfAVA te SeÁn & bí UotnÁf ^aíi x\n buig a 
t^rjxMfC tjó, óuif f é An f<mn f o x óui^e tj^ i^rvp^ró : 

A lDAti|iAi5 ^An cÁim, 'r a pÁi|ipiti fomeAnr^ fu<\inc, 
& i&c& t)& -oÁime, 'r a b|iÁtAi]i Uibinx nA pu&$, 
TJo JeAttxMn T)Ain bÁn-bui^ Álumn ■o'oitipA'ó -óom ctviAir, 
Ó fCAipeA-ó cun rÁm ^An r^sÁit ^ac fiibe "óem 3r» UA1 5- 7.-1745-1750. 

tlí mó|\ rjúmn x>ut fu\f ^fíf 50 tjcí rjtiATjdm -á 1745. 
1 -ocof-dó n^ btiA"ónA útj if eát* táirns an cmne^f a\\ 
Láirh *óeif SeÁm ^guf *oo tM fé Affexvó jváite m' otú\\ 
tuige A1C1. t)'m é &r\ u^Mfv tjo óe^p fé An r>Á ^rhftÁn 
útj 2 c< Aife-Atri e^ccrux -<\n g-dtAirv'' ^E^V "tixMg n-A 
ngf^f n5|\^"óm^f /' X)a\\ tiom pém 50 rjfuitro an vá 
giocx\ f o <\f v\a feóirjirj if T)eife rjx\ri óúm fé. Uef- 
peÁt\A\x> *oúmn a cju\irjtige ^guf *oo rjí fé 1 n-in*oeóm 
n-A 5e^f\|\A-c^mnce & tM <<\r\ c^rvfuc ^Mge tj,a mtoe^TJ 
5Át),A téi. Uefpe-ÁnxMT) T)úmn teif fimptróe.Aóc & 
crvorúe if & ftnAomce, a\\ nóf r\A fe^n-j^erjeAt rvi^\rh. 
tlí péi*oifv ÍC tt^ig nx\ nsftáf '' a rhe^f acc m^f rje<\*ó 
Lán-cuite rjuróe^óuf te ftíg r\A crvumne. ílí TjeinitnrD 
lonsnATj tje ^mt^c, nu-áif a geirjmro ^m^c x\n cum^ 1 
r\-&\\ teigtfexvó x\n tAtfi. T)o cuic fé T)e ótxM*óe 
cfÁcnón-A TjorhnAig, ^5«f pé ' í 5x\U\rl ,, a t>í a\\ av\ 
Láirh, T)o cofnuig fí a\\ óne^fug4*ó, ^guf tdo tean uifvti 
50 tjcí 50 fuMtj teigifce. 

X)e\\\ SeÁr\ tmn fx\n *\rhru\n ú*o, .1. " Airvex\rh eAócf^ 
Av\ 5AtA1r\, ,, 50 f ^ib A\-$e An u^if f eo " *ó^ tf í te^nb " 
.1. feife-Af ctomne. 'OeAttrvtngeAnn fé ^uf feifeAf\ 
mge^n a £>í ^nn a\\ T)cúif , xvgtif m^c, T)^f b'AMnm 

1 23 G 24, teAtnc. 62 ; ibit>. teAÚnc. 133 ; ó m. VII., te^ttic. 
198 ; -oeiji &n ton^AnAc 23 N 32, teAtnc. 267 : " T)o tomÁf "oe 
t)AtitiA tiA tAi3ti eA c, *oÁ cuti 1 gcuimne -óó 511^ S e ^tt fé peifibic 
•60, &]\ x)cuinm & 5ti«Aije -óe f^n bfiAbtmf t 101 ^ 6 ftri." 

2 ^mtiÁm a XVIII., Asnr ^ XIX. ^ xwviii beat-A Seám m\ Uáitíne-Aó. 

|J,\t)|\Ai5 *n-.\ n'oiAi'6-fAti. tf •oeAttfiat-Aó teif guf 
ge-Aft 1 foirn gOj\cug<\t) m\ Uirhe t>o pug^t) aii férh«vó 
inge*\n. ttadif á b? an cúigiiuvo T>ume aca á b*\ifce 
ag Ati Acai|\ lófepíi 111 ac C-Aifvce^in TmbAifc fé te 
SeSu, pé cúi]\]u\í 5|\inn a bí ^\|\ futb-At e<\uof\t<A, nÁfi 
bex\s t)ó cinge^p ingean if n^ tMifcpe-át> fé féin &n 
fétinvó mnne Tuvnuvó a teitéit) a ttocpvó. b'é coit 
*Oé Áth, ^ufv mge^n eite *oo feótdt) cun SeÁin, ^guf 
reo nu\j\ T)'t<<\p|\ féx\f x\n AtxMf lófeph ceacc Á U<Mfce 
-óó. 1 

*\ SA5Ainx An "oeAS-óf oix>e if mAit ^nAoi mémn if gjieAnn, 

nÁ cA^Aif "OAm fAittije, cAif ftm "óém 1 n-Am 

A5 bAirce mo CAilín, feAT> í An féifmA*ó ceAnn ; 

Sm fCAUA mAit bAn fnbe Afi feA*ó nje 1 n-émf eAéc Ann. 

1f rnmic 5ti{\ m^fi f eo <<voeifu;e<<\f\ &n Une t>eif e-ánnac, 
u Sm fc^c^ mx\it b*\n fit)e if pe^f age ^on^if x\nn." 
Uéit)e-Ann fé ctm 4 •úeimntngAt) tnnnn gufi feife,df 
mge^n T)o pugA'ó a\\ T)cúif cun SeÁm. Tlí bfUAif\e<<\f 
é 1 f Cfiíbmn, <<\rh. tlft Aon cunncuf AgxMnn a\\ cU\nn 
riu\c SeÁm, mÁ bíoTMf ^nn, acc, Atiiiiri ^n méiT) acá 
Af fAgxMt 1 vzaoX) pÁv>\\&\%, p^T)fx\i5 t)e^5 & tu^c^i 
aift, Aguf bAmex\nn fé te T)ex\ttfu\rh 50 f\Atb fé a\\ &n 
nt)ume *oo b'óige T)e ctomn Se^m. X)o b'í Gibtín 
tlíc ÓÁfftxMg, .1. *oei!\bfiúf T)orhtu\itt Spimmg, b,<\ 
rh^t^\if bx\ifdt)e t)ó, A£Uf T)0 bí ,<\n oifieA'o-f^n 
móf cúif &\\ SeÁn vá X)Á\\\\ guf ce^\p f é x\mfu\n 2 54 
mot-<\t). 

1 mbtuvó<Mn a 1745 t)o fCfiíb SeÁn pofuf pex\f^ ^f, 
éifmn T)on Atx\if ITIióeit Ó Sionnx\ig, X)oózúV(\ 

1 23 G 24, l. 62; ibit). t. 133; ó tYI. V., t. 88; VII. 194. 

T)ei|i An tonjAnAC fA teAbAf 23 N 32, t. 268: ,( T)on -AÚAifi 
lófeph nuc CAifueÁm x>o bí 1 bpAfóirce ÓAfiiiAig nA bf caji An 
a^ uaii fm, *oÁ lAffAiT) Aif ceAcu aj bAifre a temb, óif "00 fngAX) 
cúi^eAf mje^n -oó f oime f m, ^o n-oubAinu An f AjAfc nÁ ciocf A"ó 
f ém aj; bAifce Aon mjme eite x>Á mbeA'ó Ann. -A5 f o An f Ann "oq 
cui)t SeÁn A5 14-jifAix) ^n rpA^Aifu." 

2 -AmfÁn a XXIX, 1745-1750. xxxix 

TMo'ó.aóca, a bí } n-A tN\5<\t\c 1 bp^fóifce Cac<mj\ t<\5<\. 
Ctiij\ SeÁn An \\A\m fo x i nT)ei|\e^T) An tecVbxMtv. 

te biioj^cuJA'ó mimc cÁ An ctioimc reo i scftíc 30 téift» 
1 n-A ctor "oúmn semeAttdc lon^AncAc |iío5|iA-ó 'p nAom 
go^u-cjiú OitiottA ÓonAifte Óumn ir néitt ; 
Sé T)ocuúifi SionnAi§ -oo btteitnit; a rc|tíob -óó -pém. 

1f pottuf <\f An ÁifeAm acá t)é^ncA A^xMnn a\\ nA 
tedbjuMb T)o fCfíb SeÁn nÁ]\ b'é fiú*o ^n c-,<\on 
tex\bAt\x\m<\m va\\ fCfíb fé a\\ futxMfeAm An cfA5<MfC 

oi^eifc u*o. g™ ™^ 1 ^ "° en ^r^* r° i r F e ^w ^ 

ctnfe^nn 1 T)cui5finc T)úmn a £ex\buf 4 bí ^n ctéi]\ 
An u<mj\ ú*o fém cun fe^f^irh T)'f?eAr\ fCfíobCA nA 
te^bAfi ^gtif T)on " e<\-$<\\\tAó ciúit." 

Ó CAim te teAb|w\ib, ní mifce a Ut<yó ^nnfo f<\nn 
eite *oo ctiif SeÁn 1 nT)eij\e*.vó pofuf pe^f-A &\\ éit,\mn 
*oo fq\íb t)ó fém. 11í bfUAi|\ec\f 411 btnvó^in 50 
cjunnn, aóc T)eif\ u§t)<\|\ guji c<\j\U\it) cimce^tt 
rjtiA*óAin a 1750. X)e\\\ \T\ac tlí j|\Á'Oc\ fA Ct^f-ii|\- 
im T)o fcfíb a\\ nA teAbj\<Mb 5 Ae ^5 e f^ n mBritish 
Museum 50 bp uit <\n te^bAf f o f x\n A5xvo<\tfi tlíojúA, 
1f T)óÓa\ 50 bpuit <\óc níoj\ buAit fé um<\m-fA x\nn. 
SiT)é An {idnn 2 : 

Ó'f reAft 51^ rcttíobA-ó An cpeAncui-óeAcc f o Óéiumn ctúmAit, 
UeAcu nA itíoJtiAX) ip beACA iiaotti tia héijteAnn tmm, 
CtAnnA míteA-ó ir SeAnA-$Aitt nA bpémneAC bpionn; 
tem AnAm guróeAX) $ac peAjipA círe att f AOÚA|t úx>. 

1 T)cofx\ó bti^vónA a 1748 T)'óittne<vó An cAtxMfSeÁn 
Ó tofiAm 1 n-A 6x\f pog 1 tip Aifóíb Ctux\n.A if Ruif. 
Ó btM'ó^m ^\ 1430 50 T)cí -oeife^ó btM'ó^in a 1747 T)o 
bío'ó fx\if6i Cot\Cx\ige if CtuAnx\ fé -Aon-féif, ^\óc fA 
btiA'ó^m feo 1747 T)o *óeigit An pÁpA ó céite iat) 
T)'éif b^if An AtA\\ U'at)5 HlÁbAc ÍTíac CÁ\\ }\c<\ig. 'tl-A 
ce.<\nncx\-f^n, ó btiA > ó<\m a 1650 x\nu<\f 50 *ocí 1850 
T)o bío*ó px\it\ce tluif fé féif AfT>eAf ptng Cx\if it, nó 

1 23 G 24, t. 135 ; 23 N 32, t. 268 ; ó 1YI. VIÍ., t. 201. 

2 23 G 24, t. 135; E 16, t. 61 ; N 32, t. 268; ó m., VII., t. 
201; ibix>. t, 163. xl l)e<\f<\ &eÁm n<\ RMtineÁÓ. 

pé cújumii e^fptng CojiCvM^e, nó G-Afputg Cltuvn^. 
11 í f uU\ij\ nó T)'oib|\ig Ati uAf v\ip Seán fém cun ^n 
níó feo a fv\Vu\i]\c ótm Cfíée, triAf vo bí cog^ ^n 
eótttif v\i|\ 1 bpÁipif if -jvvn Uóirh péiti. T)e féif 54Ó 
T)OALl|\v\im, bí ctnx) x>en ctéif mí-fáfCd fÁ óutngeAl 
nA 5C.v\j\f\f ac. t)eij\c -aca a bi 1 gce-annuf n^ t>cj\í 
bp,\i|\cí |\onri <aii aimpf út>, .1. ^n cAcxMf T)onnCvVó, 
nrtAC Seám Oufóe, VOac C-áfjit^ig, ^guf an cAcAif 
"CvVóg 1l<\bAó. pp oijvóeAfCA if eA^.itfig fógxmcA 
T)o b'evVó nvo v\ju\on ; aóc *oÁtt<\ au CfAOj^tt, níof 
b'féiT)if 5AÓ éinne & fÁjMiii. Seo ^rhf <mi a óe^p ^n 
c<\Cv\i|\ SeÁn Ó tljtivMti, t)fÁCAi|\ Tí'ÓfVO S<mi T)oimnic 
1 ^CofCAig, ^5 pÁttcius-cVó foirh avi AtA]\\ SeÁn -Aguf 
gá cuf 1 n-urh^Mt T)ó nÁ f AitD fé fém f^fCd p<<\ u£,<Mtn 
11-A gC^fftAó. 1 

A ÓAf a 'f a bfÁcAif, fÁitce ó óf oi*óe fieomAU 
1 "oceAfmonn bfeÁj CotmÁm t>o Óomróe ; 
50 mAifif ón bpÁpA An Árm-cACAoif fm; 
bACAttip fÁmne if btÁt-bAif ín ofc. 

SCAppif T)0 ttÁTttA1"0, f Á^f A1T) ftije ajac ; 

bei"ó 5jiAm]iAirc SfÁfCAiji jfÁnnA aji ■oíbifc; 
nA fA5Ai[iu if f eÁf f -oe jnÁt iu timceAtt, 
'S An ^AffiA 5r»Áx)AC tug pÁif c t)e fíof mnc. 

tf fA"OA tlA CÁfftAlj 'om CfiÁ'Ó te "OÍOSAtUtlf, 

if bAff A15 2 if T)Áit gCAif fÁ^tA fíof -oe ; 

CAif bf 15 fÁitce 1 tÁf nA cíf e, 

1f ctAnnA nA n^oeÁJ-AitfeAc fcÁmce fCAOitceAÓ. 

tem Aijne if fÁm, 'f if fÁfCA a mnfm, 
(^Af P05 50 f Á11115 'en CÁt-f uit "oíf eAC 
1 ngf A*oAm, 1 scÁit, 1 n-Á5 'f 1 n-mcteAcr, 
1f -o'Acmumn a cÁifoe 1 n^ÁfOA An fíoj ci|tu. 

1f ACUIffeAC CfÁt ACÁ "OO bío"óbA, 

CU5 Amuf Af c'Áic Af fCÁit a bui^óne, 

peAf f a -óen pÁf "oo bÁit Ájt f mf eAf , 

'S -oo mótAfcuii; nÁife Af f AJÁtcuf mAome. 

1 23 C 21, t. 2H: " An bfÁtAif SeÁn Ó bfiAm Af JAijim 
C^pptiij CtuAnA ir nuif -oon AtAif SeÁn Ó b|UAm. Marcli, 1748. 
f onn : Mis.;Jenny Cameron." CÁ An c-AmfÁn fo 1 tfcf . A^Am 
fém teif. 

2 1f biuónAi^, tfCf. An eA^Aftóf A. 1745-1750. Xli 

t).AT> ITÍAftA X>0 fÁlJí-ftlOCU Áf fA1X) ttlíteAX), 

T)AtuA n4 CjiÁn-AC x>'Át coi^cju'ce, 
*D'ai]15 ha mnÁ L f a SpÁmn te rceímte, 
T)o jtACAX) 1 n-Ájtuj^ fÁijtce Án nAoirii-na, 

ní niAjt fin x>on cÁifneAé cnÁibúeAc c-Aom feo, 
*0'eAfCAif if "o'fÁf -oe tÁn-uftiocu ni'súe, 
T)'.dmic Ati ctÁf fo Af fctÁbv\cu tum^edc, 
1f uu^ Aife^5 a 2 fuÁiu x>on riiÁt bA xnte^f. 

1 bpjtAUAmn do riieÁiX) ^ac ufÁcu-A X)Íox>acua, 
1f p e^fAC 1 bpÁjtAif An bÁjt-jt x)o x>tijeAX) x>ó, 
1 n-e-AgnA An bÁif e 'f 1 nÁix>uib ^AOif e ; 
Sm 5Airtm nÁ x>Áitix> x>Áirii x>'feAf bAOife. 

pé e^f^oncc\ a t>í iT)in. ^n ótéif av\ ua\\\ út), if t>ói£ 
tiom 5«|A tVé An móf\-óf\oróe a t>í ^f an mt)[v^c^i|\ a 
cug x\i|\ tAb^i|\c 50 mí-poit)tie^ó a^ t>AO\mb eile. í)í 
^n cAc^i|\ Sein Ó t)fiAm 'n-A Áf/o-t)iociin. a\\ pe^*ó 
c.ám<\itt 1 n*oei|\e.<vc fé An Ac^n. UAt)g ft^UAó, ^guf 
nío|\ tnongnáX) 50 mt>e.<vó fé ^5 éite^rh ce^nnuif 'n-x* 
•óiaií). pé fcé-dt é, t)o focfmgexvó x\n óeifc \>a 
Uónti, -ágtip ní péi*oin. a \\áó n^ ^un. T)emecvó 50 m^ic 
é. X>o zu^aí) ux\cc4fiÁnAóc CIuavia ip ftuif *oon AcAin. 
SeÁn Ó t)fi.<Mn, if vo cuipe.<Yó -án cAcAip tlifce,á|YO 
X)\\eAtnAó 1 bperóit Con.c<Mge. 

13'in é An z\\Át t)o óe^p Se.án av\ c-^rhfwi 3 ú*o, 
" Oi*o tiAifte t).^nt)^ ^5 azaI 'f x\5 ,<yútMcc te mi^n, ' 
if T)o cuif\ ^5 ct\Mtt a\\ An AtxMf SeÁn é. T)o tM cog^ 
r\A h^icne ^5^nC^fpo5^}\^nopiteón u^ipgo mbroíf.45 
-oíofpóife^óc 1 vzaoX) An cpeAtA ^guf m*óce n^c é. 
Acc ni fUMb Se^n 1 n-^ corhnui'óe fé timifcé.d|\^it> 
p^ijAóe Ctu^n^, ^gtif t>'péi , oif\ ~su\\ b'é fin ^n ?Át 50 
fxMt) ^i^pAn^cc A|\ f?|\e^5f a 50 ce^nn f e^cc mbUAV&n. 
fé ce^nn n^ n.<Mmfin.e fm 50 h^ifice -oo ctnn. ^n 
c6úf pog piof Ap SeÁn if *oo C115 píofxx ói}\ *óó, 1 
5cuimnmg^ó a^\ xxn n*oé^ncúf be^g. H^c xmc 

1 n.d mnÁ X)tibA, C; 4< Caitte x)\ibA nó mnÁ RiA^Atu^ V150 
x)0 hAifseAX) te T)uíic UfíimmAn if te n-A fttiA5," C. 

2 5<i,c fuÁiu, C. 

3 Amf Án A XXII, xlii lK\vc\\ ÓeÁin tn\ R^icíneAÓ. 

ó'f&dóAnn pom *oúitin-tK\ anoif, Se-dn if A " •ótuMneóg *\ 
vMge a\5 cfiAlt v\|\ An T)Uigev\j\n<A GAfpuig 50 HiÁt 
CoftiiAic, águf v\n cBAfpog péin -An Cx.\ca cé-cvona 5<\n 
ArhfWf Ag cn|\ te óéite a gAnptof foctótf 50 mb'éigin 
x>ó T)tit |v\ bJTjwAmnc cun é cuji 1 gctó if é CAbxMfvc 
v\nn\c. 

1f minic gtifi tniAn Imn geAfián um ^ t^ige-AT) if t>o 
•oemeAt) An uaip ut) — ^guf n-x\ •óiaró-f.An teip — 1 
T)C^\ob fol.ÁCAi|\ T)on 5x\et>it5. ÍX\Á rh^ócn^ítníT), Ám, 
a\\ i)A\Mt> i\a hv\imfi}\e, a\\ cpttvVóuf f^og<\it via 
troAome, a\\ ionn.<\j\bcVó if <\f óf\e,v\c,vVó n^ fe-An-u-Aifte, 

^\|\ 'ÓÍ-CUf tf A]\ \\UA^AX) 11 -A Ctélfe, -Agtlf A\\ A11 (í T>tige 

•oé-ancA gAtt ,j a bí 1 bperóm 50 TMmse^n, fCA*op^\m 
T)en 011^1111^^^1^ -Aguf m ; ionx\T) if v\mU\ró a beró long- 
n-<yó ojUMtm guf fMn x\n f uigtAó if tugA vew cfe^\n- 
téigev\nn. t)uit)e^óuf te X)\a, bí x\n meiceAt x\f 
f?ex\buf av\ cfÁt ú*o. T)o cuif\eAT>Af fíot 1 n-iic tt-áf 
ce<\p^vó 50 •ociocfA'ó cof At) Aif. Acc, cutf\ ^n fíot 
a pféAtiiACA 1 T)Cx\tAtri tf T)'eAfCAif 'n-A b^\ff a b[\e-Ág 
btÁctriAf. O púinn-nx.\ Anoip aí\ X>a\\\\a fom x\ bxMtic 
^guf fíot nu^ a cuf. ílí 5ex\|\Ánc^ *óúmn &\\ ax\ 

fAOf Úf t\Á A\\ A\\ 1C1f\. 8.— A SeAÍI-AOlS. 

Uimóe<\tt btiA'ó^m a 1750-1 fe^ T)o cAitte<vó 
C-ApcAén Sé^muf tex\bAitm a bí 'vi-a cotfmuróe 1 
mt)x\ite í\a mt)ux\itceóifí 1 bp^fótpce ax\ UeAmptutt 
gtt. X)a rhAicx\n zaca Ti)onTMim é. T)o bící a\\ cuaijvo 
'íi-a cig, Agup if Aif a bío'ó <<\n c-^cuf T)Á b^f|\-f x\n. 
A11 cAomeA'ó -a óe-Ap SeÁn *oon C^pc-Aén c^ fé ^\|\ -Ati 
n*oéx\ncúf if fi-á r>Á n-oeAfinxWó fé. 

1 mbtiA'ó-Am a 1751 t)o bí SeÁn a$ múme-A'ó fcoite 
1 n1tife av\ Uitince 1 bp^fóifce Citt 1x\tc 1 n-Aice 
OóóAitte. 1f pottup fom ón c^gf a azá uai*ó nifn-A 
tÁniifCfíbntb azá 1 fettb a\\ AtA\\ T)\A\\mA\T) Ó THuf- 
Ca"ó-a, C^nótiAó. "O^tc^ ua b^ittróe^ócx\ níop tA\zn & Se^n-^oif. xliií 

avi ^nó ru\ <\ cúf.Ain teif. go *oeirhm tza fé fém ^Á 
*votiu\it fin 'Otimn f^\ c<<\5f^ a ctnf 1 te,<\b^\f *oe teAb- 
|\^1D x\n AcAfv T)i^|AmAit). Af\ é<\n-cum,<\ níor\ fe^f-Anri 
fé -<\n bex\fc tA\\ btuvó<\m nó fjó. 1 5Cx\ffx\i5 n<\ 
t>pex\f a bí f é 1 iribtnvó^m a 1753 nu<<\if *oo óe&p av\ 
CAome^\ , ó x\f Cité-An T)e X)a\\i[\a, ^snf cx\mAtt foirhe 
fm nu^\if *oo CvAittec\*ó x\n cAc^if lófeph tTUc 
C<Mfce.Áin. 

Tlí'tim fém fó-rjeimnice*.\c Tje gtif b'é Se^n nx\ 
R^itíne^ó ak SeÁn TTIuf c.<víu\ a bí 45 mtnnexvó 1 
nlnfe An ftmnce. tlu*o eite, b'é lófeph Ó ton^Ám 
t)o ótnf 1 n-e^j^vf Ctáf te-AEu\if áifurh v\a L<\nfifCfíb- 
e^xnn 1 TDuig Y\uAt>AZ. Sa CU\f fom cuifexvnn fé 1 
teic " SeÁn m^\c T)onnc,<vó Uí ttlufc<vó,<\, ó Citt 
ÍTIuife " cfí cmn *oe f n^\ hx\rhf^nAib azá \>a tex\b<\f 
fo, .1. ii 'CÁ 1 fcé,dtcx\ 1 n-u^\im 'f 1 n-<\ifce A5.<vm," 
" T)o 2 cuc\L<vó-fc\ cÁite, ,? ^guf " 1f 3 Tnnne T)o foit- 
cexvó." Af fon 50 $;cuifc<\f via hárhfáin céxvon.<\ f o 
1 teic Se^m nx\ H.Áicíne^\ó, ní ^ágxmn f om r\Á guf rh^\if 
&ti 'ouine eite if 50 mb'féirjif ^uf b'é a ce^p r\A 
h^\if cí f eo. T)o b'f éixnf , fxMfif fm, guf b'é a bí " a^ 
feótA'ó Cfé^t) fcoile " 1 n1nfe<<vn tlmnce. TITl eótuf 
Á\\ nvótAm x\5^mn, óun av\ óeifc a focf ugA'ó. Tlí't 
t)'ugx)x\fc^f Af c^ob Se^m Citt tTluife ^\cc CL<\f x\n 
Tex\b^\if xVifim 1 TTIuig TltixVóx\c. tVféiT)if gofxvib eótuf 
fé teic as An ton5<án<\c um x\n scúTf, ^\cc ní cugxvnn 
T)umn ugTMf ^f ^\ fcéx\t. T)o *oemex\*ó córh-rhex\f 
iT)if fCfíbneóifex\cc tex\bxMf ^\n Óx\nón^ig ÓtTIUfóx\ , ó^ 
^guf te^b^if ó t^nri Se^m v\a K^icíne^\ó f-<\n 
A5x\*Ox\rh. Dé^ff-dt) émneguf^b é aí) fe-Af céAT>r\A a 
f Cfíb ix\t). Aóc x\f ^\n *oc^ob eite T)e, t>o b'x\nn^\rh $uf 
f4g Se^n fo x\5^\mn-nA a\\ t^f nx\ focx\it u*o (í r\A 
RAicíne-Aó," mfnx\ te^bf^\ib a fCfiobA*ó fé. Tlí bf Aig- 
míT) ux\if AmÁm fém i<at) 1 te<<\bfAib x\n Cx\nónx\ig 
Ó Tíluf cAt>A. 1f T)e^\f x\n ceifc te féit!)ce<<\c í. 

1 ATTiftÁn a XLI. 

2 -Ani|iÁn a XLII. 

3 Ani|iÁn a XXX. xliv t)eAtA SeÁm ha Ráitíne-AÓ. 

pé<\TK\m tk\ óe*\nn *o\\if cíl) Se-Án a óuja fíof 1 teic 
bliA'óAin a 1754. 1f kvo f tVo ah cAoine-At> * a óe.\p 
Af báf SeÁm CU\ju\ig Aguf ^ n fCfe-Annc-án c-Aomce 2 
A tjein fé áf a bf-átAip 5*\oil, 'Oi-Afvtn.AiT) Ó tDnfióA'ÓA. 
Seóirj 6eA£ 'óeAf if e<\t> au c-AomeAt) feo *ÓK\j\trKVOA. 
tlí f uU\ij\ nó bí Cfvoirje SeÁm f*\n ob,Aif\ if u-Ai^ne^f 
Aif 1 troiAifj A bjrÁt-Afi. ílí fiof catjó &r\ ^aoI ^ bí 
eAcof\£\\, aóc x)e-Attf tnge-Ann f é gtif b'é -a Cf í if a z\\ í é. 

tlí't pioc tm me^f Ai*óe oftn n^ 50 tnbíofj corofe-Am 
>A£ Se^n a\\ SeÁn CtÁf-Aó, if 50 fu\ib x\icne tfiAic ac<a 
x\f a óéite. An moLAtj -a cug SeÁn CLAfv,Aó <Af Cofvtn,AC 
SpÁmneAó, 3 cá fé -Af n<A h^mfÁn^tfj if bmne *oÁ|\ 
ceAp fé. Tlí T)óicige fcé^t T)é nÁ guf mmic -a bíot) 
SeÁn CLájvaó x\f cttxMfT) 1 T>ag C^ffvxMs iiá bpe-Af. 
tTI^ bí níof féAT) 5^\n .Aicne a cuf >aj\ SeÁn ha Háic- 
íne-Aó x\nn. T)eif\ SeÁn CLÁf aó tmn guf tAifctt fé 
t)^\ffACx\ tt-Aif ^\m^m Avf a U\ige.AT). 4 

" 1 mbA|i|iACAib Aoibne caoio jie cuAn 

1f f eA|1|1A "OO pUAftAr fCéAÍA." 

Ua px\f óifce Ca]\\\a^s nA b£e.Af 1 mb^\f úncAóc An 

t)<AfvfAtg ttlólfv -AnOlf, ACC ^\n CfvÁC ÚTJ T)0 bí -A UftflÓf 

1 mt).Afúnc,Aóc tTltifCf^ige. T)o bexvó ag CofimAic 
-Af ftige SeÁm CLAfiAig 50 t).Aff,ACAib, .A^uf ó b'eót 
T)ó 50 mbexvó páitce foirhe Ann, if cofttiAtt 50 mbíofj 
-a CAifce-At -Ann T)e gnÁt. fturj eite, X)Á rhétT) CAit ,a 
bí x\f Se-Án CtÁf-Aó te n-A tmn fém ní t)óó,a 50 
n*oé-AnfxVó Se^n n-A U^icíneAó é CAome-At) m^\fA 
mbeAt) 50 fvAtb <Aicne -Aige x\if ? nó coiT)fieAm 
éigin -acx\ a\\ a céite. "Dí -Aicne triAic a^ SeÁn a\\ 
5AÓ T)ume r>A\\ ceAp fé cx\ome«At) t)ó. 

tlrt cunncuf cfumn A^Amn 1 -oc^ob -Aon -Atfcí eite 
ó tÁitri SeÁm, 50 *ocí btMt)^\m -a 1761. t)' m í An 

1 -AtrifiÁn a II, 

2 x\rhrÁn a VII. 

3 «AninÁm SeAJ^in ÓIÁ11A15, teAtnc. 23. 

4 101-0. U. 701-2. A Se^n-^oif. xlv 

blnvóain 'n-x\ n*oubAir\c ré ^n cex\tfu\rhx\ x\r\ bx\f 
itUipe tlí Cf\UAt)U\oic. t)'í pn x\n btnvóain teif 1 n-&\\ 
fCfvíb teAbx\r\ x\f\ fuLáif\eArh an Atx\r\ T)orhn*\tt Ó 
Ce,\r\f\bx\itt if *oo cuif mx\f\ cuittexvó ux\i*ó f ém teif an 
x\ifce *ox\ru\b cof^c : " Sm crvíocn^\rh a\\ fcrvíbmn <an 
Ac^fv T)orhnx\tt." 1 Hí fiof cá bfuit x\n te«<\bx\f\ ú*o 
*\noif, nó &n bpuit ann x\f\ «Aon-corv. 1f fottuf &r &n 
Sce-Ang^l azA A5 gAbáit te (í "CA f cé^\tcx\ 1 n-u^im 'f 
1 n-x\if ce x\5^\m " 2 gurv um an *ocx\c<\ f o & f cr\íorj^\t) é. 
T)o bí rjti-A-ó^\in a fe.\pcx\*o, .1. 1760, imcigce, if 00 
bí &x\ fite 45 5int)e f^oipvfe *o'éif\mn *o'éif fé 
mbtix\t)<<\n. 

Anoif, cáimíT) a^ *or\uiT)im te cr\íc r\é Sex\m. Sx\ 
rjtiATj^m x\ bí cui^e, .1. bti<\*ó<\m <\ 1762, -oo fcpíb fé 
Px\rvf Cv\f at\ Anm^ 3 T)on -Ac*\ir\ T)orhn<\tt Ó Cex\f fbx\itt, 
A5«f *oo ctnf *oeif\e^vó teif 1 mí nx\ TD^rvCA, *oíf\eAó 
nuAif bí *\n *Ox\fw\ btr<\T)x\in Of cionn cr\í pici*o ft^ntngce 
&^e. flí fuLáif nó bí a rheAb*\if\ if & éif\im Ai^ne g^\n 
ctx\on x\n ux\ir\ feo. Uefpex\n<\nn x\n tex\b*\f\ fém 
T)timn fom. O x\n fcrvíbmn 4f\ fe*\buf x\nn, A5Uf 
T)é^nx\rh cx\i*óf eo,c &iji ó cojmc 50 *oeir\ex\t). tlí't ^\on 
x\rhftif Of\m nÁ gurv b'é fiú*o x\n teAbx\r\ *oei|\ex\nnx\c & 
f crvíb f é. 

Hux\ir\ bí Sein A5 *out f*\n x\oif, &m, *oo cu-<\it) a 
fu\*óx\f\c 1 ttn^e, -Aguf b'éigm *oó f péx\cLáif\ x\ cx\f\fA\m5 
cm^e. T)obf\onn ,<\n cAc<\if T)orhn.<\tt 1TUc CU\octuige 
fpéx\ctÁif\ Aifv. 4 T)'oir\ x\n gtome corh m^\ic-fx\n *oó 
50 mb'péi*oir\ teif $.<\c " ctut if cx\c " ^guf 5AÓ " VAt 
bíot) or\Cx\" T)o cx\bx\if\c fé n*oe-áftA, ^5«f gur\ "óe^c^ifi 
^-An T)ub x\ cuf\ 'n-^\ gex\t" x\if. 5^°^ ^ 00 ^ 00 ^ 5 ^" ^n 
cAtx\if\ T)orhn^\tt. 

pu^\if\ ScÁn bÁf 1 tTlí ítle^t)om -<\n pogrhx\if\ 1 
mbti^'ó^.m & 1762. Af\ ^t)bx\pÁ\ige x\n cf^\ogx\it c-d 
fmné x\5x\mn 1 *ocx\ob nx\ btix\T)nx\ 'n-x\r\ c^ittexvú é, ó 

1 AmtiÁn a XXXVI. 

2 ATTTJlÁn A XLI. 

3 23 A 36, t\Ar, Asa-oaiti. 

4 x\mfiÁTT a XXXV. xlvi Uoo.ca Se*.\m ik\ ftáitíne-Aó. 

'óume *óá coiiuipfAm, .1. fe^n-tflióe-dt Ó tong^in. A5 
CAjAijtc *oon leAtx\)\ 23 C23, T>eif\ CLÁpv cunncuip av, 
A^vVOAim R.Íog*ó4 : " Tliis book seems to be the joint 
production of Péter Connell and Michael (sen.,) 

Longan/ <\p te-At-dn^ó a 195 nev, teAb.au po zá 
Ati c-Amjw\n a cúm SeÁn a^ fÁiLciug,<yó foirh ^n 
Aúv\i|\ SeSn Ó t)|\i.<\in nmupv *oo pu^ip 5-Aipm e-dfpuig; 

1 bpwipcíb CltK\nA if Kuif. JZA av, c^fWó po a\\ tAoX)> 
-An LeAtv\iu\ig téAX>nA: " T)'éA5 ^n pite fx\n míof-d 
-|b|\if, 1762." Aguf camAtt oeA§ fíof u^i'ó pn *oo 
fcjúo .\n Ldrh óéATJriA: " A^uf •o'éas an c-efcop féirt 
A.\n 13 LvÁ T)'Abj\in a nDún ÍÚ15 (Lyons) p\n bppAms, 
Anno X). 1769, -o'éip beic } n~A ef cop *oó 20 o\AAt>Am " 
(|\ecce 21). 

Tlac tmíIáMT) tiAó féiT)if a fMgAiL axx\a£ 50 cpvumn 
-Anoif An a\z 'n-A bfuit Se-Án cu\\tA. Sa Ue^mpott 
ge^t g^n ArhfUf t>o cuifcí mumncif tí)upvC<<yó,A v,a 
tlAicíneac, a^uv cá ^aó aov, T)ex\ttf\Arh xup guf^b Aftn 
aza SeÁn teif. Seo \\avv, azá 1 meapc V\A imaoine 
f óf . "Oeifce^f guf ao í fin av, p cpíbmn a bí a\\ av, tic 
of cionn uxug SeAin. T)o b'uf^ ioúmn av, pcé-dt a 
cf\eiT)eAmAmc t>á bpé<yopxM , oe av, leAO Typ\g.áit, nó 
fiú av, buitt 'n-A bp uit fí : 

se^n ó mtmóAVA, 

fe^-ji viaL cne.drr:A ip pite binn bL-ApcA, 
T)e fLiocu mu]icAT)A ÓLomne ^Ae-óe^L, 
T)o feAp-dini 50 c-jiéAn 1 gcomnib £aLL 
A\\ i&l&m & f mreAft, OiLeÁn n<\ ílAom. 

T)o m^if bean Seim ceicpe bLiA*ónA av, óuit> if 
tug a xje 1 v,-a -óiAró. 1 mbtixVÓAm a 1766, a\\ ófougAt) 
Se^n^iT) v,a nCife^nn, vo *oemeAt) iipeAm a\\ ^n 
méiT) ppd-ouipce^n ip CxMcticí bí Af m^pvCAm va cíf. 
Ap\ -án ^ctéipv 5-aLLtm ip eAt> teA§A"ó ^n ob^ip f eo. 1 
n*o^tx\ib vía hCAgluife ú*o, gAb^nn p^fóifce t)ún 
toot^, nó C<Apr\^i5 v,a b|?e^|\, te p^pvóif ce S^m peAVAM[\ 
1 sCopcxMg. Sa cunncuf a cu^ tTlmifCir\ n^ p^fóifce Á ée&nXdóif. xlvií 

fm .1. Rev. Samuel Meade, uai'ó, ní narháw guf £uif 
fíof uirhifv tu n*OAome a bí 'n-d scotfmutóe ^nn ; *oo 
ctnn fíof m-Af An 5Cé<von^ Atnrn ^ac coimeAT)uit)e 
age A£ur tíon ^ac ceAgtdig. 1 sC^f^ 1 5 natvpe^n, 
1 mex\f c Ainmne^c eite, geibmíT) " Widow Murphy," 
^guf a 2 a tíon cige. t)'í fiúT) gan Arhnuf be^n 
SeÁin, ^guf if T)óca 50 f Aib a gcUwn 50 téif cufCA 
1 scfíc acz T)ume Arh-ám, pÁ^of-Aig b'f:éiT)in. 

Sa p^fóifce fé lÁtAi\\ ní tru\ifednn émne T)o fíot- 
fuig ó ct^nn rh^c Se-ám, ^cc cá -A lán -ann x>e ftedó- 
CAib a cUmn mgedn, m-áfi azá tTluinncif 1Íl^cg^rhnx\ 
if a scorhfogtuf, dguf tTlumncif X)ormóAT)A aw X)ótA\\ 
Á\\X) tf a ng-Aotc-A. 'W-a ce^nnc-d-pdn zá ceAn^Al 
éigm i*oin ftioóc Seám ^guf 1T)umncin tíluncAt),d 
ÍXdite riA bpófc^ó. Ó Cnoc av* t)ite tf exvó c^mi5 a 
fmfeúf f tro 50 Ca\\\\ 415 n^ bpeAf teif. 9.— stnm a SAotAin. 

& f^otAf Óeám if féiDif cuAif\im a txxb^ifc a\\ av\ 
f Ag^f t)ume bí -Ann. tlíof *óume é a bí cu^Aice T>o 
'ófoc-bé^fxMb oeAtAi). 1£eA\\ T)ex\g-múince T>e^g- 
oéAVAC T)e-dg-bex\cA*ó *oo b'e<vó é ; bí f é pAl TMon- 
viaczaó cjUtbcedc. 1f teón tmn *oe 'óe^fbugA'ó a\\ a 
cn«dibce<\cc vía n-Arhftám T)M*ó^ t>o ce^p f é. " Sao] 
v\a bptdic, bíof p iAt te cáó " a cug^nn Seán t)uttté^T) 
A1|\ f a bp \\ e^gf^'ó a\\ <difce aw rhuitc, 1 m.á'f nut> é n<\c 
m-ó|\eiT)ce " p e^f fi^t cne^fCA n via fcníbmne azá 
tuAit>ce 1 r\'A £e<\f\c-tdoi *oó. flíof\ ce^p f é fiAtti -áóc 
avi fíf-be^5^n nÁ féxvof av aovi T)ume f-An Aimfif f eo 
f ém T)o téigeAm, ^guf Án: nó *óó guf c^ft^i'ó cf u^ttt- 
c^5fi<\, tonnc^ ní'tc^f fó't)eirhmceAC "óe guf b'é Se^n 
a óeAp vía bAifcí úT). t)'m nóf ve nóf^ib avi Cfxxog^it 
ÚT) viá\\ 6teAóc Se^n, ^guf cugc^f a cion *oe rhot^'ó 
t)ó m^f ge^tt ^if. 

1 ^tritiÁn 4 LIII. xlviii l)OAt.\ SeÁm nA íWitíne-áé. 

Af Ati *oc*\ob eile "óe, nfop •útnne é Sex\n a bíot) 1 
gcorftnuróe *om\i|\c gfUJAttiúd l3í ^n-á-'óúit 1 ngfe^nn 
Alge. 11íoj\ fréAT) 5An beic A5 u r *\n c.\icige ^e x\f\ 
" tu6c gfmn if "oán." T)eif pé fém n.Á féxvopró fé 
ivu\i|\e*\óc-Ain C< s-An fpój\c nó fctéip." T)o rnot fé 
SeÁn A.\n T)ún.\ x ní )K\iiVv.\in T)e br\í§ 50 |kmo "•OfiAg" 
aMic-a L&oóca túcivuM,;,'' «acc 50 fu\ib pMfif fin " f i-At 
50 teóf 1 scóifi|\ ugTMf." 1f tnxMC An fompU\ <<\f\ 
gfe^nn Se<áw An AS^tUrh <<\ fcáf\UM*ó it)if\ é fém if x\n 
poU\ t)e*.\tc<\me. 2 

g^cóe-At m^ic *oo b'e^-ó Se^n. *Oo fCfíb fé fomnc 
-o'^mfÁnAirj bfMOgm,<\ru\ a\\ óúff^írj nA cíf\e te n-A 
tmn. t)í f?iof xM^e arhc^c, nÁ\\ rVfiú t*Á\\ mumncif 
beic ^5 cnúic te fitte-dt) na ngéxvoná pixM'óne, nÁ 
f Aib 6i|\e 1 T)C|\eó óun c-Ab^.\ij\c fé 605^*0 ^fvíf, AS^r 50 
fu\it> x\f a fuifmn 'OAoine n-Á fAgxVó 1 gconcAb^ifvc Cí te 
rie^gU a gcfú *oo c-dOfCxVó.'' 

t)í SeÁn ^n-tu^\icbé^tAó. T)eifvce.<\f\ ná fUMb a bófvp 
te f^g-áit ^f c^s^fCAóc n& a\\ tu-Af cun ff e^^ric-d. 
50 *oeirhin if í x\n óÁiti'óeaóc fo a bí ann if mó acá 
f<xncd 1 mbé^\Uib n& tvo^oine. t)íof fém cfit ^5 
cuf a cuxMj\if c x\f feAn-mn-áoi, ^guf feo m^\f *oo cug 
fí "ó-Am é: "Af\ ^ifigif fii-<Mfi Cfvácc x\f *óume 50 
•oaocfxvó ^n c^mnc óuige trurv t)o fite^nn uif ce n^\ 
\\AX)Ann ? t)'m é x\n f &%Af fif Se^n n^\ ttá1fcíne-Aó. ,, 
1f iomt)ó fotuíT) ^f -a cx\5^ft^\cc T>o b'féiTíif -A 
c^b^ifvc. CefpeAn^it) na íiAOfic^ an CÁiti"óe-A6c fm, 
^guf riA ffex\5f^í ^cug a\\ x\n AcAif SeÁn Ó t)fiAin. 

1f é mo cu^ifim-fe <dmc^\c, guf Ab i^T) x\a riAfh{\^in 
6^\omce aw cui*o if tu^\cmx\ife T)e f-AOC^f Se^m. 1f 
lonnc^ if fex\fj\ a^u^ if c-peife vo noccxMin av\ féit a 
bi ^nn, ^guf ^\n cex\nnuf *oo ffíc -Ai^e a\\ a ce^ngAm 
*oúc6uif. Híof cug '.'eÁn fi^\rh pá'n n*o^n x>l\\eAC. 
t)í >a fé fm imcigce. Híof 6e-Ap fé Aiftmg fi-<\m. 
X)a\\ tiom féin nÁ f^\ib fé -<\nn aiftwg a ceApAt> 

1 ArhrtÁTi a xxxi. 

2 AniiiÁn a XLIII. Suitn a S^ocAif. • xlix 

nÁ c-AiTjbfeam a Tjé^n-dm. t)<vó "óóig teif guf f ^oibe 
if tjíc céitte, b-Áff p<Átt^cc if uife^fb^ fe^fAmtAcc 
beic ^5 cU\oiTje te ti^iftmgíb. t>'fe-4ff teif t<AbxMj\c 
ó n-A ófOiTje 50 TjífieAó *oe r\éir\ m^f tjo bogc^í cuige 
é, 50 tjcí 50 mbeáTj ax\ c-Aom cuj\ca fje A^e. t)íonn 
a óxMnnc rjíjieAó 1 ^comntnrje; aguf é fm a beif x\n 
buxVó a§& arhfiáin ó^omce c<\f i^ff^ccdíb ufirhóf 
Tj'fitiTjib a óom-xMmfi|\e. 'W-a foóxMfi pn, tjo bí an 
f e^nA-téige^nn fíiigce 50 ftrnof Anm, ^guf cíce^f é 
^5 bfif e^Tj AmAC cfÍTj Tje gn^c. T)ei|\ ax\ X>ÁIac : 
" He was distinguished for the beauty and pathos 
of his elegiac compositions." TZ& pathos 50 teóf 
1 n-A Tjé^ncúifíb, ^óc éifige^nn fí a c^mnc fe^fóa 
óífig ; ^suf f ^mtuigim-f e ^uf m^\f fin if fe^ff a 
mocuigcáfi í. tlí g^b^Tj Se^n axi cimce^tt nuxMf tjo 
b'f éiTjif Tjó ^n comg^f tjo gxMj-áit. 

" ZÁ av\ iom^Tj CAomce^óim A^inn yA gAeTJits," 
xvoeif "fcoit n iifice. SiTjé mo ffe^fA 0|\c-a fúTj. 
1TUf\A mbe<vó 50 f\<Mb cúif c^oirje a^ ^n bf ite ní tjóc^ 
50 ^cfomfA'ó fé a\\ c.AomeATj. tlí a\\ a Tjcoit fém a 
rjí au f^ogAt a% mumncif t\a tiéife^nn te Cfí cé^T) 
btiATjam, ^suf catj eite catj tjo Tjé^npvó v\a fitirje 
.áóc cu|\ fíof a\\ niTjcib Tjíf e^ó féib truf rJÍTjíf. 1f é 
if mó 50 nTjemim-fe longn^Tj rje, a t^ige^rj c<\oince 
azá Ann aguf a Uacz ATjrj^fv bf óm a bí ^5 via fitiTJib. 

"Acc ní fitiTje^óc úf éxMi-cof v\a CAomce feo," 
ATjeif Ar\ " fcoit '' -dfiíf. U-AimíTj fó-cU\on cun fitiTj- 
e-Aóc n-A g^eTJit^e tjo me^f 1 tnerú avi X)éAfilA if Tje 
féif a fi^gtAc fm. Uug^imíf ce^Tj c^innce tjo tucc 
nA gAerjit^e fém -ánoif. 1f mtj mumncif n^ 5^^ 1 ^5^ 
tjo cof^m if tjo óomgib nA bAmfÁm feo Tjúmn-n^. 
Hl^fA mbe-ATj 50 fuMb cion ^guf me^f ac^ fúTj ofc^, 
An Tjóig te fiémne 50 ^cuiffiTjíf fcfíbneóifí, nTji^irj 
Ai[\ nTjMiT), Tje tjuatj orvc^ fém n^ fi^ttifxSm feo tjo 
fCfíoóATj. tTlÁ b ; fiú teó n^ CAomce feo tjo f^ofúTj 
ó b-áf, ní futÁif nó óuifedTj^ffpéif ionnc,A. 1f cúifce 
gtACfAmn te v\-a mb^rvAm^it fúrj wá te cuúifim n-d 1 IVaúa SeÁin tu\ UÁicmedó. 

" y coite " f eo jjoiipuit <df At\ uile tnnne dad teAc- 
cUu\ir "gd^ólAé A 5 tt F tedt-ótu-dif JJ^tVo-d. tlí ne-djt|u\ 
ion-t\\mce. t)Af te Tutme, piti'óeAóc 50 mbíonn mnci 
pe-dtiuf cdinnce dgup fe*\btif fnu\omce. p^gAttníf 
•o'twUdc df Afi "fcott" 5AÓ e.dftu\rh cdmnce if 
pmAomce, xw\|\teó, tw\ bftnt 1 tw\m|w\tw\tb Cv\omce tu\ 
5v\et>il$e v\ ctt|\ 1 n-titiw\it An jL\dro & bít) Á 
fcjurotigvVó cwjtroíf ak teAt-ctti.dif gdtttM 'v\-a 
cot)tvVó. 

Ctii]\c<\j\ eótuf .djt £itróe.dcc n^ 5 Ae ^ 1l "5 e - ^m e 
aíi teigedf. geóbúv\j\ jm bfttróe.dcc fotn admnc 
ÚA|\ bv\j\|\ -\5tif fm-Aomce ti^ifte ; Odmnc ^gtif 
ftiiv\oince -oe féijt t)ticctiif nx\ gxxe'óitge if ve 
péip Aigtie tu\ ng-de'óe-dt. T)Á mbe^t) fí ^jt ,d 
n*u\tv\ij\c *oe ctttrw\ ní be-dTi) mnci -dóc bjtédg. Acc nl't 
pge bj\éige iu\ w\jw\cCv\ f*\ g-de'óitg. TVp-df fí tnx\j\ 
fin cugAinn *\ntu\f, x\gtif fe.dftnge.dnn fóf dj\ a 
bontuMb fém. te congn.dtri T)é, fidgdit) fí 1 méxvo if 
1 t)cj\eif e, 1 n-.<Mtte.dcc if 1 mbmnex\f, -d^tif f om ^f a 
gufUAt fétn. -oe j\éijt mx\j\ vo cdgdnn Ac-pSf -djt At) 
'ocevMigxMn. Án 5ti-At)xMfe cjiut-ótúifuMt, 

Sé mo X)pÁt^\\ ; 
S-A01 te pofCAtAjA 
L^oite fntn*óce ftntu, 

Se^n nx\ 2 UÁtA. 1. 23 B 38, t. 158 ; 23 G 20, 303 : 
Stiocu & bAiiAnuuf "oo cmji tiAm 
Uvia-ó triAC C01C1|I -A^tlf An Z&t&\]\ 
SeÁn Ó bttiAin AtnAC 1 ^coinmo 
éAmuinn tlí túb^i^ ^E V V Ari <&tA\\ 
SeÁn CÁpt-Af. 2, ,i. SeÁn n4 
HÁitíneAc, G. DAticA seAin tií tntincA'DA 
tiA RÁicíneAC. *Sg^ AtiinÁin óAOince L— 1S C1ÓX 'S 1S ORCítA. &]\ bÁf tiAtn Uvjaix) IYUc Coinfi, -o'éAj 1út, 1733. 1f ci-Aó Y if ofóf 4 ctoipcm avi fcéit 'n-A U\b<Mfc 

'S if ci-An ^n x>onuf g-An f ofCAÓc 50 héá^ vo ^eánn, 

UfMtt av\ Cf oitb-fif f oif att 1 5Cf é 50 f^nn, 

tiatn m^c Coicif, *o'f Ú15 soifcigte >án 6i$f g^n cexxnn. 

S t)^\ 5fi-dntriAfi cof a-ó, *oo b'ofCAitce féit a\\ feúbtif, 
'S 5AÓ fMgAit tm -ooifóe b'fotttif 50 téigexvo s^n 

te^b^f, 
An fiAnnAó fof^it) náf coigit & téige^nn a^ *óAtt, 
'S 1 n*OMit) ^f toif bif b^ f f qca cmgA Cf éice xxn cf e^b^ic. 

B CiaU if foij\citte foftif if féite a\\ ^eatt, 
10 \f -olvúacc fotUftfiAf foijAb-gt^n gte r\Á\\ gx\nn, 
t)j\u\cfu\ poóm-d 5A11 *oocce 'n-A rhéinn n^ meAng, 
Uu\m t>o cottng ó foitce<vó te ctéifi a ce^nn. 

t)ío*ó a fi<vóiunfe ofim ^tifi b'oifvóe^\f\c fiéim a fu\nn, 
50 f\nuuvó hotu* Y 5° mbos^vó 5AÓ T>féx\cc 5-An t>ex\nn, 
*5 5° fi^f^vó t>oUvó 5-án T)oice te féite a£"c ^aX)A\k } 

1 mt)fiu\c 'n-A cot>Uvó mo "óoó^fv m^\|\ f céAt a f>ám^it. 

"Cá An X)Uax)Aw feo T)oicnti te sotf^ific, ní néige^m 

gan At>X)A$ ; 
UáiT) CfiiAc^cogtA, c^iT) ottx\irh if ctéif , 5^n me<db<<\ift; 
tlí't cfiAn nA T)cofic^\ 50 cocftom a\\ CAot> t\Á a^ cju\nn 
20 tlm \jaxx\ ttl^c Coicif\ t>o Ó0151U; v.Á ófté wa gce^tt. 

UÁ av\ %f\&x\ 5^n f ottif, T)o *úoificig fu\e -Agtif fi^nn, 
UáiT> fiAi*ó 5^\n fofcxvó, ní cot>U\it> nA hém te cfte^tt, 
tlí't ix\c 5-An of »uvó, ní fof <\1T) n.<\ héifc ^f\ ^bAinn, 
1 gcfiAix) pé ctoó-di£> ó'f fottngce p\on a ngf\ex\nn. 

25 Uá lAftfm^ o]\Ainn V\Á coifCfi'ú 50 héA^ T)Áf\ fu\nc : 
tlí't cf\u\c r>Á foi|At>ce^\óc, otU\m nÁ éigf r>Á fe<\btif, 

tlAC 1AT> T>0 COgCx\fv A]\ T)COfx\C ^AVi féACAinc T^m ; 

1f í x\n ix\fif aóc *óonx\ f o tom^ift 50 téif avi bAtt. 

t1iA"ó T>e bofbftut toctdnn Iaocza An^tt 
30 t)A "óiAti 1 50054*0 Y bx\ cojdncAC cféx\n if ce^\nn ; 
■'S } r\-A t>\A\t> t>o p oitce<<vó a foLdib nA SAeju\f\ f ex\ng : 
tlMtt if ConAifte, ConAtt if éibif pex\nn. 3 

5fian na nOttdrh if pott^vó s^n ctaon s^n ó^m, 
&\\ f ci^t bx\ óotg^c cof n-dtfi 1 f^otAf pe^nn ; 
35 A "Ó1-Ó, *oo cfocxvó 'n-^fA n-otcAib te óéite x\r\ óf 4nn, 
t)eif tum ic f?oóAi|\ if cof Ain *ouic féin ón nárhxM'o. 

T)á mbA'ó *óutcuf *oon *oúir\-tic feo ctn^pnc ^n fcéit 
1f oáit lonnruMC &n ugTMif *oo ctuine<vó 'f t>o téige^-ú, 
Af tán T)úitce tnte T) , ionnrhiif ní óoinge^DA*ó é 
40 1f T)Áirh IMurhan 1 scurh^nsjuxc 5-An brvei te^rh x>Á éif. II— SéAtlt) At1 T)A1t, A t)A1S. S\\ tíiot) AC]iop-cic dfi b,\p Se^jÁm ÓLÁ|t<M5 ITIac T)orimAilt, "o'é^ 

7 eAiiAi|i, 1754. SeA|\b Ati T>Áit, 4 tiÁif -a óféice ófín, 

OA|u\5^m ii(\ n<A t-árh t>o téifig pmn ; 

5é c<\itte<vó a tán T)Áf tipái'óib géAfvA 5f\mn 

Ap <<Mnx)eif e Se-agán seat CLápAó T)'éif tx<\inc T)ínn. 

5 11ac m^i|i5, -a c^ifvoe spvÁ'óAÓA, An p céAt te píorh : 
C<Mtif ^5 txáp -dp gpáipc 1 f ^ 1 5r *°-á scLdonDe ; 
ie^^t) Ca.\|a cAc &r\ cfÁippirv gtéigit gpoi*óe 
Af T>e^fvfj gurv tpÁig ^n TMirh te p ^ogdt n^ jMoigát. 

RAnn^ipe pátoAó cpÁitite-AC c^orhnAó c^om 
io Ap te-At-bpipce T) , f?Á5-Aiti) ájvo-ptnt 6iftip pnn ; 

CteAóCAm^ifv f^-óxMte párhACc if f ctéip te & tmn ; 
iTV-An^cpA ax\ IÁ fti^if t)Áf, Cxvo T)éAnpAimíT)? 

<\n' f Aff ^it) tM txSnrh-df ceáfvo-d if T)péAóc-A T>fu\oi, 
C^n^rhAm t)Á*ó^6 if p<áit)ce péi'óe n-áf figm, 
15 Oe^cc*vó gtdn f>árh ^p t>Án 50 gcéitt if gxxoif ; 
Ó te^g^t) a m^igif cif C-Á1T) 50 téif 5-An tipíg. 

tTVeAóCfuVó c^frh^f, ^ifrhe-d'ó é-Aóc Afíf ! 
Y\Á m-difve^nn *oen TMirh acz p^n^ig téigce tAoi ; 
A fteAtA wÁ a t>áp vi& a óÁit n-áó téip TMf\ UMge*vo ; 
20 1f meáf a m^rv 4Cá, 'p ^tip se-app t>e,<\p émne^c "óíot). tec\£-<Mce ^ láji, cfém Láj\-|u\ fcéro *.\n ^níom, 
teAruMiuMn áffuvó 5fxvótfu\n 5v\e*óeAU\c sfinn, 
Se<\b.\c n-A rÁime, fáf n<\ f cé^t oo fcníotuvó 
1 U\i-oin 50 bne,.\g, 1 mtoe^nLA nó 1 ngpéisif gtiftn. 

25 pe.\]uu\ gUn gjuÁ*ótru\|\, p^c^c p\obf .\c píop, 

'Oo c.Mpcit -o'puit -oe-Ág-xMcne^c *oev\gc,\c *oé,\nCv\ 

gAOi-óe-At, 
T)o fe^uMm 'óon 'oJim, 'r a\\ rcáit 4 rcéice bí, 
1TMf\ a ju\óc\*ó 1 n-^i]\*oe c,\$ *\n géc\s<Mb CfuMnn. 

T)o r cfe^'OA'OAf mnÁ coif tTl^ig, coif £éite, if t^oi ; 
30 1f cá xxinnip te f p^f ^5 5v\f\c<Mg x\f téic-óf A15 Aoifo ; 

I nGAm-Am, 1 íl^f 'f uV *\|\ur péife^ó fí*óe, 
I1í fCv\*Oc\i*o a$ ,\if ó'f fÁgc^ ^ ^céite 1 ^citt. 

C14 be<\ncp^p 1 5C<Áf c\f $Cv\f 50 né^ A|tffj 
Hó bne^cp^f *oo c^c c<S c<Mt nó gné *óon n 15 ? 
35 te T)c\nÁMf cm if pu\t, 5411 pÁn*o.Á.n--AOjiA*ó ó cnoióe, 
Af\ *oce^f cdrhxMn cSe-Agáin git CtÁfuMg céxvon^ ón *ocíj\ ? 

Ciú óex\pf^f ^\n -oÁn 50 TMn<\ -<\n éininn ,\oi|\*o 
X)'x\CArvfA6 \nÁt>& nó c^pc<\ xxn cfém m^ cige^nn, 

II ó fx\c^f 11V Á\\ <\c p^itce ^n fcéit *oo pcníobAVó, 

40 Ó CxMttexMricMf Se,<vgán 1 ine.,\t)in & f\<\og^Mt, fópíon? 

Sc^vopuvo, cé *o'pc\5c\f bt<\c av\ fcéit s&w fíorh, 

Ó'f zaca 5^n c^bx\cc me 1 mbe^fiuMn bvAogcMt óun 

Snírh; 
<\cc ^Mccim „\n cAjvo-rruAC, c^mig ó péinn &w cricMnn, 
X>Á ce-Afmonn ipÁ n-A gjváfxMb fém 'n-Á Ríogx\cc. <\n ceAti^At. 
45 5° bfu\c •r r 1 u1A $> 1 bFUAf\-6uitc 5^n óeót s<mi ctin 
5iuVó n<d ftuvó f tu\itime«<\fAC feótcx\ fárh ; 
111o ó*\f, pé ctu<\if ójAHxM'ó-tice x\j\ peó'ó 5<mi p<<\g<Mt, 
Se<\g.\n fUAipc, T) , tixMptib ÍY\ac "Óorhn-Aitt T^fáp. 

T)'f4F An pe<\bx\c 5f\oróe, x\n c<mi *oo bí 1 néipmn beó, 
50 1 nsjuvó 'p 1 n-edjjtuvóaóc g^pcx\ gfinn géifi 5<mi 50, 
1 fUM'ócib bU\pc-<\ binn pexMicuróex\cc, céitte, tp córiuMT) ; 
tHo t^n-óf e-<\6 fATM, fí teacxMb cíof p\on x\ fójvo ! 

A f ój\*o if *oe<\CAtf , o , f<\gAit f ex\f ca 1 gct^f Cfíce tléttt, 

1 n-eótttf fAnufán f e^f c^tf f-árh, f uim mo f céit ; 

55 Uó[\n<\ tf CU\nnx\ An X)Á\\w tf fe-Af n<\ n*o^tT vívwvaóc 
-oo gté^\f 

T)óib ní rhxMCf <vó áf, T) , x\ttte ^\n c^if ^\oijyo, gtif é-ag. 

6^5 ^n eólui*oe rhóf-cfoi'úig bé<\f<Mg btng 
T)o Cf\<\oc 50 *oeó -dfíf, f ófíof, ^téipe Á\\ sctú, 
An tAoó bx\ cójuMge ctót) gn^ot tf mémn fx\n ttluriuMn ; 
60 1f béx\f 1 scorhntn'óe, a fójvo bro Cfu\oóc<\ df T)cúif ! 

ílí cúif wá f oif ce^\nn T)o 'óonufxMb 1nf e ^Áit : 
tlí't fúsfuvó foctiu\ nÁ oipproeAó tnnct &\\ xmjvo ; 
Hí't ug*ox\j\ foifcttt ná cocuigce^c cmn a\\ ctáfu 
Haó f uix) fé óloóxMb óun ccoLac-a fíof 5-0 b-f-^-c. 
Ari pe^nc-tAoró. 
65 O fonn cíof f^'n Cfom-tí^ 5<mi x\n-dm ^\|\ IÁ\\ 

CAbx\pcuroe bx\ bponnc^ige An fexvo fe<\f<Mrh 1 T)cáb<<\cc, 

Uog<\ T)f\A01 A^Uf fOg-A fx\01 fUAIfl SfUVOxMT) 1f 5f^*° > 

'S tf tom ptnn ^aii fonn gfmn ó c^ittex\mAif Se^gán ! iii. — 13 ctirti.A 's is ce<ss. -Ajt bÁr tiAtn tTldc CAif.ceÁm An "OúnA, "o'éd^ SArriAin, 1724, 
A]\ aii ^Ctoic fAT>A, 1 bpA]ióirce An CeAtnpuitt git, te hAir 
ÓotiCAige. 1f ctniid 'f 1 f ce^f *oon tiltitru\in 50 fe<\f, 

5^ti f ut>óttf gean nxS gdifie, 
An f ceót T)o f f íc 50 nórj tem c^oib, 

T)o rjfveóró mo ófoit)e-f e cf ácc <\ir\ : 
pte ^5«f f Umc T)o ttncrni 'n-^f mev\fc, 

T)o ciofvfvbmg a\\ f-dt) mo fUÁince ; 
Ú115 of nAt> ^gtif tiAC 50 tiotxann f ém cUaX) 

A coigitc 5<<\n f Mnf 1 t)f-Áf &ó. Af n^fe^nn *oo rhe^c, Áp me<\r3<\if *oo me<\f c 
10 tlí't ce^nn ^5 ne-Aó TMf gc-áijvoib; 

tlí't foitfe 1 n^fvém, ní't cxMTjrjfe 1 fpéif, 

tlí't ^ibne fém x\-& U\n -jitnc ; 
tlí'tf ugjuvó 1 bft<\ic, ní't ctifvA'ú 5<\n cne<<yo; 
tlí't cuU\c nA ce^\c x\f -áicfvex\t) ; 
15 1 > ociiffA , ó f^ U5, ó ctnfex\t) 1 5C1U 

A n-tifif & 1 n^c gníom X)a c^tMóc^c, cS Uv\ éictipf t)uVk\ A|\ An ngftéin te curh-A; 

UÁ1D fK\ot-com cfiub,Ait s-án fU\mce ; 
OiT) miuÁ f ixje pó*otA pá fcíof bj\eóróce 

te 1k\íat)-Óa\oi , ó *oeój\ tf $;Áí\c^; 
T)o rhe-AtxVO-Ap eju\inn 5A11 e,Afc<Af\ 1 ^coitt ; 

TZÁ An p-Atfifse f ÍOf\ -ag CfiÁgóAnc ; 
1f níoj\ b'iongnA'ó rhóf\ tm gcíuce^'ó -An 6ó|\.Aip 

thte te geóin á\\ gaÁif-n-A. 25 Uá ctnfne Aguf ceó ^5 cuicnn 5^6 tó 

te fumneArii C|\é b|\ón 50 h,Át)b,At, 
1f TVlúf cfiAige f-Ann s-ah fú5fu\it)e.Acc -Ann, 

'S if > oú|A-óí\oi , óe-AC -o^tt Á\\ X)£Ávoe ; 
O uAisnedp fíof, gAn tuxVóóAnc gttmn, 
30 1 T)cuaic 'f 1 gcitt mo LÁn-ófe,Ac; 

U-Á ^n "oonuf 50 téifv ? n-^|\ bpoguf 50 hé-A^, 
ílí't eotfom x\Á f\éim 'n-Áj\ bp5/óbAi\. UÁfC ah rhítit) gfuVórhAip Sj\mn 

X)o cjvÁit) mo Cf\oi , óe-fe 1 bpÁtf bocc, 
35 'S a coftfiAtAcc f ém nÁc fottuf za\k a éif 

Le moUvó 1 gcéim 'f 1 gcÁttib ; 
pof za riA néigf e nÁf cogAi^ beic ctAon, 

1f SotAtti 1 gcéitt guf\ fÁfUig; 
tlg-OAf Cf\éice-Aó ctúttiAit CAorhiuó, 
40 'S pfuonnf a féitri ha bf.Áit)e. 9 

te s^ifce if te tút an ÍXahoa fiub<Mt, 

'S 1 , ouf\e,d|Mib 5^c ctú T)o ftámi5 ; 
XY\ai[\cac r\A fu^g 1 nGAcrófuum cu.ai'ó, 

TTlAf Aicit, T)o buxM*ó x\n t)^\|\p teif ; 
45 'S if pottuf f-an mt)ómn 'f 1 ttnmneAC fóf 

50 ngoinexvó 5^n ceóf & -a n^m-AiT) ; 
5-Aifci*óeAó cféiceAó me,Af\-cf\oiT)e«AC é^ACCAó 

1f TXAicnvo "o'Gifinn LÁn-tAg. X)o C&\\]\ A15 n^\ bpe^f if tev\úAn ^n ófeAó, 
SO g^n fe^fCAifeAóc be^f c 'n-^ ngn^c-dm, 

5-An gf e^nn ^.An fMnf, 5^n meAb,Aif\ ^n ci-dtt, 

5^n t^b^Mfic 1 |\MgAit TMittie ; 
5^n f póf c te triAoit>e-Am, g^n ceót x>Á f níorh, 
5^n eótuf pmnn te 1iÁi|\eAtti, 
55 1f x\a mt)ce feo 1 ^ctó-ó, A^uf iomA*o m^itt' teó, 

50 cunn-Att 1 scomjvAinn cLÁjvAig ! SAn *oUeAtnpott geAt 50 f Atin 1 bpe^fc, 
tTlo c-AnnctAtti t^^, avi f,c\if\-fe.Af ; 

AfVO-ófVAob fíogT)A bf\eÁg fétm UorhcA 
60 ^O'f^S V$ f cíof n^ cÁmce ; 

p^t-ftxMC ce^nnÁjvt), 5tiAT),Aif\e T)f\eAc-f,Ám, 
Af\ li^m THac C-Aif ceÁm CfiÁccAim, 

£e,Af\ fomeAncA féirh u|\|um^c CfiéAn, 
1f cufVACA f émeA'ó 5^0 beÁf\n,A. 10 

'OjuvsAn búc binn *oe CUnnAib Ixtíirjfí 

tX\ rh-áifeaó cttí i Tjage.\f Y 1 TjcAbAtpne ; 

1f téiri 45 olU\mnxMb éi^f ' 5^11 Tjoif6ex\cc 
& gaot te CotiAtt 5UC CeÁpn<\6, 

T)o 6ofC<.\juvó cmn 1 nsoruvó n^ 5cU\iT)ex\rh, 
jo 1f tjo úotg^t) nx\írhiT) te U$irh-nex\r\c ; 

ttíop Tjtmc^ pi^rh *oo rjún x\ Lidm : 
Sm ctú n^\ $cti^\|\ x\|\ Lár\ teip. tléitce^n CfotttfCA ax\ poémcf oif\rjeific 
1 5C|ié X)o bocc<\ib if t^n-C|\e.dc ; 
75 t*\f\ ott^rhAin p,áit tjo cofn-<\irh.-c\n toá|vp; 

Cofcttf if con<Á6 tjo gn^ctng, 
1f beic T)e.ÁgtAó f ú^ac p<áitcex\6 piúnc<\6 

5fi^"óx\6 ter\ ionnf^\ig x\ -áptif ; 
tíl'ticLán T)ttbx\6, mo *óiomrj^*ó cttrhxvó, 
80 tlí't cotngbÁtt ctú n^\ p4ttiA6c tmn ! 1p nÁ\\ ipÁ^DA'ó ptngeAtt *o-Áirh nÁ tjjiaoi 

íl^ Tj'p-ái'óib 5f\inn, cé Cfváirjce, 
*Óon pe^fip^in bí téige^ncA 1 t^rom 'f 1 ng^eTjitg 

'S 1 rjce^ns^m <<\n í)éx\j\t<\ cábAccdig, 
'S t)o b'e-Asn^igeibpe^ttp^m 5<\fc<\ c^otn ce^nnfA, 

1T)o fCx\ttx\t) mrhe x\ ce^\nn fé Um-tic, 
1)0 b'pe^rvrwvoe ^níottiAfvc^, nVt A%Amn te n-mnfinc 

Cé TMim'o, ,<\6c 5tnT)e 50 há\\v te^\c. 11 

1f, mo be<\nn4óc-fM fíofv 50 n*oex\c*\ cun f Aoiff e 
90 ^O'fMfvdifve An óforóe -óit *ó^n^, 

Cun px\fvfu\cuif Cfíofc te h<\n,<\m ^n cx\oifig 

rhex\nmn<\ig bfvíogrru\ifv bfeág gtum ; 
Atx\ifv tíhc T)é if n& hAfpuit 50 téif\, 
Awgit if n^éirh te 5áifv*oe,<\f, 
95 ^ gt-ACxVó 'n-x\ gc^orh^óc 50 hóibit) 5«<\n é-Ajwvó ; 

1f cxWArú 50 téifv teif : Amen. 

<\n ce^ns-dt. 

|Té t1.A5.an tice, mo rhittexVó tu, <<\fv be^$;,\n ftige, 

An cfviAC bfveág fntn-óce T) , f?uit figce b.<\ óe-dnn-áfvX) 

^níorh, 
piAt-fÁró ítutif T)o b'file 'f b^\ te^nn^n 5fmn, 
100 tixxm cái*ó ctifce x>e cme-A'ó tíltc C-Aifce^in rh-doi*óim. 1f ciaó t>Á\\ bf uifvinn a cuiam a\\ be^g-án ftige ! 
1f tiAó 'n-xSfv 5Cfvoit)Cib 50 huite a "úut ipÁ U5 ! 
1f bi<yoÁn fitce T)o tucc bmnif, 'f if T>iomb.<ró & tnc ! 
1f 'n-x\ t>i-Ait> cá bf uiti*o acc temb if tucc pt<\if Aoifvo ? 105 Cfix\n Á1[\ gcumtnf if fumne^rh ^rv l&s-lÁrhA ,<\n cf aoi, 
*S if cuti Cfiác fvitfexvó x>Á T)cui5inn a ce,<\rvc-c,Áit 

cfumn, 
5fvix\n-fÁib cuigf ion^\c fome.<\nc<\ Cfvuc-cÁró c<<\oin, 
1f X)ia t>Á\\ bf u|\c^\cc ó'f fmif vá\\ tucc -oÁm gfinn. 12 

vVoAmAini T)iT), v\ tMoine, ir C11151Ó cug<\iore, 
íio tK\c gAfCd me ^5 cdome.<vó cáoipg tfnoóxMn 

nunnce ; 
1p ní •o'eArbAit) nÁ\\ cnoit)e Uom T)íce-áLi rntn'óce 

a cúnjw, 
Acc a rhAice.\r 50 gtmn x\Á rcníoDp,<yo iom^*o 

UgTXAtt. 13 iv.— is rirm <\n casc. A\\ bÁf 411 At&p ConcubAjt tTlAC CAificeÁm, Sa^ajit: pAtióifce 
gte^nnA 1YlA5Ai|t, *oo fUAif bÁf 1 mí nA SArhnA fAn mbtiA-óain 
1737. 1f cinn &n c<áfc &n c-,Aii\eArh 'oéi'óe-dnnAó 
T)Á tuxvó 50 pottuf ón bpob-At 50 óétte, 
t)>Áf x\n cf^s^ifc T)o b'pvo-A 'n-xÁf sc^orht^óc ; 
Cúif n^fv b'ion^ncaó iomAT) fé rhéata. 

5 An cé b^ óorhufvf-á "óóib te Cféirhfe, 

|2é cóca Cfíofc -45 gufóe «Af & ngxxotCxMb, 
JÁ t)Cf eóftig^t) Cfí 5-AÓ ftige cun T)é git 
'S ^5 te-Af ugAt) toóca r\& nTJfvons^ bíot) uotriAó. 

An cé t>o te^AifC, j;án meAfiAú^t cé-ACf^, 
10 5° tniocxMf fínn 5<\n T)uibe^cc 5^n TMopftnAúc, 
50 ce^nnf-A ci-dttrhAf t>\at)a 1 mbféicrub, 
tTlo fite-<vó *oeó[\ fén bpóT) ^n ptioémcf ! 

tonnf At) f otinf x\n pobAit te céite, 
A gctú Y -a gcotf om f a f ontif 1 n-émfe^óc, 
15 & 5Corh<<Mfvte-Aó Cftnnn 1 nT)tige 'f 1 n^orhcacc, 
A ju^f\cói|\ f oitbip f oc^Mf gt-An f édnrh^f . 14 

T)o bí f é eA^nxM'óe seAnmn^i'óe géitteaó ; 
X)o bí f é 5f Át>\riA\\ Cjváibce^ó c^orhn^ó ; 
T)o bí f é pteAZA ptnnne^rhAó fAobfAó ; 
20 1f T)o bí fé tne-AfAfó^ ^fi tfiAicib íia héif\eann. 

tM -óeACxMfv fe-áfAtti 1 mbe^fc^ib Ati tétgmn teif ; 
X)o bí f é pe^f^ó 1 L<MT)in 'f 1 ^Sí 1 ^ 1 ^ 1 ^ 5 
T)o bí f é ctifce ctm ctnsfion^ <án £)é^f U\, 
Pju\mncif, f e^ttf arh, 6Abf\A*ó if ^^cúits. 

25 T)o bí f é in' fite corh mitif te hémne 
1nf n-A ce^ngt^ib *oo rhe,ábf\tiig te céite, 
'Y\-a •óM'óAife 'n-a tixMg if 'vi-a ctéifeaó 
'S 'n-x* "óíofpóif ctiei*oirh te heifucig tpéAnA. 30 Sexxb^c 5^n T)oóma ^stif cob^f na T>ct\éice 
:> 1f eóttn'úe bfie^g f óif-tíoncA téigeanc-d 
T)o ótixM'ó f^n iút c<4f 11iúit m-dc pémuf, 
1f T)o fe^tbtng ctti n^ tTlúfef íy\ao\tóa. 

tlíof fcíob^fic s^nn p én *oUe^nn-fíg é ^5^mn, 
'S A "útige níof f cj\ tít) te curhansfráó céime ; 
35 Hí xvúfiA*ó fvuifie f eoc *otnne 5><m éAn-fitiT) : 
UiagAit T)o gfiáií) ™^ c ltl^i|\e, b'éHDifv T)o bí -a -digne c-doiti s^n bfitngm gan bfté^gnxvó ; 
T)o bí -a bedf\CA 'f a gn^ot 5^n ptntnp -§ax\ éAUxms ; 
X)o bío*ó a AM[\e Y a gtn'óe ótm Cfíofc feat) a f^og-Ait ; 
40 'S T)o bí 4 rhémn 'f ^ cf\oi'úe 'f a gníorh vá fv£if\-fin. 15 

tlí ttig CAftcuifne •o , -An<\bp*\nn ei*or\ioóc ; 

tlí tti5 5uitmne "óo rjume t>Á tfé.votA ; 

tlí tug fc^nnxMt n-á fC-AtArh fé émne, 

1f ní i-Afruvó ctutle^t) a6z -<\n ctntte^iii *oo -óéAn<vó. 

45 tTlo totriA'ó Y mo tom-p^, av\ crvorjxMfe bé^\f aó 
T)o rjeirieAt) "ó^m te^bxMf if c^b t \ir\ ótm -orváAócd, 
T)o ruvo,<vó -óAm xMfgeA-o, teAt^n-óuro gtéi^e^t, 
1f x)0 óexMinuige<vó *oÁn óorh n.Áfo te fiéinne ! 

X)& mmic r\-A "óún me f Ú54Ó f ^of teif ; 
50 1f ní tiufuf tiom pubxvt 50 Cúit m' éxvgmtnf ; 
Ocón ! te *oubf ón ^n f céit pn : 
1 *oCe^mpott thfce fé ctocxMb an féitcean. 

Céf ^nÁt mo gnó fjen teóg^n téi"ome,áó, 
pmginn 50 *oeó níojt tó$ m' éifvic; 
55 tYlá mot^nn 5-áó pMfj avi z-Át m-Af géxVb^ró, 
Hí rmtteán oftn-f-A ^n moUvó f o t>é<<Mi<<Mfi. 

Cféxvo r\Á Cdompmn f<<\oi fj-á tféitib, 
1f a ó-Aome^t) 50 T)íóe-Att^c 'oéariAC, 
'S a c-domexvó 50 fcíofrhdf te ftéige^rh gutt, 
60 1f a óAomeAt) te ctnmne 50 n-éA&<vo? 

SxV£Aj\c ti^f ^t f cti^mt)^ f éirh gtan 

Ó J^exvnn Tn^g-Aif 'n-xXf bmn gut é^nt^Mt, 

Ó C^ffxMs wa bpex*r\ wa bfUMt if n^ bfémnex\ó, 

1f ó 5^0 b^ite } x\-a n-xMce feo xvoéafpamn. 16 

65 1f UAijjneAó f nói) n& scomgAp c<\ob tmn 

1 tTouMt) Conótib-Aip, tru\c ConóubiMfv an ó<\om-f?t<\ic, 
ttk\c CxMjAce^m n^ n-ex\c U\roifi téime<\c : 
fe-óf jrutUMn ón 6.v\fpáinn *oo p|\é<\muig. 

T)o fttiSA'ó <\n bite T)']:uit fiigce n^\ b6^\rhnA 
70 1f *oo újMAtt óun bxMte T>e CIúvwia iflitépup, 
S*\n ^Cúi^e Ottc-A b<\ 6aX>a\$ gtx\n 'o'éigpe 
CLdnnA 1lúró|\í ój\ cúiprhige-<yó é -4541^. 

HlAf\ ^\ tnbío'ó pitróe x\f\ comrhróe if éigf e ; 
TD-Afi a mbío'ó cuftaróe ip Cf\uipí cf\é<\n-<\ ; 
75 Sx\n sCft<\oib 'RuxM'ó -<\fi j:u,<mt) a céite 

^5 itnif\c Y ^5 ót, 45 ceót Y ^5 ptéifie^cc. 

ttlo guróe mo f\Mtm mo be^ntMóc 50 T)céi , ó tetr 
50 tlíogAóc n^ n-x\insex\t ? 50 |?L<\icif «<\n 6m-rhic ; 
1 n-><\oibnex\f pAX>A t>o rh^\if\pi*ó c<\f\ jwogUM-b 
80 50 t)cigró Y 50 •oc-Ag-Ai'ó Áp jMg^fic n-^\ 5C-<\omcx\cc. 

DuAnugxVó pvo-A pé rheAnmnx\cc fMo^it 

Tl-x\ *óix\ró Y ln ' ^on-At) m<\fi oroe 'p m<\f\ ctéif\e^\ó, 

Af\ 1óf epb tiorhcx\, Cf\oróe nx\ péite 

1f bite gt^n e^gtuife^rhAit ^mmnex\rh^\it é-AfCAró. 

&x\ f?eAnc-tx\oi*ó. 

85 Zá púc, a tia^, imbtiA'óna cíof 5<\n pf\e^\b, 
tlgTMf\ cix\tlrh^\fi T)iA*óx\ T)íf\e<\6 T>e-<\r, 
pex\f\ lonnjvaic f:u\t ba f\i<Ag-Atcx\ gníorh if fteaóc, 
50 T)túc fréc ixvó, mo óiaó mo rhíte óf\ex\ó ! 17 V,— 10Í1AT) S&Vl T)eARt)tACU. A\\ bÁf An Ai&p lópeph TTUc CaiftceÁin, S^SAfC pAjióifce 
ÓAtijiAi^ n-A bpe^f, -o'óas r^n mblnvÓAm 1752. loncvo ^c\n *oe^f\rjcx\óc f e,c\trj ,c\n cfc\ogvMt feo, 
1on,cvo £c\n ómncec\óc fc\oigit nÁ fém óijvc, 
1on,cvo nc\c fec\f.c\irh c\nn fc\5c\f\c nc\ fc\Of-ptc\ií;, 
A5 t>c\f tm tecvgcvó, 5^n ce,c\f\rnonn "o'émne. 

S t)<c\f áf fc\£,<Mfc gttnn ge<c\nc\mnc\ig gtéigit, 
t)c\f c\f\ nTHcvúAifie T)i,c\Tjc\ *óé,c\f\ccMg, 
t)Áf £115 "oec\cric\c *oe^|\5-f tnfc T)éc\f\c\ó 
ptc\cc\ Agtif cc\oif ig t)tnt)ev\n if béice. 

1f T)íogbc\it pottuf T)oc pobc\t 50 téifi rju, 
10 1f T)íogb,c\it ó|\UxMt) «c\fi pticMT> tn\ ctéife, 

1f T)íogbcMt T)Ain5e,c\n ó T)tíicec\ttc\ 50 Céi*ó poif, 
X>o ttngeAc-c\n m,c\f\b 1 t>caUmvi £c\n céc\f\nc\m. 

pedf teóif-rhitif tócric\ncc\ téigec\ncc\, 

pec\f píne«c\tc,c\ píOf-CfÁibce,c\c p,c\obfu\ó, 

15 pec\|\ cec\nnfc\ 5-c\n óf\c\nnT)c\cc 'n-A céimib, 

pex\f\ foircmeAó gc\n T>occe c\f\ bic 'n-A cé^cp.Mb. 

c 18 

1f ctíi cofnAim *oo *Ótm tJotj; 5^11 bAo^At, 
SAti feitij; ó te^5*Aifuvó CxMfe ^n pif n&omtA 
£)í 1 n-oipg An Uige^pnA T)ia ó *ó'.<\oftng, 
20 SAttiAil te peAT)x\i|\ zá 1 bptAice^f mdfiAon teif. 

T)tiinn-nA if meAf a beit f CAftA 50 né^s tex\c, 
tec te-<\5>áfCAib, tec beAnnuigtedóc, tec b|\éitf\ib, 
tec ó-AftAnn^óc, tec cne-áfc^cc, tf tec óéitt gttnn ; 
'S mo 'óe^c^if-bfui'o, mo *ó*\itnro, c^vo t>o > óéx\npx\m ? 

25 1f tnife t,<\fi cic cá Af Láfi 50 tétfi te-dc ; 

1f céf trntif <áf gcÁifroeAf bfi<\itf\if gAotrh-dfi, 

1f n-áf gU\c<\if mo pmgmn céf rhmic mo gLaé'ó^c Of\c, 

ttlo leA^A-ú gtif me<<\fx\ tiom fc^fuvó tec rhéinn riMit. 

pttif n^ heA^ttnf e, f eótUc via péite, 
30 ilMrii wÁ ZA^eAt) e^\f mditce T)'émne, 
HÁf C05 ^ifge^T) -o'^ifgteAó cé<\fc<\, 
YíÁ 'óe cige^\fx\c rh<\it riiumnce,<\fvoA bpé<<\pcAc. 

1f bfe^g *oo tfu\ccn<\rhuig ^ite-dnc^ T)é git, 
T)e tó <<\5tif T) , oróce 1 ngníorh x>Á téiji-cufi : 
35 &s Cx$fft<vú tucc biif -dgtif b^ogxMt, 

A5 b-<\ifce n-<\ nAorúe<<\n, 'f x\n px\oifcm péitceAó. 

tlíof cug a CAfx\iT) ,<\r\ óe^.tfiA n-Á a\\ gfiéitf\tb; 
Híof ótnf f peóif 1 fcó|\ n& 1 f ^\ogx\tcx\cc ; 
T)o ótnf a lonnrhuf f\oirhe óun f\éi*ócig, 
40 'S 11V uxvó,<\cc 111 ipeACAtA^ cdffuvú nÁ fpfé cnuic 19 

*Oo b'é feo cleAótAi) n<\ ncVitfe^c n<\omt<\ ; 
T)o b'é f eo <Mfce n-A nó\f pot te céite ; 
1f é feo An ce<\5^fc ó £t4itéAf d "oéincAf, 
Cé niotmo<\ <Mf\5e<vo e^gtuife 1 néifinn. 

45 Seo ^n fe^f *oo rhedtt 50 te^bcMfi <m f^o^t; 

Seo xmi fe^f T>o bfeitnig n^ "otigce 'n-x\ n-éifim ; 
Seo *\n fe^f fé n-^ cofcuf nÁ C|\oi*ofi*o a gxxotc-A ; 
Seo <\n f e^f *oo ctntt & óaoinexvó ó éigf 10. 

1tn taoib-fe TMfífib, bx\t) rhémn tiom 
50 T)u<\m tátuigte -qá fwrhxMt fm *oo tté&riArti, 

tTlo cuit) fe^fc^ ^xca *oo óxMtte^f tnte 1 n-éinfe.\cc : 
lófepn CfOi*óe tdo fíne^t) fén bfex\jtc. 

T)'fuit tílítit) tlUvó n\áf\ b'f uf Uf a tfx\oc<\t), 
'S ó cufUMtnb c^tm^ 6<\rh^n nx\ £émne, 
55 *Oe cmeÁt tíhc CxMftceám, x\n ctéif\e<<\c, 

Conaitt, Cú CuU\mn, Cu\nn Uifmg, if éibijt. 

T)o cút, a cutTMmn, ó cugxMf tec tféxvota, 
'S guf fASAif ixvo ic "ói-Ait) 5-An «Aot)xMf\e<<\cc, 
50 tToémif f ít *óoc ctomn te óéite 
60 X)o Ldtaif ftíog na fúgte, if f\éiúce<Aó. 

t)ti,A'ó ( Ancx\ Cfíofc tefíorh af\ n-é.45 t)ó : 
Seacc scé^T) "oi-Ag t>& bti^'ó^m if (Mogxvo. 
t)ei*ó cuirhne 50 cfumn x\f\ aw é^\óc foin 
Ve tmn uite &n tíne f eo, if tétfi TMm. 20 aii pex\nc-tAoi , ó. 

65 )-\\'n bpót) fo fínce, if T)íc Y 1 f T)iomb<vó <\n f cé-At, 
teógxxn -oíogttnm T)ío , óacca if T>e^g-"óx\n T)j\éx\óc, 
Cotfu\ij\tex\ó cjuimn nx\ cífie, av\ ipeA\\ bpeág féim, 
lófeph, f*\oi -o'ftnt x\oijvo ttlic CAifice^m é. 

tócfiann foitpe^c, cAom-fU\ic óexmnájvo ó^orh, 
70 T)o tfeóftng fínn ó ftige nx\ ^CA^Án gcté, 

1_e corhAócxMt) Cfíofc t>á\\ n*oíon a\\ ne^]\c nÁm&v 

r\X)AO\\, 
1 gcorhf -Ainn óx\oit, mo míte ^\\eAVÁn %éA\\ ! 

1f móf a *óíc, Y if míte texxc-t-ám téin 
^O'óg if T)'Aoif te tmn a bpfiocÁitce é, 
75 T)Arh-f-A if -oíb-fe, a 'óAoine cte^cc Iá a rhémn ; 
íTlo fcótdt) a gníorhdpca fínce 1 scjieasÁn c|\é ! 21 VI.— ah t)tAt is tmACAije. A\[ oÁr itlÁijte ní Ó|aua-óIaoic, SÁpphó nA mutriAn, "o'é-ds fAn 
mbtiAX)Ain 1761. An bt-At if bu<d(Mige gttixMf pumn e^T>fu\mn beó 

1 néif\mn, 
t)Áf cé fUAifi fí, ^ hu^iftit)e^óc mAif\pt) 50 *oeó 
X)éi , óe^nn^c ; 
5 S-ápphó fuxvú-gníom^ó n*ou^m-mbinn fc^fit^ ^guf 
córhxvo 
JAe-óitge. 
, 1TlÁi|\e fuxMfC tlí Cj\u<vút<\oió, e^U* AS^f 05, 
1f pnoénicf. 22 VII.— tno ótirhA mo teAtit). 

Ap bÁf *ÓiA|tmA'OA Uí itlvjjicA-ÓA, "o'éAS 1 bpA|\óifue Cnoc &t) bite 
f An mbti^*ÓAin 1754. 

tTlo cum^ mo te^nb, mo óAfvA, mo bfvátxMf, 
tTlo f ún, mo tACA, mo te^t-An-pe-Af LdiT>ifv, 
tTio consn^m fe^f^im, mo ge^n if mo t>ÁM^e s 
tTlo pútMifv, f é te^cxMb 1 bf^fvfuMt) 4 c-áijvoe ! 

5 tTlo bu^ifvearh, mo ófvu<<vóc^n, mo cfiáróceAóc, 
tTlo bumne-Án sfvoróe, mo cige-df-AC cime, 
trio co5^|\ 5^n ófuxvóuf, mo cuán cun fiitce, 
X)o bfOfcutg mo guxxtf mo bu^OxMtt átumn ! 

'Oiarvm^ro ó tTlufvóA'ó-A fuinneAtti-Ait fáitceAó, 
10 íTIac fi-dtrh-Afv X)\A^mAX)A "úe^gcxMg, 

TTIac Ú^fós rrntif, xtiac fomexmca Se-dg^m 
Cnoc An t)ite bí 1 -ocrvuipib nA gCxSf jvcáó. 

Hí rnon5nA*ó av\ cine.»vó 'n-a bfuttim-fe fcámce; 
1f minic X)Á bpiocA'ó *oá 5Ctipe<<vó 'f x>Á 5C^fvn<vó u'o, 
l 5 &E Cf\i-Att 6un citte nu^ifv C151T) 1 n-^fv*o^cc, 

'S 'n-A n-oiAfó a bfuife-ánn 50 fmnit gxvn ftáince. 23 

TTlo -óóccuf ^Mcníofi feA^Awh & gf\^*ó git; 
tlu^if fíte^f-p* finnce ^guf riáfLA, 
Ceót if ^ice^f if cAfi-Ait) ic tdtxMf, 
30 'Oc ce^ng^t te mn^oi bxvo cuibe óoc c^it-fe; 

'H--A n-^ic fin uite ní't ^Ainn acc 5^f\CAig, 
Comte ^f t^f^T) A5Uf c^ficfM ctáf^c, 
C^oit) ^stif c\\e&CAt> ^guf -Acuiffe ^f ,áf\TMib ; 
1f óoifjce 'oc t)e^fc^ib ní fCAT)pMT) xm g,Áirv pn. 

25 Do b'fe^ff a "óon -oúc^ig f\ump^ gn^ic cu, 

*Oon bocc, -oon cf^it)t)if , -oon *oxMt)bif , -oon TMirh gtic ; 
ílíof crvomAif T)o cex\nn 1 mbx\tt r\& 1 mbeáfvn^m, 
Af -Aon^xó f-Aij\fin£, Afi f-Aitóe n-Á 1 T>c,db,Aif\ne. 

loóc n-á xxinmrh ní f aca te f^gÁit of\c 
30 Acc méiT) T)o óf oi*óe ^guf Ldigexvo *oo f otác-difi ; 
UÁ mumigm ^s^m 50 bfCdOAiT) ^n cAfT)-m^c 
Ú'xm^tn s^n pe^cAt) 'f 5tif\ gt^c cuige 11V ^r\uf . 

C-Af mifce TMm f e^n*oume, texxnb, nó s^ftac, 
ÓMmiT) 5^n cAice^c, nó cr\e.A5Aifie Cf\.áiT)ce? 
35 <\óc C|\obxMfe me^f f ogtumc^ fÁitce-dó 
U-Aicice^c crvéiceac CAOb-ge-At cáb^ccdc, 

Cumc^ cxxb^c^c cj\amáúó cfidibce^c, 
SonxMT)e féx\nm,df\ féATMó fÁice-dc, 
T)e^f\bcx\ T)íonmAf\ t)íf\e^c T)^itce^c, 
40 pj\íom-gUm, pe<xf\f^nc^c pjidctnnneúc p^ifcedó 24 

poi'óne §U\c-At) 'fé ó-Anc*\j\ pa ó^f fo ; 
poi'óne tf T>eACAip tk\ ,At<Air\ 'f *0x\ iíiácaij\, 
poitme ge-At\ju\ g^n A54 5<\n ó<Áir\T)e ; 
t)U\i"óf eaóc fATM toeit) ac-a 50 T)ciu\f ca. 

45 gemeAldó fteAóc-d ní óx\npvo T)om bji-Ác-Aif 
<\f\ e-AgtA .a rheAf ca gtif btATMf T)o f\Áit)pinn ; 
UÁ -An f cé-At x\g fe,Anctut)ce te.Aft.Af -AnnÁLdó, 
A5 Céicmn crre-df cd 'f ^5 pe.Afg.dt Ó TXÁLdij. 25 Viii.— "oo goitpnri 50 teOti. A\\ bÁv ÓofimAic SpÁmneAc íTIac CÁfiftÚAij ÓAjijiAij; na bfe-Ati, 
•o'éA^ 10 tttÁnxa, 1758. T)o goitpinn 50 teófi, if fóf níojt b'ionsnxVó av\ gníorh, 
tlm Cof\m,dc, póf\ na teóg^n ó ciurhfxMb r\A Laoi, 
Acc <a otcuf *oo feóit 5^6 com^ifte cutfupe Ar\ cf^oi, 
'S 'oom fOf\cx*cc 50 ngeóbAT) te T)orhnAtt mitif 'n-A 
•óíot. 

5 t)-A"ó *óíot lonrhume 1 n*oúc<Mg a finpp é, 

'W-a bfíofi-óúccuf tm fiubUvó 50 f uit)ce f aoji ; 
llí-pfionnf a T>o cúif meAt) T>'f mt ^a\\X if 5^^"°^^» 
'S *oo bí a lomcujt a rhúine^t) 'f a gnAOi *oÁ f\éif\. 

Aft f\éif\ tucc te^fA'f 'n-A n-4ice dn p\i*o bí mo tdoc 
10 T1íof\ ^ommg 5^541*0 r\Á ce^tg r\Á cuirhneArh cLAon, 
'S 5-An éAn-jtuT) A^e *oe b^jtju* ná ^bjAíg 5^0 fcéit 
Acc é cufi m^|\b s^n ca\\a\t> if c-oi*óce 1 £Cf\é. 

1 ^cfié, monuAf, T>áfuúTMó fe^t) r\A hoit)óe 
<An c-émne gtu^if *oá Uúf At /óeAf\b-tíne, 
15 tlá -don t>a cuAtt^cc UAim Af\ pAicfin fínce, 

'S é aví c-éAóc n-,A tu^ic n«á f uaif\ a m^f\b-C40ine<<vó. 2(> 

Do óAoinfe-A'ó cé<voc*\ U\oc if te^nrj if b<\n 
v\ gru\oi 'f <\ gné 'f a óéim if ce<mnuf x\ f e-An ; 
Smfe*\|\ 5^^"ó^t 50 téif, ^n C*\ff\,ACAc ^eat, 
20 tllo liiíte téAn iu\fv éA^ 1 S^^W^ 1 5 nA X)^eA\[. 

pe^|\ n.Á st^cjMi-óe 1 ne-drh-nrrj a rh<<\r\rj nÁ a tjeó, 

'VI-a me*\f c x>Á T)ce^n5rhx\it)e<<Yó ce^cc fíof Aige rjé-dt) 

CÓ1fv 

pt^c^ aguf T)ex\g-Duit)e,<vn, pte^vó 'p píon, rjf.<\c<Mg if 

beóif, 
'S if T>e^rvrj 50 te-ASpMfje a tx\ifí 1 T)c-AU\rh a\\ tó. 

25 t!1o tó tém 50 T>eó, x\n Uaoó x>e fte.<\cc<\irj n& f íog 
X)a rhó féim 1 rjfó'o Cifve^nn *o , fe«<\rjuf a ngníorh ; 
5<An móipéip T)o geórj^t) fé 50 c^f\cx\nnx\c cpínn ; 
'S níof teóin x\on r>Á cóip fém gup me^rróxvú p<\oi. 

p*oi curh^it) cím wa T)úitcí f eo rjuine^tJ teif f ém 
30 1 scúif Aoif *o aw Cúfu\oi f a goroice 1 ^cém ; 

Cf ú ófvoitje n^ rjpfionnf aí ón ^Cfvumne if eAt> é, 
pu^ifv ctú óoit)óe 1 ÍHúfCfvAige mx\f\ mnifCdp f cé-At. 

Scé^.t T)o rhe^fuig me, a rjex\r\c>A 'p a gn^oi 'p a gpeAnn, 
1 ^cém 1 5^n-pof nÁ pe^TMp cá tuigex\nn mo g^rh^m ; 
35 5^ n éite<\rh 5^*0^ nÁ cfex\ccA tep cuitt a fx\rhx\it, 

5^n cfé ná pAiT)e-Af\ T)o te^5-<vó Ap ax\ mrjuróm tep 
me^rjx\if. 27 

T)o rhe^bf tn g <\r\ feAng-bite cne^fCA c^orhn^ó 
PfAnncxMf if pe^nnf a ^iif LúroeAn téige^ncA ; 
T)o Lábfuvú 5-An g^tVOAÓc -dn ce^ngA JAe-óitse, 
40 'S ní't AirirvAf guf ce^nnfxx bí Ai^e -An t)éAf\LA. 

t)é^ft^í ^tif téigexmn bmn, if túc if t^rh^ó, 
BAfmtngexXfA, bé-Af ctAróirh, if lomctifv ^fo, 
5^n oénn ptnnn mtm , céirn fíof a t)tnt 1 n-.át)bAcc ; 
1f betc féirh fíce^c f^of-rhtiinnce,Aft),A fúgAó fárh. 

45 S^rh-rhAc cfi-At *óen Mfvt-ftnt úir\ Sp^mmg 

te c-Áit)-o^mcige^r\nAm 6i^ttrh-Aif\ ctúrhAit ófÁibcig, 
tlí't m-Át v\& ntxvo n,Af tiiAt)<<vó 'n-A ófú ^ff^ro 
Ó ATMm fvixxrh 50 ciAg-Acc 50 CúifC Gt-Afn^nn. 

JZá ax\ X)lÁi[\nA Ag fitexvó, Ctoó pitib, Ctoió tleót), if 
Citt Cf é, 
50 Ctoc TMic, tHobrae, Citt mtnfve, if Citt Cóifne 

CfvAObxXC, 

T)innfe,Án, Cnoc £)ite, AStif tTltnfifve mórv ^n cftéibe, 
An SoLÁn x\fi mifve, if gan pte ^noif beó t>á éif . 

TVéif mo t)ícitt cím nÁ ctnffmn 1 n-tix\im 
Ufvéice if sníorh-ArvcA ^n fíg-fif ctif ce feo ttixvó,Aim ; 
55 Híofv tfiAoc, níof fc-doit, níofi fcenritig cuUxó n& 

T)Cftlx\g, 

'S níof éifvtig citt, níofv ctntt-fe-An oifbife úfvtMró. 28 

ttlo ójunvóc^n, mo bu-dit)|\e4tti, ino *óoit£>e-<\f b|\óm, 
1 n-tuMgne^f 5>dn ctixMfifc mo Co}\tru\c mófi 
TX\ fu/VOAÓ, 5a.mi tn\fát m' foc^Mf x>Á pó\\ 
óo Cug T)ti>Ai}tc *oub me im CftMginMuc ter\ goite<<\f 5-0 
t-e-ó-p. 

avi f eAnc-tAoit). 

pe^ftc-t-Aoi'ó mo "óe^g-tige^fxMg foine^n*o^ féirh 
íl^ó 'OAn-áí'o n^c f e^f tmn cá gctnffinn te téige^m ; 
Acc be^fctngim pé st^f-tíog fé T)ctntteAnn mo Laoc, 
gun le^caot T)o gUm-impi}\e 10115-AncAó é. 29 IX.— osnAí) Agtis éAóc. A\\ bÁf 'ÓonncA-ó t)Aite Ao"ÓA, T)o ptiAifi bÁf An "OAfinA tÁ T>'Ab-|iÁn 
1739, A^tif acá cufitA ^ft ^n -ocAob ctiAi-ó "oen Á\\-o-&lzó)\\ i 
1TlAinifci|i Citte Ófté. 

Opn-A'ó ^tif óaóc n^ tiéifveann cfiíT) An t)Cfveóiji, 
OfvóftA TMOfi if cfvéim T)'ftnt tílíte<<vó rhóifv, 
Uorvó^fit-A cfiéit 1 scrié, 'n-A ttnge fén bf ót>, 
Donnó^t) CféAn t)Aite Ao'ó^, mo rhíte bfón ! 

5 1f bfión Y 1 f curhA cfí 1TltífCfu\ige CfiAfna 50 pfvéirh 
Scófv 11A nT>úitóí 1 gctúit) fí te-ACAib 50 f Aon : 
pó|A n^ rjprvionnjMí 'o'úfv-ófuxoib C^ifit n^ llécf, 
1 ngteó nÁfi rVionncAoib lonnfaige a pe^fvfdn te f Aobafi. 

^ob^f if f tntwj; if ftnnneArh if píoó n^f ttát, 
10 Ufvém-neAfic ctnfte^nn if mifve nÁf ctAoi'óe^'ó 50 báf, 
péite, ctmiAnn, if ctngfwc te tmn at\ %ÁX)A\t> : 
Sm cféite ax\ bite, 'p mo rhitte-A'ó-f^ a gníorhAfvta a$ 
lÁp ! 

1 t-Ár\ a rh^ite^f a if m<Mf5 t>o ó^itt ^n crvixté, 
tláib x\a gxMpce, An f-Af Aif e peif)m-gtic piAt 
15 t1>Árv fᣠ^ c^fvAi*o -df te^fuMnonn ct^fjxMfve pMtfi 

1 ffvAit), 1 ^c^tAifv, x\Á 1 gc^fc^ifv fé gf eim g^n fii-Afi. 30 

ftlAptH'óe v\a n-K\fU\í n<\ VjfUMt if tuórj téigmn, 
J-VvóuiTje 5-An fK\fju\ige b,\ ]u\b,\ifnex\ó mémn ; 
'Cá T)K\tK\irjeAórj §U\n, cix\tt ómn if ce^nnuf ip 
CAorh^órj 
20 'tl-A nT>K\n-tuige fÁ'n ti^it-tíg 'n-Af txMfce-ATj -An Laoó. 

Iaoó 5|AOi"óe T>e pf éitfi -Aoifvo n^ ^CAff Atx\ó útj 

*Oo férórjige.A'ó 5AÓ TMOf-fn-AiTjm tj^ Tjrj^s^vó 'n-áft 

gcionn, 
A|\ rjfémnróe-Ac, -Af\ <s;c<Aorh-Tjíon, áf\ 5CAtj,Aifi 1 scúiftrj, 
'S tf céim fíof -aj\ taorj 5<AoiT)ex\t a rjut m,Af\rj fx\n úif\. 

25 S-An tii|\ m-Af\ coi^texVó T)onnc,ATj 1 5C1U, Ófé tidf\ 
1f ioítvóa boif\b-fe<Af\ oi|\*óex\|\c fí|\-tféx\n pál ; 
t)A óongn^m cofx\nrj,A if cof rjuif tjá Tjrjíf p ém iat) ; 
Sm a nrjút-Aig pottAtti 5-dn pottATj X)Á fíot fén' ixvú. 

1<ATjrj,A tmi n^e^n 1 TjCAtAtfi 'f 1 scurh.AtisfVAó buitt, 
30 1f curi ^n rhxMfvg tjo ctAnnAitj cifvc Hiútt, fófíof, 
An biAfjc-Aó fu\bxMj\neAó f-Aiffms ó óiurhuif n^ Laoi 
X)en rjfiAt-fUit ó-dtm^ óe^nnuif t>o brvúgxvó tuóc cmn. 

t>A te&nn te rjf é^n 'f t>A f énfi An TjpAgAn te U\$ ; 
'S céf te^rjAif ^ fiénn níof\ rjAOfi f&Afi Tje^tb 'n-A 
f\e<Aóc ; 
35 CxMn x\Á cLAon m-A rhémn níof rj'-Attnro, T)om rhe-Af ; 
'S if ^e-Att te tié^5 x>Á]\ 5Ctéi)\ ó cxMtte^Tj av\ fe^f . 31 

^eA\\ «doitjinn fe-dn^d-cuijvp gedtd-cnif gtéigeAt tíf\ 
1)a f uiftce pe.df\f.d if b-d t>Af\fUMíu\it 56^5 if cutn, 
t).A T)ífedó feáfátft 'f t><\ tapai'ú gtAti éxvotfiom putvdt, 
40 1f tíc >An cf ne^cuxMt) Cf\e tdf a*ó tia gcdOf 'n-A gnútf. gnúif ^ttnnn if bt\eÁgcx\ *o^t\ fionn.df-f a fóf, 

púi|\ cttdi'óce -dfi x\n mb^f náf\ cug uftvdim tm fnó*ó ; 

Uf\d gtidnT)^ nA f p^ige nÁf\ fittrú 50 T>eó, 

TVf Ú15 5áf\-got 1 sCtáfi tuif\c if iom.df\ad bf\óm. 45 bjión T>edctvdó a scAittedtfixMnc gonuig fíf-be-ds-dn ; 
X\a teóg-dm ódtm,d T>e fte,dcc,dib cif\c x\& fugce ón 

StD^mn 
X)a tfióf Cdicicedó <dfi mAóAij\e nó 1 scoirhedfOdf 

n-dm^t), 
'S t>o geób.d'ó cedftnonn n^ nCdstuife, tucc 5f\mn if 

T)in. 

T)dn *oonA *oub if 5omi*oe^ó te córhdifie,drh Arm ; 
50 Cáf coi^itce n^ tonn-d-tri^c 1 500015^ cedtt, 

ITldfi tjÁff bocc,dine.dóc if *ooitbif, if móf é -án pe-átt 
tMf Tionnúxvó m^c CoftnAic Ctotó Reót> via ^cednn. 

Ce^nn corhdif te via Cói^e dguf pottdft via n5^e*óe.dt ; 
Cednn corhdccdó a comfogtif , nÁf\ goifgedc méinn ; 
55 Cednn eóttnf n^\ póT>Ld bA cofnxMti^ó Odorh.dó; 

A óeann cóifigcei jjcóriijiAmn, cúif ofn.d'ú AS^f é--d-c-c. 82 ce-dns-At. 

1f mó\\ ah opruvó po óo|\|\tng ^n §<\ot 4tvoe^\p, 

*Oo xjeónxvó copcuf TMtn 1 5Co[\CAig nu&\p téi'ómn 

if ceAó ; 
Ce^nn cofx\ncAó n-A bpoibte<\ó 'p nA ctéijie <A|\ 

VAt) ; 
60 Sin cj\occd fit) ij* DonnóAt) tMite Acó^ 50 U\£. 33 x.— is X)OrtX) Uom ati cAn so. 

pÁ"OjiAi5 b>A|iAin ccc. &]\ bÁf Co|tmAic, triAC "ÚonncAT) rjaile ^oú.a. 

1f *ooitr3 tiom xMi z-Á\\ fo 

A|\ fCocAifj Ctomne C-áffc-Aig, 
'S 5Uf f otU\rh t^ & n-^junp $An curuvó, 

Cofvm«AC me^|\ Átumn, 
5 TH-ac *Óonnc<vó gtum •aán-A, 

TTLac Cor\m-<MC, f é rh^fvthMt c^f uif ce ; 

11-A poibte^c^ crwMgce, 

ITIo torriA-fCfiof , 50 jMnAÓ ; 
1f box)Aig boccA avi X)\\áca 50 ctut^f ; 

TO X)A pOfCA nifC -OÁ CxMjVOlb, 

V)a Tjoc^fv suifc T)á n-ÁrhxMT), 
go bofb-buittexxc UM*oiri m>Af\ Of c<\f. 

"Cá Ctoic Tteó 50 *oeófu*c, 

g^n com-geóm 5^1 ceótcA 
15 5^n puinf rjeóirv nÁ -oeópui'óte mnci ; 

An oáifteÁn móf T)'f óg^if 

5uf cuic Lán-ceó bf óm xMf, 
'S -A bumne-Án 05 ctói*óce 5-An pumne-Am ; 

An thte-cnoc móx)m^f\, 
20 Tlí't mit ^nn r\Á cóffuMii 

Y\Á cfiuicne^cc 50 teóf, m^f X)A rhmic ; 

T)eif tXáite Acó-a ó teón-At), 

-An f?tAic x\ob*óx\ óf ó"óa, 
5uf rhe^t méxvo if mófvrjacc na cme. 34 

25 *0<á mAif\6A'ó An Iaoó fom 

Ctin ce-Aóc 'n-A óui*o fém 6i|ac 
1 bp^|\|\Al , ó t)eic ^ofc-A "ó^ óifce, 

T)o geAtxvó pe^f Cf éic-t^5 

1f toe<\n bocc s^n óéite 
30 t)e*\c.A <A5tir éxvox\c 'n-a ctf cm ; 

tlíorv tVpeAfrux tetf méic-puic 

'tl-A óin-oe^ócAin c-Aob teif 
'Y\Á fíot ccAfc n^ n5Ae*óe^t f e^n óun ffiocAit ; 

tuóc ce,Aft)^ig if f^og^tc-Aóc 

35 £é §Ld1T) fAX)A 1f t)é^t)^1f 

130 gfe-A'op^t) 50 cfé^n te bun purpe. 

1f crve^c lÁn T)on *oúcAig 
An fe^f bfie^g ^e^t curhfvd 
A^uf te^nnán na T)Cfiúc f o pé tic gttiif ; 

4O t)A ÓeAp f^f C-A 1 gCÚIfdt) 

Cun ce^fc T) , f^g^it *oon T)rvúm5 U115, 
tTl^f mác Lároifv tug^ró 'guf Cú CuUxmn. 

THo gf exsr>Án a rhúTMf 

50 ftnió^n^c púife^ó, 
45 An be^n tfiÁnUx ctúrh^it T)en ftufinn 

TiÁ]\ teig tMff & cúife 

t,e fU\ic Áyx> r\Á pfionnf-A, 
50 ce^nnájvo me^ri múirvneac te huff Aim. 

ak ce^n^-dt. 

1f cjtáróce 5omiT)e^ó *ooó^riAC D^f via Laoó 
50 X)e f-Áf Cofm^ic f oifcitt ó ^jvo t)^ite Acó^ ; 

'S ^n C<Ár\rvc-puit, foitcexvú 50 fotttif a\\ bfe^gt-Aóc 

gAcóe^t, 
Af LÁf, *o^fv bofb 1 bpotMt Y 1 mbe-ÁfinAin óéxvo. 35 

X)a -óÁriA av\ f oitbf? e^f f or\Uf ca 1 n-xMab bAog^it ; 
A txSrh T)o b'of ca\vóa 1 5005^*0, ^an ctáf te hdon ; 
55 A n-Árh^iT) *oo gome-dí) tn^f Con-Att if T^fÁ^vó cféit ; 
'S a n^&ó&t) coifcexvó t>o boccxMb avi xMro-fUMC f ^ofv. 

tlí xMfvirhim T)onnó.<vó bfott^ig-geAt fuSbdó féirh : 
An tTlxxrvf ^f óotg^irj totna 'f 1 gc-Áf na bfAob^fv, 
^5 f e^f Arh óun boTMó t>o cof c<MfvC, céf tÁiT)ifv cf é-án ; 
60 'S if T)e^rvt) ^n T>onuf ^f «a pobat ó f-Á^-At) f-^on. 

1 *ocÁOxMr\ne, if f ottuf m^f eoó.ai'ó gurv 'óe^rvf cn.4ó rvéit), 
An riÁtb me-Af bf\ofcuigce.úó X)onnó^t), if bxSffv -an 

téigmn ; 
X)o cáice.a'ó coigitce 1 mbrvottAó x\n rhÁit T)'f uit ílécf ; 
'S 1 t-áf an 005^1*0 bA óof rhAit te 1^f on é. 

65 Uái*o fáróe if ott-Aim 5<m focat te fAgÁit 'n-x* mbéat, 
íló ctác fé ctoc,dib 50 cofó-Afca cárhAC t.45 crvéit ; 
5^n s^fc^ ctoif cm 1 5Cor\a<Mg 'f s&c -Airv*o 1 ^céin 
pé txSfc n-A mbofb-con gcof^nc^c n-Áff ai*ó 1 gcéitt. 

50 bfáfdro of c^fó^, foitbif , tÁn r>e céitt, 
70 An tm m-AC motc^f , cá 1 bp oc^if 'p 1 froeAró n>A Laoó ; 
A fCÁc 'f a gcocfom 50 f 01 61*0 c-Af cáó 1 r\éim 
50 T>eágCAó cofCAó, 1 gcof cuf 1 scáit 'f 1 gcéim. 

C Cfe^fC-Airi -^n bÁf 5-dn fpáf ati rh^fvcrv^ gfoi-óe, 

'S guf te^fcuig 1 sCLáf ttnfc fcáit if maite^f r\& 

LAOÓ, 

75 50 bf ..MceAtn-n.4, IÁ, rn-Af g,ájVO.A fe^pdirh fa cíf, 
1 nsfuvoAtn 'f 1 n--ÁiCfve-Ab, t>át\a TMingeAn, &n T)íf 36 XI.— a frm fríneátUA ttiéitig. 

SeÁn ó tnuttcA-ÓA na rtÁitíneác, ccu. a$ |?|ie^itA"ó Aft pÁ*ofAi^ 
t>AjtAir> fé bÁf ÓoftmAic rriAC T)onnc<vó t)Aile Aot>a. A fifi f me.átcA ct\éicig, 
TM mbím Lán ve tttn'óeActif 

Um tAoit) tMif ,dn fémmg t>o femmm, 
T)o rhitt ár\ riA Ldoc mé, 
5 T)éin r\í-r\Á *óem céxVopAit) ; 

T)e tódoif b^it tiom téige^n T)on cttiicce ; 
5ur\ mxXOi*óif cr\át ic k ór\éACCAitj 
1 T)cír\ n-Árh-At) gtir\ é-ás^irh 

An pr\íorh-rváit> r>e pr\éirh-ftioóc n^ rugce ; 
io ITlo "óíogMit, mo gédf\-goin ! 

? Í1-A ttnge A\y Lát\ mo Saef-Afi, 

5^n tíon Lárh x>Á gaotcaitj in? foi^fe. 

1f ttnn5cr\e^tc-A téAnrh^f\ 
'Oo-óím tMirvo if éigf e, 
15 5-An tAOi*ó T)Ám T)Á nT)é-dn^m ná ctnfvitti ; 

1f píor\-fCx5mce 'o'féáóAiT) 
tla f uit)eAóÁm, X)£ ct\é-An-ciug 
Ón Aoit-mt)Lát\n<áinn x\of za 50 Sionamn ; 
Uái*o fíot>-rhnÁ n^ tiéifeann 
20 Ar\ rm-.áifVO te Cfiéirhf e ; 

tlí £151*0 fÁ n-Áfi tiT)ém rn^r\ ba rhmic ; 37 

IT1^|\ if ftngeAtt Áip if éiptig 
Stioóc fíop-ÁjvoAcc éibip, 
5^6 Aom IÁ t>á f l40T)-óuf\ ótm citte. 

25 TDo éíoná'ó, mo péAfta, 

tTlo U\oó t^i*oip léAvrhAó, 
ÍTIo gf\oit)e-t)eÁfnx\ Aonx\ig, mo bite, 
T)o bí aj; f Af ^p 'óAonTMCc 
1f tíneitc<\ T>'f?éite, 
30 1f cfoi'óe 5fiÁ-óm^|\ gtéige^t ctm omig ; 

1 bppíom-fcÁc a jppéniie 
T)Á 'ocige^'ó cfu\c mo péitceAn 
t)*vó Cfí peÁpivoe éi|\e é Agtif mif e ; 
Seoó ttngeAó^n a óAom-ótnpp 
35 &fl píocÁit 1 Wales coifi 

'S if mí-Á'ó vo 5^et)e4LAit5 & óUnne<vó. 

X)a "oagexvó sÁttxvú nÁ géibinn 

<<Xf ófíó Áttnnn éibif, 
'S Á\\ Híog-c^|\|\c^ó Sé^ftttf vá\\ bftnpmn, 
40 Híof ppíomÁi*oeAc éACZA 

1t)i|A fíoji-n^rh^it), vá n-éif\te^ó, 
1TSx\j\ gnío'ó cpx\c a g^otc^ Y A ^ lne 5 

T)e&t> fíocóám a% Ctéif ómc 

1f cíof-óóin ^5 6i5fit3, 
45 1f píon Sp-ámne^ó AOfc^ t>a i£>e 

50 fíof-"óe^gú^ó x\efu\ó 

&\\ óAow-óLÁp An jbéAptA, 
A^tif btr'óeAn gpÁ k óm<\p JAe'óeAtAó A5 fiofmA*ó. 38 

5aoI fiAt-fígte éinednn, 
50 5^° l ^ft#Al ^5«r tdoó mex\n, 

5^01 cigeAfin-ái ^5«r Cf\éAn-feAji nan finnit; 
1*\f U\ n^ 1,aoi ce*\f 
lf 1v\t\t<\ t)éit-1nre, 
'S Ati d \nU\ coif t>nig*oe 'f x\ óine-At) ; 
55 Uu-Vórhurh<\in 50 híoccx\n 

1f T)e<Afrhurhx\in n-Án cuimfe-<\ó; 
Anncnunn if Citt X)a\u\ uite ; 
t?x\|\úm if ttfocum, 
1f *oex\g-6f ú 11 <a Scíoty<\nc, 
60 'S x\n 5tAn-X)iúic ó íoóCAn Citt Coinmg. 

^n ce-AngAt. 
1f ce^rruM'óe bj\óm 1 bpó-oU\, if m^ing x>o-óí 
tn^c^orh cóin Ctoió tleó-ó pé leAOáib n-^\ tuige ; 
5^ifci"óex\c 05 X) 9 f uit rhójvóx\ te^\rhx\if nx\ Híog, 
T)o c<\nutgexvó ftóigce 1 ngteó, if nÁ cteAócxVó & 
rh-AOit)e^\rh. 

65 tTlAoróex\rh n^ mbonbcon n-oi|Yóex\nc fíoó féirh fUAifc, 
Sínce focx\if fé ctoóx\tb if fíof-cnéim cnu-Ai'ó ; 
An míte "OonnóxVó coi^itce 1 5C1U, Cné x\n cuaijvo, 
S a pf íorh-roAC Coj\ m^\c, f ottuf 'n-A Uuge 1 Wales u^\mn. 

tUinn-ira *o'imcig ax\ f?uife^nn X)A nígte<\rhAit nétm, 
70 Úu£ fu^f 5><\n fumne-Atti 5-Aó pite X)A óníoónAtfi^\it 
*on á<\óc ; 
IIaó CfUx\g mo cufUf Ag peiteAtii te f uit)iug<vó ^\n f céit 
An n-u<\ifte -Ag cuicim if cufic^\ig 'n-A *ocín fiút) f<\on. 39 

t)A fwoft X)&\\ titfm 1 ntmn 'f 1 *oc^\t>x\if\níb óit 
An U\oófu\ ti*o, 1 scúifc b& tx\icicige ctó'ó, 
75 Cru\obc.<\ curhp^ tTlurh<\n if CAipit Crvíc CógAm, 

'S *oo fém &n curh^ f<\n 5CÚ15 'n p\i*o rh<\ir\pmí*o beó. 

X)& beó } v\-a be^CAit) x\n *or\<\<*y\n fo «<\n *oe.<\g-cr\oi*óe 

rhóif, 
'S t>A rhóf & g<\i|\m 'n-A be*\c<\iT) *oá f eAfdiriiexVó póp ; 
Uáf bócn^ m<\fb 1 mt>rve.<\c<\in nó 1 mt).<\cri fí fó*o, 
80 tTlo fceón, mo fc*\tt<\t>, mo rhojjvs, mo óeafaai'óe 

b-j\-ó-i-n ! 40 XII.-- cé móti t)e cvíisit) cmiiAtf. A|t bÁf ÓApcAén Séámur teáb<\ittti, "o'éAj 1 mb^ite tia mbtiAit» 
ceói|ií, cimceAtt t\& bti4T>riA 1750. Cé móp *oe 6úipib curhcvó *A$up c<\oince 

T)o puc\ip póT)Lc\ ip-tó Y ipc-ofóce, 

te li.c\impip fAT)A pé Aji.As<Mn TMoine, 

1p é bÁf cSéAtnuip x>o téip-bpip a cpoi"óe ipog. 

5 Cé rnomt),c\ teógc\n cpcrcM cíocfw\6, 

Cumge c&tá ip pe^ji nec\r\crhc\r\ 1 5Coimec\pc,c\f, 
1p pix\t-pU\ic pAipping x>o cdittevVó tem tmn-pe, 
Seo ^n cé b'fe&\\\\ ctú pc\n ttlurh.c\in vú\\ cuirhin tiom. 

ptioémcp s\\ÁX)mA\\ T).c\itcec\ó ^oípe^c, 
io X)o c^bfUAT!) bocc,c\ ip noccA ip fúoócnuip, 
YiÁ\\ ceit é pém ó x\op & nx\oit)e,c\nc.c\cc 
1 *ocig, 1 n-áic, r\á 1 T>cÁtxc\i|\ne ak píon^. 

Y\Á pec\cc\c.c\p pex\p5 in' <<\ig6e r\Á in J incmn ; 
YiÁ pe<c\c^\c^\p mAips 'w-a 'óe^tb nÁ mí-gf\e4nn ; 
15 WA pe-c\c>c\c-c\p 5|\u<\im x\A cpu.<vóup 'n-^\ 6iiirrroe4\cc; 

1p nÁ pe^\c^\c-c\p -ooice^tt nÁ "oocce 'n-^ cpoi'óe ge<\t. 41 

tlíof tó^ cfve^ó tiA Ldg 'n-,d 'óíotc-dib; 
tliof tóg se-átt riA bf ^nn te cíof Aib ; 
t1íof\ tóg fq\uf n<Á 0111*0 n<<\ nníttedóc 
20 1f ní •óe-AfuiAi'ó xMtnte^f tMmcfe-db^c bfíof-boóc. 

tlí fu\ib tA^, x\f\ ce-dfc^ m^oine, 
1 gcdnnctdrh, 1 n-^mgúp r\Á 1 nTMOiff e, 
X)o tiocpvó 'n-<d t)Áit 'f 4 *ó^tA t>'innfinc, 
tl^ f uige^vó ón úif-fe^t\ congnárh cigedf^. 

2 5 Uige«df\nd CAitnri *oo b'fedfttd mf n<<\ cíojic^ ; 
Uige-Afw^ ce-dnntnf *oo f cx\ipeA*ó nx\ f íonc<\ ; 
Uige^n^ pe^f AtriAit fte*vó,<\rh,<\it píof-tri^iú, 
1f Cf\ix\t if c-dC-A te m^icexxf nÁp ótnmf e^c. 

*Oo b'pf-bjie-dg a |\u\gdit a ói^\tt 'f ^ ótnrhne; 
30 "Oo b'-átvo a f énn ^ téige^nn 'f d f cfíbmn ; 
X)a rhitif a tdbx\if\c, bx\ te<c\bc\if\ a tíorht<<\cc, 
? S 1 bfogtuim ge^ttxMm ^uf b'^crhumne^c 'mctedóc. 

Ca\\a ^uf fún n.<\ fflufef míontd, 
*Oo "óeóit fug a n-occ-A & mbf\ott.<\ig 'f a gcíoód; 
35 C<\pc-<\én n,A n-ex\ó *ocf\é«<\n nif\ b'ífex\t, 

Ón Oite^n THóf\ 'f ó ftóifce^ó<<\it> c<\oib tmn. 

C<\pc<\én ftudg x)o b'uxMfte gníorh^jit^; 
C^pc^én C05A1Ú, nó cof nxxrh^c f íte ; 
Cx\pcdén stéige^t T>éx\f\cx\ó t)íonm.<\f\; 
40 1f cdíocdén ctúrh4it m.<\f\ ponn Ó ÍK\oircne. 42 

feAp tk\ c.Mffje 1 nsiuvoAm xMi cf.\oigit peo, 
11á p eA f "o^ fetcfin nl peicp-Atn-n-A óoit)ce ; 
pe^ji cionótAó ptAit onó|u\c AOibmn, 
pUMC cu\ttriu\f\, ptdit pu\tm,<\p, ptcMt buróe^nmAp. 

45 tTlo ttiAóAifii cé pi<\pp<\p n-A píof-botcc, 

Y\Á 'óéAn^Af copnAm *o'pe.<\f pott^rh g^n ní'ó xMge, 
Sx\n x>Ue>Ampott ge^t ó'p U\5 pé Uog^tb 
Sédtnup pex\pc<\tf\ te^^tttn ,<\n fí-pt<MC ? 

Oro mn^ ^sup pip 45 ^ot 5-An cío^'ó 
50 x\p pu-Aro ^ be<\t<vó 'p 1 mbxMtctb a finpe<\p, 
Ó 1npe An Com^m gttnp t>pe^g An míntig 
50 Cnocdn au t)uiT)éit 'p fAn fflompé,<\f cimce^tt. 

JZá thMte x\a mt)u<\ttceóipí 1 mbu<\i*ótf\c móip pi b[\oro, 
1p g 01 !^™ 1 nA Scu^tce A5 tixMtt 50 cíocriAC, 
55 An Ltop T)uE> A5 $ot 50 mmne^ó, 

1p Cúit Gógx\m 1 5cum,<\ró ttióip vá t-áotb-pin. 

An "Óu^Mte t)e^5 a\\ *óeip v\a ptige teA^ 

1p •otomrjxÁ'óAc <a ge^p-Án tm innpinc, 

TVpe^p ttlAg G<\tt<\, T)'pex\f Caiptt 'p T)'pe^\p Cumnce, 

60 jg^T 1 C>cMtt -d Cdf-dlT), A TtAlZA 'p A T)Í05f Utp. 

TLÁ t)é<\t Aca S<\t<\mn 50 T>eAtb ^xMi TMome 
5<m x\ep 5-An x\tce<<\p te peAt<vo, ^x\n x\oibne^\p ; 
'S 5A6 n*oume x>Á ng-dtxdnn An bex\t<\c nó An cpttge pm 
A35 ^ot 1 nT)i<\ró x\n gtixVúxMpe cp oróe-gtt. 43 

65 Oi*o trm-á fí"óe féin 50 *oé<\f\ aó CAoince^c, 
Af\ £111*0 Cife^nn A5 éigeAríi coif p ít)-b]iog ; 
tlí't fcuaic te-Af a gte-Ann-A n>Á tru\oitmn 
5<m fuaim a ngApt-A 1 troe-áit) An fí-pUMt. 

1f ájvo ati tiugxvó fo x\j\ fitibx\t ^5 CUotmm; 
70 'S if Á|\*o an 50^ f o if ctof ó Aoipe ; 
T)éif\T)f\e, Scát^c, Áme, if Aoibitt, 
S^t>£>, if tTle^vót) 45 te^g^t) te Uon-juut. 

Zá 5fii^im Ap ónoc^ib, ní't cojuvó &\\ tía C|\Íoóai1í), 
"Cá at\ SUaX) 5^ á r V& V c^m-Att cío|\-t)ut), 
75 Smt)e pnn 50 T)íorhAom gxxn ptnnn rctnc, 
1f /Ofom at\ Ai|\ g<\n f<Áirhe<<\óc 5-An foitfe. 

O 1Tliiifi|\e ti^ S^tt fi<vó g^n f tunnfion, 

? S xxn T>á Cíc ^jt te-At^t) tm bfe^nnAt) 05 <<m ng^oit 

feo; 
Cnoc CtAf ac 50 cif-noóc m^|\ cíce^\f\ ; 
80 1f 6ittif\e C^ot, ní't CfAob s^n cjt íonAt) A1|\. 

T)o cuavó n^ hAibne T)0irhne 1 nT)íf ce<vó ; 
*Oo *úuitj, T)o f\iAti>uig ^n gfian TMfífib ; 
*Oo f ctujt An f^e *óen f\éim T)o tM aici ; 
? S nft néitcean cux\f náu gtuAif cx\n tíne. 

85 1f fuftif a tuigfinc guf t>ume tAj\ T)Aomitt 
An teóg-An c<\it) T)o fómfeÁit n-d puínc feo; 
Uúfn-dtri cumne -A^uf cuite -Aguf Cx\oiT)e 
U|\é n-A t)Áf 5^0 Iá 1 n-^n T)cimceAtt. 44 

t\\j\j\ UAifleAócA cudró teif *oon óitt coi^\, 
90 tX\j\f ffiotáit 50 ceAnnajvo 1 *ocigeAf tfiAic, 
1)a]\|\ cineÁit k oo boócÁtu\ib ctAoróce, 
l)Ái j\ eAgnA, b,\j\j\ CA|\c^nn<<\cc, bÁ\\\\ f.v\oi|\fe. 

tTlo -óvMnro-fe ^guf *o 41 111*0 boóc t)o tfnlab, 
A ^M^ne & c^b^ficuf 'f a tfntfeáóc 
95 tll A|\t> cuj\c4 1 n-^cx\|unn g^n foaoited'ó, 
1 T)ceAmpoLt m^oL g^n 40L ^an Aoijroe. 

T)o b'fe^f j\ ^n f^fAife fe.AfrArh.AiL fíofv-tftAit 
Aj\ ti^ttAíb fAiffion^-A fAfiA n-.A tftumncifi, 
Ufi-AúA if ftóigce .aja bójvo 'r\-A cnnceAtt, 
100 fH^fi T)o bio'ó ce,An.A 'f é a\\ UAinif 'n-A scmbfeAnn. 

tlíof b'fUAc teif a óUv\ttx\óc 45 f ui'óe ifceAó ; 
flíof Wf uaz teif av\ CfUMgnaifc be^s ó^om ceAf c ; 
ílíof b'f u.ac teif fxMfifin^e te.Ann.A -A^uf fíona 
Ctin f\ix\j\c.A 5-AÓ i^fftn^ te Cf\oróe m.Aic. 

105 tti-Atfi níofi iAf\f\ 1 itqiai'ó x\f cío'ót^ic 
pingmn r\Á púnc r\Á pú n^ ffigT>e; 
X)o b'xMce teif bj\onncuf cog.Ait x>o f íne.A'ó 
'ViÁ r\\v *oo gt.AC.A'ú, ní f.ACA guf cuibe teif. 

A ÚeAtnpuitt § 1 ^ cá x\n lom.A'o m.Aoi'óirh ojrc, 
110 1 n*oix\ró at\ óujvAró fo cuif\eA*ó t>o tuige ionn.AC ; 
Cé mimc tc óe^tt^Mb fif tfiAice t>á ffof-óuj\, 
'S é Sé^muf cogA Aguf fog.A n.A bui'óne. 45 

1f •odiniT) r>Á óéite tié^p-óó rhíontA 
A5 fite^vó T>eój\ 1 n'oeói'ó & T)Í05f\tiif, 
115 'S a ótánn ví\ao fé óanncLárh 5>an aoitone^f, 
'S >a ótnpc 5-An áicfe^b, fát n,áfi fíte^vó. 

1f é C115 f trmic if cnrhA ^An fC-Aoite^'ó 
Af l-Ag 'f -áf t,ÁiT)if\, Ápo if íf e^t ; 
t)Aitce cuáin if cu-aca -05 c^oi gtnf\c; 
120 tem£> if mná Agtif tmhíi if T)ftáoice. 

'S ó tfUáCAib tXantxá if t)f e^c-dn n^ fígte 
*Oo Cj\ i^tl ^n f e^to^c ótm tMite 50 *oíf e*\ó ; 
ITI^c píoj\ ófió*ó^ tílitf eófiA rmtfe 
tl-áji géitt x>Á n^rhdiT) -A|\ -Af\m n^ a\\ "ótigcib. 

125 "S&ol Síot 6ó5^m tílóif tiA scAoin-óe^fic ; 

} S 5-AÓ iA|\t^ ó ThúfCfiAige •oúbtmgea'ó t)ío5-f án ; 

An cl-Aft^ te-dn^f *oe gAifim t)éit-1nf e, 

'S 5AÓ i^fvtA c-Áit) f-án mt)Láj\nAinn tM ^dinn. 

An c1^ftx\ Ó t)fiAin if cm6 5-An CAoirh-ftiocc ; 
130 'S <an c1^f\t^ ó "DéAff^, C|\éi5 an cíf\ fin ; 
\a\Ha t)-Af\jváó ó Atxdinn n-d t)f\igT)e, 
'S av\ cUf\Ld -Af 5e^j\Atc^it> T) , e-Af c^i|\ -óen tíne. 

Uige<df\n<A 5f\ e^ncá Cmn tH^fi^ 'f & muinnci|\, 
1f cige^|\n^ CxMpt ITItirhAn bí 1 ngfiATMm Cf itiif\ f\ígce, 
J 35 5 Aé cige^f\nx\ CAtmA ó fte^fAib na taoi ce-Af, 

'S an cigeAj\nA feafxMrh Coif ttlAmse, f fe^f Cmn 
Utiif\c. 46 

tDjuindig bd ttióf c^im j\dfl ófpi-oé-dt mnifce,df, 
'S 5AÓ cige-dfna cf édr t>á ng-dot ná mAoróim-f e ; 
thuctédjUMg ófó*ó<d, if TtótfCig n-A mtMoctm, 
140 Ó Cx\oim *Ófom UAiftt, ^suf f e ^>^ c Cttum ttlíne, 

TX\ tnb'eót Tu\m fednóuf cne-dfCA nó cjnonn-d, 

1f tieit cmspon-Aó 1 ngeine-dtdig t>o fCfíob^t) 1 

gce^jAC, 
tlí't 5^ e ^ e ^t r\Á ^All fé óeann Cfi tlíogdócA 
X)Á f?e-dt)Uf -dCxMT), s^n bfidicf\e<df s^oit teac. 

145 *Oi-A te.dc, if fixvodim-fe x\ guróe "ótnc, 
1f T)id tec -dn.dm if pe^TMif if íofd ; 
T)ia if n-A tiAingit 1 bftaice^f n-d f oitf e 
"Óoc fi4f\ 'n-A í>fdfj\dró 1 n$f\ AT)^tn óun pínif. x\n f educ-taoró. 

& ó-dem-te^c pn S^ef^f , féc fte^f Aib 5-dn Cf\eóif , 
150 T)o fti5 céim teif 1 néifmn, ní cdpctnfne *óóib ; 
ptioémcf n-d féite náfi óe^ó-dfÚA ctó*ó, 
Sé-dtntif bf eág gtéigeAt te^b^itm, x\n teóg-dn. 

t>A óéite *óon T>,donT)dóc, b-d m^if e "óon C015, 
t)A f éfóce-dó *óon cé be-dt) 5-dn f -difi f inge f cóif ; 
155 t)-d féitri T)f\ex\ó -df -don-dó nó 1 *oc,dt),difme -dn óit ; 

'S mo tédn boóc-f-d a cf étce fé'n sc-dfftdig f eo ^í^ 
f eó'ó ! 47 

1f é ttévAfiiM'ó -óon óléifie-Aó an cattAift if mó ; 
1f é -óé^npAt) 5^6 é-An-rhAic te tiAigne cóif ; 
1f é fém teif ^n f^og<At fo n,áj\ me^ttxvó T>Af n*oóig ; 
160 'S ^ 'Óixx gtéigit, *oon cé f eo cxxti^if pLMcif ic 6orhxMf\. 

pé^ftA Ctáif éttiif t>A teantxdc fnót), 

An c6i|\e^nnA6 éAcu^6 ó fte^fáib x*n Cóip ; 

1n' é-Asmtiif if mé^tA t>eit f edf za 50 *oeó ; 

'S if té^n Uom-f a Sédmuf LeatMitin 5^11 C|ieóiji. 48 XIII.— 1S C1AC X)'é15S1t). K\]i§nó A]\ báf tiAm mAC néAtntiinn "oe th\finA tJAite n-A gCtoc, 
•o'éAS An 30 tÁ x>e mí ha no-ot^s 1746. tf cu\ó *o'éi5fib T)0 Ótélfi 1f T>0 C-d1fCe^tAlt) ftige, 
} S if ti^ó éigne^ó 1 mt>éicirj 'f 1 rjpe^fuMt) n<d scfvíoc, 
An piAt-féinneAó to-A féirh if toa CAptAnriAó Cfvoifje 
ti^m gtéi^e^t, itiac ttéx\mtimn t)e tJdfvfvA pé tíg. 

5 A U05 gt^f rru\f\mAifv, ó c<<Mfce<.vó tiAtn péc c^oto 
t)íot> -a piop ^ac 5tif\ m<dipe *ótnc crviAC m-dfv é; 
Uige-Af^ó p^ippins fti,Airi s^irim if ciAtt if fvéim 
5^n fn-ái*óm 5-dn ce^n^At péfv ce^ngrh^it) teif fi^rh 
fjen cf AOgAt. 

£én f ao^aI níoji óru\nn*OA me-db-dirv n-Á -di^ne avi teog^n, 
10 ílíori téif a fxMti^it f^n 5ce-dnnc^ir\ pMifipins feo a\\ 
m'eót; 
1f é 50 ce>Annf a a óU\nn t>o te^f tng 50 cóif, 
1f *oo fém 50 neAll^Aó ce^nnca if ce^fvmonn -oóito. 

T)óirj 50 t)eifie-<vó tti^ feifim 50 feifceAtfiAit pi^t, 
5-An órjxMfC ceif mrh, 5-An ceitoe, céf\ "óeióne^rj^fv iat> ; 
15 A fó|\*o f^n teifs ni t)eif\im 50 fiAito pú*o fix\rh, 

1 ^ctó-ó Y 1 5C|\ei*oeArh, 1 nx>eife 'f 1 mtofveif ctú if 

CllAf. 49 

X)a óti^ridó Cf\^it)te^ó cáit if ce^nntif , ^An crvUA'óuf , 
t)fvi^Cf\d bfve^gt^, p,áif\c if c<Mfe *óon cftMg ; 
An crvixxc Y ^ n c-^fT), An c<áif *oo t&jzAó 'f ^ ftux\g 
20 Cun ti^m f ArhnÁ,'f níor\c,ÁmeAí) pe^f|Mx\c<\,dr\cuAirvT). CuxMfto ó c^jAfiAing ^\fv C^t^i|i n-A UfíonóiT)e, 

Su^f beif -a x\n4tn 50 £U\icif , a ttí gtór\rh<<\ir\, 

5-dn pux\c 5^n pe^nnAiT) ^^n pe-ACxvó 5<<\n moitt nóimic ; 

Cé crvUAit) ^n c-ex\f n^m rjeic f CAft^ te r\í-fómpU\. 

25 SómpU\ a fx\og,<\it if moigné^f te^nxvó, v&\\ tiúm ; 
X)& teógAn té-AT)rh^ó Cf\éx\n 1 T)Cfvex\f<<\irj m^f ponn ; 
X)a corhuffA ó^orhn^ó féirh g^\n óe^tg 'r\-A fiún ; 
'S X)A corh<\irvteAc céitte 1 n-éipe-Aóc canc^n if ctú. 

Ctú <\n fif rhdir\rj feo a\\ m'Aifte, if T)o ó^omim fém, 
30 U^f *oticctif m^iffi'ó 1 fc^fCAib tucc mnfinc fcéit; 
púmc ní txMfce^t), T)o fc^ipe^t) m-ari cigeAt) ^n 

fAOgAt, 

tlá bonn níorv ce^fcuig ón fe^rjAC gur\ ófíocntng An 
c-éA^. 

éAg x\n cige^fxMg gftmn, b^ foitbif fnu<\*ó, 
Ctig éigex\rh if c^oi 'nift T>cíf\ f^n TloT)tAi5 feo tf 
buxM'óifC, 
35 Af T)cru\ocuvó x\n cí, te'ft tmn *oo cotuig 50 bu^n 
Sctéip ^5 f Aoice if píon X)Á bfvonnút) g^n gu^if. 50 

^uAifeAóc mni tu\ mb^n-gtAC fome-Anc-A féirh, 
lf c|\m\g tiom fÁt a cÁif ^5 f ite-At> n-A nT>é<Af ; 
Cé btu\n T)o tuvoAf fx\ n-A gcínnge-At m<Af -Aon, 
40 11í óttAtAt) aóc p^ij\c if SfÁt) iDif ife «Aguf é. é 1 nT)ún t)ot5, mo t)oóx\fv-f4, 1 "octiAmbA tíof : 
"L\oó fionn foifdtt T)e bofb-fuit rhu.Airi n-A UfAoi ; 
Aon-óú óotgx\ó óofn^irh n-A ctiAite 1 mbíot) ; 
'S céf b'é fiú*o Con-Att, ní ob^t) ní tu-AfuVú bftnge^n. 

45 t)ftiigé-An if mmic T)o cuif\e^\t) <Af ^cút 'n-x\ hx\m, 
1f fíc ná bfife<\'ó 'n-,A tnon-AT) t>«á CAb-Aifc if sfeAnn; 
Uá ,An t>pigiT) T)á tnfe-Af&Ai'ó ^n tife 'f x\n cSiúif 5-An 

meAbAif, 
1f fAOite & cmit), ftiocc tlibifc, 50 curh-Aó m^\f g-Ab-Aro. 5-<\bAi'ó-fe cug,Aib 1 ^cúffA a gé-Ag-á g^oit, 
50 guf te^nsrhAit) 50 ctúrhAit te criú-ftioóc 6ibif pnn ; 

t)x\ff -Alg 1f faúfiC-Alg, gÚLAlg, CflAOÓ-Alg gf\01*Óe, 

5e-Aru\tc,Aig, Cúiff 15 tTlurh-An, if p,Aoru\ig cr\íT). Ufí n--A ttncim ní niongn^'ó éigrhe á\\va 
Coif puitt an Coi|\e 'f 50 tnme.AtLAib téim lájrd, 
55 Coif t)figT)e tnte, coif Comge 'f 5.AÓ béx\t cfág-A 

-ACA, 

Coif Coitt nA CuffA if T)ún T)uLAf aic "o'é^n-Áitie^m 51 

Aijmfi & &nA\n 1 tvpUMcir*, a X)\a gtéi^it, 
5f\-ájM ó ge^tUMr* x/fe^ri £áif\fin5 -ptmó fM-At •oé<dj\OAó; 
50 •oc-Áf\LAit> mdfirj, níofi rjrwMtexMnxMft cru^n a é&tZA ; 
60 'S óf fMgtxx TMmseán 1 -ocdt^rh if ciac *o , é-i-5-f-i-t). 

áví r:e<Mic-tdoi*ó. 

p^Pf\ógtdf\ cid áv\ f\ó-ft<Mt *oo cxMfceA'ó ^nnpo ; 
1f ciAttóg^i|\-f e, a ti^s tógrh^, nudiri drhdf\cr^\f\ of\c 
5«|\ CfUAt córidó pAl pógdncd, 5^n dinirh gdn tocc ; 
Wm móf\ n^ ^ctixxrv gcpót)^ ó X)A\ie n^ ^Ctoó. 52 

XIV.— uá pÁtnvróe 5^11 pAeseAiii. 

A\\ bÁf ConiÁif "oe bA|tjiA Ci^e nA gCAejtAC. 

Cá px\ivAit)e 5An jMef e*\rh 

Af\ ^|\"o-C]\íoódit!) éif\e^nn, 
1f f*\gÁit fíof Afi éi5fiti> 50 mimc; 

Oi*o mnÁ próe 50 T>é^j\Aó 
5 b^ 6 ^Á ptn"óe-Aó, ^5 ^éAf-got 

A5 *\c5x\oif as éige^rh if -A|\ ini|\e ; 

U^iT) p,áifcí AS^f béice 

£é LÁn-fcíof te céite ; 
T)o f -ÁjAtiigeA'ó a fveitn if a bftnnne-árh 
IC te cáfc cíofróub Cfé-Aócac 

Úom-Áif Uige na sCAejvdó, 
VffÁs ífe^t g^cóit bocc s^n tiff Aim. 

£U\ic cofn-Aim a gctiife; 

pe^f f oifdtt s>dn ctirh^nsf-Aó ; 
15 Ce-ánn coifce na cúifce gan ctnme; 

llí-pofca, nÁf cúc^it 

1 ^CofCAig Y 1 nt)tit^i5, 
A|\ "ótige of cxMtue t,tmn*o-Ain *oo ttngfinc ; 

X)a cof^ncAó ctúrh^Mt, 
20 X)o b'oifóedfC lonnfAic, 

'S 1 gcofmAt-Aóc pfionnf^ ctm oimg ; 

0fc-<\f n^ Cúige 

Agtif fottif n^\ TTItirhan, 
ÍTlo 'óoó-Au-f^, 1 n-úif óitte cufú-A ! 53 

ttí-Ldoó ^An ^rhf uf 

T)o bí CAonVgUm cearmf^, 
1f rjo-gníorj rjéifc if ce^nnc-d rjon ttnge, 

T)o fc^oit féró ó cUMnp-Af 

tíon céxvo rjen AtfuMt fm 
T)o bíofj TMOf nó 1 nrje-dttf ^rh & mbfif ce ; 

T)o tuigexvó fé x\f\ n^ n^rhpMb, 

T)o-cínn é t>Á f CAnnfdrh 
te rjtige x>éAViZA s^tt Agtif ^tiocuf ; 

Híof\ p^éfv *o , f?ex\f\ rh-áng-A 

ptnnn c^ob 'nÁ LAbAifC teif, 
T)o-gníoT) fé *óe ct^rh^if e s^n pitijinn. Cia geób^irj pÁif c n^ bf íof -L05 ? 

Ci-A rjóib tá beró rjíf e-dc ? 
Ci^ 1 scóif Áif\T) beirj Tjíonrh^f tjá bf of c^éc ? 

Cia if córh-nÁbAfj cotrhe-Af cxMf\ 

& TjcógbÁit ó Tj^oiff e, 
Ó'f fó t^f\ Tjon f\í-bite rhioéAif ? 

A bfe^f córhfáiTj Af\ bmnfe; 

A bf e^f corh-Lán rje tíorhcAóc ; 
A bfe^f ófnÁiTje^c incmne-Aó tnte; 

An teóg^n Átumn ^oibmn 

Ó bófTj Láifi n^ t)r\ij§T)e, 
t)en pófi bfe^g tjo b^oifoe Af\ fttocc Ribifc. 54 

le<AC<\01 *ÓO tfU\t-Alb 

50 T)o fe-Af-Airhe-A'ó -a tige^fniif, 

'S T)0 gt-Atl-'OÍOl-A'Ó .A fl-AC-A 5AII CUIflf e ; 

tl^p b-Ain cíof *oe "ói-An-boóc; 
Y\Á t^tiigexvó x* n-1-AftnAf ; 
'S t)o cne-Aftnge-At) tucc 1-AffiACtiif mtiifUji ; 
55 C^pc-Aín bpe-Ag ciAttrh-Aji 

1 ngle-Actii'óe-Acc if 1 n5tixVó.Aib ; 
£eAf *oe-Ag-gníorh-Aó 1 nt)iAttAi*o lÁ -An rhtifC-Aiji ; 
tlí -Aifigim-fe 1-Af-got 
ttióc e-At-A'ó-An 'n-,A *óiAi , ó-fin, 
60 'S guf 'CAinít) 50 btixVó-AncAó é -a ctncim. 

AjVo-fLAit, ^e pf éirh cific 

ttlic A*o,Aim n-A T)Cfé^n-e>Aó, 
T)o b'-Áfo cion 1 néifmn 45 figtib; 

'S b-A t>ÁbAcc<Aó 'n-d á-Aef-Af 
65 1 n--Áf-ó>At n-A Cf-Ae toif , 

SuLa T)c-Ámi5 tTI-Ac T)é ótin & t)tnme ; 

1f bA t>Áitce bí 1 ng^ot teif 

An S^1]1f é-At, T)-A fAotf tng 

C>ÁifVoe>Af n-A ng^e'óe-At &s AU Sionamn,* 
70 te ftnt x>e.ÁgtAó gtxm éibif, 

'S a f-Áimg T)e tAocaib 
50 CLaf Ltnjtc ó W-Atef T)e tucc ctuntnf. 

*.t« ttnrrme.Ac, C3. 55 

Cá bftnt mot<vó ^if\, if téifve 

te ctoifcm a\\ édn-corv, 
75 1 bfoóAifv a tféice 'f A tirjit, 

'TU f tnL oifvrje^fvc é^cc^ó 

tlíog CorvtriAic ó^orhnxMg 
go f oLLiif A5 T)é^n^rh a f Lomnrú ! 

1f T)oimnic gtéigit, 
80 Ce^nn foLtnf S^ifvf éAlAó, 

Ó'fv foiLce^vú x\n cx\ob eite 'en biLe: 

ttt^c ocza x\a bétce 

T)o cofn^im a g^otc-d 
\:é óotfvom 1 scéim if 1 gcumuf. 

^n ce^ns^L: 

85 1f T>iomb,áiTj óoirjóe 1 scrvíoó^ib f^ififm^ £ótjLa : 
1 gcoime^T) cíof f é L15 50 Ldg 1 scórhfvxvmn 
An btnnneÁn tíonrh^f Líomtx\ Le^b^ift Leóg^nCA, 
Uomáf oaom xfpXil ^otfvT) n^ mtMrvfuó rjpóg^nc-A, 

pe^fi n-áft ómnce 1 T>cige^f r\Á 1 T>c<Ab.difvne óIa ; 
90 pe-Af\ nÁf rVíf e-áL cftoirje r\Á be^fvC-A crvófjd ; . 

£eAf\ nifi tím 1 mbfvtngm r\Á 1 fp^f-dmn córhridic; 
T)o b'f ex\fv ^n-vA ftnfje 'n-A Ltnrje nó <Afv eAó atí Leóm-an. 

Ó'f Le^n<Án f róe azA a^ cí 5^6 pe^ff^ beó a^ bit 
An L^-b^f Cfvíon, Lef cL-doróexVó Ar\ fe^b^c feótc^- 
95 X)eAy-lÁrh Cfvíof c, f^n gcfv^oib tjo ce^nntng ftói§ce v 
T)Áf\ gcoime^T) fíof 1 ílíogAóc av\ AtA^ gtófvrh^iri. 56 XV— SCédt CAft SCéAlAlt). £)\ bÁf eitéAti, injeAn geAjióix) fu\\\\&nx:á At) *Ooi|ie téiú, A^tir 
céite ComÁif ttiac tiArn "oe X)&\\\\ & t)A tAijfieAc, -o'é^s 1 5C011CA15 
te botjAis, An CÚ151Í1AT) tÁ "oéAg ■o'£eAbjiA, 1753. Scé^t za\\ f cé^txMb é^cc 1 sCLáfi ttnf c ; 
Cf éim nx\6 téi|\ *o^m x^on gtif f eáfifvoe ; 
gfiettn 6otti cmn nác tei 51 pp,<yó te^gA a\\ bit, 
Úti5 Cf\ei*úit if CU115 T>om ctnsf e ^5 5^fitAi*ó. 

5 Aw ctíif *oo te^n5ttiAi*ó m^ txMcneAtti tmn LÁitf e^c, 
Cúif tfUi-AigttiéiteAC C|Ati^i-ó-céime^c 6fiÁi*óce, 
Cúif, fófíof, 50 cfiotúe if 50 hÁ\\ Amn : 
6itéx\n *oe t)^fi|\^ & *útit m^jib pé Lam-tic. 

lon^nn -An Ia% .&% tex\cc fén t>c^fc f o ; 
10 lon^nn An fAit>£>if -p dn TMtúbifi 'f avi 5^|\tx\6 ; 
lon^nn An c-otLdtti f ^n c-oifige^c c-Áb^cc^c ; 
A5 tiúg|\xM*ó te *oútfu\cc 'n-A t oe^it)-fin. 

lon^nn ^n c-e^f po^ 'f >dn f 4^|\c 'f An tofiátxMfi ; 
lonxmn ^n X)awaIz\\a ^n te^nb 'f aw tim-fre^f ; 
15 lon^nn ^n z\\\At 'f At\ cige^n^ c^mce^6, , 
An -otxvó^if\e ax\ ^imi*o 'p ax\ c-e^gn^c c^ftti^. 57 

11í tnonsnxvó tiúm a gctirhA 'f A 5 c f Ái*Dce^óc, 
'S 5^c ^icme -aca túiftmc cúici gnÁCAtri ; 
1fe x>Á bffe^f zaI 50 te^nb^c Láim-ge^t, 
20 'S 1 ^ce^nn 4 'octi^A'ó X)A fome-dnc^ a 5^1 |\e. 

C&X) T>o i)éA\MpA\t> a céite 'f -a aáifoe, 

'S n^ TMome n^ cige,<yú ^óc 50 pánac, 

go mbíT) n-A *oeó|\A teó utn &n ^cif f o — 

T)e bfíg ná m^ifeAnn p e-df f-At^ *mci f Á neAtti ? 

2 5 ^r cfui^g a f e^f f Á fe^cc r\A *ocf^c fo ; 

1f CfUAg & ct^nn 5^n me^b^if 5^n m,ác^ij\; 

1f CfUAg a *oeifbfitíf teif avi gcúif f^gc^ ; 

'S if cfUAg } n-A be-dfbAi'ó a tucc te^nc^ 'f a bpáitpe. 

1f cpu^g ce^gt^c x\a LdigpexMó, 'n-^p gnÁctng 
30 An t)eig-beAn ttiAife^c fo 1 gce^nnuf te fp-Áf itíaic; 
X>Á fiéif 50 finmt 5^11 lonmuf , g^n iicpe^b, 
'W-a bxMncfig •úopó^ "óoitb ^An gÁijvoexXf. 

1nge<An T)it cóip je^póiT) fupp^nc^, 
Ón nT)oipe "Imc xmMp, nÁp cÁme-á'ó ; 
35 Úug fogttnm t>i, mo-ómte^cc if mn^imte^cc, 
1f CAicige cttAfv T)o fiAf 50 veÁj^tAó. 

tlíop c^f a -ditmc gup CAicig í>i cáit rh,Aic ; 
X)ó bí fí c^fvc^nn^c c^icif e,dc CfiÁibceAó ; 
T)o bí f í béxJ^Mó TtéA^CAC T)<Áitce,dó ; 
40 X)o bí fí cne^fCA gan ce^tg g^n cÁtnuf. 58 

X)Á\\\\ 'OIA'Ó-ACCA 1f r\U\gv\tC<c\CCc\ fÁinig { 

V)S\\]\ ceAntifdóCd if f ex\bfc\ -agtif fÁ*óbc\f ; 
t)v\j\r\ bfonnctnf T)e r\ og-c\ r\tis 'n-Af Lárhtng ; 
If b*.\j\f oimg a\\ rhná ,c\n Óftnnne a\\ a T)Cc\mi5. 

45 to-A gtéi^e-At TX&ÚAffiAil ge^nAtriAit 5f,c\*órh,c\r\ 
t)é t\A m-Attf út mbc\n,c\rhc\it tnánLA ; 
t)*\ féit) 4 T)rveAC f\ui, & ge^t-óúm fiifcte ; 
'S mo téc\n if m , fA*o-ctirh^, 1 bfearvc cú x\n cjtát fo ! 

tlc\c crui^g 50 f-Ann, 1 T)cec\mpott fx\fc\ig, 
50 gníorh c\r\ t<c\ gt^n^ dgtif pe^ff a n^ mn^ f o ; 

5-c\n x\On fvttT) f-Aff-A n--A TMflCIT) T)-c\ tlc\1fv e<c\rh, 

An ti-cMf tug bot^-Aó goirvge^c b-c\f •01. 

X)o ttntt -An ex\tc\ gec\t bx\nc\rhc\it b,c\ffgLc\n 
t)eit beó g^n éc\g x\n cécvo 50 f LánxVó ; 
55 T)'fe,c\btif x* ctú, f -a cr\ú, 'f >c\ cáite, 

'tl-A fcotán pobuit 'f -c\g fOfCAóc tuóc g,c\bc,c\irv. 

Cc\ bftnt nx\ fiti'óe c\f\ comrhi'óe tfáccATb 
Am,c\f 'f xmoifi 50 ag >c\n bán-ftAit', 
T\Á cttnnce>c\f a fx\ot,Af\ fAogx\in fAfC-A, 
60 A5 c-c\ome-c\'ó bugAó au cttiif feo *o , f^5 fmn ? 

"CÁ fec\f5 5c\n foi*óne ,Af\ x\ibmb -Áitne: 

7Z& -c\n Ab-A ttlófv 50 gtóf aó 5-c\ibte<c\ó ; 

T)o fcéit -c\n t)f\ígi*o, ,c\n tc\oi, 'f -c\n tc\mne ; 

te mbdtAiT) nó mb-c\fc-c\iT) £x\c e,AtCA 'n-,A n-,Áfu\c. 65 U-Á ^n gft^n 50 -ooitirh s&n f otuf j^n f-ániie ; 
Uá -Ati f péif jm f coifvtn te 1 t>f oguf *oo jráite ; 
UÁ1T) éin 5Ati rheAbxMf, if fe«d£>Aic, if cáj^a ; 
1f fíot>-rhná tWitxa ^5 f CfeATMró x*rv X)Á\\\\ cnuic. 

11í rnongnA'ó tínn 54Ó fíon ^ri fifv-crvit, 
70 Ón ti-dif *oo ttiAt^rvctng Amnif n^ tnbÁn-gt^c 
A cétte, a ctdnn, a tMtt, 'f a beifn^, 
'S a cuLAró ffóitt x\f éorhfxMnn ótáriAig. 

tlíofi toócuig corhuff a gnó T)4 n-oe^fvnait), 
Ó t>Aini5 fvi^rh am^fv *oon á\z f eo, 
75 Aóc *out víaúa 1 T)cuAmt>x* an f mÁit f oirt 
50 T)ún t)ot5 1 n*ooifvce^cc Á\y utf . 

t)4 trunic ic ti-Att^íb cxMtige Af t^ipttf, 
1f iom^fC-A f^oite — ftnm g^n áifve^rh — 
Oif f i*oe-Aó ceóit if ót if t>ávix:a ; 
80 'S ní tj^c^t) T)o céite av\ fiéim feo gnáit te^\c. 

A5 f o ^n buróean óf cínn gan fáf Ld : 
£uit Acrhutnne^ó ft^t-A ^guf T>eÁg-4itf e-aó ; 
ttiéc ótf if ^ifgiT), e^tt-Aig if ptic-A; 
l^fLaí tf cigexfxfvn^í 1mf p*it£>e. 

85 Hí't t)-Aff-dó -Ann, T)Á £ex\t>ttf AC-áro-fwn, 
Ó5 x\& -aofca 1 néifvinn ÁfvfAit), 
5^n a n^Aot te óétte caitce 
Ufvíx) An mbrvumnit, ní tiuirve^ffrA a n-áifve^rh. 60 

Uá ftnt tilíte<<vó 1 *oCv\oiti> & truAC^fi : 
qo tÍAifte C^f]u\c-ac ó^tmx\ ón í\Át nT)tnb ; 

'S 5AÓ 5^\t>^t fte-Aóc^ ^c^ ó Caifex\t 50 Cfiáig git 
1 mbvAttAit) \\a jtíognd, cftíci if c,áiffi. 

ge^^tc^ig cttirhU\, Cúif\fig, glW^S ? 
Ó C-Aonfi BáIIa, if Ó Cex\tt<\ig, 'f Ó Ce^finxMg ; 
()5 t)ifóiT)ig Ctáf pó'óta, ^stif T>áit gC^if ; 
t)fte^cnx\ig if t)úftcx\ig, gútAig, fMLAig. 

Ó Ce-Att-Aó^m cóif, Y ^\n Kóif ce^\c ftábAó ; 
Ó tn-Atg-Arhnú, Ó Ce^fif\t)^\itt 'f Ó piitbe ; 
Ó T)onnóA , ó^\ poiftatt, ftiocc Coc^it) n-áft cÁmeAtt, 
100 1f ctnttexvó tm mx\icib tm te^np^mn x\fi Áif ex\rh. 

1T)o gtnt)e te^\c, cé fítim n«áó s^bc-dfi, 
X)e ftftíg guft t>ex\nntngce <<\n £>e<<\cx\ T)o gn^t^\if ; 
Acc íof-á, -a ce^nntng te pex\nnx\i*o ftioóc A*ox\im, 
f Yi'A ftíog^óc t)oc g^iftm, if x\bf^\m : Amén. 

av\ ce^n^At. 

105 ~CÁ $né óorh5^\if cóift ic rhiAn-fA, a £>ex\n ; 

1f tn^iftéAT) f orh^c 1 5cóff\x\ CMf f-An rjfe^ftc ; 
1f 5ex\ftf\ f AogAt Í1óft^\ f óf ic •óixM'ó 5^\n f c<vo ; 
X)Á fcéx\t rhófi ^tift *óóigif-fe x\n ctMft Aft f xvo. 

T)<S béic mófó^\ 1 *ocóiftftóex\f i^vo, X)A te^c ; 
110 1f zá aw fé-An teó 50 T)eói , ú, 'f cti fti-Aft Vi-a me^\fc ; 
TVfág Cfiéim bfvóin 1 tvpó'oLA ó \m\>X\At>x\A x\truc, 
Vá x\on-póT) \\-a feómftx\ x\n Cfti<\ft T)ex\g-£)An. 61 

X)a Lán-e^cc móf te corhxMf e<<\rh CfMn *oe im f c-dif ; 
'S if tá téin tlórux bfeói'óce i bpiAn $An ce-<\cc • 
í 15 Árh, *o'éif T)ó ^oa if *oóig ná tinvóf-Ait) ceag ; 

Acc b-Áf Citédn cójifx*, if mó *oo cidp gdó ne^ó. 

an f eAnc-t^oit). 

Uá ctiftA f ^n bpe^fc f o be^n *oo rhe-Att x\n f AogAt ; 
T)o bfeicmg na be-áfCA b'pe^ff-a ge^tt óun T)é ; 
Do beir\e<<yó a óe-Af c *oon Lag, T)on txatt a *óéif c ; 
120 lf *oeife<yó pá fe^cc an CfAtc<\if catt $;aó U\e. 62 XVL— oi^óeAt) Ati CiHsm. 

SeÁn Ó tnu]tc<vÓA n<x nÁicíne-Ac ccu, aji bp^Áit CÚ15 mAnx ó 
mnaoi uAfAil "oe ge^itAÍrACAib, "oe cionn CÚ15 t 1 ^ 1111 ^ A "óé<m.Arh 
■00 cúijeAn mAC téi "oo mAf b<vó ran 5C05AT) a bí &y bun <\n ufÁú 
fom. b<\ míte móf-éAccAc ^ac mAC -oíob. T)ume UAfAt Utc<\ó 
■oe Ótomn rSmbne, nÁf» mAif -an z\\Ái fom, -oo b'AcAin -óóib. Oi'óe^'ó cm óCnj;ifi, nA\\ cútxMt -cxinigróe fc\nn, 
ÚtJ5 íAt ITIumcm fé -óub-fm,c\óc g-cxffvCvróe gcXt; 
Cúige^íi ó Cúige tlUvó ÓAtt)A"ó T)fi^oi xvn T>fve,c\m ; 
Uifv-fttoóc tnná cúitpmne geÁtVAltAige -c\n óLc\nn. 

5 Af\ *ocúif, T)o b'é cecmn-iutvo t)A n-c\fvm mttie tecxb^if 
tTUotrhuifve úfv f út-gofvtn cc\tm-ó<c\om f e<c\ns ; 
tJfug^ró t)ún^ó úftAnn^ó cc\trhc\róe tfve-atxcvó ; 
Lcxoc túcrh^fv m^fv tug^rú m-cvc Airhifv^í cm cf<c\rh,c\it. 

fnufvó-cvó fionn ionnrvc\ic, mcxfv tleccorv gníorh ce^nn, 
10 T)o rhúf ctcvó nA múfv-ófiec\ó.c\ <c\fv m-cxrom Cfví gtccmn ; 
CottA ciúm cfvú-gt^n, n-Áfv fC-Aifibit>e f te>c\rh,c\in, 
X)o fiubUvó s-cm curh^nsf^ó 50 pMfvbfvíb ce-cvtt. 

JJopriA'ó cium stúin-gecl, r\A T)Cfie,c\tt.c\rh fvigm ficxfh^f, 
Cnú rhutUMg úifv-becxfvCxxó 'o'fMifvfinsío'ó Uc\tt ; 
15 ttúirjfí avi T>úm nÁf fmúm bett f^Lcxó-cwóe fcmn, 
Cúmne mcrv tílAC Curhc\itt t>o b'-cxcrhuinmge bcmn. 63 

Seo &w cúise^n nÁ cúXt&t) ó ppAipnnít) t^nn, 
1f fioirh n^|\ *óún<vó múf\ nÁ geAc^ cl-Ai*óe c-átn ; 
A ftí n^ n*otil, ptMifi fciúif\fe if ^feA'o^'ó cfoi*óe 
i gc^nn, 
20 t)ei|A ia"o fúx) ic óúij\c 50 tixMn5lit)e ic óeann ! AifinÁin diai)a. xvii.— ,\ ní gtOnrhAm tiA nóigeACcA. 

-Aft nA hAoinue Ó\\-ó&. 

A 1lí glóf\rhdip n<\ tióigeACC^ r>o órvutuig Cf^gA 'f mthji, 
<\ cru\mn tóófu\nn ^ n-eótuif, 'f ,a totMif gf^Mig, 
1 rraíot T)ó-t>ex\r\c cé pótt<\ me f or\cuig zpÁt fmn. 
1f n^ tiAomce ójvóa fo 1 gcorhAtt cifc *oo tfofc^vó, <a 
gpá'ó ga. 

5 A ÚfvíonóiT) r3e.<\nnuigte 1 typt<\ite«df if gtmn corh^óca, 
T)ít> ó f?fe^5fi^ nn p-aroe^fv fé tfí i gctó'ó mT)iii, 
gurúim fóf ne^fctug me, ^iccim cu, a ttí gtófvrh^ifv, 
1f T)on fmífceóif peAc«<\ig feo, a AtxMf git, bi Cfó- 

C-AlfvexXC. 

& íof ^, ^ Afu\i*o-rhic ne^crhúif , f UAif f ciúir\ f e if Cf éim 
10 1f Tntnfc e^fmAitce ó x\icme r\A nlúTMó *ocrvéx\n, 

t,e -oíog^tcuf X)eA\\X) fu^if ^inmnexxcA ionróx\ if péin, 
'S a Ctúofc, T)ec pe^fCAirj ná tiA^ijt me im óionncx\it> 
cté. 

A SLánuigteóifv rrutif, guf fitif t)o ófú fx\n scru\nn, 
1f p-átf X)A rhó fionn^vó 'n-^f 5CionncxMt)-n^ t^bxMfc 
50 fx\nn. 
15 Cfwró sa6 fójvo feifvtje ^5 T>eitsnirj ftngce ic óe-Ann, 
1f \>Át&t> nA móf-ftetge tef gtmneAt) a fútte t)nn *o^tt. 65 

& ó<\rw\iT) gf\<\*ó<\ó óAtmA, feAjMirh 50 ^lé-foilfeAó 
T)^\fiói*o t<\ a\k cx\U\rh 50 £>fex\f\c<\irj "o'éif éif-'éifge, 
1f c<\f\ ceAtg t>Áif fe^fCA *oo ne<\f\cuig te n<\orh- 
foifjne, 
20 U-At)xMf\ t<\rh te^f tngte Tjom ><\n<\m, nÁ Cfvéi^ m'^igne^f . A Coirh*óe ótirhfi<\, 1 5Connr\<\*ó geAttcMf s<\n rjrvé^s 
SAoi|\f e cAr)^ifvc 50 íiurhAt 1 bpe-ACxVó n^ *ocr\é<<\*o, 
1f cu^ n^onti-fpfvi'o úr\ *oo túiftms ^\f\ *\fpoU\it> X)é, 
te *0Í05f\tiif fvúm curh*ouig péc ceAfvtnonn mé. 

25 Oa Cfíof c n<\ bpe^fCA, n^f\ feAó<\m £<\c pr<\n *o*\f\ n5f\A*ó, 
'S 1 n*oíot 5AÓ pe-Ac-Ait) TMri ce^pAt) tmn fviAtfi ó 

A'ÓxMTI, 

Úug f tige ^suf cedg^f c *ooc ^f pot<\ib ni^\rh*óA áf\ n*oÁit 
Cun f^oiffe if 5U\ncx\ 54Ó s^UMfi tec ru^^Ait ó-áitd. 

#■■ 

pú *oo *óíotc<\ x\f\ tf\íoóx\iT) pinginn *o^omAif 
30 te 1úTMf *oíogAtcAó, a<\or\A a rut te fcr\Aéf e<\cc, 
Pfvionnfx\ if Rí v\a tlígte av\ f\uif\e gtéi^eAt, 
An connruvó if fA\oir\e ffút Tjon óinexvó *óAon*o-4. 

A ttlic £>e.<\nnuigte, 'gáfv *oce<\5<\fc-nA cug Cfuúc-AT) 

bti-A'ó-An, 
te CAfvt-AnnAóc <Af\ CAt-Arh óun Áp fciúj\t-A ic *óiai , ó, 
35 Aiccim tufx\, ó óAittex\mAif\ 5-Aó cút f-An ix\it, 

£éc t)fu\c,Aig-fe 50 T)C^5^\m-nx\ 5-An *oiútca*ó ón ftix\£>. 66 

A Ajvo-rhic TDé, te caottiaóc *oo b'utiiAl c^ile 
1f nu\|\ gjuVó *oo Cfé-A-o-ftiocc 6\ja ip ó|\ú Ax).Airh,- 
T)o t*\t óc óféAcc^ib fáójt-ftnl CÚ15 óneÁ*ó a^ fic, 
40 péc gÁ|\*o<\ céi*óim *oom fx\of a*ó a\\ púif n^rhxvo. 

A To|v\ $|\Áf ai§, f u.Aif\ p<Áif bocc cun fmn-nx\ f40f<vó, 
'S 1 n-íoc tÁnrh<\ir\e <áf n-Ájvo-tntc noó T>'fuitm5 céAf,<vó 
ÍIa t)Cfií ^ocÁifnge ic LÁrhAib 'f ic Cfoigcib c^orha, 
A tlí gfM*órhAif\, me ftÁntng tec fiOftcx\ib n^orhtxx. 

45 A tíluife n^ bpt^\ice<\f, a £)AnAtcftA tlíog x\a nt)út, 
& óifce n^\ bpeACAó 'f ^ *oce^\|\monn covóce 1 scúifc, 
1 n-ionAt) 5A6 ^nf Aice §U\Cx\if te ftum *ooc ftitin 
Sirvim -oo caoam^ um tAbAifC te Cfíofc 'n-^ft gcúif. 

& C;\íofc, 'f a *Óé gtét^it n^\ bfCAfic^ uac curhAng, 
50 'S a tlí n-A 5f éitie, a néitcedn ftAice^f x\a iroút, 

1 gcfíoc mo cfé^'ónuif éigim T>'fAgM, rhAicim óc 

gnúif, 
'S T)ec fín-br\eic •oéi'úe^nnAig ^t^éi'ó me ic fMfifWM-ó 

ic *úún. 67 

xviii.— AineArh eAóutiA ah saUmr. 

A\\ tnbeit in' oi&y ttnje t-Áitne -óo, 1745- 

AifteArh edócru* An g<\t<\if Wf ttngeáf 50 Cféit 

1f c<Sf -a £>f\eACxVó, Y if *oeACAif *oam fCfíobA-ó nÁ 

téigeAtri, 
'O'éif fÁite avi G^ririxMg T)o ó^ite^rh im ttnge 50 téifi 
'S mo Lárh *óe^f A^Am 'om ce^tg^'ó tfíom té pém. 

5 tÁrh r\A bpe^c-ánn-A gtdc-<yó 'f *oo tMofj ^f óé-Aóc ; 
"Lárh T)o tAf\f^in5 ce^fc f eanótnf 1nf e g-Ae'óe-At ; 
Lárh 5AÓ e-Aócf-A if aifce *oo f Cfíotxvó ^f &n £>pémn ; 
'S an Látíi nÁf ó-AitteAT) 50 jtaóxvo T)on 61 tt, x* *0é. 

UÁ a lÁn X)Á óAr\At) gtif ce^t^ ó rhn^oi "óem é, 
10 1f cÁim-fe óe-dn^ X)Á rh^ite^rh *ói ó r\mn mo ctéib ; 
ÍTlÁ'f mn-Á x>o rhairvti nó rrMfcrung uáoine An cfaogAit 
ílí n-áf *oaim eacofta f e^f axx\ nó ftn*óe tem óféim. 

tlíof f^s fí -Acrhtnnn im tMttaib im órioi'óe \\Á im Aé\b ; 
1f *o'f ág f í m'e-ásn-A bAtb if m'mcteAóc f ^on ; 
15 TypÁ£ fí tAstngte te^ta me ctnbeAfdó cté; 

Aóc cá ^n 111 neArvcrhAf , *oo c^ffxMt) ^fíf mo géAg, 68 

"Óv\ t|\í leAnb Do rcf\eA*op<vó fém fíneA'ó 1 gcrvé ; 

'S T>o tiuMCfvín T>e-drvDCx* ^n e,\tcA fom T>tigim guf 

tVéAóc ; 
t1í áifvímim ex\corvt<d av\ twix\tCfWA óf fíotfuig tné ; 
20 'S *oo rje,<vó mn-Á fróe if pt-At^ -Aguf c-ajaait) 'om óAoin- 
e-At) if éi5f . 

tTlo crvii'óce.Acc t-Aifif fm, m^n-ACfiA coi-óce av\ fCéAt! 

An txáf ^5 txAg-Airtc 5^n -AgA r\Á figne^f U\e, 

tl-Á CxúrvT)e ceap-dite ó rhx\iT)in 50 noi*óce im téif, 

WÁ AW Á\Z A fv-AC-AX) V\Á ^eAVA^ CÁ ftlge f^n Cf-AOgAt. 

25 tTlo tr\Axr\A if mo cx\U\mn T>on CAtdrh X)ax> *ótige a 
5C«f pé 
50 f cÁmce fCAffcA te c-difbe av\ Cf-Aoigit 50 téif, 
Acc áifvex\m fAite tm n-Afuvsuin, crvuirhe ^guf T>x\éit; 
Am x\n c-xvnam, ní feAXtAp x\fiíf oá T)céróe.<\nn. 

CÁijvoe c^m^tt ó cexvouig *ó.<\m tli nx\ H^orh, 
30 ? S if c<áifvT>e se-Afvf a g^n arhAfUf mnf im é ; 
C-áijvoe rhe-AfxMm a ó^ice-Arh te tnncmn X)é 
50 cfvÁibte-Aó cne^f cx\ T>'fvéif xMte^nc-d Cfvíof c V ^ ctéif. 

& pÁMf X)o t-ArjAifvC f é n*oe^f,A ? 'f <\ gníorh t>o téigeam ; 
CÁf a óe^n^-dtt, d rh-Aft^, 'f a mítce Cfvéx\cc ; 
35 gtifv f^grj-A'ó m-dfb g^n ^tum tTlac T>ítex\f T)é 

Af Áfo-óftnf gAirvti) 5>dn fx\ic tim a c-<\oi£>, mo té<\n ! A St^r^'S ne<\rvcrhAif, ná tiA^-diji f<\n *oíogdt fom mé, 
tla p*5 5AÓ c<\rvcuif ne txMrigif *o'íoc im cx\ob ; 
1f cé zá 50 n*oe^\cdi*ó mo pedo<\i"óe t^rv mnpnc fcéit, 
40 t)exvo ftÁn acc 5<Mr\m x\rv c^bairv <<\n Urvíf 50 cfvéan. 

<A AjVO-fUMt & At&)\\, & DeAg-rhic, 'f & C^oin-fprvro 

rUeirh, 
Ó\\ t<\t s^c m^ice-df 1 bptAicif if crví*o x\n fx\og<\t, 
Af U\f nn teAb<\i*ó, im fe^f-Arh, nó fui*óe tnÁ gnéim, 
t)urv ngrvát) 50 bfx\nx\i*ó im anam, im ófvoi*óe 'f im bé<\t. >o^>- XIX.— t1<\lg tl^ ngRAS n5RAÍ)rilAn 

&]\ bpo^Áit uf Áix>e a táirhe Attíf *óo ; Ajuf if AmtáiT) 4 tÁtit-Ai*ó 
fom .1. a tinuim "oe ctdi-óe nóm *OomnA»5, 5U|i teii;if ^n CeÁfo 
ÓomAccAc niAit rin í. A5 bneic a btn-óe fin te *Oi<\ if exvó *oo c^n 
t\A jtAnn^ fo. 

"L1-A15 n<\ n^rv <\f n5fÁ*órh-df, mo ó^rv^ ófOi*óe lonníim, 
tiAig aca l&vi *oe 5AÓ x\icittix)ex\óc *oúmn ; 
U>d!g gdn 5ÁbA*ó c^irvoif te Í1ex\rh n*\ n^oi ntífo ; 
An tiAig *oo *óÁit Lárh *óx\m *oo b'f &t>a a\\ dÍc Uiic. 

S T)i<\ *oo rvA"ó^\im, Arv*o-ftdic n<\ b^t^róe^f, tlí n*oút; 
Urvix\t nÁ Cf Ág^nn cx\b<\cc & óx\rvcx\nníocc T)úmn ; 
1f Ua 5^\ó tÁ *óÁite<\f 'n-^Árv n-ACóumgí x\if fiú*o, 
1f 5^\n TM,<\fVfu\i'ó in' ,Áic *o^*ób^\f <acc A x\óc *f A *otige 
fiubc\t. 70 

UigeAjuiA tf feáj\]\ fÁfjbAfv, cé fi-ánn-<\rh fínn urhAt; 
io Ijiatjcac fj|\e*Ág neáiiró-A if AfwMT>-jví x\n junn ; 
ÍTli-An r\A tnÁl n-^j\f<vó if x.\rhA|\c^ige umúm, 
1f pAt-rhAC lÁn LáiT)ij\ i fcpeAfifAin Ujvífv ciug>A. 

tTlo *Óia 'f mo gfÁfj 1 n-Ái\\ve, mo fe^fc, mo fjjvíg 1 f 

m'fonn, 
1T)o fi^jvc^c f^n jwÁbác, te ceajrc TMtn fíojvfúit, 
15 11^ fii«<\j\ju\nn fx\gáit p\g<dtcuif, cé T>e^f T>o-gní 4n 

ptinnc 
tej\ fuvo mo U\m tÁicj\eAó & c^f^fj <Arvíf cug<\m. 

'S n^ t)i-A5<\irj rÁ cárfiAó g^n ce^óc ^níof tuim, 
'S me ci-An 'n-A s-áfjdfj gnÁt^ó g^n f e^ruiif age -dfv f onn, 
Úug T)i^ nA ngfv^f t^rh tiom, T)o te^g me *óen cUvme 
Anonn, 
20 Lej\ fMTj mo cneAfj^ cicxvó 'f if gc^ff a t>í jrm. 

TH fjpuAT)f,íinn T>án *oex\j\f cn-Aó *oo ce^pafj cjtí jvún 
T)on tMig p u^ifv b^f 'f c>Áini5 'n-.<\ tjeac^if) -c\j\íf cug<vmn, 
X)o fjiAinn gÁ jUfj gnácAó, 'f if m^ic t>o cuitt f út>, 
Acc fMnf s^n Ai|VO s^jvca 5^0 pe-ACAig mí-ctúrhAit. 

25 tli^rh ACÁim c-Affn^ 5-dn te.An-Arh-ám T)tige púif3 ; 
50 fMfv -Afv f.Án j\Án5A*ó 5-dó cAm^-ftige fiufj<\t ; 
lAjvjváim fx\c p^if guijvc-fe, m^ic, a Ójvíofc, -oúmn ; 
A Újvi<\ic r\A te^g<á, cÁfc-Aifj me, 'f te^f uig ríc ctúirj. 71 pfi <mi cf^ogAil "oé^ffxVó nÁ\\ T)eig-beA]\c "oiib 
30 Umcim Cf\é c,c\ocnuifC te p\itt n-Á p\n ; 

Uu5<\im cé.cvo bui'óe^óuf T>on UAit)bf e^c *\fo, 
te cufpúmn cféin T)'é^\n-coifc t>o teigif mo Lc\rh. XX.— gtntte goó ctémig. 

Cun téisteói]ií te<\bAi|t x>&\{ fCftíb ré. 

gui*óe 5AÓ ctéifi§ téigeAf ^n te^b^f t>o fC}\íobc\f 
1f 5uiT)e &r\ cé te c-c\otfu\cc TMf b[\e.c\cc\f te f uím, 
*\\\ guróe n^ *ocf\écVO éigim if ,c\iccim T)e fíop 
A|\ T)cige^cc T)on éxxg éisne^c *óom fc^f c\t) tem ctí. 

S ílí T)tigim gujvcU) óc\cc T)o tféit-cumA An rhcMfb 1 gcitt 
Cnunfie x\guf TMéit 1 gcfé tm fCf ac<cVo m^f bí*o, 
Acc TMoiffe if péin éin-mic n^ bpe^pc 1 n-Á\\ 

T)C.c\Olb 

ÚU5 fíof-f uit cj\édcc -c\ ctéib 'n-^x c,c\ife 5-c\n f uigedtt. 

1f píof n,c\c cfé éi|\ic x\n Afic\i*o-mic <c\oif\T> 
10 X)o cuitt <c\n géif\-fte<c\g c<c\ot tef\ se,c\f\f\c\t) & ófoi*óe, 
'S 5-c\c cuibf\e,c\c T)c\of\-géibe«c\nn 50 pe<c\nn4iT) &n 

ófumn, 
Acc Cfí 5AÓ céim cLc\on-be.\f\c nc\ bpe<c\ocVó fo gnim. 72 

5111*01111 tu, a X)é gtéigit t)0 óe^nnuig Af\ fít 
'S ir»v\|\ *óíot ic óé-AfAVó féAó tus mAite^rh *óoc nAírhit), 
15 T)íon me 1 scAé f^oft^ féc bfVACAis, -a ÓfíofC, 

*S 1 scuirhne U\e ^n cf téitie 50 *oc-AS<\rn ic jaíosacc. 

xxi.— is rtéic me. 

Útm ^n AtAji tiAtn ingtif. 

1f féic me bí ct^on t>o s^ac cionncA 

t)<A rhémn tiorn a n-imif\c 50 bu^n, 
5-An fpétf 1 nx)tige T)é ^5-Am x>o fcfiif e<A*ó. 

Acc ^5 bpóAg-A'ó ti-A mb|\umne^t «Af cu,aijvo, 
5 Cf AOf x\suf c*\of CAt) n-A ngtome, 

'S ^s pté-Af c-At) 5^0 rmonna te tiu^b^f ; 
'S if tMog-At tiom nuxMf £é,AófAf im bttte 

50 n'oéxXff^f im comnit> 50 cftiAit). 

pneAsnAt) .ah At-An tutn Am. 

Hít é<An-t>ume "óen éisf c t)o conn^fc 
10 tlá suf t)'éi5in *oóit!) fittexvó -Af aw uauti, 

1 n-AOf c-acc te téite 'f 1 -ocfuime 

1 n-émf e^óc 50 -ocise^nn -An u-Aif ; 
Cuif bf éitf e cun T)é git 50 mmic, 
61511x1 -Af itUc fhuife -ac-á tu,Af ; 
15 'S -An ctéi|\e-Aó *oo fé-AófAit) ic tntte 

11í b-Aog^t *ouic 50 mbeifit) 50 cfiu-Ait>. AttinÁin cun T)AOine Áimce. XXII.— UA1D UAISte t)At1t>A Ag AUAt. *Oon At&ip, SeÁn Ó bfHAin, An z&r\ "oo hóifine.<yó é 1 n-á eafpos 
ÓtnAn^ if rttnr, 1748. U^it) tiAifte tWib^ 45 azaI Y ^5 xVób^óc te tnian, 
'S if buxx'ó^ be^jAC^ n^ tie-AgUiif e if f e,áf\fv fan ixmc ; 

f udiftce-áf LAb^fC^ if xMce-Af ^5 *o<Mrh $<mi ci<ac, 

1 gCUi-Ain ó 5^if\me^t) O^fpog *oe Seán Ó t)f\ixMn. 

5 t)fii-dn4C t)órvoirhe-Aó eótdó easnAi'óe, ^n cé 

Haó *OMn-coit ófv r\Á cóice^fc^t c^trh^it)e ^n Cfaog^it, 
P-Áfv lAffi ón Róirh n^ corhxxóc^ if m^pc^nAige méiD 
Acc mi-An cum f eóUvó corh^ifte fe-Acc^ if *otige T)é. 

T)é 'n-A X)e&tA, 'f 50 mAifvi*ó m' ti^óc^jwi 
10 Afi ó^orh Kof gC^ifrjfe g^fvCxx ^gtif Ctu^m coif 
Cf á£a ; 
A céim ní m^ócnAtfi te fe^f c^\if3 fUAimmc pMt, 
'S *oo b , féi*oifv f Aifvóe pexVOxMf if tuxMn *oó f-Ag^it. 74 

P-dgÁit Géirrte if U\n-géitte*vó n& bpob^t mbf\eAg 

rru\oit)im 
T)on cÁtt)-ctéi|\eAC gjwvóAó gtéigeAt if focmA fÁrh 
511*01, 
l S 1f F^v\}\|\T)e éif\e 1 sc<\f fém A$uf fonttif gn*\ic gtmn 
Lá ^ céaóc Don áfVo-féAC* bí ^5 CotmxSn n^orh. T)on m\orh if córhAj\bx\ cóif\, 'f if cuigice t)íb, 
An míte^vó mójvó-A ó bójvo n* Sion^nn x\níof : 
Síot riA teórh^n teóg^nc-d tonn^|\t)-A *n cfAoi, 
20 1f fíogjux co|\óine<\c £ó-oLa, pme g^n puimp. ptnmp if 54^5*1*0 if ^imrh if c^m if ct^on, 
t)fuigeAn if bfe^b-dnn^ if pe^c.<vó n^ gcoAtt 50 téij\, 
A Cfíoó-áib t)Anb^ \\AóAm 50 ceAnnf^ c-Aorh 
te thot)4cc if ce^^f c *n 6<\f puig f eo 'on bx\tt ^5 
cé\<\cc. 

25 UéAóu ^n cf-dif-f if gf^-Aig 1 ^cAt^oif ctúrhAit 
te fé-At* *n P-ápA ipÁ n-^x b^ifín T)túc ; 

OlT) 5^ e> Ó 1 ^ ^ f<VÓ 50 T)CÁfU\1'Ó ffcát Cf\ÍT) f1ÚT), 

tn^f éife ax\ cfác C115 p^T)[\Ai5 f e^óc Cfíof c cug*\mn. Ctigdmn-nA ceAnsrhAit) aw f^juife<tf fíOf-UAifte, 
30 *Oe óf\ú nA bpt^CA ó £)unjiAice ^guf Cfíoc UuArhAn, 
*Oo fpiún n^ T)dn-Aifi * t)Anb^ if í ^\f bu-Aif\e^rh, 
'S c«5 ctú ^jtif 5f^*o^m T)on ^mm T)o ómn ux\cx\. 75 

1f u,\t<\ &n m-ACAorh 'orve,c\c-fici'ó cne.\fCc\ cu.<\n*o<<\, 
£u,<Mr\ mx\r\ c^iqiéim gt^n-céim e^fpuig u^ccfUMg; 
35 50 *ocux\ruM*ó tn^c T)é pM*o fwog^it, f\At if bu<\n-me^f, 
T)on cfUxMf\c-pe,\r\ ge-At-gné^c, ft<\ic é *óe óe*\p n^ 
hu*\ifte. "1f reAjifi fe<\n-í?K\c<\ 'nÁ fe<\n-jMt>d" ; 1 jcionn reAcc mbtuvÓAn 
Afi noéAn<\m íia "ou<Mne fie<\rh-tuÁi-óue *oo cuin <xn Ci5eAjtn-A e<\rpo5 
riof <\jt <\n u^-oaji 50 "OCU5 píopA óin "óó 50 honófiAc. Seo im 
•Ó1A1-Ó "ouAineóg x)o jtu^Ar cui^e &\\ -ociuAtt "OAm Aifi, tonnur 50 
n-Aiúneó^AT) me. 

te cum^nn *oon e^fpog *oe rruMcib r\& míte<vó n$f ^*ó^C> 
De cme-cvó n^ 5-Aifce, n^ n6v\f\cxMt, n^ |Mogfu\ b'fre^fif, 
T)o fice<\f ón mb*\ite te CcMcnexMfi xu\ gn^oi 'f tm ó-Áit, 
40 tTUf\ cuigim riÁ p\icpmn a f\c\rhAit 1 nlnf e p^it. Sij\im &r\ cAcAifi, <<\n \,e<\nX) 'f an t1x\oim-ppju , o Áf\*o 

1f puif\ex\nn n-A bpUMce^p 5-An e,c\f b<\ *ÓÁ 'óíon ^\fi n-c\rhcM*o, 

50 "0^151*0, 50 *ocx\5-<\it), V 5° t)pAicex\m te tmn ^n 

g-áb-cM'Ó 

Siof mx\ x\^uf f e^\f x\rh n<\ f xVj^rvc 'nári *ocír\ g<\n c<c\ir\. 

45 te f eice^rh n<c\c f aVoa 'f te peAr\c^\ib óiric Uíog n^\ n^fuíf 
Uittfi*o nd'ceAc^niu fc-dm^tt fo .c\r\íf 5^\n c-c\bx\cc; 
t)ei*ó 1 ^cumuf TMf\ n6,c\f pog^Mb c^sfwvó -<\n *otige s^n 

fCc\Ú, 

5^ti uj\ju\im, 5^\n -<\c<<\]u\nn S*\r\<\nn<\c, cuim n^ ce*MVO. 76 

tllo cj\oi , óe sjwvóac mo cíomvó-|\A a\\ cG<\f po$ t)f ic\n,c\c, 
50 P|\íob-juÁib At\ T>íotu\cc c\i|Vo Y ^n ce^g^ifc T)1,c\tm; 
TX\ •oage.vVó tc\ gec\t fíocóc\nc\ x\r\ pecvó c\ cígec\f\ntnf, 
T)o be^t) fíof Cc\c Y ^\n T)tige a^ SeÁn *oe ce<\p c\n 

Óll-AI^ C1f\C 

— <**>()<?* — xxiil— potxxt tem potoAt. <c\n rAÚAiti SeÁn Ó btiiAin ccc. 1441 11-645 "OÁ óapAtt astif mAji 
puAift c^pAtt ó pobAt C^|tftAi5 íia bpe^|t mA|t a |tAib an can fin, 
.1. 1740. 

pob^\t tem pob^\t ní cof ríMit ^5 é<c\n-cf ^5^1 c ; 
pob-c\t mc\ic f oitbif f oóc\r\c\c f é^n-r\<c\crfic\f\ ; 
pofrc\t 5^\n *ooicec\tt gx\n T>ocm^\, T>it, *Ox\onn^ccc\ó, 
50 tiottarh fém coU\inn bc\ co|\c>c\, cuifvfcécvo 50 T>ec\f. 

5 1f fottiif ^ufi fonn^rh^f foruifc<c\ féx\fc,c\cx\c 
Cob-c\r\c-c\ó cofáncAó, coctngce-c\c cé<vo x\f\ bun, 
pob^t nx\ n-oir\be^\f c n-oir\*óe^\r\c n-éipec\ccc\c, 
'S if obx\if\ 5-An oUcVó 50 motfc\mn ^n Cf\éxVO,c\ fom. 

An ct\é<c\*o f om te h-c\o*óx\i|\e if ux\tfte *óíob 
ro T)o f éc\bAf 5^0 T>c\of-bfioiT> if cfti^róe j x\-a mbíonn ; 
t)eró éi^fe nx\ tiéif\ec\nn x>Á tu.cVó T>e fíof, 
An ófc\ob gt-c\f 1 bpéite ^uf bux\it) aw buit>e,\n. 77 

Le bui"óeAn r\A \r\X)e&r\r\&6T: if T)eAj\t!) mo gui"óe 50 *oeó 
tTlAom if Acrhumn if ^cmuf ó tlíg n^ scorhAóc, 
15 ttlAfi cuitt 50 t)peAfCAf\ ó ptAiceAf, if nvó bA*ó rhó, 
50 T>agiT) mAj\ Aiccim 50 Cacaij\ git íof a 1 ngtóif. 

5tói|\ if meAfCA 50 bf aóca|\ ó Cfíofc mAfi *óuAif, 
T)'ófVouig peAff AnnA eAgtuife tnon 50 t)UAn ; 
A óorhAifte, An Aicme t>o teAnAf, 'p An *otige £115 uai-ó, 
20 1f T)óig ha tiAmsit 50 n^tACf ait> 50 hAoitimn fUAf. 

SuAf 50 capavó ó'f peAf aó guf fíneA'ó teó 
tuAó An óApAitt, 5An rhAifg ^An rhA0i"óeArh %&n 50, 
Ó f uACAt) tACAó 50 CAiff eAó 'f mo bomn Af f\ót), 
gtuAif f eAt) eAcofCA im rhAj\cAó Afíf 50 f óitt. 

25 tlíofi énntig CAorhtAó "óem t)eAg-rhuinncif\ 
Uéi"óceAó séibeAnn ^An fAittige 'óAm; 
'S &n gté-pmgmn T>éi'óeAnnAó *oo T>eAócuigeA"ó aij\, 
5^ti éin-fcittm5 SéAmuif tH £eAf\gAite. 78 

XXIV.— a *ó<\oirie rhAite. 

"FfieAStiA-ó SeÁin &\\ Ati -Aúaiji SeÁn Ó bfiiAin. 

A "óAoine rhaite fu^ifi be^nn-Aóc if 'O-Án if -orvéAÓc, 

1f *oío*ó^cc -o'buf -oce^SAfc te hAice^f s^n cAif -gan 

c^o-o, 
1 n*oíot -An capxMtt ón fxv^rvc ngUxn 5crv<Áibteac gc-dorh, 
gumit) a c-Airibe tabaipc *oó if con>Ác a féin. 

5 5^n fíce^ó ru^ifne, cn-dppvó x\Á tiornÁinpvó é, 
T)o cige^cc in' Aice, x\Á bfuvOAife f-áif, r\Á féic; 
5^n cmnn p.5. b-AfCxvó, tiÁ ^ tfvex\fc<\ifvc 1 mbeáfvnam 

b^og-Ait; 
Y\Á coróce a mAf\OAC *oo f CAfuVó teif tá pé téan. 

ITI-Aoi'01'ó ^n rhxMf e 'f an c-difbe ac-á n-A taob : 
10 An n^oit)eAn t>o bxMfcexVó if tucc s^tAif *oo táfvt^-ú 
1 scém, 
1fcoi"óce, tim eAT>A\\tA) a\\ mx\i*om 'f 1 mexvóán ^n Lae, 
1f fvíoccnuf marvcxxó if c^p^tt *o<Á gc^it ^f^on. 

tHot) a pof ^s^Mb n-dó c-Afcmfne t^img 'on fcé^vo, 
1f n-dó T)íon ná TMmse^n Aif b^ttA ná p-5X r\A féit; 
15 *Oe fíot í)tmru\ice *óó, ^n e-Aóf^ b'feÁfif fén fpéif, 

S cá mín me^f me-dnmn^c c<\itice^c cÁbxxóc^ó Cfé<\n. w 

UfvévMi nó caif-ifitn Y e ^ rhAOit>im fÁib na t 10 * » 
5^n béim 5^\n bACAige 1 n-xMixMt)ib CxMfC nÁ cóif ; 
é^fC^Mt), me<\rv-crvOit)ex\c, mAic-gníorhAó, ceÁff <\c, cóif • 
20 1f *oAf bf é^cAinc c<MCige-<Min ce*\cc pí tÁn x\n cf eóit. 

— *o*oo — 
XXV.— tJÍOT) ttAtt §Aet>eAl éAT)t)ART). 

T) , éAt)b4tro Lhwyd. 

ttfot) n<ár\ §Aet)eAt éAT)b^r\*o 5LA11 e^snxMt)e Lhwyd, 
X)o f cfíb 50 féirh fx\oc^f *oo nexxr\cuig £AOif -oúmn, 
tef rhímg fé 1 mt)é^fLA 50 bU\fCA bmn búit) 
ptngUxc gté 5 Ae>ó1 ^5 e 5° n--AibgiCfíb úif\*o. 

S tlí't fn^it)m n^ 5^5 cté<\cuif n^ fc^ic T)o bí T>úr\, 
tl-Á t<\oi be^t) TMOf-t)éx\ncA nÁ TMmgean T)íce-árh^it, 
tl^f f oaoit 50 f ^of f ^og-Anc^ ó f cx\matUM'b *oub,<\ ; 
tTlo ó|\oi'óe 'f mo tAog 1 n-émfeAcc x\n S^f^níoc út>. 

TH^'f Cfíoc t>o f^og-At gtéige^t -dn x\rvruMT)-U\oic tonn 
10 *Oo ctntt-fex\n "orvéAóc éispe T)o óe-Ap^'ó Cfí fún, 
1f ctntt if f péif éife^nn 'f & n-e,<yo<<\r\guit)e fjtúú, 
1 nT>íot a CAorh-fxxoc^if T)o f e-An^-rhn^oi t,ugAit). 

X)a tíonrh^f fé Cféicib a\\ rhxMCib n<\oi 5CÚ15, 
'S cfé fíogAóCAib féi*óe Óé^fttnf if ^ava bí <<\r\ fiubAt; 
15 1 5CA01 gurwb é téifig, m^f t)eAfCAÚAoi fonn, 

An T>íogtuim fém cf^og^m feo if c^icne^rh^ige tiúrn. 80 

T)o ófíoótung f é 1 néifmn ^n ce^n^A bí Atnu'ó-A, 
t1í*ó tu\f Aom éinne "ó^f txMftinge f ú-o ; 
A ílí tu\ tl-Aorh téi£-f e, muiu pe^c^vó a gtn'óe "óúinn, 
20 T)oc fíog<<\óc gttnn fém n^orhúA a awaxw ófoi'óe -Anonn. 

Anonn 'f ax\a\X te gjie-Ann t>á\\ f e^n^-gtóft-Ait) 
X)o fitifrAit ^n f eAX)AC ^aHva f o 1 me^f c n^ scói^e^ó. 
5nr\ lomptng , o , fre4btif me-á£>f\Aó 1 gc-AnArhxMn óójtAig, 
tTl^f Huiit n^ bpe-Ann, zeAn^tAóA fex\f«<\inn p<yoU\. 
— ^o^ — 

xxvi.— t>o T>e&nX)AX) ttnn. 

pÁT)|iAi5 Ó SwitteAbÁin ccc, éun SeÁm tlí mu|ic<<vÓA. 

*Oo •oe-AfbAt) tmn 1 sCofoaig coif U\oi 

50 bftnt pte f-An cíf f eo téigex\nc«<\, 
*Oo f casa*ó ón fíg C115 'O-An-Aif cx\f cuinti 

'S a r\-A\y m 50 fíof-gté-<\fc<<\ ; 
5 X)'p5 f <\nn t<\$ fínn, 5<\n me^\if gan ófíó, 

Y\Á be-Ann a\\ Cfíc éitnf ; 
'S if T>ex\f\t) ^n f ceót, mo ctnj\f e ^ac tó, 

An bfif e^vú 50 *oeó a\\ Séamtif. 

Af ionnAf\bA*ó acá ó zví^aí) ati mÁt> 
10 'S avi cmfreATZA 1 n*oeÁi , ú avi Aéw teif, 

*Oo fi-An ^n cttncce 50 *oiAn 5<<\n fitte^vó, 

íllo Ó1AÓ, tef mitte^t) n^ cé*vocx\. 
Ón mV)ómn x\níof 50 feót CofC-<\ige 
'S 50 tTlóif-cig cftnnn cug téiff cfiof ; 
15 'S if X)eA\yX> An fceót, mo ttnffe 5^0 tó, 

An bfife^t) 50 -oeó a$ Só<\mtif. 81 

1f lonsnxVó Unn cti ic co*oUvó mAfi c-aoi, 
'S sttft bfionn,<vó ón scfíc ^n cf^ob "ótnc ; 

tec fe^btif ctm Sftmn 1 tiF-Aifon n ^ nT>fiAoi 
20 A5 U\bxMf\c ^f\ Ctomn ithtéfitif ; 

1 fexmctif cfiuinn ón scéxvo-gem, fc-aoit 
Ó Scocia óAom, -An T)é-be<dn ; 

'S if *oe-Af\b ^n f ceót, mo ctnff e ^ac tó, 
An bf\ifeA*ó 50 t)eó <4f\ Sé^miif. 

25 1f e^t^c tínn 50 n'oe^é-áif carv ctnnn, 

TD^f\ ctnsceAfi, bA"ó ótnbe é "ótnc, 
Ctm fttiAigce &n fitt t>o caoaijac v&p 5cLdoi"óe, 

ÍHonti^f, if fínn-n-<\ cruxocc^, 
'Sxm ó^f n^f\ fCfíobAif -áfVo-fCAifi gjtmn 
30 A5 criácc ^f mn-Aoi 5-An céite ; 

'S if T)e^f\b An f ceót, mo ctnfif e 5^0 tó, 
An bfiife^t) 50 T)eó Afv Sé^muf . 

A Se^in Uí TÍ1tif\c-A'óA if pte^ttixMt téige^nc^, 
T)o f\éif m^f\ mnif mimn pe^f\ fionn ^téige-át — 
35 'Oorhn^tt fumne^m^it *o'f?uit úift LaoóAig, 

t)e^nn^óc 'n-A bim ctigAC if ctnf\ ótigAmn fcé^t 
T)e^f. 

-pne^s^ seáin trí rhttrtóA*ó^. 
/A f^fiAirve ctúrhAit, if ^crhuinne^c tút 
1 mbeáf\c.<Mb nA n-ugTMf téige^nc^, 
'S *oo -óe^tbtng cugxMnn ceúfc^ óuift ptmnc 
40 Sn-ái*ómeAnn^ tf pú*úxMf\ ^jt m'étfe^cc, 

AgAtn ní't fitm c^if cit na T)Cfúp— 

Q 82 

'S *oo ne.<\fictu£ tno ctiriu\ <\n fcé-át >;tiij\c — ■ 
Cé rwxK\ g^n ponti T)o ótAnnAib óifc llitnt 
A5 f AtuutiAmc te congtuMti SéAmuif. 

45 1f éu\sU\ó tuím iiaó nex\fvcríu\f avi Tifong 

Ctm CAifine^fvt-d 1 5CÚ15Í0 éijte^nn ; 
tló, if T)e^fvD a nT>úit 5^\if ce tnmfcionn 

te he^gtd a scfú t>o tAovcA'ú ; 
tló, if fe^f^Aó fiú pe^fc^c nx\ n*oút, 
50 S a bpex\c^\*ó ~&ax\ cúice^\rh Cféntife; 

pé nT>eAfu\ nÁf rj'vjrhAt a T)c<\ifce<<\t za\\ ff mtt 
50 h^cctim^ifv ctigAmn T)'^|\ n-éite^\rh. 

Ui X)av\da 1 bptrú<difv óe^c^fC-A ómtMmg 
As S^\cfAir3 t&avi f mt x\ fvéifjcig ; 
55 Áfl n-e^ttnf ciúin, ^avi ce^tt^ 5-An ctnt, 

'S áfi X)iplAtA tA\\ cfvitícx\iD cf éigce ; 
'S 5AÓ e^\5x\fvC^\c ciúit ; nó feAnc^t) fiutxdit, 

go Yiam(\ ^ce, cúif mo "óé^f^ ! 
'S 5^\n ^5v\m-fx\ f tnt AC-dfvfAó úifv*o 
60 T)'f-Aicfmc 50 fcmti-dit) mo fwo^Ait. 

X)Á n*oe/AC^\mn-fe x\nonn c-df cAlAt> via *oconn, 
'S rjeic cAlmA 1 gcunncuf f émne^t), 

T)o fc^ipfmn 50 hurhAt ax\ fCx\mx\tt Ai[\ T)cúif 
T)o f e^fA'ó te Cfú mo pféntie ; 
65 T)o ó-AfpMnn 'n-A n*oucóuf m^\ice riA tHnrh^n 

1 gce^nntif a nT>úncx\ aj\ éi^e^n ; 

'S níof peACAt) tiom fpmn^'ó e^\ccf^\nn T>úp 

'S AT\ Cf ex\ttj T)0 Cx\£)^1fvC T)0 Sx\éf/Af . 83 

1f ?at)a te feice*\rh A)\\ teij;e-dti n*\ bfíof-teó^n 
70 5 vn pe^juvnn, g^n feij\m, g^n feifce g^n puinn cóice, 
]?é fc.\ice^rh g^ófpeióe 50 bfeif^ -<\n llíog gtófvrh<\if\ 
1 fu\cc*\ib n^\ ngeitce, nó eitiúj\ev\ó tuím tófc^. 

1TV<<\cuir\fe &r\ ceibiffe -o'feicpnc x\r\ Cfíc póT)U\ 

50 fe^ji^c^ feirvgce, <\r\ teif^ ^aó rm-cótf\uim, 

75 'S ^n x\in*oeife a\\ T)eif\e.vú t>Á 5Cfeime<vó, mo *óíot 
T)eóru\, 
1 n-^n-dbfioit) tei^ce 5AÓ eice t)Ár\ mbuit)in ór\ót)-A. 

5^c SAf^n-Aó pr\eicitt 1 feitb 50 pceóitce 
1 mbeAÚArú 5<aó cteice b-A cr\eife 1 ngAó fíog-éói^e ; 
1f n^ f e^b^ic, nÁ ceiteAt) a\\ f eite 5^6 f uim f eói*oe, 
80 5° t>e<\tb W ceióe-A"ó, nó 1 n-eibe<\r\ 5a\c tíobói*oe. 

1f 'o^n^it) ná feicim-f e feifcne ^n cf^oigit f óg^nc^x, 

go T)c<\5f\<\mn -o'eicitt ó r\eicif T)o pfíorh-gtófvú^ ; 

'S ní fe<<yo<\r\-f & & "óeifeAt), x\óc 50 nT)eir\im guri ílí 

Seóiffe, 
'S 5Ufu\b xMfv^ce-Aó ceifmrh -an beitte T)o fíot 6ó5<\in. 

85 Ha bex\r\c^\ f o ^f teifs cu^ meifb 5AÓ T)r\<\oi eót<\c, 
go c^fcuifne^c ceitgce 1 feibe^t 5AÓ TMoifv-gnót-á, 
A ffe^ns^ 5<xn f emmm te feitg 5AÓ t-doi óeótrh<\ir\ ; 
'S m^r\ peAf\fx\m x>& 5Cr\eiT)e^m ní óeitfit) mé ari rhí- 

t)ÓCCUf. 

TTlo p^\ifc 50 nofOditce 1 ^cotf om 'f 1 nT)úcru\óc 5f<xt) 
90 'Óon CfÁif-fe^fv foitbif "o'oibfig cug^m-f.<\ ax\ r>Án ; 
|?4it) ^tdn oif\t)ex\fc for\ufCx\ ctúrhAit $&n c^im, 
pÁDfAis T)'foif\citt-ftioóc 6oc<\it) VH Súitte^b.áin. 84 xxvil— t)o seótAt) me &n tuvmts. A)\ nófu tlí geáfiAitc , 015-beAr) -oo connAic pé &p bAirnp jbór-CA, T)o feóUvó tne Ap tMmif 'n-Aji ^tfidfCAf bé, 
Ar\ m'eóttif 1 mt)-dnbxMn pAinfing 50 téij\ 
A fómptA wá fe^c<<vó-f^ a\\ rh^ife x\Á Ap rhémn, 
Af c^orhúAóc, ^ja cumcACC nÁ a\\ Áitne^cc. 

5 X)a óóif te^fc a T>eA}\cA 5-dn caíyia 5-An óU\on, 

t)^ com-cfunnn a mdmA 'f b^ óAicife^c *oé^"o, 
A beót if a leACA a^ vaú riA f ug-ór\AOb, 
'S bx\ gtéige^t <a gnútf if a g^ife. 

S-a óóms^fi 'ndf fe-Af-Airh An eAlA ge^t cféirh 
IO X)a*ú tíóóA 5tif p^f|ix\ctif ^mge^t if n^orh ; 
XX póf^*ó pé ge^ttp xvó b,<vú rh-A|i5A , ó f-dori 
5-Ati f pfé ^|\ bit 1 sctmncuf a ^a^áía. 

1f cói|\ T)^tn a tiAinm a t-Arj^i|\c im *óf éAóc 
1 rmóccuf n<ár\ tj'xMnirh *ói 1 mtXanUAW é ; 
15 Yió\\A Tlí gearwMtc T>e rfu\icib n<A nJJtié^S, 

An fpéifibe^n t>o cionnfCAW tjeic "oe-ógc-Aó. 85 XXVIIL— pAHue ncnrh gtiAt) ^eAt. 

fáitue |toim *ÓoninAlt SpÁmneAc tTlAC CÁ\\\\t^^ 50 CAfit^iS n^ 
bf e.Aji. 

pMtce |\oirh griát) ge-At n^ cíf\e 

50 h-dicr\e<\b <\ finfe^|\ ^Ati béim, 
R,Át)Ai|\e if ^itne 'f if ^oifoe 

'S if Áb&ltA 5níorhA|\c^ ^£Uf niémn ; 
JZÁ av\ bxMfe 50 brUc te n-Á^ mumncir\; 

<CÁ &n xx\áx> mxMt Af\íf &\\ Á$ *ocx\ob ; 
t)eit) átvo-fU\c^\ if oÁijvoe 'n^f -oarhce^tt 

A5 ót f Lámce 'f ^5 ftnnce 'f ^5 fctéip. 

1f Lan-fMTM .dn t^itfe^c 50 T>íce^6, 

£é cÁif-rhe^f 5^\n -oíon -dif ón Aep, 
5^n Ácuf 5^n cAiptif ^An píonca 

5<mi p-ágÁit úf & cíof ce^fc 5^n pté, 
5^n mAigifcif *oen Ó^fft-ptnt "oá cuitfme^óc, 

VU f-áfCAóc 1 n-incmn 'n-<<\ n*oéif, 
"5o *oc,Áini5 -dn Sp^mneAó ^tAn *oír\e^ó 

1 f các cex\fc a f infe^f 5<<\n ct^on. 

TZA bW\c ^e^t ^f binc-dib 'f ^f coittab, 

Uá ^fiUf nx\ míte^-ó g^n cféim, 
50 btácm-dfi, 50 be^fvft^, 50 buit)eAnrh,4ri, 

go f^fc^, 50 foitfe^c te h*\ot, 
50 T)e^gc^c, 50 *o-dnc^c, 50 *oínce^6, 

50 5-di|\ice^c 5|\mn f uitc, 50 jmoji ; 
tTlo fiib gU\n ó cá ^noif ^^n f*\ige<<\T) ^nn 

T)o |\ASmi5 t)on cíf uite <<\n f éAr\. 86 2]j C,\ áty X)lS]\n*s 50 hátufAÓ q\í*o fm, 

Cloó TXmc ip -Aii Laoi -A^uf Citt £\\é, 
An SotÁn if T)|\ifeÁn if Citt fflroe, 

'S -an tán f om coif t)f\ig"oe 50 téif ; 
Ó t,\inis a ngfá'ó ge^t 'f <a ntnosfUf 
30 A5 áiq\e^b ah cige 'n-d ce^fc fém, 

t)eit) 5*\j\tA Y hti|\^ te ^dó ní*ó ^s^mn, 
'fl-^ fCÁCAib ó cím a m^cx\orh. 

T)orhnM,t m^c *Óorhn.<Mtt r>o rh-Aoi'óim-fe, 
ÍX\&c "Óorhn-Aitt *oe f\íg-ftiocc n& n^eve^l ; 
35 teó^An "00 tógp^f Áp n-incinn, 

1f -o^póippe^p a "ó^ome &\\ 54Ó bAog<\t; 
t>eó-cuft<yó beót-rhitif oinn f uitc 

1p c\\ót>& 5t^n c4om-beAj\cx\ó c^orh, 
T)en mó|\-t?uit 1 b£ó , oU\ *oo b'-Aoijvoe, 
40 1f T>en cóip gtum *oo fíotf\uig ón n5í lé1 5- 

X)o §eóbx\i , ó -An pe^f cófiAó fo fíg-bean, 

'S ip t)óig tiom guji ctnbe fin.uá óéim ; 
t)ei*ó óf x\ici a *oócAin ip mAome, 

TT1óx)mAite<\cc ip míne ^suf mémn ; 
45 AitbeóóAit) x\n pót) f o *o-df\ íf\ib, 

1f có5f-Ai*ó ó geimteAóAib é ; 
1f eóLac 50 j\ó-rh>Ait t)ó x\n gníorh fom, 

~CÁ\*o corh-Aóc-A -Ai^e mcte*\cc if bé&f. 87 xxix.— ní triACcnAím 1 teAt ótmrn 

"O'eibtín (tleAnpAÍ) níc ÓÁjifiÚAis, ó ÓdtijiAis n-d bfe-dji. 1f í bá 

tTiÁÚAi|i bAifci^e t)Á rhAc, pÁ-o|iAi5 ; Ajup cuai|it) -oÁ -ocÁini^; rí te 

CAipín •o'péACóinu Atnic baipci-óe x>ubAi|tu SeÁn na ftAnnA fo 4|i 
fon An temb. tlí rivdccndím 1 te^c Cumn n<á 1 sctin r\A tTlurrum, 
A5 te-dc-níg nÁ ^5 pe.an -otige nÁ ^5 m-Áigircin qvúp, 
tlíof e4t<vónc.A t)e^f uige^vó ó t^n 50 ciurhuif 
'X\Á xxn c.<\ipm CU5 tle-AnfAí tlíc Cannt-Aig cug<c\m. 

5 ^ait) f c\og<\it 5<\n ce^f n^róe T)i if b<c\nn 5AÓ ctú 
An be^n rhíontá ge^t gnmn if c\itne gnúif, 
T)e ce^p TMrie^c rec\n-nígce ón SpAinn nÁf óumtxng; 
ttlo fe^nc cnoiT)e-re & bc\f rhín óorh bán te ptún. 

tn^imín cun b.c\irci'óe níof fe<c\nn 'nÁ fú*o 
10 1f ce^nc bíonn c\$ m&c níog nc\ ^5 ,cVób<\n T)iúic ; 
<\*orhuigim nApv óe^nntnge^f ó báib nc\ \\ún 
Uec\cc coi'óce if c,c\ipín 'n-A Láirh git cugAtr». 

1f btc\crh^\n f Aon'ó^ m^nt^x maofVóA 
CtÁn a héxvo-Ain Y x\ m.c\Lc\ *óe.\f rhín, 
15 &T)Á nofc néitcec\c' m^n b^rin c\n péin gtuif 

'S if átumn fcéi rh a te^c^n mc\n gníof ; 
A b|Ug<MT) Y -a bac\t c.Aif $;c\n ftái'óce bnéi^e, 

'S x\ cÁi*6-óne.Af .AotTM m^n e^xt^ c\n av\ tmn, 
'S c\ Lárh *oo gtéx\f pcvú bAiT) if cné^n-b^nc 
20 An b^n-bjtuic, p^otcom if mc\ncric\ x\n muige. 88 xxx.— is xnmie x)0 poitce<yá 

Óun tlAm Uí niunc^t)A 1 Uinn An Ómpéicig, 1 bpAtióirce t)Aite 
triAC Cóx)A aj; molAX) " Ce<\p Cjuvoibe 5eA|\AtcAc," An UAift t>o téi£ 
^SUf -oo taicn Leir*, 1747. 1f "0111116 T>o foitceA-ó 1 T>cobAfv na ndoi tnbéite, 

1r do fforhAfj 1 fcotaib 50 foa<\it-ce,<xr\c féirh téig- 

eancd, 
O'fOfc^m 50 fotuf-gUm no*OA ^ac cfé^n-T>fvé-dóc-A, 
terv cuife-A'ú <An ob-Aifv f eo f ocairv 1 mbmn-g^e'óitjs. 

5 motdim-fe c'ob^if gUm Cfo-rhotca ó-Aom cfvéice^c 
O'fof cxMt 50 f otufrh^fv foniif n& bpf torh-gé<ys fom, 
'Qo óofn^irh 50 cot^Aó cof^ncdó bui*óe^n téi*orhe^c 
Af ortcrwx, ^rv rjonuf 'f ^rv cuDuifC n,a Dp íorv-54et)e4t f o. 89 xxxi.— cthít£<yo-sA im *óAti síos. T)o Se-AJÁn ay\ T)ún4. Ctnrt pvo-f <\ im t)^n fíof cÁitiTje^óc ótúrh^it 
Ari t)tnne tieifi páitcí 1 T)cÁt>xMfvní "óúinn-nA; 
C-dfiA mo ótéit) 
An f c^crh^ife cr\éx\n 
5 1f xxcmtnnne^c tnémn if múme-A'ó, 

1f *o^5^nc^ Laocca túcrh^f ; 
Uaca n<ár\ cféic 1 gcum^ngf-áó ; 
pe*.\r\ f-AoitexMti^it fÁm if >Áitne pex.\r\f.A, 
1f blÁt t>Á rjp e^c-At) '^ ófú gttnn. 

10 Se-Ag^n TH^c C-AifceÁm ^n rje^n^An ctirhriA, 
ftÁib ge^t óe-Ann^fo *o'ptnt rjfe^g ^n Dún^; 
Stioóc ír\ n^ ftóg 
TH-ac Thíte^t) rhóifv ; 
t)A f\íog*ó-á An cóip 'n-^ n*oútxMg ; 
15 1f Tlípg Cóige ÍTItim^n 

T)o tíon c^f bóón^ cugAinn-n-á, 
'S f é cíof TMf nT)ói5 6ui|\ pó*otA ne^r\cm^r\ 
£óf te catm-cúnncuf . 90 

t11oU\im T)o gru\oi, if t>o gníoifu\r\c*\ piúnctnf, 
20 lf OfOAttce-Aóc ,aoi|\t) *oo óforóe tn^jt pruonnfA; 
X)Á 'ou^gA'ó Ati 5f\e.\nn 
U^{\ p^irvfge ^natt 
t>x\t) c^tm^ avi ce^nn cu a\\ t{\úp<<\ib ; 
tló, 1 T>c^\b*Mfne at\ bfw\nnTM fpiúnxvó 
25 50 f^iffins 5^n ó^nnct^rh óurh,<\n5fw\ig ; 

tló, tru\f ponn n& bp.\nn, ^5 fi,<vóAC te gAtfce 
1 nT>ix\ttdic ó^p<Aitt fús^ig. 

C-á ciAtt ^An fpfeóin ^5 teóg^n n>á n-úifbe*\|\c, 
'S beic fi<dt 50 teóf 1 gcóipf tJgTMf; 
30 t)edf\c<\ %Avi ptnmp, 

1f Ldb^fca 5fmn 
'tl-^ ce^ns^in 5^n cítn g^n cúfn^rh; 
Ai^ne tíonrh^fv tonnfdó, 
1f 5f^T)dm 1 T)cíf 5-An T)iútcd , ó; 
35 5^1^ pvoa -d beró ftt-df 50 btMn gán bv\fOd*ó 
1 n-tidifteAóc cednnthf ctúrh-dit. 
^n ce-An^At. 
tl-d focxMt T)o fiofcdf te ctim^nn T)o Se^g^\n Ó5 
Tlí't btnf bfe-Aóc 5tio5^if 'n-^ ngoifve, ní jvd'ó-dim a f ójro ; 
"CÁ cocfom tf ctntte^rh tia Ldoice, mx\rv cdro 1 gctó, 
40 S-dn cfoitbfe-df oitce, Y beró mife m^f <dice-drh teó. 

5-dó potUvó azá 1 n-iomAró te bite n,d fVdróce ^cótf 
tlíof fott^rhtng T)tnne aca 1 -oceroedt nÁ 1 gc-dit, x>Ap 

nT)óig; 
1f , rtixS rhoLdf 50 mioó-dif\ g^n lomdf c-a ptdif mo teog-dn, 
Tlíof óocfom avi imif\c x>Á mbfife-At) an T>,dirh mo ffón. 91 xxxii.— teosAn oitxe. *Don -AtAifi lórep tTUc CAificeÁin, 1726. teó^^n oitce 5-An teirhe^f , ^n f?U\ic gf.Á*óv\c rhAoi'óim, 
*Oe póp n^ ptHjunne comgirj, 1 gce^c ÓLáin Ctnnn, 
Yi& ftóigce pite-d'ó &c& &p comrhexvú 'f <Af\ coime^t) 

cisir> 

Af\ f óg gtif fionnxVó -a 5COimif\c 1 n-e^f^i*o fíoó, 

5 Seo avi óórhUv ctifce *do ttfeicmg 50 ftittám fíofi 
Scóp riA fome^nc-Aóc f tn"óce te t)e*\g-ó,áit ótntie, 
&S corh^tt nA n"Otigte 50 ftimne^rhait pte-A*ó-f\árh 

tMonn 
Scóf 5^n ceirhe^t if cifce 5^0 fe^f -o-ám x>ínn. 

'Pe^f cr\ó*ó^ f timce gUm fntnfjce ^uf f U\it c^i*ó ó^om 
10 "pé \\ó\)A ótmiAmn Thic tfluife, ^uf te^n pÁib Cníofc — 

(tlí 5puAijie-AmAif a ttaitteAt) -óe). 92 xxxiii.— ca v&n&me ctisue. T)o tflúficuf CAfiiiin, piióca-oói^, An CAn nÁ|t pé^vo & -óeAcriiA "oo 
ceAnnAc tj-Ai'ó. Z^Á pafiAifie ctifce ^^n tiifeAfbA *óe^g-rhtime 

A5 fe-Af-^tri ttn commt) nó ctis^nn mo *óe-c\crh,c\ 'ó^m, 

'S 5U|i t^i|\se^f ctntte^vó -A5tif oifte^vo <c\p ce,c\fc 

•otímn-ntv 
TV-Aipge-cVO ci|\im, T)^|t linn-ti^ 'n-A ce,c\nntigó,c\n. 

5 tTLvfcttf at\ tnte "o'ftnt fttnfb nc\ sCAfttfn-Aó 

Ó t)<c\itat) ITIac Coitte, tri 1 scumtif nx\ to^ftmc^óc ; 
1f ^n-obxvó aw longncvó T>tnne *ó^ ngt^n-fmúfxxó 
T)o fe-Af-drh.1 ^commt) aví fite 'vi-a J óe*>óm-c\iti 1315. 

Ce^nntif if ctimtrf if f tnnne^rh if f eA\\ arht^óc 
10 t)xVó ce,c\f\ctif T>on T>tnne *oá f\ite.cVú te fe^n-tDútctif, 
'S a t^ifceAt 5-dn ótig-At T>en cme feo atí ce<\f\c- 

ctmnctnf ; 
He^rh-óion a$ fite Aí$e if longn-cVó ati c^n^rhAm tiom. 

T)o tte-cVó ipAt)X)A\\ a% ftte ^gtif tiffxMm ó fte^cc tlttnt 

§Lc\m 
'S ó tMfftcMg n^ sctif cvó c-á im fotgfe 'n--c\ n^oe^g- 

•óúncxMb, 
1 5 *Oo rhe^f ^f nÁ\\ 6if\ce 'ná *óon £>ite f eo 'otn *óex\f\rh,cVO-f a, 
'S 5><m m^scVó bfifce t>eit a^awí a% f c*\|u\rhAinc teif. 93 XXXIV— Ctllt &CÁ 5AÓ tA. T)o néAtnonn m-AC tomÁif -oe Oaji|ia i sCtht, A5 lAfijtAi'ó A-ómAit) 
cige Ai|t, 1750- Cínt ^cÁ 5^0 t-á t>a te^g^'ó 45 f AoruMb 

'S -a hug'O-áfvÁf 50 fárh 1 fe^tb íté^mwnn ; 

1Tlo fiúm ó táfUM'ó xxfi tÁf Y 5^n m-Ai-oe 'om féif-re, 

O connruVó 'f cáifvoe -^f Láirh mo *óru*5Ain gtéigit. 

5 1f fonn tiom fÁitue *óe<ágt^c 'óon t)^fru\c gtéigeAt 
'S *oon óúptA rhÁnta mn^mAit m^ire^c m<<\ofVOA, 
TViompmg ág ^Stif *o'f^f ^f fe^t) h-a héifie^nn, 
50 Cúit gtjf gnác a\\ f-Áf ^nn c^nc^in é<\nLAit. 

1f iom"óA -oÁn *oe^i\fcn^ó if fCAfta 5^ e>D1 ^5^ 
IO Af ctú 'f &\\ c^it ftábAÓ n^ t>ft<\it ó\\ pj\é^rfu\if ; 
ttún if sfwVó n.á T)áime Aj\ rhxMf T>ec pféirh-fe, 
Sivro 'f nÁfág^mn-fe tnoruSn n-d tMftpa géige. xxxv.— évVOAit guev\nu<\ T)o jlacas. T)oti AtAif *OorimAtt ttlAC CtAocLtn^e, 1 5Ca|1jiai5 nA bfeAft, "oo 
bfionn fpéActÁi]t Ai|i é<\*Ov\il gr\p<\ncA *oo gLc\c<\f óm óc\fc\i*o óorhpo^tnf, 
t>r\é<\5^n t>U\fCA *óom *úeAr\c*\ib C115 ,c\rhc\r\c pógc\nc,c\, 
Spé^\ctAir\ fn.\f za gníof te^tán ^ac £.c\níic\-ctó rmon ; 
6,c\n-gfu\T) tf c<\icnec\rh rh'^ntriA x\n C\\t<c\if\ X)orhn^tt. 

5 1f é if f&c\r\r\ T)\\itm c\n c-ev\fnt\rh T)0 te,c\nsrhx\i*ó 
•ÓAtri-fA; 
1f é a tárh te.c\bc\ir\ *oo ónedftiig mo x\n,c\-t3r\óiT)e; 
1f é a rhe-cVútng te^Aice leAóA mo fe,c\n,c\-f ójro r\ tnf c ; 
'S if é pÁ n*oe,c\r\ a 50 bpAicim 50 t>ex\nn,c\c beó fftng. 

tx\oc t^n *oWu\m if ^eA^nA if ^o'eA^itf eóif eAóc ; 
10 Cru\ob óxSi"ó óx\itce *o'ftnt ptx\ú^\ T)o ruvmecvó feói*oe; 
Sx\ogAt bfie>c\g ipAT>& 50 bpdgc^ró 1 bpe*\r\ ^nn pó*oU\, 
1f cc\p\ éif b^if, Aicóim, 50 n*oeAóx\rú fjon £>pt<\itex\f 
gtórvtri^rv. 

An $tome *oe^\f ntic\ir\ gc\t)^\im oftn te mei*óir\ 
1f ctifce ce^fc a^ ce*\óc T>om j\ofC<\ir>fe -c\ fuvó^pc; 
15 TH't ctnt nÁ caz nÁ r>At rjíonn ofC-d nÁ fc\gc\im ; 
'S AVt *otit) 'n-A ge-At ní't mc\ic a óofnc\rh im <c\g^M*ó. 95 

xxxvi.— sin cníocnAit! Ati sctiíOmn. 
Sin CfíoónArh a\\ fcfífjmn *m AtA\\ *Oorhn<Att, 
T)e 'ói'ogttnm gttnn tjíotj^cca xx^tif ce^gAfc eót^ó, 
tf T>en 5^01*01^5 b<\ rfntfe tmji ce^n^rhAi'ó *óc\rh-f a, 
Af\ fíofi-beAtAit) Cfíofc if tucc te^nc-A >a fjóc-Airi. 

5 Sítim if mnfirri guf rrivMC ^n fómptA 

T)on c<\oif ec\ó *oo cínn ó riA f tdtxMfj f ógAnca, 

n^c rruxome v\a c^oifig nÁ fj<\ r\Á rjótdóc 

t)x\ gn-AOi teif , &óz s^oif ^guf e^na óitvoeAr\c. 

1f TjífCdó 5u|\ cuifje *óó fjeic s^fC-A steóitjce, 
io Stioóc mcmne^ó ^oifjmn ttí Ce-A|\pb*Mtt ófvóTj^ — 
ITluirhnig fj^ fjui'óe^nrh^fv a^ ce^cc ctrn corhUMnn 
Le coimigcig ^ac fvíogAcc^ aca a\\ feA*ó v\a hCórvpá. 

1f fífvmne^c fc^oite-Af ^n f.c\5<\f\c feótca 
T)íogtuim 5-ac TnofjAccA f eAt> f e-dfwMnn pórjtd, 
IS Af\ mncmn n^ sCfíorcuifJce cex\cc 1 n^tóifie 
1 ^coirtiTje^cc avi Coirhfje r\Á CAg^nn fóif\óe^\nn. 

guiTJim-fe cun íof^ if ctm & AtA\\ óorh,dóc><M$, 
go T)agifj fom cun cníce te ne-dfc a corh^ifvte: 
X)Á CAoifvirj, r>Á ctomn, if r>Á "óe^rvlj-corhtiffxMn, 
20 A|\ *ocAoife^c if fínn tnfe 1 typt<Mce^f T)'f ógn^m. 96 xxxvn —a éA^Amu gunn. 

*Oon CfA3A|tu léijt-teAn^cAc, .1. An uAtAif niocLÁf t)f\e.<xtnAc. 

A fAgAipc gtum ó "DfioACAin coift *oe fíot n*\ teógan, 
tX\ cexmnuf aó jMn c^U\rh fom 'f 1 scftíoóAib GógAin, 
1f ^nnAtti tiom x>o "óe^fUMim tu 50 n-mnfmn fceót 
5uf\ fxvoa -ó^m ^5 e^ttnf im fAoiff e^c ftorhAib. 

5 11í t<Mf\5fmn ^n e^ccru\ fo óoifjóe, a fcóif, 

'S ax\ cf eAócitiAin feo guf UAifce^vó ^Ainn nAOi^óe^n 
be^ 05 

te f «As^rvc f uitc -o'f uit Ó^tAit óumuif btn'óe^nm^if rhóin 

T)o cuin f e^f Arh ^n An xMfgeAX) 50 f cnírjmn a\\ *ocóif. 

O e^nA -AgAC me-Anmna -Aguf mcmn rhóp, 
10 Zá CAftxMmAóc if ce^nnuf aguf ■oíofjAcc 50 teófi ; 
"Cá 5fi<yoAm-óion a$ e^f po^Aib v\a cíne ic óorhxMfi ; 
'S 50 mxMftir\-fe f^n rhdife fm Af\ Cfíofc 50 póitt. 

T)o rhe^f pxMnn-f e nAf\ b'<<Mce te pe-A|\ rrríte toó 
6dócftd ^$uf tvAC-Aipe-Aóc if U\oice if corruvo, 
15 'HA te-AC-f^ coif, 'f a ngUAC-A'ó tit> m^f "óíot óm fójvo ; 
Seo ax\ m^fvs^t) be-Af e,<vofUMnn -Afíf 50 T>eói*ú. 

Sm fite f^rh as tlioct^f 50 hé^s ^fíf — 
An bite veÁ^tAó ctnge^f x>áviza if ufé-Acc^ t>juoi ; 
t1í bicce ^ fiát) 5tif\ cuif\ An *o<Áirh nÁ avi éigf ' pd óíof , 
20 Óf t>ic 1 sCLÁf tuirvc fttoóc x\a m^eÁj'tfte^ó i scxxorh 
Atz tucc 5f\mn. 97 

XXXVIII.— spAS te nAéu. 

Sctéip SÓAmuir mAC ti^m "oe b^tft^, b<Mte nA ^Ctoc. 
f onn — " ^n 5e*\|tÁn bufóe." 

Spif te h^éf X)o cfÁócAf fém, 

T)o b'xSriT) tno fctéip a^ T)ut n^ ftige, 
Ón mt)t^|\n-<Mnn \\é\t> g^c cÁijvoe<\t, féAC, 

5° 5 A W^ n r^°F ^ n tli*oifie f inn ; 
5 A5 'oiú^a'ó T)fidtn Y 45 fÚgjAA-Ó ft<Mc, 

1f 5AÓ ctúiT) if cte^f 'n-A T)c^5A*ó tmn, 
TM fciúf a*ó ifce^c, T)Á -oc^bAifvc ^m^c, 

T)-á n-iomcun f e&l a\\ e-Ac^ib sfovóe. 

X)\ fAif\-fe^f féirh im pxMfc-fe fém 
10 X)a gtuVórrMf\ mémn if mxMf e if $tu\oi — 

P-<VoriAi5 é, r\Á\\ gnát^c cféic, 

5uf fe^ffvoe éifie a be-AfC^ 5f\mn, 
1 T)ci5Cib óit A5 \ut te ceót, 

X)& ^tmc Á\\ fpó|\c ^5 cxMce-Atri T)ige ; 
15 pióe tó A^tif cintteA*ó fóf, 

5^n co*ot<vó ,<\f\ cóifi, T)o fe^f Atrh fmn. 

5<\f\c-<\ cut) -Ag c^mce 45 fi,<yóAC 
1f T)^f-dóc ctu\f\ a|\ f^Mcce ttnm, 

X)a Iá^a6 ^n i^fvfAóc mn-Á 50 ft<\t 
20 A5 cftácc 5 n-^\|\ nT)UM'ó coif c^Mf e c<\oit ; 

X)a *óeAf ^n fpófc A5 ce^cc fé lófeph, 
1Tl^n5^ir\e 05 ná h^mmmgim ; 

1f & AtA\\\ f óf 'n-Áf me^fc f^n f\óT), 
'S te fe^fCAib 1ó n«áf\ <\icm í. H 98 ~5 ftmnce if ceót ifcoi"óóe if tó, 

Aguf AOibne-Af fóf 5411 e^\fbA ftnnn ; 
pon if beóif if f tii'óe a\\ ^aó bóf t> 

1 rnbío-ó a fófu a\\ fe^vó via ftige; 
Sptnf if ftnp ó cig 50 ag, 
30 A5 T)tit 'f ^5 fic 50 m^tAif c *oige ; 

Com if 5foit) if cotfotn ftntc 

'S 1 T)cof^c crunp *oo óte^óc^imíf. 

An cé bi IA 1 n-^f ftige te f^f 

X)a ctnrhm teif c^f Á\\ n-^mgti'óe-áóc; 
35 T)o bío-ó a Láif 50 fmgce cLdc, 

'S a cfoit)e 'n-A t^f 5<<mi eAngAtti^ige-ácc 
A rhAttAcc ctig T)o pe^ff^ ^f bic 

130 te^nf At> fmn-n-A fxMT) n^ crvoige ; 
T)o f c-aja fé linn, nl f Aib ^5^11111 
40 1 nT>eir\e<vó <an cftntc x*óc fe^f^rh T)íf. 

p<Á*or\-Ai5 ctúrhAit T)'£tnt ^ifo giobúm 

1f Áttnnn iormru\ic e^gn^i'óe — 
pe^f tx\iT)if\ túcrh^f gf ^-órhúf fitincdc ; 

SÁt íia cúige av\ f e^b-AC 5f\mn. 
45 1f SéAtntif fe^f cAif féirh T>e t)A\\\\ a~ 

XsAoó nÁ\\ rhe^cc-A g^if ce if gníorh ; 
phoemx fte^*ó^ó gtéigeAt ^a^za ; 

An c-^on beir\c aca a\\ pvo nÁ\\ cLdoi'úexVó. 99 xxxix.— mo étán-sA peAsuA. &\\ SéAmur m-ac tiam -oe X)&\\\\&, 45 cun rtÁn leif An ói^e. f onn : " CofitiAm An b-AtiAitte." ttto ftÁn-f^ pe^fca te tiÁ"ót>,c\óc if <c\ice,c\f, 

Hí puL-Áifi "óxmti c,c\f.cvó te cfíonn^óc, 
ó c-ájAtA'ó 1 gce-cMis-át 'f 1 bpiif c ná f cdf\p v\it) 

50 bf .c\c te tumnip ^\n <c\oit-ómf ; 
5 An c^t)^i|\ne fe,c\c,c\inc if |\^f nx\ 5Cc\p^\tt, 

tMifie if |\-c\5Ai|\ne if f\mnce, 
Hc\ c|\ac-a •o , ft\e-A5<Aij\c if \\Aft nx\ bpx\i*oe-d|i, 

1f é if pe-c\|\|\ 'o'fe^ óaitce mx\|\ c-c\oim-fe. 

6if e^\óc gtAcpxvo if cf éigf c\t> te<c\mtif, 
10 tlí i úéc\npvo fp^funnn nÁ tofungex\nc-c\, 

Sctéip nÁ m-c\5<vú ní txc\ogx\t 50 te<c\nf<cVO, 

t)ei*ó an c-x\of T)om c<c\f\frc\in5 ótm oc\omif ; 
t)|\éic]\e cne,c\r ca ^gtif fé^ó^mc $at>a 
Ctin céitte gLc\c«cVó *o,c\f\íf\it>, 
1 5 5^ 0>óa6 5° ti-c\nnx\m Af\ éit nÁ <c\f\ ón,c\5-c\i|\e, 

1f é t>eif\ -c\cmumne-c\ó mítce. 100 T)é<\ru\rh comne te béitib btnte 

11 Á a n5tAO*óx\ó A\\ loruvo x\n finnce, 

ftéAbAt) a mbj\oi*oe r\Á céAóc 'n-x\ n^oijie, 
20 50 né*\5 ní buine^nn lem ftige-fe. 

Léirn n^ mij\e, nÁ U\oóuf mufCAif, 
Y\Á c^ob te mmij\c x>Á txMge^'o foin, 

11 í téif t>Am oi|\eA*o T)o |\éi|\ mo ciot)x\it ; 
Uánn péin fé ufó^tt cuibfig. 

25 tTlo rhíte be^nn^óc ^fíf 'nf^tt) rhAippe-á'o 

T)o bAoif nx\ be^c^vó 'f ^ mumncif — 
Stige 5^\n m<\ifi5 if x\oibne^\f Aige^ncA 

tíonxVó 'o'-ACAt mo ópoi'úe-f e ; 
ílí bíonn fí aóc CAm^tt a% fíg X)Á f Acrh^ifie, 
30 puinn x>Á m-Aice-Af ní rrMoróim-f e ; 

'Sé a Cfioc a CAfxVó m^vp f c<\oitex\nn f ne^cc-A'ó, 
Cé fíte^f tex\nrhx\mc x)i óoit>óe. se-án cumnm ccc. 45 ^fieAstiA'ó. 

Cf At3A*ó if f e^f aó riÁ 5fÁ > óp>A , o f e^fc^, 
Sm aáit *oo bx\me<\f te cfíon^óc, 
35 YiÁ \\Á*ó riA bpx\i*oeAf 1 bpáipc x\n ÍMfijtdig ; 

go bf Át ní f cx\f fx\*o te nx\otbne<\f. 
X)on cábáifne fu\óxVo 54Ó IÁ rr\A\\ cte-áóc^f ; 

tlí f cÁnpx\T) f ex\ó^\*o ó óonnex\f cx\f ; 
'S tm p^tfc bei*ó gx\f f x\ §f Á'órh^f g^fc^, 
40 'S if f e^ff 'ná ceAng^t te mndoi a\\ bic. 101 

X)ÁnzA if TMtfitif if X)Á)\\e a\\ pMtée 

Agtif n^ttiAi-o *oo te^xvó te ftigin-TMifi, 
Cá\\z if cn^sxMfve a\\ óác *oo fc^ipe^t), 

1f Át>X)A\\ xMuif n*S m-Aoi*óp e.AX) ; 
45 ^5 z\\Ácr A-tJxMte *cu\m crvxtá coif gle^nn^ 

t)eirj c,<Mf\T>e c<\tm<\ Tjom coitfroe-dcc, 
T)on ruMg f m te^nf<vo, 'f if fe^fvf m^rv rhedfdim, 

'ViÁ CfuVónuf ce^ó^fúxMf cfvíonnAóc. 

XL.— is é seón Ati tmtnnrieAt. 

-Aft AntiA Pfiíofi. 

1f é Seón &r\ OjunnneAt n*\c mifve "óírj fi<vú 'ná 1, 
Ói^rje^n ótifce nó firvexMm^c fu\t £&n punnp, 
*Oo tó-gpvó cuifne T>e cnoc*MD if Imc a crvoifje 
te ceótCAirj mitif-guib *oo f\uicfe<vó ctm fi<vóAig nó 
fumn. 

5 Zá ponn if f^n a% SeÁn if r\mnce if téim, 
'S zA cog^ r\A tjcámce fuMXJce bmn 'n-xx bé^t; 
TZA mo'ómAite 'p mántAcc, -áitne if ,aoirmex\f téi ; 
tlí't c<\rj<Mn n^ cÁit te p\g,áit nÁ m<\oiT)im 'n-xx mémn. 

fnémn n& pe^CA'ó te fex\t<\T> nÁ fóf tem tinn ; 
10 "CÁ fé n-^ prve-dbxMpe pe^ff <\nc<\ cófu\c cftimn ; 
t)é } n-A o^nAtcrvxMn, fjte,<\5fu\nn Seón 'n-A rhn-doi, 
1f Laoó m^f rj^ff-A Aif f m Ann<\ geat p\\ eón , rruVf f íon. 102 

1f píop $uj\ c-Aitipe-áó c^fxMin fé U\oice *o<Áin, 
1f cjunnn 'f if CAttn-A -Af CAUwh t>o fínf xvú jvánti ; 
15 tlí't cfíoó nÁ bAite, tn<\f rheAfAim, 1 nlnfe £Áit 
tlÁó cj\ít) a gAt)Ann 'f gAn aici *ó<á cdoib oen jváf. 

Dá jtáf n1 coifCfi'ó, niof coifeA"ó } n-A f aocjiac feóit, 

ZÁ TU\f a\ÓC fOTMIJA 'n-A COpxMt) T>0 tflAOÓfA'Ó CÓ1f\ 

go fÁn^c fottup, 5^n foicm n^ paefe^rh fóf ; 
20 OáVó g^\t)At) *ói fOfC-Aóc ó toifce^vó x\ tié,<yo^ó nó"ó. AttitiÁm SnÁí), i|\t. XLI.— UA SCéAtUA 1 nUAItn. 

fonn : <c neAT) nA CuAice." 

fcéAtcx\ 1 n-ti^im 'f 1 n-^ifce AgAm 
50 tMogUxó btMU\c bx\f cacac 

1 néif\mn ti^itt if e^La, 

1f tAoójtA 50 teóf 
5 X)o céx\cc fé ctiAifim S^f-AnAó, 

50 jMoofidó f u^crh^ft pe-dfs-dc, 
50 fctéipe^c f cu^tMc f c-dbAttAÓ 

te héix)ib avi óif, 

gO C«AOT),dC A^ CflAOCA'Ó 

10 5^\n cé^ftiAm r\Á Cf\eóif\ 

Y\a gct^on-g^f T)o ctAoóntng 

An ctéif if ^n cóif, 
tló gtift TMtUvó fm 50 n^ctnffe^ó 
5^n fe^f^m cttncce c-ac^ 1 ngoit 
15 *Oe ^óe^fCAib figce f\eACA ^5 f\tuc 

5-Ati ém-ce^f\c 1 5C0f\ómn ; 
1f p ava tiom 50 T)CAif\n5;e.Ann 

An txxoc t^nn^c teog^m 
Úx\f\ f^iffvge 50 QAtm^ 
20 'S 50 céAT)CAó te cóif, 

Aft p Aicce gttnf 5^0 c^cftdó 
1 mt)f\e-dc,Ain bf\ic 'f 1 nAUxainr» 
A5 5e^f\f\At) & 5ctif\A*ó 1 gce-dt^ib cewe^vó 
1 n-éinp e<\cc 'n-xv f mót. 104 

25 lá At) fpéif 1 mbtuM'óifc le fxvo^ ^g-Ainn, 

go 5^otnM|\ 5|AMAm > ó^ 5Ait£>ex\c, 
1f éigfe f ua*ó s-An tAfcdf t-d 

tlá Cf\éite te cf\eóif , 
1f béite bu<<vó riA t)x\nbv\n 
30 go T)éx\jtAó T>UxMfc 1 n-x\nbf<<Mnn, 

1f téite Uiat ^5 te^nxMti^m 

A n-AOf if a n-05, 
te séitie^Min Á\\ f<<\of\-pU\it 
X)Á ntMOfuvó 5^6 nóm 
35 A5 cU\on-coifce cjváof^ó 

te íiéiteAó gAn cóifv, 
tló guf bex\fcuig Cfíofc te c<\f\tAnn<\óc 
Af\ te-Aóc T)on fíg *oe t,<Mf\n5f\e<<\cc 
1 gc-AncAin T)fu\oite *oe<áf\t)t^ 
40 An f céx\t f om va\\ n*oóig ; 

X)o gtx\n^t)^f\ n-d fiAnn-A mrhe 

tlé-At 5x\n ém-ceó; 
1f f ex\f xmti <\c x\n c-e^f c^*ó ^5 j\urc ; 
T)en gf\ém T>'imtig x\n fmót; 
45 te ce^n^At cumAmn c.fid'ouif 

*Oo tex\nb ton^Aó LAb^fVdit), 
go meAfx\c, mufc^if, mexMimn^c, 
A5 fé-Ab^"© 5>dó póific. 

T)'x\oncuig ftu^Mgce te-Af^ tift 
50 1f t)éite cf\uA*óA 5-<\c cx\t,<\ óuf\ 

le f\éAtcx\m fu-Atx\if L<\fc<A Luif\c t 
1f U<\ogU\c t)o cojAóm ; 105 

poénicf £tu\T)fu\ó fe^fA 1 mbfOi*o 
1f céite *ou*\t n& t)^nb^n, 
55 An U\oc *oo btuMt) 1 nAtbxMnn 

5u|\ ct^ocnuig aw cóip ; 
toeit) U\ocuf An t^\e pin 

t,e f^ogUAib 'n-^ fceót; 
5<A0t cex\f\c n-A S^efv\fi 
60 \)a géi|\e f ^n ngteó ; 

X)o fe<\f x\n cufdt) cx\tm^ 
te ce>Atx\ib tmne tex\*o*\ft^\ 
5uf CAitte^t) am[\ as AtbxMmAó 
X)o caoóxvo te hóf\ ; 
65 T)'-át^|A|\uig Aíi cAt^Mf cumxMnn 

H^omt^ j^ac nóf — 
t)U\f if bmne, ju\t na cuite, 

1 néipmn 50 *oeó, 
ptAt-A fionn^ f^iffmse, 
70 C^fxMT), 0111*0, if ce^fmonn, 

^aúa ^oncd g^fCA 1 n^uit, 
Ctéip xxguf ójvo. 

X)a tAb^ft^ ^tiocá niof cuifex\f 1 ^céitt f An i^it ; 
tlíof gtxxc^f a gcf umne-áf , a *ocui;5f inc, nÁ a n-éipeAóc 
fiAiti f 
75 Af\ txMfce-dt n-d 5cuff.dc cx\f uifce 50 céite í)fix\in, 

A f e^\f cx\*o 5U|\ imtig, 'f 50 *oci5it) 1 n*oéi*ó f é mbtix\t)^\n. 106 

XLII— X)0 ÓUAUVÓ-SA CA1te. 

f onn : Charlie over the Water. 

X)o óudUvó-f-á aáite n-dó x\a\> aI te ^ÁtAó, 

'S nÁ^\ tu^vóxvó ^5 av\ hpÁpA 'n-A corh^vpUb : 
An cu^me feo, tÁm^ if ftiAif b^ite pá'OfiAis, 

5o bu^aac 1 n-áifroe 'n-A gcóif cíb ; 
5 1f cjiu<*£ f oin Y if T)án-á, 'f 50 nstuaife^vó a m^igif cif\ , 

1f fu^f\-bfv4c 'ti-A faác ^f an móf-fíg, 
^5 c^tMifx ce-A5^ifc -áicirh t>o tux\c<Aib t)0 t^mcib 

5^n T>tiAt5tif an cjvác f om nÁ cóijt bít). 

a tum cifc, y ^ Sn<Ár<M$> r ^ rhu^f>mic T>o rh^c^f, 

10 T)o btiAifeA*ó, t)o cjvá'óxvó if T)o cóifige^vó 

te bu^Uvú if te aáine-<vó xxge fUMigcib g^n Aif e^rh, 

go ptiAcrh^ g^n nátf\e n^ cóift 'Cfíofc, 
ttixxctug, a gftát) $it, tf pti^fc^it 1 T>Cf\ác fmn, 
Ó tMccx\f\ v\a SpÁmne te f óf\f<díb, 
15 £é ctixMfim ^n pitfce, t>o buxM'ófi'ó ^n b^ifte 
te t)uACAitti t3-Án^ if te gteó cUM'óirh. 

t)eit) Sftj^Aig n^ soáicceAó 50 5f\uAint)<d 50 gf^nt)^, 
go 5ti^if\eAó 50 5Áibce^c, gxvn gtóft sftmn, 

50 f tiAf tf 50 f^nAó, s^n pu,dimmc savi f Ag^tcuf, 
20 A5 puxvoAó 50 f.Áicgtic gAn f eóit pumn ; 

t)u^itp^f\ if bxSicp Af\ 50 fux\if\c ip 50 f^fc-d 
An cuAttAóc T)o óf ^1*6 tf T)o bfteóit) fmn ; 

1f bu^iT)f^f\ an bxSife te t)u>Aó^ittí t)^n^ ? 
1f bevó fUxMrhneAf 45 Seáftuf tf ót píon. 107 

25 1f Cjw^g tiotn nÁ CÁW15 &n bu<w-bite btx\crruMA 
'S -ad c-u^f^t T)o t-ÁtxMf fMn ngteó, bí 
50 cu^|\c^ó 50 cÁice-dó, 50 tu-At-gome^c L<MT)if, 

50 tu^imne^ó, 50 LÁnrh^fv, 50 teófv U\oic, 
50 hu^MbrveAó, 50 YiÁt>X)A\\&ó, 50 ftuxMgce^c, 50 
fleágifiAfi, 
30 5° cu^jvo^c, 50 ce^ffu\c, 50 ceóit-oinn, 
te bu^Uvó n^ n-^fiji^óc 45 t)ux\CxMttí t)xMix\ 
1 *ocu,aic 1mf JTxMtbe 'w-a gceó -orvAOifje^cc. 

& cuxmXacc cnif-átumn ^nu^f ón mt)iofC-áine, 
T)e rhtuMv-ptiit x\& SpÁinne 'f n-a teóg^n ngfvoi'óe, 
35 ttuACtng burv tÁiriA Asuf tuAifcif) burv LÁn-goit, 
Zá\t> cu^ncA fé g-árv'O-d tía Seóifvf í ; 
1f *ouAt t>o n^ r\^i*ócib, *oo tuxvó^ró teif m\ p^i'óib 

1 nT>ux\ncx\ 'f 1 n*o^nc^, guri gtóf f íofv, 
Af UAifte 5^\n áifve^rh *oo gtiuMfeAóc c^fi f*Mte 
40 gonuis t)uACAittí t)xMix\ te hóg-fíg. 

ceAn^At 

A Ac^ift 'óítif, T)o be^fctug cíofvc^, 
pif , féite if pof, 

^^Mffge fÍ0fv-gU1fvC, SfuVOxMTI fvíOgACCA 

1f cfvéxVOCA cntuc ; 
45 gtAC-fe 1 n*oío5fvUf CU\nnx\ tÍHteAf), 

tló if bx\ogU\c tiom, 
pe^fs cíofvóub rhxVorwM'óe -<\n uitc 
X)o j-ó.et)eAtAib tuif\c. 108 

|\\ij\if, •oíoruM'ó i 5CAC 'f 1 5C0irhec\fCv\n 
30 'S 1 gcéin a^ mtnn, 

U.\c ru\ nígte 'tt-d ócMfe iMne^ó, 

5-<\ó Lt\e 'n-^ 5CUIT) ; 
te.\5 if U\ige,cVouig 50 t^s a n<cMrh*oe 
50 téin 5-An ttnt), 
5,5 A tipe^ns fíon-gmnc, 'f ^ bpeantxMnn tinuig- 

ex\ne<Aó, 
'S avi g>c\ot x\noin. 

xliii— is UAtiurhAti 's is cimm. 

^5Att-c\m SeÁin te May Pole SeÁin Uí tjfioín tÁ be-dtcAine, 1750. 

sec\n. 

1f Cc\ncrh,c\n 'f if anim zá c\n puinec\nn cug lomcun móp 
An bAtuf a gcuifte^nn von £>ite tA\\ cniúó-cMt) teó, 
'S *oec b^nn^ n^ cuigim gun itte.c\*Oc\n piúnc x\n f óg ; 
Úc\n cnc\nnc\it> n^\ coitte níon tuittif-fe ctú wA ceót. 

An cn^nn. 
5 Y\Á h-At)Aif fin, a fite, ní't cuigfinc ic óúnfá póf ; 
Aitif níon tuittex\f cé cuinif me 1 5curhc\n5fvc\ó món ; 
X)o seAfnAt) mo tuife ; *oo puif\fe.cvó me ,c\n f iut>^t fc\n 

f\Ó*0, 

X)o ócMtte^f mo *óuitte, 'f ní futcrh^jt^ó tiúrn ftun 
jcceóL. 109 se^n. 
Oit) cf <\nn^, b^ gite 'f bA temne 'nÁ j\úca 'ec fónT), 
10 g^n -CAp&m 50 rmnit, 5-dn óui*oeACCA óúód an cneóif ; 
1f mAin 5 tiom c'f uiting ^aó cuiff e tm n*oub,ArvC 50 f óitt, 
T)e -óe^fc-Aib t>o tnuime, 'f 511 n anim t>o óurht^ 'óóib. 

x\n cuAnn. 
tTlo ceA^Afc X)Á gcUnnin ní huinearb-Aó tú 50 T>eó : 
TlÁ ceAn^Ait avi 5Uf cAt *oo nuitf eA*ó mAf\ f múTMn ceói"ó ; 
15 CnAgAift if aocfAi'ó 50 fonnArhAf tionn x\n bójvo; 

1f cxMti'ó bun f cittms *oon Tnnne te ctú 1 *ocig Am óit. 

seÁn. 

X)Á fCAipe.vó ^n f uifexMin ^n pmgmn 1 gcunncuf óit, 

AingeAT) cinim t>á muineAn ní't bonn 50 *oeó ; 

1f reAnnA tinn aomAnsAT) fcnur-A 'n,Á a 'óiúsa'ó &\\ 
bójro ; 

20 1f b^mne nó uifce 50 bftiuóCAn An *oútAig teó. 

^n crtAnn. 
T)o me^tt<vú tu, a "úuine, tnAf T)'itntig Af\ tniúóxMb 
neotfiAc; 

U^cmumn ní tui5iT>e f cittm^, m^f fiú tu conómn ; 
C^r\AT)Uf, cui5i*ó, 5Uf gtiocuf 1 gcúifc nó 1 scorh^f ; 
1f f é tAtArh n-Á cuinfAn tib pmgmn fé óiurhuif An fói*o. 

25 t>eAj\CA bA truf ce 'nÁ ^n óuineAf 1 n-urhAit T)uic f óf : 

T)o te-Anb cé mitif a ctuitóe 'f a fúsfVA'ó ic corhAin, 

T)on Cf^s-dfc ic cionncAib ní hunuf 50 'ociubnA'ó 
conómn 

An t'-AnAtn 50 rmoóAin, cé tiom^fgxMf púinc "oen rcón- 110 

seán. 
Do bpeAtA ní fcpipeAtn, zA ctnsf inc if lonróA ic gtóf, 
30 ó le-AnAif 50 bftnftn n& T>Ugte nájt •óiútctng pót ; 

1f cu feAtriAf if gite T>,Af fionn,A'ó jMn ttlurh^m ^au 50 ; 
T)é X)eAtA-\*A 0115-Ainn, if ptmó^m t>o óút te beóif. 

Annf om -otibAif c f eAf An cábAifne An f<vnn fo : 

Uá f áitce f e,Af c-Aif *úon g^ff ^ift -An-^ifite 
Ctm Át>X)&£zA if Aiuif <aj\ ti-Att^ mo t,AtxAif ne-f e ; 
35 Ct^f ótin be^ttnfce if te-Ann^ r& fCAttngte ; 
'S 5-An bxMtte g-Aifm, mÁ'f eAfbAtAó cÁifvoe tib. 

nu-Aif *oo cvn|ieAT) &t) cfiAnn 'n-A feAf Am, T/AmAifc 'n-A móf- 
cimóeAtt, A^uf connAic C15 C-Aff A15 nA bf e-Af ; Agtif *o'f iAff At§ 
cia An fíoj-tAOc *oo comnui*ó Ann. T)o hmnfeA*ó *óó guf fíof- 
napAt *oe ClAnnAib míti*ó, .1. Cof m ac SpAmneAC. teif f m *oo fcéic 
An cjtAnn *ouitteAbAf gt-Af cfé n-A bAcuf, A^uf *oubAiftc An f Ann : 

50 bfÁt n>Áf óxMtte^m, if ^iccim -Af tlíg n,A gcomAóu, 
An «AfVO-ftAit rhAife,Ac T^ftiit C^f|tAt,Aó .aoijvo n,A ftóg ; 
Ul^t ^LAn pe^fóA if p eAff^ TMf ómn T>en pó\y ; 
40 'S ó t<Áf tAt) im f e^f^m f éc bf ,ac-ai§ beAT> bf íogm^f beó. 

*OubAif c SeAn 50 *ociubf a*ó f ém cuAjtAfgAbÁit An -oume uaf Att 
f m *oó, mAf 30 mbxvó fó-mAic & f iof Ai^e f ém ciA'ft b'é, *oo f éif a 
cÁite Agtif a fmf e-Af *óacca ; A^uf -oubAijtc An f Ann f o 2 

Coftri-Ac SpAmne-Aó, C-ÁfftAó curhftA 

C^om, ^n Ufi-At 
Oijvóe,Afc Áttnnn ^"ótxAftAó úf, 

5-An ptnmp 'm-A fMnf, 
45 poftifCA f^itce^ó f-Ait-gtic fifinu<Aó 

píof-óe^f c fi-At, 
T)en bofb-fuit Áifo, nÁf fC-Án 1 sctirh-An^f &6 

Ct-Ait)e-Am 1 ngtiAt). 111 

•Oo bí ax) feAtiA-c|iAnn ó anutiAi-ó 45 éirueácc an Sfiinn reoasur 
•oo bjieitmj : " 5-ac nuA-ó m^n Ú13 sufiAb é ir mó ^eibe^nn cion." 
-Astif -oubAinc An jiAnn ro 50 hiAjisnótAc : 

tlí't mAccn^rh, m^f tui5im, 1 n*oume *óá *ocuicf.<vó 1 
bfx\nncuif ; 
50 tlí't -Aice^f 'n-A ctuitte, ní't cui*oeAcc^ 6uifpvó beann 

tlí'l CAife t)on ttnge, 'f 'n-A ffiocAt ní't pottA 

5f e^nnm^f ; 
'S 50 $;cAitfe,<vo-fA cuiam, ó'f fiof<\6 me im 6up<\fvo 

fe^nnTXA. 

— ^>o<^ — 

XLIV— uá seAttAti te uedóu síos. 

tuAin-cfieAc -óuine bocc ~o&\\ cioniibui^eA-ó fAoJAt & coiteÁm 

5A-ÓA1J1. 

Zá seAftán te ceaóc fíof ^5 pe^f spinn ^ 0611 él 5f : 
ÍTlo óoite^n bfe^g mAit-gníorh^t -oo be^tuigex\f 50 
méic, 

X)e 6ineát n^ "O^fb-doi g^n me-Af Ai"óe 'n-a rhéinn, 

1 f fuc^n $uf 'OAingmge^t) mo m^ifcín ^n maéit). 

5 Hí tAicne^nn m^f gnó tiom a 6áitte-AitiAinc "o^m-f^, 

*0'éif a bex\tuigte 'f a tógtA m^n rhxvoruvó 1 gcéim ; 
'S gufi gf eAtnuig ^n cóbAC, bí m^ttuigte if *oóig tiom, 

Do tf e^f CAif 5^n cóif mf ^n 6-Aif e fin é. 

ttlo rhxxtt^cc 50 t)cuicit) 1 gcionc^ib ^n fcéit 
íO 1 mbAtuf 1 muttdc 'f 1 gCfObAib 5^6 n-^on, 

*OÁ mbAfCxVó T>& mitte^t) 'f r)Á mbnife.At) 5AC U>e, 
X)o tfe^fCAif 1 n-imeAtt na coitte fm é; 
^avi fx\5^f\c irá bf-át^in ná c-áfiai'o r\Á cáifvoe 112 
Oeit f*Mfif Ati n^fÁf Cc\(\ T)o cioffbtng a fAog^t ; 

15 á\CC Alfe-Ag gAtl f^f-Attl 1f xMIACfA gn^tx\Ó 

T)o tpe*\f CvAipc & ftÁmce 50 fUNóait) fén ^cpé. 

1f pe-AfAó ip ^\*oriiuigitn gtip ce.«.\pn,Ai , óe 'óAm é ; 
T)o t-AipseAt) ce^óc tínn 'p 5-Aó ^haoit) -oa *océi*ómn ; 
tlí p<Mb c<\pb n-d TMtfi 5poi*óe ná s^'otn'óe pén fpétp 
20 H-dó c-Ap^it) t)o te^gpxM'óe tem rh^if cín 50 f é^p ; 
Sionn^Mg if f-Aotóom if bftnc 1 n^c g^oft^'ó, 

ÍTIticA ^suf céife -d5«f ctitUMg X)Á rhéAT), 
Coitig n^ ptéibce ^uf ttnn A^tif éx\nU\it 
1f fonn^rh-Af éapc-Ai'ó T)o tugxVó fém *óém. 

25 An cfeif |\e^c jje.dtÍAim 50 leAriAt) pe<vó An U\e 
1f T)eifim gtif 5-AfC-A T)o te^nxvó An cédóc, 
tlí teipexvó 50 ceAn-dó ^p beAt^Mt) ná dp bf-Aon 
'S ní teióeA'ó poirh fne<\cc<yó poirh gAttb tix\ g^éit; 
Fury *oo gLAottAirm x\ip if T> , tirhttnge<vo t>A péip TMtn, 

30 > Oob , úif-íf e^t éAf cai'ó cotf fxMff^e a ppé<\rh ; 

X)o cúif migeAt) ó SttéiT>U\nT) cttn pp tonnf -Aí nx\ tiéipeAnn 
'S T>on búi'ó-fíot b-A tpéme bí px\ip tf x\n b£émn. 

Seán f éirh Ó 'T)pipceóit T>e ftiocc GógxMn bA tpéx\n, 

S^f-t-Aoó *óen ftnt cóip 1 *ocig 'n óit X)a f<\op, 
35 tÁn-péi'ó 1 T>cionóit <Ag fiofón nó ^5 fctéip, 

1f é fém 5^n woeów t>o ttt^ T>x\rh-px\ é. 

j?é ce<\nn «<\n beagÁw feo, ge<\tt tmid coiteán T>e<\p 
Je-AnncAó gt^n g^tÁnc^ spotÁtca géap; 

ón f ^rhf at) náp ti^ f t-Án 5AÓ ctx\rh<<\ipe T)o ctnp Lárh 
40 Savi bpe^tt f ow t>o tu^ cpÁt me ^5 ge^f ^n mo pcéit, 113 xlv.— cois utnnne, is me Ag smttAL Coif ctnnne, if tne a$ fitirj,At 50 túttfu\r\ pf Af, 
Se<vó tje^fc^f-f-d ctig^\m <<\n óúitftonn c<\if ; 
T)o > óftiiT)ex\f 50 T)tút tem tfmifí'n ^e^t ; 
1f é LAbAif fí tiúm n^f\ tVftú t>A\r\ fCAT). 

S cl ttlinfe a U\og if a jvúin T)o b'fiú tiom fCxvo, 
tTI-Af *oo ótnf e^f mo rjúit ic gnúif bi$; *óe^f ; 
tTlunA T)ci5i|A-fe tiúm, 'f -a tAX)AM(\z T)Am fe^fc, 
Cuifvf*\r\ f^n tíirv me "óec óutfiAit) 5-An fCAT).'' 

"tlí ttieAf-Aim 50 T)eó tti x\cc T)ótAm mAit, 
10 'S ní* hob^if T)oc f opc beit a~$ f Cfót) tiom f e<\t ; 
tTl^fv 50 ru\ib A^Atn ói5f? e-Af cófAó ce^fvc, 
1f nÁ feATMf nAó beó *óom fcóf a^ ceAcc. ,, 

"Cáfv imttg fé uaic, -A fux\ifvC-be-An T)e<<\f, 
tTl-Afv 50 nT)fviiiT)e^nn a cuma óorh *ott3.t-f ^n te^c ? 
15 tló, -Af tfiifce te-AC ctinnctif a tx\bAifvc 'n-A be-<\fvc? 
tló, x\n T)ciocfAif-fe tiúm, a ctntfionn CAif ? n 

"tlíofv ttiifce liom ctmncuf a tx\bx\ittc 'n-A be^fc : 
X)o imtig fé ^nonn, 'f b'é cúif fé nT)ex\fvr\, 
1Y\a\\ bí a ófvoróe bog ujt, 'f a ctú fvó-tfiait, 
20 'S gtif rj'^cmtnnn te cf úp é t^bAifc ^m^c." 

I 114 

"ó úAifctt 1 gcéin 'f 5«f\ tfiéig fé tu, 
Agttf imceÁ\6c te ru\éfi <\n cf Aog*\it gufi 'óein, 
11 aó tuÁi|\e^ó An pcéAt T)uic pém ^noir* 
Deic aj; cfu\6c a\\ á CfAéiciD daocx\ liom ? " 

25 "tMocAóc if -píofi ná oío*ó im fe^fic, 
v\óc iom<.\|ACA Sfnnn if mcmn riMic ; 
T)o b'fe^fi a\\ 5A6 ftige é : 1 ng-aó ní*ó oe-d*ó cex\fic; 
'S -a rh<\tdific, ní't bfiíg x>ó age.<\6c im g<<\f. n 

"Leis fe-ófC-A t>oc óurhAi'ó, .a cúitfionn cóif\, 
30 'S nÁ ptiuc-f e *oo f úit, a fúm, níof mó ; 
*Oo cexmgtvVó tiúm cu if cú D05 05 ! 
'S tA\\ mn^ib n^\ TMurh^n if cú mo fcófi." 115 xlvi— tnAiT)eAn AoiOmn. 

mAiT)eAn ^oibmn ^f íogAif an §te<.\nn4 

Lem úao\X) 5ti|\ c^ifce^t 015-be^n, 
X)a bjie^gtA bfw\oice *oU\oice 'f "oe^fOA 

'S -a píp mx\f\ fne-ACCA'ó Af rhóf-cnoc ; 
5 X)o ge-At mo cnoi-óe tm ctí m^\f eAU\, 

te *oío5|\uf f e^jAc r)Á ctó*ó gtan ; 
Sé t<\bx\in f í tmn : " f ui*ó f íof , -a gAise," 

ílu^if fíte-Af beic >óá pó^^t). 

"ní s^i^e mé, nÁ fCfu\eTj,<\if\e m^>Ai , ó, 
10 X\& f eA\K &zá ^f e^f bx\i*ó eótuif ; 

1f fiofftngim fém tec éx\n-coit c^mm, 
SuU\ téi5f ax> mo Y\aza ic *óói*o tduic ? 
An cú An x\innin-be<<\n íléten, *oo cru\oc na *oru\5-<\in 
50 téin 1 saAifmifC óorhfu\ic, 
15 T)o tféis -dn jféi5 'f 4 céite leAptA, 
te héi^e^n CAitmrh *o'ói5f e^f ? " 

í{ ní *oume *óen rnéiT) fm mé *oo óxxn^if, 
Cé ^uf *oe^f *oo gtófú-A ; 
lf curru f <\n cf<\ogx\t c^ n*oémir\ c^ifce^t, 
20 Acc téis *ooc bU\TMn beóit TMtn ; 

Yía céA*otA bé *oo géitt *ooc óte^fxMb 

X>o cuifif i-At) 5^n f ógcuf, 
50 *oex\tb bocc f ^on 1 gcéin ó b^ite, 
50 T)éróe^nnAó ^5 c<\if ce-At bóc,<\if ," 116 

25 " A ótíitfionn téigeAncA n-d mbfiéitfte mbt,AfCA, 

Sin b|\éA5 T)o óe^p tiA corhtiff Am ; 
Th\|t -aii teAbAft in*oé *oo téigeAT)Af\ ptAt^ 

Híoji óuifieAf ftiArh be.Ati g-An fogótif, 
111a|\a bpógpAinn fém a bóAt 5-An óe^t^, 
30 tló beit téi f eAt ^5 fCfó'ó^ife^óc ; 

'S a óum,Amn mo ótéib, ca av\ c-éA^ 'om gt-ACxVó, 
Ué^n-Am «Anotf T>Áp bpóf.A'ó. ,, 

"P-Anpvo-f-A 5^n pófA?), if T)óca ^noif, 
te féice buite 'ec fófc-f^, 
35 *0° É^ AC 50 I1Ó5 cu§,ac ót if imif\c, 

Scf\ó*ó-Aif\e,Aóc, ctif if móit)e; 
1c btAT)-Ai|\ex\cc beóit ní't fpeóif x\5-Am, 

ttlo óorhfogtif TMtn guf corh^if\tig; 
C-Apft-Amg A|\ T)o f\óT>, -A fCfómfe 'ótnne, 
40 T)o fófvc níof imtig -aj\ fógn-Am. n 

"A *óAtcA Y a f\úm, n-Á T)iútcuig *óx\m 
'S 50 fitifjtóg-Amn tioc-f-A x\n GójtAip; 
Ú-Af mnÁib n-A 1Tlurh,An caj\ tiúm -Anoif 
50 T)ciubfvAinn cion tf cóif ftuic — 
45 t)f\ós c-Aot óúmt-A if búctA mnci, 

gÚn-A f1011f 1f CtÓCA, 

6^ó me,Af\ tútrh^f f úc a§ ftnt, 

jeÓb-Alf f ÚT) 1f ptimf <Af\ bÓf\T) T)U1C." 

"A pAruMfe úif\ 'en úf\t-Ai*ó git, 
50 } S a ptúif t-Afv fex\f\Aib ó^-a, 

1f ^ttjipe -Af\ T)o fúit 'nÁ -An T>f\úóc a\\ ttnb, 
'S if bmne ^j\ *oo gut 'nA ftnótAó." 117 g^n moitt ^nnpoin *oo ji^inig tmn 
A|\ fcé-AtcA >A|\íf *o , -Atnó'óó4nc; 
55 TDo cúitfionn cjnntc níop *óiútcuig me 

'fí if f\dime t)x\m ^noif nÁ Seói|\f e. ArhttÁin cAitice. 

XLVII— tifon CuiDe X)on gAstiAtí). Af bÁine móf gte^nn riA n^Att, .1. lomÁm comóftcuif *oo cu5<vó 
f Ati mbliA"ó-Ain 1741, i*oi|t Óonnu^e Óo|iCAije A^uf CiobfAiD á\\ Ann. 
*DonncA"ó tTUc CfAiú A^uf tttác xVOAim, .1. Coloncl Barry, gteann n-A 
nA sCÁff, bA cmn 4f An mbÁijie f m. T)o bíoDAf f itróe CiobfAt) 
Á\\&r)n "OÁ mAoi-óeAm ^ufi aca f ém "oo bí An tÁ, if -A3 -oéAnAm f-AbcÁm 
Aif fm. *Oo bí SeÁn, An uAiji fm, 'n-A comnui-óe 1 sCAffAis tiA 
bf eaf, 1 tnúrcf Ait;e, A^uf 1 mbéAt An -oof uif, t)Aft teac, 45 b-AtifiAij 
rhóf-A "ÓAite n-A ^Ctoc, ó n-A bfuigeA-ó comAome móft & 50 mmic. tlíop óuibe *óon g4ftvái*ó, t^ff Aing ón -A1|\T) a t>cu<<m'ó, 
tn-Aoi-óe-Am a ngdif ce xr\A\\ cAncAfi te T>Áirh 50 buan ; 
'S céf\ cfuunn & fCAtteArh ^5 ppe-AgAi^c *oo tát^ftu^g^ 
T)o fCfíob n^ t)A|\^ig &n X)A\yp& f^n mb^ijte u<Mb. 

5 tUib T>o fciobxvó te cumuf s^n óUxon Af bit, 
te bud*ó 54Ó buitte TMf imif Á\\ Laoó[\a tib ; 
1f céfi b'u4ibf\e<áó fib-fe fé ttncim av\ fcéit m^f\ fin, 
1 n-uAóCAf, cui^ró, suf ttumc 1 n-éAóCAib finn. 

Smn-n-A náf óoi^it 5^6 cotfom *oo tetge^n cimóex\tt; 
10 Sinn-nA t>o bf\0fcuig &n obAif 1 bfetcftnc TMoine ; 

Smn-n^ -oo óotuig gAn of n^t) 50 x>eif exvó an óoimeaf- 

CA1|\; 
íf. finn-n-á 50 pottuf tug fotuf buj\ 5C|\eiT)im *óíb-fe. 119 

THrj ní rhe^f^im gtif mdft^ r\Á n^i|\e fóf , 
1 T)cír\ ha 1 T)CAU\rh 50 rmeAÓA\t> ^n aic feo feorhAiti), 
T 5 ^ 5C|\oi"óe 'f 1 sceAnnuf, 1 n-.Acrhtnnn, 1 gcáit 'f 1 gctó; 
'S t)-a rjfíg fm, pe^fc^ n^ c^5<Mt) ctm Láicfig teó. 

leó X)A me^ttCd An me^t)^if T>on fthrvmn cámis 
^ósxMfvC ge-Att 50 ce^nn a rnmirvc txáife; 
1 ^corhgAif gtednn r\A ng^tt 'w-a gcfitf a'ó íiirhúiT) 
20 'S a ngeófj^ó 'n-^oce^nnc-A Anr\ X)AX) tmn-nú Ar\ lÁtAvp. 

X)o lÁtAM(\ ttlic &T>i\\m, ce^nn-uff^iT) via ^cfíoó, 
'S $ac Á\\x)-plA\t t>á fÁmig -df ionáT) &r\ gnírh, 
T)o f^ifce^m^if bÁ\pe 50 ctifce ótm cmn ; 
1f T)'f^5 fom rjtjf nTMncA 5^n mufc^f g^n tifvíg. 

25 t)fíg an cúffA m<d'f fonn tit> *oo t^Airic 50 cóif : 
t)í An fúgf^t) 50 ctúm^it, if f^nxvó 50 f óitt ; 
An fí pionn if a congn^rh, x>Á x>ZA^At> 'n-A gcom^if , 
1f Cfí cúif ce X)eAt> cúiffeAó 'nÁ t)<Afvfu\ig r\A ftóg. 

Stóigce f or\A\t>e motf^i*óe^f coit)óe ^5 TMirh, 
30 t,e cr\ót)^cc ótoifcí, cofnAÍrhiT) cíf ^aw tzá\\\ ; 
Leóg^m 5^n toóCAÍ if fo-ófvoit)e óím ^f f^g^it; 
Iticc fóff a 1 5C05^itnt> goifcige^f n,<\írhiT> 50 ctit. 

ULác níof b'iongndt) ati ftiifeAnn T)o \\A^At> 'ntititi 
gce^nn 

1 nx)eÁ\x> gdó cftnnmgce -óeinedt) 1 bfemit ce^óc ^nn ; 

35 'S nif ^á^ax) oife^T) An T)tnne bí 1 fei*óit 50 fe^ng 

5^n c^fnát) ctj^^mn, 'f if finn-n^ £«5 f^g^ifc T>on 
T)|\eAm. 120 

*0|\eAm ce-Annuif 5411 toóc, r\Á toicpA-ó -o'-don fx\ cíf; 
*0|\ev\m T>eAf\ócA 1 -ocrvoi-o, nÁ coif\p<vó cé&vtA t)írj ; 
<0|\e*\m peAi\Arh^it foipicitt, T>'opCv\it féit) x\n cpn<\i-óm ; 
40 Dpeam ík\ite n*\ ^Ctoó, cuf oftA fé-Aó níop\ óuirje. 

n-í-o-fv ó-u-1-b-e. XLVIII.— 1S Cttélt >S 1S tAg. 

An uAcAift SeÁn Ó bjiiAm ccc. oon Ó|tic. 

1f cpvéit V if tAg te CAtn^tt mé *úom cU\oróe 
te CAomáib cpe^t^ 'om tfe^fc^ifc p^\on ^An ttpíg ; 
11í j t gé-Ag im CAtAinn, pex\cc, nÁ féit im ófoit)e, 
11Á|\ féAb x\f f a*o, 'f t>o fpeat mo gné 'f mo gn*\oi. 

5 1f féice f e&c& An gAt^f 5é^\f fo 'om f nui*óe, 
'S if méifteAó me^tcA mx\ft> méipvtne^c bui*óe; 
1f méx\U\ a rhex\f n*\c pex\f t>o 5^et)it-f tiocc ftige 
Cun éi|\tig Af §Att^\ib -<\rhx\it é<\ccx\ x\n *ox\oi. 

te f <,\egT>x\ib fex\tx\T) te^g^nn U\ocru\ sfoifje — 
10 Cé AOf ca x\n p ex\f , x\n bex\n cé féig, ^\n ndoi*óin ; 
Cé^p^nn e^fptng, f^^ifc, éigf e if T>f aoi, 
5-Ati cx\ob nÁ CAife, x\n fcpu\ifce féittig nime. 

Upéi5 me fex\fc^\ if Cx\bx\ip\ fé nó fcít, 
Hó *oé^np<<vo <Mfce 'oc ge^pvpuvó, *opié,<\óc if x\oif 
15 *Ooc téif-fCjiiof fe-Afc^ -<\mx\ó tem fAogAt ^fíf, 
A péip c if me<c\fA b*\it, Y if b<<\ete tíg. 121 

T)o gfvé^f *ooc c^cpm CxMCfe<<vo CAot tno pmn, 
A ftnéij\te ftne^fCA, a T)e^rhAin t)aoj\*óa &n ptt ; 
Hí téifi T)^m Amm ce«AfvC *oó béAfvf-dmn T)íb, 
20 Acc, c^oja ^|\ t^f-At) if f nex\ccA f éroce Cfíoc ! 

tTlo téan, mo crveac, n,árt ó-Af xMfi pém arvíp 
A $aoc 'f -a 'ó^fvc *oá crv-apxvó c|\aoóca cím ; 
A|\ jté-áf ^ S^ *° c ^ 1 ^ 5° FAoE>jvaó tmn, 
tlÁf m^ot -A ne^|\c -A|\ fex\rumn 6i|\e^nn ^oit? 

25 Aon g-doit ní feACA 45 ce^cc 'om fé^óxMnc ptnnn, 
'Om bf\éA5^t) fe^t 1 x>ce^f n^ péme im ttnge ; 
'S X)Á n-^omAt) ne^rh t)Atn ce^fc if cé*vo *oen fíon 
"O'péA-Ofxxmn te^f\ x>o -óe^fCAt) 'om éite^rh t)íob. 

xlix.— a ctémij cneAsuA. 

SeÁn nA tlÁicíneAc ccc. A5 f jieA^jiA-ó a\\ ax\ á\ím\\ SeÁn Ó bfUAin. 

& Ctéifig óne^fc^, if a AcxMf fréit gttnn Aoifo, 
X)o féifv T)o *ófeAóA if *o^c *oo f céirhe, cím 
5«f\ féro ^n 5-AtAf crveAc^ cféim ic ctí, 
'Oo rhAOttng c^crhumn f e^t céf cféice^c í. 

5 1f é mo rhe^f n^c peAc&t> An méiT) *oo f cfíbif 
T)o féice ^n g^ro tdo fpe^t *oo gné 'f T)o gtiAOi, 
YiÁ\y fOAó t>oc rhxMc feoc f«<MC, cé céim nÁ\\ ctnbe, 
Acc TDé^n^m be^rvcxx 1 fe^cc -ah ctéirvig ó^om. 122 

T)o g&dtVd'ó feáóA fCAC^ ic é-úgmtnf ftige, 
10 pé "óéin n-A niApcfuvó 11145^1 'ó méiftne mín, 
A pté 'f ^ pt*\ic 'f x\ be-At-d 'úéAn^m *óíob, 
'S 5^\n cé-Af ^"ó Á]\ |v\5^ific cne^f c^\ 1 Dp\ot>Afv nÁ 1 £>f ioc. 

Uaot) if cj\e*\f cAiftc Cfe^t^n cf é^n, x\ U\oig, 
9 V\-& tAob, ^n-^ tx\fu\, 1 me^\f c a ctéit> 'f a cmn ; 

15 UfVAOCxVÓ, CCAfCAt) 1f CAÓCA'Ó, ó'f é *oo ttntt, 

A\\\ fém 50 p|\<\f, &ví A\ff^\cc féitte^\c feitt. 

tlí céite ce-<\|\c aw fcju\ip n'feAp téigmn 'n-A tmge, 
íl^ ctéifex\c c^\fx\f cx\nc<\in x>]\éAczA 'f -oíoxxdóc; 
1 féim a f eAtA -^Iacax) f é via toumn 
20 1f nÁ 'oéme^'ó tex\c-f^\ bx\mc 1 topém ,<\n *otige. 

1 *ocaod v\a ^ca\\av v'fAvi ^aví c'éitex\m pumn, 
Y\Á T)ém-f e a X)ac x\óc fx\n 50 ftéit) m^-p c-aoi ; 
Oi*o 5x\e*óit a% ceAóc 'n-<\ t)ftAite^\f f ém x\|\íf, 
'S beit) ctéif 'n-A me^fc fé me^f 1 scémnb sftoi'úe. 

25 flí fuUSif tiom 5tif n^f teif ax\ f acaíac ftftMft 

A n*oeAfnx\i'ó x>e cÁ^leAX) x\f\ x\n f«A5^f\c m^\it fu.<\ifvc; 

Uf acc^t) x\n cÁt^\ife An x\itgi0ff^\óc tMinn, 

tló a$ tMjro<\ib beit) fáf aip x>Á gWiAt) ^\f an t)ctMit. 123 L— píot> mA gtACAS. 

-An tiAift •o'fojtuim fé píobAi]ie-dcu A^tif pu<Mft AcmufÁn -oÁ tAob. 

píob mÁ gt^c^f 1 txSirh, 

11í Le^npvo 50 bfidt m^f óéijvo ; 
1p ctnt>e -ó-átn f^c^itc Ap fiÁmn 

'S tjeit s^rjtAó te sfv^fc** *Oé; 
5 Uféice 5^p c^ truVf eót *o-am, 

tlearh-f uim im gnó ní fcé^f ; 
tem rvé ní fCAfvfMinn te ceótcd, 

11í m^ifvpnn 5^11 ppófvc nó pctéip. 

Coip ceinceÁin cemexvó nó ttiAite 
10 tlí mmic -Anu-Af *oo téfóim, 

'S &n btii'óe-An t>o ti^e^nn fém ttiAif\im 

tlí ciifviif if tJ-Aigne^c 'o'-úon ; 
'Sé T)eirv 5^6 mtnmce^ó ctiAc^it, 
gtifv *otnne -^aví p u^'OAfv mé, 
15 T)o óíonn avi iom^*o ve ftttxMgarj, 

ÍTl^fv puitmgim 'ouat) 50 TMoru 12 1 li.— sm peASCA t)on Txáirh. 

<\]\ bÁp "ÓÁit Uí gtdfÁitl, bumbÁitte, x>o mA|tb-<vó i 5C0HCA15, 
Abftán 1737. 

Sin pe-AfCA *óon -o^irh cúif gáife if Aicif te rmdn, 
Ó c«Mtte«vó ^n bxMtte báttAó m-Atttngce T)i<mi; 
m<Mcim t)on báf -a n'oe^|\nxM , ó •o'-ApgAm fiAtri, 
Ó tpe^fCAip An fCfáitte T)Át ^n f exMia-bum 'OMbúit. 

5 ^eAttxMtn 50 bfÁc guf fe^ffoe t)^nbA í)riiAin 

An f cf xMriAife cjvácc x>on áic n-^f ce«Ap<vó ^ cjuAtt, 
50 nAchef on t^n A5 f n«árh 1 Láf -dif n^ bpi<dn ; 
Sm fAff-A n-^ rháigifcif T>Át 1 n-xMnm ^n 'oub-dit. 

t)A rhútttngce a ce-áfvo «Af f r\<M*o te fdtM 'f te cun, 

10 An f pfe^tUMfe 'o'pÁ^ -dt)nÁirve Cf Af na 'n-A •ói-di'ó ; 

A5 cex\n5-At 'f 45 cr\<yó n-A -ocámce pe^ffan gdó 
btixVóxMn 

Ú115 AóA|\Ann bf ^g^T) ^f T)^c 1 n^t^f Aib an *oiAbxMt. 

T)o ce^nsrhAi'ó *oo T)«ac beit *o&via ^aIaúaó piáf ; 
níof CAicmg a ó^it ná -A óeÁfo te ce^ttA n^ gcti^f ; 
15 n^r\ óxMtti"ó -^n tárh *oo fáic ay\ c-Afm 'n-A cti^b; 

'S mo rhAttaóc 'n-A *óeÁró 50 hÁicfe^b *oe^fbc^ An 

X)1Ab-Alt. 

1f f utcrh^f te ctoif cm, 1 ^Cof cdig 'f 1 ^ceAf c-LÁf cf íoó, 

An fCfuitte^'ó f ^n f cott^'ó fo ^f óoLdmn au gLAfáin 
buróe; 

A nime^tt n-A cfoice t>Á ófoó^t) 50 hiomÁjvo bíonn, 

20 1f zá ceine ná cof Caj\ xjá tofC<vó ^ge t)utcán cíof . 125 LII.— pé pÓT) AT1 TCAÚAW. 

SAitm Ati geA-ónÁnAig. 

tiAtn ó heifeAnnÁm, ccc. 
pé f?óT) An ílátAm T)o le^A'ó An cíoruSn^c, 
An geóCAó mAtttngte, 'f atí m-d-ofxvó rmtceÁm\ig, 
Ú115 pófi n^ he^f CAme ^5 peAttA*ó Af\ via *oeAg-cÁifvT)ib, 
An f ct\ót),dif\e gAt>Ai|A guf b'^mm *oó An 5e< A ' ori ^ r, ' A c- 

seÁn ó mtiRÓA*óA ccc, 
aji An bpeAfi jcéA-onA. 

S A tílófi-rhic ptAite^f, *oo *óe,dtbtiig íoc tÁn-ce^f, 
'Oon beót t>o fp^tpxvó na te,db<Aif\ g^n píot\-Áice^rh 
T)ógA*ó ^5«f 5t\eAt)A*ó, t^f a*ó ^tif ct\oi*óe cf\Ái*óce, 
50 *oeó f^n g^if e fin Achet\on stn'óim fáitce. 

ScóUvo if f CAttAt) or\c f é teacAib An gfioi'úe-gfACA ; 
10 UóifineAc gAt\b if ce^t-dnn-A oaof cÁitce, 

Stóigce -oe^rhAn, if *ot\A5^in, if TMOit f^fAig, 
T)oc gteó, *úoc LAfa<vo, 'f *ooc gt\eATM*ó-f ^, & §eA*ó- 
n^n^ig. 

5^c fctvómfe rjtiAitce bu-dtvc^ bf\AigT)eAtcA 
An fió*o fo gtn^ife^f cuaijvo 50 mexVóftánAc, 
15 Dfteóg^iT) 50 T)UAif\c, m^f\ *óu^if nA me-A*óf\Áifce, 
An cóc^ ntiA*ó fo pu^if\ ax\ 5e<vónÁn,Ac. 126 Liii.— iií ^oAtn tiAine An gcAHAin seo. Oijibqie, Aicif, AcmurÁn 4$ur- ftuAg mAttAér SeÁm íia UÁitíneAc 
ajv biteAmnAc tdo 501*0 motu uait>. flí t)Atn n<\ife av\ JedfAin f eo <4f\ m'mcmn-fe — 
ttlo rhotc b^n t>á pce^n^it ifcoi*óce a\k ónoc; 
SioLán if crvoó Á\\r> IÁ ^Aoite -átntng 
1f ucLÁn A|\ fp^e-df^n -án gníorhd fom. 

5 1f sníorh fom nÁ fmAompxVó x\cc fcotLdipe rhe^iú 
1Tlo óAOfiA te cíocrvup t>o óog-áwc 5^n ce-dfc ; 
Af lof a T)o-óí*ó f om, 'f nÁ motp<<vó ^n rje-Af\c, 
50 f íncAf ax\ pip A$e CfvoóAif e xw 5^1*0. 

5^*0 if gteó -dguf fó^xMfC eapmaitce ^if fiú*o; 
10 UaccxVó toeó Agtif bpeói'óce-ACC f&r>& pé curh^i'ó ; 
Le^5<vó, teónA-ó, cóifne^vó, Cfe^fCxMfC if bfú'ó ; 
5^n c^p-AiT), corhf ogiif, óorhufvf-a w' -aice r\A cmt. 

5^n cúit ná cLáp, f záca c<vó,án x\& cac, 
CtúiT) r\Á cáit, há p<dg^iL ^f\ gf eim n--A "ópuMT), 
15 YiÁ fúit te Sf^fxx, -dóc cf^gó^nc, cfeige^T) if c-Af\c 
1 n*otúc-ó^iftexSn, 5-dn teigA t\Á teige-Af 'n-A gA|\. 

1f 5Aif\i*o 50 rjpéicf^f é 50 CfUxVó-ófÁi'óce 
1 n-x\notxdit), 1 topémn, 'f 1 n-é^Cftic UxtóMf <aó ; 
5^n m-Ác Aige rjé^fvfxVó T>éif\c ná tu^6 rjioriám *oo, 
20 C^f a nÁ céite, acc éige^rh if u^itt-g^fvt.A. 127 

5Á1|\ n^niAT) am[\ if 5|UÁin rh^\ffj, ^£Uf 'OíogAtcuf T)é ; 

Á\\ A|\5-Ain fán f atm cui^e, if Uon-junt tém ; 

5^n tá LAfCAine ó óneÁ*óAiti -oeAfs-A ? f ó míoUMfj 

méit' 
50 t>p\§^ a.w cacc\t*) fom 4j\ tÁf p\itce te^f 45 finnce 

^|\ téi*o. 

25 Ué^vo figm cfocc<Mte^\ó tjf0fcuigtex\c oifev\rhnAC 
^é óx\ot-f Cfog^t «\n óf oc<\ife fjite<\rhn4ig ; 
5^n ém-citt coifpe.A^tA *óo-fx\n *oo rhion-fpiútivVó, 
Acc crvé fjumn Cf oice if é noóCAite 45 -out f úiti. 

púiti Cf*\rnA nu-Aif teasfdfi ^nnf útj x\f ff <mtj, 
30 5<\n cogn^rh gtAC^ite *\f xMffe^nn úifT) nS <Mf*o. 

1f *outu\c An rh^UMfC *oon fpev\tU\if e, fmúf ac cnÁrh, 
1 scotmfxvú a Armu\, if m«\fU\ xwge 1 gcúif v\ bÁif. 

flí't báf T)Af ceApA*ó a\\ tStAthf nÁ a fjf<\g<<\fj ftige 'otn 

T)ém 
T)e txát', nÁ fjAf ca*ó, ná te^At), n«á "$At)^if ftige f téifje, 
35 Y\Á f^g^t) mo fc&ZA t>e.\5 x\f-f^\n 50 f<\g<M*oíf -o'éAg, 
1 gcÁf guf rhex\fA 'ná *6x\ccf<<\ HAif>r\í ^n fCé-At. 

&n fcéx\t fom 5ex\tt<\im ^uf gU\Cx\f te foifjne rhóif, 
50 céx\cc *oon f cf AC^ife fjfxVOAó t>á fomnc 'n-<A fjeóit), 
Cuif fé fé tA\\<\ cuif & Cf.\ice.\nn £An CxMTjfjfe nn 

CÓ1f, 

40 'S if téi;\ guf tKMtig óun fj^ite 5^6 ^feim *oen fjpeóit. 

* ,1. x\icí-o caojiac TlAi-ófí, beit aj éijn^e teip r««\ f jiAÚACAib : C3. 
Reeves 857. 128 

JTeóit píit^jiAó *oo fmbAt Aij\ f.An mbti<\TMin f eo aj\ jm*o, 
1f mójvótnt Aige 6Ú161, ir m\f fiAT)Ait) fCAT) ; 
tllo f\ó-6onncj\<\6c-f a CAbdppAit) An tiAifine ifceAó 
pó ctmnctif 5A6 ctímne a\\ bic piAf T)Aj\ gAib. 

45 5 e ^ KVO T A f-Aitm r\A mAttA6c antiAf 'n-A 6eAnn, 

DÁ teAgxvó, t>Á tf\eAf caij\c, t)á 6f\eACA , ó 'f r>Á f UvAjja'ó 

1 n-Atn, 
5^n CAiceAC, 5^n ceAttA6, gdn CApA gAn ctiAn, ^An 

6tAnn, 
5^n AipfteAnn fA^Aific, ^An px\i*oif\ A6c*otiAfiCAn *oeArhAn. 

DeAtfiAin if THAbAit T)Á ciApAT) Af\íf 50 T)eó ; 
50 5^ 6 Arn ^^ fitnvóAin, a 'Óia, ceit 6oi*óce Aifi gtóift; 
HÁn *óe^ttf & An gfiAn Aif\, ctiAf if nAoirh *óá bn eót) 
'H-a -óAtt 5^n ciaU, 5^n piACAit, btntt, nÁ t>eót. 

5^6 beót T)o ftois mo rhotc, triA bí fiof aca, 
An fró^Aifc feo bíott ontA ó 6f\oi"óe 50 citig : 
55 gAn cóin nÁ cotftom, cofnAtfi bí*ó x\A bftnc, 
50 tó & gcf occa 1 sConcAig cíof if ag. 

1fag 50 f &X)Am ftit f at)A f é cums tntnm f\ige, 

tlm b|AifeA"ó nA n-Aite<\ncA An Af\ bAf\f\A'ú 50 fíofidi'óe 

f ínn ; 
go mbuinoteAn AfCA te cacca'ó, nó pífVútige "óAoift, 

60 1ce d^iif AtpA*ó Agtif f cf\AC<<yó nA scdoiníní. 

CAotnig if tiAin T)Á bptiAT)A6 aca if méit-rhAif\c ; 
5^6 oi*óce ftiAf ^An fUAn 50 mAiT)in tAe git ; 
Seo &n cftige acá tuAfó Af\ p uai*o nA mbn atdac ftéibce, 
Agtif Unge te buAib, monuAn, 6tm teAbAt) a "óéAnAtru 129 

65 T)iMru\rh te^f^ -óá n-An,\m — fin gníorh nÁ Ui^vóait), 
éifce*\óc ceA^cMfc nÁ x\iprvmn óoifjóe cuai'ó ; 
tlí't cpé ná pAiT>e<\rv r\Á f Aitm ^5 pumn fx\n t)Cuaic ; 
A "Óé T)it, mAttuig if cfeAfCAif an rjuit)ev\n 50 tu<AC. 

tu<\cuig óúc<\ fúT) ,\n 'oontif btn'óe x\f\ ^at> — ■ 
70 CuAme, comptdóc conncru\cc, Cfvoó<\if\í 5^1*0 ; 
tl-Aitt rjiceArhnAC gcioncAó, rjoccmngip T)r\e,\f , 
T)<\fv x>u^t fjeic T)ufJAó *od T)CAtMif\c fé coifce ójunnn 
óe^fvc. 

1f ce^fic t)on éúi^e a ^conncf acc ciug-tÁrj^óc^ó, 
'S ^n ^tneti tiúrn 1 ;scúif mo rhitte<\m-fe; 
75 T)^piciT) cúpl^ ó cúif uo goiT) T)^irj-fin ; 
1f fAife cuó-a — & n*oufj4fvc ní t>axx\ n*\if e. 

An ceAn^At. 

5^ó éi^edf foitrjifv ótoife^f mo ffiocAt beóit-fe, 
T)éineAT) copnAifi im poóAif te pumneArh p ópp*\, 
'S ní rj^ogAt nÁ f cotf <\m 5AÓ fop<\ir\e goi*oevAp póif ce, 
80 50 *océiT)iT) r>Á ^cf oó^t), nó ^\r\ a gcofp^irj 50 nT)einex\m 
peóttru\ó. 

Gige^n ocrunp or\c<\, ^vguf fCfiof if fcót<vú, 
Cfvéim if C05AIJ, x\$;uf cofCAif\c if cuifvipeóife^cc, 
5<m f^ogx\t, 5-an fonuf, 5<\n cofn<\rh, g<\n pumneArh 

pógn<\irh, 
Aóc éx\?; if oijvrjirve, boccAine-dóc, b;\ipe.vó if bfveóg<vú. 130 

85 Séi"oe*vó, fcojtmA, fcotUvó, Agup fciucA*& fómpW\ó, 
Caóc if otjtuf, goinpe-Af 50 buite ^\n óóip fin ; 
éi|\leAó obAnn x>S tom<vó 'f X)Á mbjAifexó beó bocc, 
Cév\f v\t) if cf\oó<vó, -Aguf Cf\oc,<vó Aguf cf ic te cójvoa ! m<\ticus tee ccc. 

^5 F^eASfiA-ó &p Aifce SeÁm. 

An motc ó goiT)if, a fCfiojMijte an éicig, 
90 Úíof 1 n-iffexMin guibe^m cu 'oc óé-Af At> — 
1 n-íoóc^f <dn coij\e, ^guf Of o<\f\ *oá f éiT)e<\t), 
1f t)e^tn^n if fice aoa 'oc giobAT) Af a céite. 

tD^f b-Áf ob^nn, T)o ófoóA'ó 50 nT>émc.A|i; 
tlif e<\fbx\ f út, if túic T)o gé^s ofc ; 
95 Ui|\e^fb^\ <Mf <vo, f te-dócx\ ^guf f ém ofic ; 
"UifeAfb^ ft^mce, mnÁ A5Uf fAogAtcAóc. 

H^f geibif b^f 50 bfác te b^ofc^cc, 
5o T)ci5if 50 Cof CAig f é óoif ce *óoc *óAOf A'ó, 
50 mbei'ó Se^n f o fárh ^5 f éAóx\mc 
100 Af tdo fC|\05^\t X)Á fcottAt) -<\f x\ céite. 

6^fo<\ine Ófíofc vo gui"úim if j^aIa^ ctéib -ótnc; 
Ca^\\\a Aguf míoLa 'oc fntnge 'f T)oc te^gxvó 1 n-ém- 

f e^óc ; 
T)o tAf<vó iT)if cemce nntie ^\f f<\icce av\ Aon-Aig, 
'S T)o b^cuf 50 CfíonA cíof 1 mb^ff a fpéice. 131 

105 Sceirhte A^uf cnAoi'óceACc 50 bpof T>on Cf^ogAt or\c 
T)o ctí "óub 50 píOjA-t-dg 5-dti potdó téine ; 
Sxxige^-OA ua fíú-bAn te cfeAf caifvc ctéib ofc, 
YiÁ$ cío'óUmc ^n c-Aoru* ctm b^ite ^5 méiti*ó. 

Ó ófvíocnAif An óao\\&, ní rhotp\if\ pém fom ; 
110 Af TMome 0|\c, ptÁig rhíoUxc, gorvC-A if géibe^nn; 
t)Áf bío-ógc-Ai t^rv 01'óce, 5^n pofvC-dóc pAéfirh, 
H^ T>íot 1 n-ém-cfíó ^f An otú 'óéi'óe-Ann-Aig. 

ttl^fvb 1 nTMibig p«á ófvtnrhib 50 fuMb ^n féicte-Aó; 
& óof^ if -a ófoi'óe Y ^ ctí *óá fCfAO<yó 1 n-émpe^cc; 
115 A 6onAbt,\c buií)e 5<m nró ^ige c^pp-d*ó fé ^if, 

Acc p^ifce *óen ót-Ai'óe, nó píopa ófoiceann óaojvac. se-án buittéAT) ccu. 
^5 p|teA5HAX) 4f Aifce Seáiti. 

1f otc &n ^icne Af\ Seán — 
S-401 n^ bpUMC bíof pAl te cáó; 
Sx\oi te fti<Aifce^f, cfvoi-óe s^n toóc; 
120 ttlo rh^ttAóc T>on cé 501*0 4 rhotc. 

tTlun^ peac^vó *ódm é, ften &é\\ nÁp p<dice pé fpíc ; 
tTlim^ pe^CxVó *óam é, tom tém r>Á Cfe-Af caifc g^n bfiíg : 
tlltjn^ pe-dc^vó t>Am é, rrMfi c^orv 50 t^Mi-ó a crvoi"óe; 
tl^fv fe&CAm t>o CféAT), a féirh-pifi óAptAnriA^ óAom. 132 

125 S^n molCj 5^n fóifc, gati bó, 5411 c-ápáU, g-dn bnvó, 
JJaíi ite, gAH ót, aóc fói{\ne*\j\c *oe.<\tfu\n 'n-,d *óMró, 

TX\ tOfCAt), "ÓÁ *ÓÓgvYÚ,'Ó*.\ {\ÓfCA*Ó *\{\ g{\eATMlt rix\ bpu\n ; 

'S 1110 tiu\tU\cc pé Ó015 'h-a\ *óeói"ó 1 ngUvf-áitt avi *oi-A£><\it. 

tlk\tU\cc ti^ nu\tUóc t)Á C]\eApcc\ipc 5^6 oit)óe if tó ; 
130 tVk\tUóc 5-A11 x\ifeAg r>Á ó{\e,\c<\T), t>Á fntnge, 'f T>á 
bf\eóT) ; 
1TlAtU\óc nú DfUcd, *oo DfeACAf 5<\c ní*ó 50 cóiju 
'S mo tfu\ttACC itiAji t&CA <3 t)Aitig 5AÓ 5{Aeun *oen feóit. p^T)ti<M5 ó héiseAticáig ccc, 
^5 V t^A5{tAT). 

tThttexvó if mAi{\g if te^xvó ^gtif fíf-teónA*ó, 
T)oig 'n-A X)&tAif -f <a cacca*ú te figm-cófTM, 
1 35 ^ cion *oe pUiceAf, tf feAtt) ^n ftíog gtófm^if 
1 5C{iitc ^An Aife^5 <<\1{\, if ex\fCx\me ■Ojunns eóUc. 

Cótuf fÁi*ú T),a ófÁt) 'f tm cUoi*úe 50 5{\ot>, 
X)Á feóUvó x\f fán, *oá ciom^mci scfíc A{\ ó{\oió, 
TM teón^-ú, A{\ Láitfi An fÁi*ó } n-A\\ cU\oi*óex\*ó An motc; 
140 go *oeói*ó 5^n fx\gÁit A1{\, ptdig tf f^igeAT) Yi-a coj\p. 

A óo{\p 1 gc^fCxMf, tf ceút^A C{\í t)feói*úce^cc 
T)d totn<vó, if aviac\\ a Ainrhe 1 *oíc *ó{\óU\nn ; 
A cof c A]\ óajumt), tf T)Amx\mc n^ *ocfí ftóigce, 
T3d ftog^T) 1 T>CAtAtfi 1 nAchejion cíof *oóigce. 133 

145 "Oóigce^óc -áif Aif, ptáig if Uon-ftnt toc, 
1f geóm v\a •o^irhe 1 gcáf te tu\oij\ t>^ gom ; 
A ctó'ó 50 cÁif, if nÁrrMiT) n^ scfíoc 'n-A ctof 
X)Á fcót^'ó 1 •ocpát te cime, if gtn'óim fom *oo. 

tlnfi niriie e^pcAine^c, 5j\eATM"ó-gom fí *óeoit) xMfv, 
^5° 5 t11 ^ ^fí ^nf^Aite, e^ftn*Mtc if mí-cócj\om, 

tHtic píofWó-dmainc c^\ bexMUMmAib fíof-fcótc^ 

'11--A Cj\uc cUMtíie^c ^e^fb^c xMnmge^c Cfunnn-leóince : ádmonn T>e bf4t ccc. 

Ctiifim-fe cioffbtig^T) if mutt)§A.vó if pt-Áig 1 11*0141*0 
pé t)ume 501*0 motc újt Cftitx\rii,<Mt Se^m 1 gci^m ; 
155 1f fmmt beit) 'n fctnttmn, 5<<mi ctnfcmn *oo LátxMf *Ó14; 
'S n^f 051*0 1 n-AMfe^riiAmc f An gcfvtimnitig^'ó bei"ó IÁ 

A\\ AVi StMb. 

A\\ fti4b nÁ Ap rriínteAó a óaojva nijt f eicte^fi 50 bjv\t; 
'S ^n gfi4ii n^|\ tigiT) n-a ftige, if n4fi feici'ó ,<\n Lá; 
X^aca if mAoi|\ a^ a 'óftnm 1 n-eibif a b4if, 
160 Do ctnjt cíaó nÁ fcím t\Á pgnex\f pei^ge a^ SeÁn. 134 LIV— a 615 se pe^SAó pxi-eól&t. 

A éijfe fe<\fAc píft-eótAC, éifuix> te hAoif An Átfo-búifue 
bun-oúriAiJ .1. bot^ féift fteAfCAij; A^vif siobAttAij, bo"OAicín, 
fiviAtAi|ie jieAÚA póiftfí, fteA^Aijte ufieAfCA "oeA5T)Aome, UAifueAtAC 
5AÓ cAbAijtne, ■ojtío'OAft nA bf íofi-tómAc, fCfiAirue btéAn-tom ^aca 
cóiffteAc, Ajtif ro5AX)ói]t 54C botA .1. An ffumite ffAmAc ffiAouAft- 
uac 3A]tb 5|téircite sofUAc, rúmAijte T>ttíbe T/eAfCAifi Af cfíon- 
tÁib éi|teAnn, te' fiÁróueAtt SeÁmín RuA'ó Ó b^iciAjtAinn, ^eAroéA 
a f UAif AmAif-nA aitiac ó tvicu mnf mue nA fcÓAt Agtif ó tucu nA 
teAbAfi, meiT) nA uAftcviifne, A^vif ah SeÁn fiéAm-fiÁi"óue fm 
•o'fotAib bocuA f íf-ífte tlíb tttAC Coitte. A^v\r mAfi An ^céA'onA 
50 mbíonn fé a$ -oAoiftfivisAT) A^vif A5 ÁftDAc a bfeiftmeAÓ beA$ 
Afi ctAnnAib fcotó^ A^vif tÁbÁnAc. A$ f eo vij-oAitÁf f é tÁim 
SeÁm nA rtÁitíneAc cvm jac bÁitte "OÁ bfviit fAn ITlvimAm cvm 
bjteit Aift, A^vif a tAbAiftu -oom tÁtAifi-f e mAft a bfvntim im cÁuvnft 
if im cAUAoif b|teiteAmnviif 1 ^CAff A15 nA bfeAfi. 

5^ 1 5 e Stw-Atn'ó-A rppeAllác vzuacac; 

SeÁmm UuAt> v\a téige ; 
tTHoLac ceA\\ZAó, fíceAó f eAtA ; 

Scf ^oite X)\\avac éitig ; 
5 Síot v\a bpte-áf cac, fíotjiAó dotmc, 

T)^oif ce cfie^ó^ó cf é^ccxxc ; 
tóif ce T)tintif a lómA zútzaó ; 

Óintfii*o gionnc-Aó ttiéipcf\e4ó. 

Pf\ioc,AifAe ax\ Cf\eAó<ám, T)fiuin5if\e avi X)otÁm ; 
IO Sfitmte ppfiiof\Án pti^trh^f; 

T)onÁn CfuiAi*ó cav, boóc^n Cf\uógtfiAit, 
Scoc Áfvo 5U^5^c cti^f\D^6. 135 A fcó}\n^\c pcAoite^nti cóiffi g^oice 
t)fieó , ó^f n^ mítce i n*o<<xofv-bfoi*o ; 
15 Con-AbtAó goipge^c ó *oci5 uotCAnuf, 

U^e^gn^ co^nf^c cr\AOf aó, 
Se^mín f\ó-te-<\m, f u&t n& scotfiuff av\ ; 

pu^iT> g^n Cfeóif g^n éifex\cc; 
Cdstrnceán couiiiceAc, *o'e<dfO<\if\ cáifv-íf e..\t 
20 TVxMcme gfiám cíofv*óurj ófvéimce^c. 

1f riéic m^fv ótumim Se<Án f métfte gtiog^if ; 

Uáifv-éifi*o btnte 1 n-éi*oe ; 
T)uxMfvc-gem -ojfveótt, cuAitte fonóm<\iT), 

Ufiu^itte bic-t)|\óm bf\éx\ncuif ; 
25 VCiAn^At) *oru\nn,<\c, fC|\^\tn^ifve f-dt^c, 

CdtUMfve ctex\f ac sféif cte ; 
An s^ige gf uAmt>A fpfvex\tLáó f u*\icce, 

SeAinín Tluxx'ó r\A téi^e. 
teACAnAC. 

1. I. 1. 'n-A tAbAipc for '5Á tAbAipc. ' being mentioned/ 
2. jjpeAnn, ' there is no betterinent for mirth.' 3. CpiAtt, 
' the going ; ' this refers topcéAl in 1. 1. and to -oonup in 1. 2. 
4. tiAm íTIac Coicip, in apposition to An cp oitb-pip. gAn 
ceAnn, 'without a chief.' He was from 1724 to 1738 head of 
the Bardic School, which was held at intervals in Blarney and 
AVhitechurch. 5. Cojia-ó, ' bright was the fruit (of his muse).' 
péic, ' the poetic vein.' 6. téi£eA*ó has a wider signiflcation 
in Irish than the word 'read' in English. Here it means 
' quote,' 'repeat.' 7. pAnnAc, ' a warrior, champion.' popAi-ó, 
'protecting' ; gen. of popA"ó, 'a prop, support.' 

2. -Ap ^eAtt, 'as a warranty ' ; he was suretv for thein. 
12. T)o cotuij, 'he kept onfoot/ /#. ' supported.' -poitceAT), 
* since he was baptised.' 13. Réim, ' swav, swing.' 15. 50 
fiiApA'ó "ootA*ó. 'that he helped the wretched.' *Ooice, 'a 
straining ' pAbAp, 'favour'; te péite is understood after 
this word. 17. *Ooicirh, ' uneasv, troubled'; opposite of 
poicirh. 21. TUnn, 'the heavenly bodies,' used in a generic 
sense ; pvoperly fieAnn. 27. T)o cojcaji, 'who are chosen.' 

3. 35. n-Áii n-otcAib te cóite, 'for all our evils, sins.' 39. ní 
comjeAbA-ó, comjeobdT), ' would not hold.' 

4. II. 2. eApAgAm for AjiASAm, ApsAm, 'plunder, destruc- 
tion.' The word is spelled so as to íit the acrostic. 3. gé .1. 
cé, cíox), 'although.' 4. Am"oeipe compar. of Am-oeip, 'awk- 
ward, calamitous.' T)'éip bAmc "oínn, 'that he hasbeentaken 
from us.' 8. «Ap for verb ip to suit the spelling of the acrostic. 
10. Ay for verb ip. "O'pÁ^Aib .1. "o'pÁs ; the older form. 13. 
AW pApfiAix) for 1 n-A pA|i]tAiT), ' iii his company.' 18. pÁnAi^ 
téigce tAoi, 'a few scattered persons who read (or quote) 
lays. 19. "OÁp tAijeA-o, ' to our fewness, to the few of us 
left.' 's 5UJ1 geApp, ' considering that short is the span of 
any of them.' 

5. 21. teAgAice, 'overcome,' past part. CÁ is understood 
before it. céi"o, 3rd. sing. pres. indic. rel. of uéi-óim. 22. teAn- 
AthAin, for teAUAmAn, poetic form of teAnnÁn. 25. A rel. 
bí is understood before pácac. 28. CÁ5, as a daw seeks the 
protection of the branches of a tree, so did the poets come to 
him for shelter. 30. téic-cpAis .1. An ÓJIA15 Uac, 
Craglea, on the Shannon near Rillaloe. The Ainnip is Aoibit. 
33. Cia beAjtcpAp 1 JcÁp^ ' who will explain, show by example.' 
35. Cia ip pÁt, ' who is a dafence.' 38. CÁpcA An cpém, 138 

5. 'tlie lucky or winuing card.' The aspiration of the initial 
shows that the prep. x>o is understood before cÁfc<\. 39. in' 
ÁfAc. 'as a guarantee.' 

t). 45. 1 bf UAf-cmt-c, ' in a cold quilt, i.e., in the clay.' 48. 
SeAJÁn. pron. as word of two svllables. 53. 1 sctÁfi Cfíce 
néitl, * in tlie plain of the land of Niali, Ireland.' 55. pe-Af 
nA nx>Án ut)íox)acu, the man of the poems of divinity, the 
writer of religious poems, i.e., Aonghus O Dalaigh. In our 
MSS. he is sometimes stvled o "OÁtAig £ionn ; and also 
Aoni;uf iia ThxrÓAcuA from the number of religious poems he 
composed. 5Q. T) , Aitte au cÁif Aoifo, 'after the great case.' 
This is probably a reference to the Contention of the Bards. 
66. X)a bfonnuAi^e, 'who was most generous,' superl. of 
bfonnuAc. 

7. III. 3. T)o f f ít, ' which has happened lately in my neigh- 
bourhood.' 14. &\\ ÁiufeAb, ' being inhabited.' 

8. 18. -pAot-com ufmbAit, ' wandering wolves.' 36. te 
motxvó, 'tobe mentioned, praised.' 37. nÁf togAif, 'who 
did not descend or stoop to baseness.' 

9. 50. 'n-AnsnÁÚAíii, 'being practised by them.' 52. UiAJAit, 
pron. as word of two svllables ; 'no speaking in poetic 
measures.' 55. tlA nix>te f eo 1 jctÓT), ' these things, and 
manv others besides, in (man's) shape.' 61. "pi.At-ft.Ait, 'a 
generous prince.' The student will note that -pt-Ait, uf iau, 
f aoi, and some other words are often fem. in our MSS., 
though masc, in speech. Where the MSS. agree we have not 
thought it well to change even for the sake of consistency. 

10. 71. níof T>únuA, ' thy dun was never closed, Liam' ; he kept 
open house at Dromboy in the parish of Carrignavar. 78. teji 
lonnfAij a Af-uf, 'to all who visited his house.' 80. nA 
fÁmAcu, read (nÁ fÁirheAcu), 'there is none to uphold our 
fame nor make us content.' 81. "pmjeAtt "oÁim, 'apoetic 
composition.' 87. T)o b'f e<Atif<A*oe gníorhAftA, 'who was 
best of actions.' It qualifies pe<Aff Am in 1. 83. 

11. 89. 50 n-oeAc-A, * may it bring freedom.' 98. CfiAt, see 
note on 1. 61. 103. thA-oÁn fitue, 'a constant reproach to 
musicians (poets).' 104. tnéu ptÁif Aoif x>, ' people who use 
much flattery.' 105. Ar\ uf aoi, see note on 1. 61 above. 
106. UitfeA*ó, 1. 105 is subject of this. Cfumn=50 c. is an 
adv., otherwise it woulcl be aspirated. 

12. 111. ' And it is not that I would not make the best effortin 
my power to recounthis career.' níof cfoi"óe tiom, * I could 
not assent to.' 

13. IV. 1. A\) u-Áif eArh -oéi-óeAnnAc, ' the latest account.' 
2. ón bpobut 50 céite, ' f rom one congregation (district) to 
another.' 6. fé cóua Cfíofu, 'in the sacerdotal robes.' 
7. Cfí 3-ac fti^e, 'by every path.' Cfí, metric for ujié, 139 

1-eAtAnAc, 

13. 'through.' 0. ^An me.AfAtAt cÓACfA. ' with lucid discourse.' 
It was he who wrote Nos. 10 aud 13 of "SeAnmóifií mmje 
nuA-ÓA-o." 10. Sínn is accus. goverued by -oo teA^Airc in 
preceding line. 12. mo f iteA"ó -oeófi, * alas ' ; lit., ' my 
weeping.' 

14. 21. 1 mbeAnxAib au téi^mn, * in things pertaining to 
learning.' 34. te cumAn5]<Ac céime, 'witb narrow measure,' 
taking a narrow view of it. 

15. 48. *Oo ceAnnuiseAT) -oÁn, it is likely that this refers to 
hooks which thepoet wrote for him. 50. ' And I do not think 
it easy to walk to Coole in his absence,' that is, 'I feel loth 
to walk to Coole since his death.' 55. mAji ^éAbAix), mAfi 
jeobAix), ' as he will fiiid it.' 

16. 68. Ón eArpÁmn -oo pnéAmui£, * who sprang from Spain,' 
that is, from ^Ae-óeAt 5tAf, who was also called míle 
eArpÁmne. 70. *Oo tuiAtt cim bAite, 'was directly des- 
cended from.' 88. péu iat>, beneath you ; cf. j? e 1A"Ó au cije, 
within the house. 

17. V. 83. tlAC feATAim Ann, * where neither priest nor 
prince is permanent.' 7. T)eA|i5-uuifc, lit. ' of a red eye/ 
that is 'red-eyed,' from weeping. 8. CAoipj bui-óeAn, 
'chiefs of companies.' 10. A\\ puAit) ua ctéijie, 'among the 
clergy.' 

18. 17. ctú* coruAim, ' a fame of defence,' an unimpeachable 
reputation. 19. ó -ó'Aorui^, 'since he came of age.' 20. 
SAihAit te peA"OAi|i ' just like St. Peter.' 29. SeAbAC, 
pron. in two syllables, f eA-bAC. 33. T)o mAccuAmuij, ' he 
reflectedon; cf. x>o fmbAit and -oo fiubtui§, 37. níou 
tu^, ' he thought more of friends than of cattle or of 
jewels.' 39. T)o cuin a ionnmur, ' he spent his weaUh on 
works of charitv,' lit. 'he sent it in front of him to pave 
the way.' 

19. 46. T)o bueitnij; ua -oti^te. 'who expounded the laws 
according to their importance.' 51. Ac& here^-o'feAUAib An 
cpAO^Ait. 52. loreph cnoróe, 'that is dear Joseph.' 
57. *Oo cút accus. gov. by tu^Aip, 'since you have left your 
flocks.' 

20. 70. sínn is lengthened for the sake of the metre. 
71. HÁmAo, pron. nÁt) (nasal). 73. teAt-tÁm tém, ' trouble- 
some distress.' 

21. VI. 3-4. 50 -oeó -oéi-óeAnnAc, 'for ever and ever.' 
5. t1*o\íAin-mbmn, 'of melodious poems.' 

22. VII. 7. mo cuaíi cun f Áitue, ' my refuge for welcome.' 
8. *Oo btiofruij, 'quickened, strengthened ' ; ^uAif is accus. 
gov. by it. 15. tluAiu ti^ix) 1 n-ÁtroAcu, 'when theycometo 
man's estate.' MO 

le<.\CAnAC 

23. 22. C-dfiCftA cláftAC lit. ' prisons of boards,' i.e.. 'coffins.' 
25, tiumpA jnÁit cu, ' fchat vou geuerally led them.' utimpA 
metric for*ftompA. 30. méro. 'size' ; more properly mé.vo. 
38, CÁjt mifce -ÓAm, lit. ' what harm for me,' i.e., 'what 
matter ' 

24. 44. 50 "ocjtÁrcA, -An CftÁC ro. = pé tÁcAip. 

25. VITI. 2. pófi. in apposition with CojtmAC 4. 'n-A -óíot, 
1 as a substitute.' 5. t)Ax> -óíot lonmume, ' he would have 
been a fit subject for affectipn.' Pron. únm-me. 6. "OÁ 
riubtAX), ' if he had walked, lived,' past subj. 11. 'bníg for 
■oe bjti's. * on account of.' The initial of -oe is aspirated after 
a vowel, and the wliole word is deleted in pronunciation. 
13. 1 3C|té, ' being placed stealthily in the grave.' 14. T>Á 
uArAt-T)eA|tb-tíne, 'of his own noble stock.' Supply hyphen. 
15. tlAim, 'farawav.' A understood before pAicpm. 

26. 19. SmreAp gAe-óeAt, ' the Senior of the Gael' In all 
the later compilations of Irish Pedigrees, including that of Dr. 
Reating, precedence is given to the pedigree of Mac Carrthaigh. 
Their motto or war-cry was 'Smj^eAp Ctomne míteA-ó.' 

21, ' A man who, dead or alive, should be taken into account.' 

22. Transposed = t)Á •oceAn^rhAi'óeA'ó 'n-A meArc, beA"ó 
ceAcc fíor cóip Atge, i.e., ' he would have proper entertain- 
ment, treatment.' 26. -o'peAbur a ngníom, ' on account of 
the excellence of their actions.' 28. ^wp meAp^ÓAT) pAOi, 
' uutii he was led astray.' 30. 1 gcúir Aoiffo An CújtAoi, 'in 
the great cause of the warrior.' 35. ^An éiteAm ^a^oa, 
" without resort to theft or forav,' to avenge him. 

27. 38. -pftAnncAif, i.e., f?fiAmncir , ' the French Language.' 
41. béAjttAÍ, languages in general. 43. A "óútt 1 n-Á"óbAcc, 
' his desire for mirth.' 47. nÁp hiAx>A*ó, ' who does not share 
his ancient blood.' lA-ÓAim, ' I shut, close.' 56. níop ctntt- 
rean, ' he did not deserve harsh reproach,' emphatic. 

23. 63. pé "ocmtteAnn mo tAOC, ' under which my hero 
sleeps,' properly j?é "octnteAnn. Cot)Ait = con + cuit. 
64, gnn teACAOi, ' that he is a servant to.' teAC<\oi = lackey (?) 

29. IX. 1. Cpí-o au -ocpeóin, ' in its course.' 7. ÓAipt nA 
Uécr, 'oí* Cashel of the Kings.' Many of his ancestors were 
kings of Cashel. 8. • In battle it would be daugerous to 
attack his person with weapons ' ; many stories of his prowess 
are told even to the present day. He seems to have been a 
past master in the use of the dagger or short sword. 13. ir 
mAi|t5 "oo cAitt, 'what a pity we have lost.' The Irish 
collocation is impersonal, 'but cánnot be kept so in English. 
16. "gan fiÍAfi, ' without help.' 

30. 18. jp&x) piAfftAige, 'without inquúing', it is not necessary 
to ask if he be such. 22. 'who smoothed „out every difficulty 
that eame in our way ' •oAOft-fn<Mx>m, a hard knot. 24. ir 141 

leAÚAMIAC. 

30. cémi fíbr, 'it isa downfall to tlie Gael that lie has gonc, &c.' 
27. t)A con^nAth cofAnuA ir cofuuif, ' whohelped to defend 
and upliold.' 28. rén' iat), ' within its precicts.' 32. tucc. 
umn. ' the pople of oppression, oppressors.' Gen. of ueAnr 
34. 'Though his rule was free, bold.' 

31. 41. T)Áf. fionnAf-fA fóf, 'ofall whom I have vet seen 
known.' 45. Sonm^ fíf-beASÁn, ' unto a few.' Pron. 
^nuij. 46. tIa fíjte ón SpÁmn 'of the kings from Spain,' 
an allusion to supposed coming of the Milesians from Spain. 
52. ru ^ce-Ann 'oí the chieftains.' 53. CeAnn comAifite, 
' director in council.' 

32. 58. T)o -óeónA-ó cofcuf "OAm, ' who used to give me 
money.' 

33. X. 6. -pé mÁf bAit CAf uifce. * in a grave over the sea.' 
tnAfbAit = 'marble.' 9. An bfácA, 'of the harrow,' i.e.,vrho 
had been doing manual labour. 16. ' The great castle (i.e.. 
Castlemore)groaned.' An t)ite-cnoc .1. Cnoc au t)ite, Knock-' 
avilla, near Innishannon. 20. cófifAth for coftAT), ' fruit/ 

34. 26. 'n-A ciiit) fém cifc, ' into his rightful inheritance." 
27. .áorcA "oÁ cifce, 'coming of age.' 30. beAtA A^uf 
éAX>Ac, ' food and clothing.' 34. ' The rich and the wordlv.' 
36. bun ruipe, 'a whip-handle.' 40. ceAp fÁfCA, 'a war- 
ranty for justicebeing done.' 41. "Ofiúms, metric for -ofiums, 
'the weak, the poor.' 46. bÁfifi a cúife, 'the advantage of 
its station.' 51. poitceAT), ' was dipped, bathed.' &p 
bueÁ^tAcc gAe-óeAt, ' in the best blood of the Gael.' T)Afi 
bofib, .1. gufi bofib, 'which was mighty.' 

35. 56. A n^ÁbAT) is accus. gov. by coif ceAT>. ,AfiT)-f tAit is 
nom. oS. ^fi cot^Aib tomA, ' with bared swords/ another 
allusion to his dexterity as a swordsman. 63. *Oo cÁiteA-ó, 
' was welded, hidden in the bosom of the warrior of kingly 
blood.' Q8. pé tÁfc, ' having heard tidings of the death.' 
69. go bfÁfAiT) ofCAfi-ÓA, 'may they grow up in valour 
(brave).' 70. tnotcAf, which it is said. 76. 4n t)íf, ' the 
two,' accus. after 50 bfAiceAm-nA, 'may we see,' pres, subj. 

36. XI. 3. tAoit» bÁif , ' the death song, elegv.' 5. ' It con- 
fused my faculties.' 6. ' enraged, I wished to withdraw from 
the effort.' 8. j;ufi éA^Aim .1. ^ufi éAg, past indic, from 
analogy with -o'f ÁgAib. 15. ' Not making lays, poems nor 
elegies.' 17. SuiT>eAcÁm, ' country seats, houses of the gentry.' 
20. Afi mí-ÁifT), 'unhappy.' 21. tttAfi bA thmic, 'as they 
did often.' Supply aca. 

37. 22. -puigeAtt Áifi if éifitig, 'a remnant after slaughter 
and plunder.' 27. ttto 5fioiT>e-beAfnA aouai§, ' my strong 
supporter at a fair.' beAfinA aouai$, a gap in a mob at a fair. 
Faction-fights at fairs were common in those days. 28. X)o bí U2 

leATAttAÓ. 

37. a> pAf, ■ whose clemency was increasing.' 83. t>„\x> tp\ 
feÁ-fi-[tx>e, * Both Eire and I wouUl be three times the hetter.' 
Cf. ^ ti 71 a feAcu bfeAff Abeimíx> btiAx><\m ó inx>m, ' may we 
be seven times better off a year hence.' 35. A]\ píocÁit, 
1 exposed. 5 (?) 39. ^jt tti'05-CÁfftAc SéAftuf, 'our 
kingly Mac Carrthaigh, Charles.' SéAfttif here = CoftriAC. 
40. pfíomÁix>eAc. * private, sparing.' 48, A5 fiormAX), 'dis- 
cussing, eonversing, arguing.' 

38. 60. ttlAOix>eAm, 'mention,' nom. toif innext line. 69. t)A 
jtíjteAtriAit ftéim, ' who held king]y sway.' 71. ^5 feiteAm, 
1 waiting for the fruition.' 

39. 76. Supplv -pufo after x>o féix>, 'thev have sent sorrow 
througuout the Province.' 77. t)A beó, ' he was livelv, active.' 

40. XII. 2. if-tó 'f ifU-oix>ce, x>e tó A^uf "o'ofóce, 'bvdav 
and by night/ 7. x>o CAitteAX), 'who have died during my 
time.' 8. -o-Ajt ctnmm tiom, ' of all that I remember ' ; x>an 
cinmm. 'I remembered.' 10. x>o cAbjtAX), 'who was wont to 
help the poor. the naked, and the needv.' rtíoccnmf = f iac- 
CAnuif. Gen. sing. used as adj., and this again used in the 
acc. sing. 11. nÁf ceit é fém. ' who did not spare himself,' 
i.e., 'who was not niggardly. 5 13. nÁ feACAtAf, 'in whose 
countenance there was not seen anger. 5 ^eACAtAf , f eActAf, 
past indic. auton. 

41. 18. geAtt f.A bf Ann, ' the pledge of the weak,' i.e., 'he 
never took anvthing from them as a pledge for rents. 5 

20. VjAmrjieADAc bfíof-bocu, ' of poor widows, 5 gen. pl. 

21. A\\ ceAfCA mAome, Af reifce m., ' short of monev.' 
23. A x>ÁtA x> 5 mnfmu, 'to statehiscase.' 34. *Oo x>eóit fuj 
a n-occA, 'who drank the fruit (milk) of their breasts.' 
38. CornAmAC fíte, 'a preserver of peace.' 

42. 41. peAf x>Á tAifbe, 'one so good,* accus.. gov. by ni 
fdCfAm-nA in next line. 42. T)Á peicnti, ' 'of his appear- 
ance.' 49. gAn uíofAX), 'without drving, unceasingly. 5 
50. A|t ftiAiX) a beAtAX), ' throughout his patrimonj.' 
52. SAn mómféAf cimceAtt. 'on the manor-lands around.' 
54. A% uAitt 30 cíocf ac. ' lamenting keenly.' 62. ^au Aef, 
'withont enjovment, exercise,' especiallv of an open-air 
description. 63. T)Á n^AbAnn, 'of all who go.' 

4& 67. Scuaic, ' pinnacle. topmost part.' 72. A$ teAJAX) te 
tíon-ftnt. 'falling (melting) with the weight of their grief .' 
75. 50 xnomAOim 'idle,' i.e.. no herds graze on it. 82. T)o 
x)tiib, x>o -|tiAbni5. ' the sundarkened, and became discoloured.' 
87. CúfnAth rumne. e a rushing of the flood.' 

44. 90. t)Á|t|t ffiotÁit, 'thebest at serving out, distributing. 
91. X)Á]\]\ cmeÁit, 'the kindest ' lit., 'the top ofkindness. ' 
94. A tAbAfCur, 'his off-handedness.' 98. pAfA n-A mtimn- 
cif. 'along with his people. 102. CtmA$n<Mf r, rftiAsnAir, 143 

tcAtAnAó. 

44. é an object of pitv.' 104. ótm \u&ytA $aó lAffinA, 'to share 
even to thc dregs. 5 106. pú na ffi5t)e, 'even apin's worth.' 
Pjttjro, 'an atom, any worthless thing.' 109. An iomA"o 
mAoi"óim ofc, ' yon are overweening.' 

45. 115. A clAnn ttiac, 'his sons.' 119. A$ caoi 5ui|\u, 
'weepingbitterly.' 124. n&m&ix), pron. two syllables, nAm- 
ait>. .Af Afm nÁ Af -ótijtib, 'at weapons or in points of 
law.' 'in waror atpeace.' 12(1. •oúbttni;eA-ó -óíob-f An, ' who 
sprang from them.' 132. ■o'eAfCAift -óen tíne, * sprang from 
the stock.' An rlAftA is nom. to -o'eAfCAif . 

46. 137. t)A mó|t céim ' whose sway was great.' For mmf- 
ceA|t reacl innfceAf. 143. -pé ceAnn, 'within three king- 
doms,' ie., Ireland, Scotland and England. 145. £i<yoAim-fe, 
réA-oAim-re, 'I may pray for you.' 148. Ótm fínif, ' till 
the end.' 156. & i\\é\ie, i.e., ' a person of hisgood qualities.' 

47. 159. Transposed = if é rém nÁf meAttA"ó teif An 
pAoJAt, ' 'tis he who had not heen deceived hy the world.' 
162. x\n uéijteAnnAÓ, ' the Irishman.' Note that he is not 
styled a ^Ae^eAt on account of his foreign extraction. 

48 XIII. 1. -oo tAifxreAtAib fti^e, ' for wavfarers, travel- 
lers.' For cAifreAtAi^. 6. gun mAife -ótnr;, ' that a chief- 
tain such as he is an ornament to you.' 8. |?é|t teAngmAi-ó 
teif, 'concerning all that he ever had of worldlv wealth.' 
9. ' The intelligence nor tlie mind of the warrior was not 
shrivelled up through contact with the world.' 10. -Ajtm'eót, 
'to my knowledge.' 12. T)o ném 50 -oeAttfAC, 'he made 
excellentlv.' T)o -|tém = "oo f mne, -oo -óem. 14. £au óbAiftc 
ceif nim, ' withont a charge of grambling, inclination to 
grumble'; also fÓDAiftu. 15. Sau teifj, 'in the locality.' 
16. 1 mbjteif ctú if ctiAf, ' as regards increase of fame and 
of attendants.' 

49. 19. Aw C|tiAÚ, 'the noble and the high, the wicked and the 
common people were wont to come.' 21. &y ÓAÚAif nA 
Cftíonóroe, 'to the City of the Trinity, Heaven.' 27. 'n-& 
fiún, 'in his confidence, friendship.' For 'n-A f tm. When y 
is ' aspirated,' it is pron. like " f f " slender. Especially is this 
the case in the vocative, and after mo. 29. -djt m'Aijt e. 'of 
whom I am treating.' 32. gtif cfíocnuij au z-é&s, 'till 
death finished him, till his death.' Eeacl cfíocnA 'n c-éA^. 
35. &\\ "oujtAocA-ó, 'after the fall of him who during our time 
mamtainecV 

50. 39. pÁ n-A scumseAt, 'inharness, matrimony.' 44. ' And 
though 'twere Conall (Gulban), he neither refused norbrought 
011 a fight.' 48. Stiocu Uibifu, 'descenclants of Eobert.' This 
Robert was the ancestor of all the Barrvs. 49. 1 ^cúf fA, 'in 
line.' 144 

Lo<\rAtK\c\ 

51. -V.>. 50 -ocÁptAi-ó niA-jtb, 'till he died, we never recognised 
a third of his good deeds.' 61. J?u\ptió<5t4tt, indic.fut. auton. 
64. MÁ sjcIiah 5C|aóxk\, ' of the valiant people, followers.' 

52. XIV. 1. 'A dispersion, a scattering without respite. 1 
pÁHAiJe from pÁnAc. 3. ir rAJÁit ríor &\\ éi£pb, 'abring- 
ing under,' i.e., a reducing to subjection, a crushing down.' 
9. T)o rÁnui5eAT> (past auton.), ' it surpassed (took away) 
their power and strength.' 21. Óun 011115, * in generositv.' 

53. 27. 'And who gave alms and support to the feeble.' 
CeAnnrA, 'a prop.' 29-30. ' A hundred of such as were con- 
victed or likely to be broken.' bfnpue, ' failed in business.' 
33. *Oti5e -oéAnuA gAtt, ' foreign laws.' 34-6. ' To meddle 
much with him, or to speak at all to him would not be a 
(prudent) set for a clever trickster to make.' ' He would soon 
juggle the juggler.' C&x>é au pAOji auá a^ac otim-rA ? 
'Why are you making a set on me ? ' 39. 1 gcóip Áitvo. 
'in any matter of importance.' Cóir metric for cíhr. 
40. Com-nÁbAX) coimeAfCAin, 'a neighbour, or helper, in 
a quarrel.' 44. Corh-tÁn -oe tíomÚACC, ' uncommonly 
fluent.' 

54. 50. T)o pex\pAimeAX), 'who defended his propertv.' 
54. tucc iA|i-|i^ CVJ ir tnwi|ii|i, ' those with families looking for 
relief.' 57. -peAji -oeAÍj-sníomAc. 'a man of noble deeds.' 
Pron. -oeA-jnfoc (nasai). 66. 'Before the coming of the Son 
of God on earth.' 72. ó W^ter, 'from Wales.' .1. The 
Normans. 

55. 79. T)oimnic, i.e. } Dominick Sarsfield. He lived at Sars- 
field Court, Glanmire. 82. Occa, gen. sing. of ucc, 'breast, 
bosom.' 92. ' The hero was a man, whether sitting, lying, or 
on horseback.' 94, 95-6. X)eAr-tÁm CjiíofC "oÁji gcoimeÁx), 
' may the right hand of God preserve us.' 

56. XV. 1. ScéAt UAti pcé-AtAib éAóc, 'wonder of wonders.' 
2. "O'aou 5UJ1 peAtiji-oe, ' that anybody is the better for it.' 
5. *Oo úeAngmAró m^ti ÚAicneArh, ' which came as a flash.' 
7. 50 ctioi"óe ip 50 hAtt^mn, i.e., ' which has wounded us to 
the heart.' 

57. 18. túijttinu CÚ1Ó1 gnÁÚAm, 'should visit her usuallv.' 
24. -pe-áti r^tA, l one who owed her a grudge.' 25. pÁ tieAcc 
tiA -ortiÁú ro, ' in the circumstances.' 36. CtiAji "oo \\\&v, ' to 
dispense to companies.' 37. 'ltwas easv to know that she 
was held in good repute.' 

58. 41. nÁmi5, 'she reached, obtained.' 47. b& \\éw a -otieAC 
-jiiú, 'her complexion was amiable to them.' Uiú = teó. 
51. ' She had not passed forty years.' 56. 'tl-A rcÁtÁn 
pobvnt, 'a protector of the people.' 64. ^ac eAtcA 
'n-A n-Át»Ac, \ all the shoals in their weirs (depths).' 145 

teAtAnAÓ. 

o'J. OG. te 1 bfo^uf -oo ]\Á\te, ' f or almost three months.' 
69. £ac f íon Af f Áf-cfit, ' tliat every phase of thc weather 
trembles violently.' 73. T)Á n"oeAtmAix>, 'of all that she 
performed. 78. Sinm $au ÁifeAm, ' innumerable.' 81. Óf 
cínn, 'from whom she sprang.' 

60. 89. 1 -ouaoo a mÁtAf, 'on her mother's side.' 105. gtié 
comSAif, ' to be short-lived seems your fate.' 110. ir- cu 
f iAf S n-A meAfc, ' that you are among them.' 

61. 115. ^m, -o'éif -oó aca, * however, seeing that two of them 
have gone.' r»Á hiA-óf ait> reA^, ' that it will not close the 
house, i.e., the grave.' 118. b'peAttfA ^eAtl, ' best guarantee 
of reaching God.' 120. An Cf AtcAif, ' the psalter, Rosarv,' 
5<\c tAe, ' everv day ' ; gen. used adverbiallv ' 

62. XVI. 1. tlÁfi cútAit, 'who was not shy, reserved.' 
3. Understand -oo b'eA-ú before An -ot ieArn - 4. An ctann 
in apposition with thjt-ptiocc. 7. CAtmAi-óe tpeAbA-ó, 
4 who ploughed lands.' 8. An CfAthait, ' the like- 
ness, one just such as.' 9. ^níom reAnn. ' of bold 
deeds/ 12. 50 fAifbfíb ceAtt, 'to the breaches on strong, 
holds, to church lands.' 14. T)'f Aif f msío-ó bAlt, ' who 
made wide a place (in conflict).' 15. ílÁf fmúm, ' who never 
dreamed of being cowardly nor weak.' "fAtACAróe adj. from 
fotAÓ, ' hiding.' 16. Cúmne, 'a corner, prop, snpport.' 

63. 18. if foim nÁf "oúnA-ó mú|i, if nÁf -oúnAT) múf jtompá' 
' and against whom fortress never closed.' geACA ctAix>e- 
' gate of a rampart around a camp or stronghold.' The inf er- 
enceis that they would fight their way through these obstacles. 

64. XVII. 1. T)o cfutms cfÁgA 'f mthfi, 'who created 
strand and sea, i.e. 9 land and sea/ 2. C|»Ann tóéfAnn, 
' chandelier, torch.' A\y n-eóttnf, ' of our guidance.' 3. 1 
n-oíot -oó-beAjir, ' in retribution for my evil deeds.' -póttA, 
■pÁttA, ' weak, feeble. lame.' 4. 1 gcomAt cifc, 'to a proper 
fulfilment.' 6. ' Seeing that a pater repeated in form thrice 
suits you to-day.' PfeASAif ^ 00 * ' suit, satisfv.' 10. Th'bifc 
eAfmAitue, 'reproachful banishment.' 11. AmmneAcA 
iomx)A, ' many names, much reviled.' 12. tlÁhA^Aiti me, 'do 
not arraign me for my wanton faults.' 14. t)A mó fionnA-ó, 
' the greatest ever known.' 16. teti ^tinneAX), ' by which the 
blind man's eyes were opened.' 

65. 18. £0 bfeAfCAib -o'éif éif éifje, 'performing miracles 
after his resurrection.' 20. HÁ cféi^; m'AijneAf. ' give ear 
to my petition.' Cféis, ' abandon.' 21. 1 ^conntiAX), ' in a 
covenant.' 23. ' And who sent clown the gentle Holy Spirit 
on God's Apostles.' 28. gtAnuA, gen. of ^tAnA'ó, 'cleansing,' 
after cun. 29. ' You yielded even to your betrayal for thirtv 
penny-pieces.' "OíotcA, gen. of -oíot. ' sell, betray,' after fnJ, 
32. ir- fAOtfe. 'noblest.' 33. CfiúcAT), CfiíocA-o, ' thirty.' 
35. gAc cút, ' every line of defence, support.' 36. ón fti ao, 
i.e,, on the last day. 146 

66. 39. SAOjt-vtnl, ' íhc noble blood of Thy íive wóunds.' 
40. cénJim, Ist. sing. imper., 'may I go, let me go.' 44. me 
rlÁiuní;, .1. StÁmnj me, ' save mc' |?io|icAib, metric for 
vcahuaiu, 'deeds, merits.' 47. 1 n-ionAt) ^aó AnjMice, 'For 
everv danger which you went throngh With regard to thy dear 
(Son).' 49. íIac cum<\n5, 'which are not narrow, limited.' 
51. éijim •o'fAgÁit mAicim, 'I cry out for forgiveness, I 
beseech forgiveness.' 52. *Oec fífi-bjieiú, ' by thy last judg- 
ment.' 

67. XVIII. 2. A bneACA-ó, 'to describe it, write it out, 
5. r\Á bpeACAnnA JtACAT), ' for working the handles of spades, 
etc' 10. T)Á mAiteAm -ói, * f orgiving her f or it.' 11. TíAome 
ah crAoJAit, 'everybody.' 15. ' She has left me weakened, 
overcome, pretty awkward.' 16. T)o cAffAiT), 'who will 
restore.' 

68. 17. *ÓÁ t\\\ teAnb, six children. 18. Títijim $up b'éAcc, 
' I am of opinion that it would be a terrible loss.' 19. ní Áijií- 
rrnm e&roptA, '1 do not reckon amongst them.' 22. Ui^ne-ár 
tAe, c a day's delay.' 23. im téir, ' in my lease of life.' 

27. ^ineArh fAite, 'a regular swarm.' 28. CÁ T)céiT)eAnn, 
'whither it goes.' 29. Ó cexvomj •ÓAm, ' since the King of 
Saints has vouchsafed me.' 33. A sníorh, ' His action, i.e., 
His life.' 

69. ÚAtn^if -o'íoc, 'whicb for my sake you offered to requite.' 
39. ' And although my sins have gone beyond recounting ' ; 
lit., ' though it is that, etc' 40. CAOAift au X^\\\\\, ' the help of 
the Trinity.' 43. mÁ ^néim for mÁ gním, ' if I do (sit).' 

XIX. 1. lonnnm for ionnum, ' within mc' 3. gAn 
^ÁbAT) cÁiti"oir, 'without want of love,' i.e., ' f ull of heavenly 
love.' 6. A cAtiÚAnníocc, cA-[itAnnAix)eAcu, metric for 
cAnúAnnAér:, ' charity, lovc' 7. ' He gives the more every 
day we ask of him.' 8. ' And only asks as a trifle in its stead 
to walk in (fulfil) His statute and His law.' 

70. 11. ir AmAtiCAije umúm, 'most circumspect concerning 
mc' Umúm = nmum. 12. 1 bpeAtirAm U-pít 1 rm^A, 'inthe 
person of the undivided Trinity.' CiÚ5 = closely connected. 
14. tno y\\AytAt nÁn, 'my noble benefactor.' Le ceAtir "OAm 
ríoti-fvnt, .1. if ríoji-fnit te ceAtic *OAm, 'my constant hope 
for justicc' 16. A cAfA*ó, ' its returning,' i.e., the use of his 
hand. 17. gAn zeAtz Aníor tiúrn (tiom), ' without improve- 
ment with me/ 18. ^An peAtiuirn^e aji ronn, ' without 
tilling a sod (land). 20. Uuí = teó. 21. ~C]ú \\ún, z\\é \\ún, 
' with intent.' 23. gÁ tiÁ-ó, ' saying, repeating it,' i.e., the 
•oÁn. 24. SiAnp ^An Áijvo sÁtitA, ' the luckless noise of the 
shouting.' 25. CÁim cÁtirnA (cftArnA), ' I have been per- 
verse.' 27. pÁc pÁir jtnnc-fe, 'through Thy bitter passion.' 

28. LeArvnj ríc ctúiT>, ' preserve (me) under thy protectiom' 147 

71. 30. C|ié cdocmnrc, cionóirc, 'by accident.' 32. Cujin- 
amn crém, 'a happy fall.' Sém, gen. of réAn. 

XX. 2. ^n cé te caoitiacc, 'of him for whomwith friend- 
liness, of the friendly person.' te ruím, 'with respect.' 
5. 11í -ótijim 5i»|iAb, 'I do not fancy, opine that.' Cftéic- 
cumA, 'weak state.' 8. 5^n pmjeAtt, ' in its entirety, 
without leaving a remnant.' 9. Ufié éi|iic, 'as eric for Him- 
self.' 11. peAnnAiT) An c|iAinn, 'punishment of the cross.' 
12. £ac céim ctAon-beafic, 'difíerent grades of the ini- 
quities.' 

72. 13. Á\\ r íc, ' peace for us.' 15. 1 jc^é fAoncd, 'in salva- 
tion.' S-dOfica, %en. of j\ao|u\*ó. 16. 1 ^cuirhne tAe au 
crtéibe, ' in the reckoning on the last day.' 

XXI. 1. 5^c cionncA, 'all iniquities.' 3. 'Heedingnot 
the breaking of the law of God.' C. &•$ ptéApc<vó jac 
rmonnd, 'addictecl toswearing.' 8. "go n-oé&w&p im commb, 
'that I shall be accused.' 10. tlAim, uai^, ' the grave.' 
16. 50 mbeirii-ó 30 cnnAi-ó, ' that he may treat harshly.' 

73. ^vXII. 2, ir buA-ÓA, ' tlie actions of the church are suc- 
cessful.' 5. bójioimedc, from bójiotrhe, the epithet usuallv 
appiied to King Brian, from whom the O'Briens take their 
name. 6. ruc -oiAn-coit (teir) óji, 'who desires not gold.' 
Coice^fCAt, 'array. ' ; pron. córc<\t. 7. "pÁri, thus in MSS. 
Probably for nÁ-ji. 1r mdfic<\nAi5e méi*o, ' whose power is most 
lasting.' 11. 'His degree the most thoroughlv learned of 
Ireland cannot hope to attain.' 12. pxMfice pexvoAijt if tu<\m, 
'The See of Peter and of Lyons ' (?). 

74. 16. Áyo-fé&zA, 'therenowned see.' SéACA, r^écA, Lat. 
sedes. CotmÁn n-Aom, St. Colman, Patron of the Diocese 
of Cloyne. tl-Aom pron. n-doi-um, the usual pronunciation 
in teAc Óvnnn. 17. 1r cui^ice (cvn^ce) -óíb, *you must 
understand,' partic. of necessitv. Aníor, 'up.' In the 
South, at any rate, Irish speakers say, ' ,45 xmt r íor 50 t>Aite 
áía CtiAc, ríor 30 Cíft eo^Am, etc' 27. Cfií-o ritJ"o, 
' through him (whom we have mentioned).' 31. -A t)Anba .1. 
áf t)Anba. 

75 36. *óe ce^p n-A h*u\irte, 'of the stock of nobility, noble 
stock.' In reading -óe is síurredover; pron. ptAic é ceap. 

43. 50 -oci^ix), 50 ■oc-ds-di'ó 'may it come, may it happen.' 

44. Siofm^ 4311 r reár-Arh, 'the teaching and the fixity of 
the clergy.' 46. Cittri-o, 'Srci. pl. fut. indic, 'the clouds 
will return, vanish.' 47. CA5fi<vó An "otige, 'to explain the 
law.' 48. Cinm ná ceÁrro ; understand 5411 ; ' without crooked- 
ness or trick.' 

76. 52. *Oo beA*ó ríor* cáó, *ail would be put clown, he would 
beat down all opposition.' 148 

7G. XXIII. 1. • No priest has a people like mine.' 4. t>A 
cojica, ' whicli was weary.' 6. Cocui^ceAc ceAX> &]\ bun, 

• the íirm support of an hundred.' 9. ' The noblest shepherded 
flock of all.' te hAox>Aiite, belonging to a shepherd. if uAif te 
refers to cf óax). 

77. 13. buix>e<\n íia mbeAnnAcc, ' the blessed company.' 
15. tru]t cuitt , understand f u\x> ; ' because they have 
deserved.' 50 bfeAfcAf (mAom "inX-)> ' that there be sent,' 
pres. suoj. auton. if níx) bAx> mó ' ancl besides.' 19. Trans- 
posed; Ar\ Aicme x>o teAnAf a comAifte, ' those who follow 
His advice and His law.' 23. Ó f uacax>, ' From toiling in 
mire to thedoorstep.' 27. T)o xjeAccuijeAX) Aif, 'wascounted 
for it.' 28. 'Therewas no JamesOFarreWs shiiling.' That 
is 'nobody refused them a shiiling.' Some time previouslj 
éAmonn x>e bj?Át had been making up the price of a horse, 
and SéAmtif Ó peAf JAite refused him a shilíing. 

78. XXIV. 4. A cAifbe cAbAific X)ó, 'to give him its proíit, 
that he may have its good.' ConÁé a féin, 'the fruit of his 
good fortune.' 7. £au cumn x)Á bAfCAX), ' may it not perish 
by drowning.' 10. íuócsAtAin X)0 cÁfCAX), 'to help the 
sick.' 1 5cém, 'at a distance.' 13. CÁmij 'on fcéAx>, 
1 which has come to the steed.' Another, and perhaps more 
likely reading would be nAé x)e cAfctnf ne cÁmis 'n f cóax), 

* that 'tis not of a reproachf ul stock the steed has sprung.' 
14. ' And that wall, hedge or morass is neither protection nor 
defence against him.' 

79. 18. 1 n-AnAixnb cÁirc nA cóif, 'in the height of a CAfC or 
pursuit.' cÁfc = account of a person dying, or of his death. 
20. pe tÁn au cfeóit, ' in full speed.' 

XXV. 1. Lhwyd pron. Stiúix). 3. tef mímg, 'inwhich 
he explained,' refers to fAOcAf. 4. -puigtAc $té, 'a large 
portion, quantity.' 50 n-Aibjicfíb úifx>, ' together with the 
alphabets in use/ or ' in alphabeticai order.' 5. JJéAg 
ctéAcuif, 'an awry member.' Scaic x)o bí x>úf, 'an obstacle 
that was clifficult to get over.' 6. beAx> x>AOft-x>eAncA, ' that 
would be of difficult construction.' 8. SAfAníoc, pron. 
SAfAn-íoc; metric for SAfAnAc, 12. seAUA-mnAOi Íujaix), 
' the wife of Lughadh/ i.e.. Ireland.' 13. rlAoi 5CÚ15, pro- 
bably the four provinces of Ireland. two in Wales, Scotiand, 
Cornwall, and Brittany. 15. ttlAf x>eAfCAcAoi fonn, 'asyou 
see by this (work).' 

£0. 17. *Oo cfíocnuis fé, ' be finished oíf, perfected.' 18. T)A|l 
ÚAifbije fúx>, ' to whom that was a usefui thing'; from 
CAifbeAc, ' profitable.' 20. A AnAm ófoix>e, ' his dear soul' ; 
accus. gov. by tei$-fe in preceding line. 22. 1 meAfc iia 
jcóijeAC, through the provinces. 23. x>'feAbuf meAbf ac, 
' by the greatness of his intellect.' 149 

LeAtánAC. 

80. XXVI. 2. Transpose 50 bpuit, rAn z\\\ reo, rite téi^- 
eAnuA. 6. Read aji cnic éibiji, 'for the country of Eibhear, 
ie., Ereland.' 11. *Oo fitAn An ctuitce, 'he won the garae.' 
12. Note Aníor, ' up to the harbour of Cork.' 

81. 18, ón scníc, 'above all in the land.' 21. ón ^céA-o-Jem, 
' from the first born.' *29. Saíi cÁr, ' considering that.' 
30. &\\ riinAoi 5A11 céite, 'about a woman without a spouse ' ; 
Ireland and the Stuart. 36. 'n-A bun, ' accompanying him, in 
his charge.' 39. "Oo-óeAtbuig cu^Amn ceArcA, ' whoframed 
for me questions, riddles.' 

82. 42. SceAt, nom. to t>o neAjtcui5. 48. ' through fear of 
shedding their blood.' 49. peAftuAc, ' one who performs 
miracles, Gocl.' 51. pé n-oeAftA, ' tliat is why they have not 
been willing. ' 52. 50 hAtcurru\ir., ' shortlv, soon.' 54. gAn 
r úit a |iéix)ci5, ' without hope 01 her release.' 57. ciúit .1. 
ceóit. SeAncAX) pubáit, 'wanderinghistorian.' 59-60. c And 
I do not expect to see a different state of things till the end 
of my life.' ScuriiAi-ó, ■ a frittering away.' 63. 50 huriiAt, 
1 willinglv.' 64. *Oo r eAftA-ó, ' that has been directed against 
the blood of my race.' 67. SpiúnAT) eAcujiAnn "oújt, ' the 
casting out of dour foreigners.' 

83. 69. te reiteAth Aift, 'waiting for it.' tei^eAn, 'letting 
go, rising.' Perhaps the true reading is Aft tei^eAn, nA pfjt- 
teó^Am. 71. pé rcAiteAm 5AÓ rpeice, * suffering ill-treat- 
ment by being kicked.' 72. ' Enraged like madmen, or exiled, 
bare, morose.' tófit-A = tuAfttA, ' sluggish, stupid from 
trouble, excitement, etc' 74. A\\ tei|t5 5AC mí-cót|tuim, 'in 
the way of every injustice.' 75. A\\ T>eir.eAX), 'behind, last of 
all.' mo -óíot "oeójiA, 'a rlt cause for my tears.' 77. Read 
pjieidtte, ' double-chinned.' 78. Cteite gen. 0/ cteAt, 'a 
prince, a chief.' 79. nÁ ceiteAX) Aft £eite (pite), 'who did 
not deny a poet.' 80. 1 n-eibear. 5AC tíobói-oe, 'inthedepth 
of every miserv.' 82. ' That I might attempt vour flights 
since you have given forth your choicest words.' 84. úijisteAc 
ceifmrii, 'a complaining, despoiled creature.' ^n beitte .1. 
An bite, ' the warrior, hero.' 85. A]\ teiji5, ' neglect of 
these.' 87. te reit^ 5AC tAOi, 'lnthe course of every lay, 
i.e., to accompany them.' 88. tlí ceitri"ó mé Ajt riií-x>ótcur, 
' 1 will not deny my despair.' 90. *D'oib|ti5 cu^Am-rA An 
•oÁn, ' who composed and sent me the song,' 

84. XXVII. 5. cói|t, teAf c, ' pretty, and slow-moving.' 
6. A ' her ' understood bef ore T>éAx>. 9. Sa coth5A|i, 'inrn^ 
path, near me.' 10. gujt pAttjtAtur, ' that it was a paradise 
of angels and of saints.' 11. t)Ax> riiAtt5A-ó rAojt (í), 'she 
would be a cheap bargain,' 12. 1 ^cunntur, ' for the sake of 
getting her.' 15. T)e riiAttib nA n5ftéA5, ' of Grecian nobi- 
lity ' ; the Fitzgeralds are said to be of Grecian stock. 16. T)o 
tionnrcAm beit -oeÁstAc, ' who managed (determined) to be 
goorl, excellent.' 150 

LeAÚAnAÓ. 

85. XXVIII. 9. tÁn-fAt)A, 'for a very long time.' tÁn is 
intensive. 13. T)Á cuirh'oeAcc, coirii-oeAcu, 'for its protec- 
tion.' 14. 'fl-A nt)éif, t>Á n*oéif, ' in their absence.' 23. ^au 
fAiJeAt), * free from attack.' 

86. 28, An LÁn foin, ' that wide district.' 39. Transpose 
to Dob'Aoi|\T)e 1 bjró-otA, ' which was noblest in Fodla.' 
45. ,<\itbeócAi-ó, ' he will lift up, revive/ 48. Transpose to 
CÁit) cotnAcuA muteAÓc if béAf Ai^e, 'he has powers of 
mind and conduct.' 

87. XXIX. 1. ní riiAccnAÍm, ' I do not íind, cannot bring to 
mind.' 3. tlíor eAtA"óucA 'oeAfuijeA'ó .1. fiux) do x>eAf- 
tn^eAX) níof eAÍA'óncA, 'anvthing more excellently made 
(beautified).' 5. -pAit) fAoJAit, ' length of life, long life.' 
Pron. fAoijil. 9. 'A better God-mother than her.' 

10. Á~ób&]\ t)iúic, 'a voung duke ' ; lit. *makings of a duke.' 

11. tlÁu ceAnnmjeAf, ' that I have not deserved.' 19. *Oo 
$téAf rA*ó, ' who would settle ' ; probably for -oo jf éAf f a-ó, 
' who would embroider.' 20. A\\ muije, aji muigib, ' on 
plains.' 

88. XXX. 1. *oo foilceAX), ' who was bathed, steeped.' tlA 
nAoi mbéite, ' of the nine virgins (muses).' 3. ' Who ex- 
plained clearlv the difficulties of every poem.' 5. Cfo-tnotcA, 
'praiseworthjr.' The form rf after n is equivalent to an 
aspiration. Note also, in this line that the initial of ujiéiteAc 
resists aspiration after n. 7. *Oo cofnAirii, ' that defended.' 
The Rel. Sentence depends on pfíorii-jéAg. t)ui*óeAn téi*o- 
riieAc, 'a valiant tribe ' ; accus. govd. by cofnAirii. 

89. XXXI. 5. if AcriiumneAc mémn, 'of energetic dis- 
position.' 7. nÁfi t-jiéit, cond. 'who would not be weak.' 
14. ' Thev were a noble (princely) tribe in their own country.' 
18. te CAtm-cunncuf, ' in stout conquest.' 

90. 19. gníorhAjiÚA fiúncuif, ' worthy deeds.' 20. OfCAit- 
ueAct Aoi-fo, 'the noble frankness.' 25. ^aw cAnnctAtú 
curiiAn^f A15, ' without stingy sullenness.' 27. CApAitt 
fÚ5Ai5, 'of a prancing, proud horse.' 29. 1 scóififi uj-oaji, 
'in a company of the learned.' 35. gufA f at>a a bei-ó fUAf, 
*may he live long/ 5ufA .1. ^uji Ab pres. subj. of if. 50 
buAn, ' ever.' 38. buifbtteAcc, 'the emptiness of boasting.' 
buif bf eAcc = buiftbeAcc, buif be ; though it may = bAf- 
bAfAcu. ní fÁ-ÓAim .i.ní AbfAim, 'Idonot say.' 39. Cocfom 
if uuitteArii, 'justice and deserts.' tTlAf uáit> 1 ^ctó, ' as 
they have been composed, shaped.' 44. níofi cotftom au 
irmfu, ' the play would not be fair.' 

91. XXXII. 1. tflAoi'óim, 'whom I mention.' 3. Aca a\\ 
comrheAT), for Af comrheAT) aca, ' feasting with them.' 
4. £uu fionnAX), ' till their protection was seen to have 
vanished for ever,' 7. pteA*ó-fÁrii, 'contentedly.' 8. Scófi 
and cm ce are noms. to bíonn in 1. 7. 151 

92. XXXIII. 1. ^án tnfeAfb-A x>eA5-mtíme, 'without want 
of good manners.' 3. CtntteAX) A^tif, ' more than onr (my) 
fair share.' 4. *0&\\ tmn-nA, as we (i.e., I) think.' 'n-A 
ceAnnugcAn, ' for its redemptiOD.' The tithe was generallv 
redeemed on payment of a certain sum. 7- 1f An-obAX) au 
lon^nAX), ' it is a very sudden surprise.' 11. gAn ctjjAt, 
'without cockle, weeds.' Cme .1. na heAcufiAnnAig, n-A 
SAf -AU-A15, 12* ' That he should not heed the poet is a thing 
(news) that surprises me.' 14. bAffAij ua gcufAX), 'the 
warlike Barrvs.' 15. ' I thought that neither should this hero 
refuse me.' 

93. XXXIV. 2. A hti^TDAf Áf, ' its charge, authoritv.' 1 
f eAtb, metric for 1 f eitb, ' in possession.' 3. tTlo |núm, mo 
ftím, ' my room, parlour.' ^au mAix>e 'om féif-fe, ' not a 
stick available. 5 4. 'The bargain and terms rest with my 
bright warrior. 6. CúptA mÁntA, ' the two maids.' 7. x>'iom- 
pui£ Áj, ' who brought good luck/ 10. A\\ ctú 'f au cÁit 
fiÁbAC, ' concerning the liberal name and fame.' 12. ' Even 
though I should not get a pin's worth nor the top of abranch.' 

94. XXXV, 3. Jníof, Indic. pres. rel. form. teAtAn, 
' which magniíies.' ^ac 5AnnA-ctó mion, ' every small 
figure/ 5. x>'Aitm, ' who recognised.' 6. x)o óneAf tnj mo 
AnA-bf óix>e, É who relieved my great distress.' This word is 
probably a poetical form of Anbf oix>, ' slaverv, tyranny.' 
7. A meÁxmij, 'who measured, considered.' 8. 50 bfAicim 
-jftt, ' that every insect appears to me horned and large.' 
11. 50 bfA^tAix), 50 bfAJAix>, $rd. sing. pres. subj., ' may 
he get.' 12. 50 nx>eACAix), 50 x>uéix>ix>, $rd. sing.pres. sub., 
1 may he go.' 15. x>ac bíonn ojiua, ' no matter what their 
colour.' 16. 'Attempts at fooling me were vain.' An "oub 
n-A jeAt, 'to make black white, wheedle.' CtnffAX) fé ai 
xmb n-A JeAt of u, ' he would make you believe that black 
was white, would talk you into.' A$ motAX) r\A xmibeACUA, 
' trving to put the best face possible on a story.' A cof nAm 
im A5AIX), ' to defend against me, to argue with me.' 

95. XXXVI. 2. UeA^Afc, gen. pl., ' of the teachings of wise 
people.' 4. tuóu teAnuA a bótAif, \ His followers/ 8. X)a 
juaoi teif, ' that he took pleasure in, made a hobby of.' 
9. 1f x>ífeAc 5tif ctnbe x>ó, ' truly was it right for him, did 
he inherit.' 12. ' With the (foreign) peoples of every one of 
the countries of Europe.' 15. Ap mumn, ' with the intention.' 
16. flÁ ua^auu f óiji ceAnn .1. nÁ UAgAnn fóijiceAnn aiji, ' to 
Whom there is no end.' 19 T)Á ÓAOifib, 'for the sake of his 
flock.' 

96. XXXVII. 1. ó "ÓfieAUAm uoin, ' f rom Wales to the 
East.' As the name indicates, they came at first fróm Wales. 
3. 50 n-mnpnn fceót, 'that I might tell (you a story); ist. 
sing. past. subj.' 4. im fAoiffeAC -pomAib, M have been 
a freeman before your arrival ' ; i.e., he did not pay tribute. 152 

teAc<\tu\c. 

96.5, ní r*MH5pmn, ' í would not mention this matter.' 8. ' Who 
let tlie monev stand, i.e., did forego it, until I should have 
written beforehand.' 50 fCftíbinn, Ist. sing. past subj. 
12. <\\\ Cníopc .1. Aircim &\\ CfiíofC, 'I beseech Christ.' 
15. 'nÁ teAu-rA, i.e., tliat tales and lays, etc, would not be 
more acceptable to a rich man (pc<\tt míte bó) than to you. 
19. ní bicce (beicce) & |tÁx>, 4 one must not sav, it must not 
besaid'; partic. of necessity. 20. óp bic 1 sCtÁft tvntic* 
1 since ever in Ireland are found, etc' X>\t, ' constant, ever- 
lasting. ' 

97. XXXVIII. 1. T)o t|tÁccAp, ' I travelled spent.* 5» ^5 
fÚ5tix\x) ptAic, lit. 'at sport of princes, in princely 
sport.' 12. ' Ireland is the better of his mirthful deeds/ 
13* ^5 |tic te ceót, ' galloping, dancing to music' 15. fice, 
tó = pice tÁ. 17. gÁficA ciAb, ' shouts, laughter of maids.' 
18. "OÁpAcc ctiAtv ' press of crowds.' 24. te jjeAtiCAib 1ó, 
'on account of Joe's pranks.' 

98. 30. ' Turning quickly from one kind of drink to another.' 
31. Com ip st 101 ^ 'hounds and horses.' 34. CÁp Áp n-Am- 
5ti"óeAcc, ' the straits to which our angelic behaviour brought 
him.' 40. SeAp^m -oíp, ' two remaining or holding out.' *Oíp 
for ^n.-oípe. 44. sác r\& cúise, 'sufficient for theprovince,' 
i.e., he would provide suíiicient mirth for the province. 48. Ar\ 
c-Aon beinc &c&, 'the only two of them.' Although the 
word beijic is fem., the c is preíixed to Aon. 

99. XXXIX. 2. CApA-ó te cptíonnAcc, ' turn to thriftiness, 
become thriftv/ 7. n^ ujúca -o'ppicAS-Aitic, * to observe the 
times for prayer.' 8. m&\\ cAoim-pe = mA.pt cÁim-pe. 12. ctm 
CAomip (cAOimmp), ' to gentleness, quietness.' 

100. 17. te béicib btnte, 'with silly maidens.' 19. tléAbAT) 
a mbttoi-oe, ' extricating them from difficulties.' 21. 'foolish, 
plunging, or boastf ul valour.' 22. ' Or having the slightest 
inclination to amusement.' 25. 'npAro mAipipeA'o, An jmi"o 
rhAippeAT), ' while I livc' 30. 'I do not boast much of its 
wealth.' 34. T)o bAmeAf te ctiíonAcc, * that belongs to old agc' 
38. ní pcÁnpA-o peACAT), ' I will not give over, keep away from.' 

101. 42. te -ni5irí-*OAi|i, ' with a stout oak stick.' 47. 1f 
f eApif 1 iri^ti meApAim, ' it is better, in my opinion.' 

XL. 3. *Oo CÓ5PAX) cmpne -oe cnocAib, ' who would lift 
grey frost of a hili (hills). 4. Ctm piA-ÓAis rió t?umn, 'in the 
chaseor in singing.' 7. téi ' pertains toher.' 10. CÁ pé n-A 
ptiCAbAipte ; pé is masc. while a is fem.. Thepoets generally 
called her SeÁn. This poem is one of many jeus d'esprit by 
them at hcr expense. 

102. 13. CAp.<mn pé tAoice -oÁm, ' he (she) sings verses.' 
14. T)o pínpxvó ptÁnn, ' would use a spadc' 17. níon coipeA-o 
n-A pAocnAÓ peóit a 'as a runner she was never fatigued.' 
18. T)o ú|iAocpA-ó tóiji, ' that would tire out her pursuers.' 153 

teAÚAnAC. 

J03. XLI. 1. 1 n-UAim 'f 1 n-Aifue. ■ versifiedandcomposed.' 
3. llAitt, etc, depend on -oo ié&cz in 1.5. 11. tlA jctAon- 
5Af, 'of the wicked tribe ' ; gen. pl. gov. by a$ UfAOCA-ó in 
1. 9. 14. 'FroHi maintaining valorouslv the game of battle.' 
15. nijte \\Q&i&, ' strolling kings, rabble.' 18. teoJAm, 
gen. sing., ' of a warrior, warriorlike.' 20. 50 céAT>tAc, 
céxVorA-ÓAc, 'discreetlv, sensiblv.' 23. 1 ^ceAtAib cemeA-ó, 
1 in showers of fire.' 

104. 27-8. ' And the learned poets guiding neither by word nor 
exampie.' 29. béite buAT>, * the gifted maids.' t>uAT> gen. 
pl. 38. 'On the coming of the prophesied king.' 40. Ar\ 
fcéAt fom, '' that story ' ; accus. gov. by be-Anxnij in 1. 37. 
49. StuAiJue teAf a tif , ' the hosts of the dwelling of Lir/ 
the god of the Sea. 5. 50. T)eite cfUAx>A, ' the harsh gods 
of battle.' 51. rtéAttAn ^viAtAif , ' the star of rout.' 

105. 56. guf ctAOcnmJ An cóip, 'till thev suppressed the 
rabble.' 58. te fAOJtAib, ' for ever.' 62. ' In f urious showers 
of blows.' tmne = tomne. 63. gur, CAitteA"ó Aif, ' till 
an Aibanach failed him.' 71. ' Wounding shafts, expert in 
conflict.' 73. níoji cuif eAf 1 gcéitt, 'I did not propagate. 
preach.' 76. & f eAfCA-o ^uf imitij, ' that sixty has gone,' 
.1. 1760. 50 "0^151*0 1 n-oéix> fé mbtiAT>An, ' may it come 
after six years.' 

106. XLII. 1. te fÁtA-ó, te f Á"ó r ' to be mentioned.' 5. & 
mÁijifcif .1. An móf-fí. 7. ceA^Afc Áitim, 'convincing 
teaching.' 11. gAn ÁifeAm, 'innumerable.' 13. tuAtuig, 
4 hurrv, hasten.' 15. T)o buAix>f it> An bÁif e, ' who will win 
the goal.' 20. A5 fUA"ÓAc 50 fÁitgtic, 'plundering uner- 
ringly.' 

107. 28. 50 teójt tAoic, ' suííicient for a héro/ 31. flA 
n-ÁffAcc, 'of the monsters.' 35. tuAifci-ó buf tÁn-joit, 
' stir up you mighty valour.' 41. T)o beAfcinj, ' who 
created, designed.' 47. feAf5 cíof--óub, 'the black anger.' 

108. 49. pAifif . ' along with it, also.' *OíonAi"ó, 'shelter, 
save ' ; 2nd. pl. used for 2nd. sing. imper. 52. 'n-A 5CU1X), 
'in the object of their love.' The young Pretender. 

XLIII. 2. A\i bAtuf a ^cuifteAnn, 'on the top of their 
sinews, by means of their sinews,' T)on bite, ' to the tree.' 
This was a tree which had been felled to make the may-pole. 
3. T)eu bAffA, ' on your account.' 7. *Oo f uif.feA 1 © me, 'I 
was dragged along the road.' 

109. 9. t)A temne, ' that were stouter ' ; from ccAr.n. 10. ^au 
cuix>eAcCA, 'with no company moving towards them.' 
11. u'fuitms, 'your suffering.' .1. cu -0^111^1115. 13. 'If 
you listen to my advice you will never want.' The forms in 
this line are archaic. We would now say : *oÁ sctumtÁ, níof 
uifeAfbAc. 14. tlÁ ceAn^Ait An ^ufCAt, * do not hoard 
(tie up) the wealth.' 15. CnA?;AiT>, 'let ye rap, tap. ' 154 

toAUAflAC. 

109« 17. I scunnruf ótt, 'for tbe sakeofdrink.' 20. 50 bftmc- 
CAft, ' maj thc land be moistened (wetted) by them.' Imper. 
auton. An ■oútAt5 = < the people ' here. 21. ^fi tfnucAib, 
4 to countrv sides before you.' 22. ' Your store is not lessened 
by a shilling, if you be worth a crown.' 27. ní hujttif, 'he 
would not be very much inclined to give a crown.' 

110. 29. ní bfifeAm. ' we break not, agree to.' Ctn^finu ir 
lom-ÓA, 'most judgment.' 30. 50 bfuifm, ' with form, 
correctlj. 8 31. SeAmAf ip gite, 'the brightest tuíV 
32. ptmcAm, lst. pl. imper., ' let us wet.' 35. teann-A, 'ales 
which are old, matured.' 37. ttÁ-ji cAitteAm, ' may we not 
lose.' 

111. ^3 éif reAcc An 5ttmn feo, 'hearing this fun.' T)o 
bueitnij, 'it judged, came to theconclusion.' ^ac nu-dó -j-jit, 
' everjthing new that comes receives most attention,' a pro- 
verb; 54Ó nóx> mAf oo tig if é if tnó geibeAnn cion. 
49. triAcunAm, 4 power of reason.' 

XLIV. 1. cá seAfÁn te ceAcc fíor, 'there is a com- 
plaint to be lodged.' 6. tTUf mAx>fAx> 1 ^céim. 'as a dog in 
dignitv.' 7. StieAmuij (fé), 'itseized.' 9, 1 gcionuAib &n 
f céit, ' 011 the guiltv parties.' 11 54C Ue .1. 1 n-AgAio $&c . 
tae, ' each day.' 

112. 14. -p-Aif if x\n njfÁfCAti, 'along with the rabble.' 27. 50 
ceanAc, ' lóvingly.' 29. T)'timUii5eAx> x>Á f éif . 'it answered 
accordinglv.' 31. *Oo uúifmi5eAx>, 'of Swedish extraction. 
35, tÁn-ftéix>, ' most noble.' 36. ^an moeóm, 'willinglv.' 
39. *Oo ctiif tÁm, ' who took part in ', 

XLV. 4. nÁf b'fiú *ó&m fCAO, 'that it was not worth 
my while to stop.' 5. X>o b'fm tiom, ' I think it worth my 
while.' 7. A tAb-difc x>Am feAfc .1. fedfc a i&b&ip-c oAm. 
'toloveme.' 8. -oec ctirii ait>, ' because of thee.' 9. TíótAin 
mAit, ' agood person.' 10. A5 fcf óó tiom feAt, * wasting 
tiine talkingto me.' 15. 'n-A beAfu. 'of his deeds.' 18. 
■pé noe-dff, .1. -pé noe-AfA é, 'the cause of it was.' 20. 
Acmvnnn, 'power, a source of endurance.' 

113. 22. ImteAéc te h&e\\ An cfAOgAit, 'that he strayedaway 
foolishly.' 26. 1ncmn rhAit, 'a good intention.' 

114. XLVI. 2. guf tAifueAt, 00 tAifceAt, 'there came a 
young maiden.' 5. T)o geAt mo cf oióe, ' my heart brightened.' 
9. Scf AeÓAif e mAgAix), 'a scoffing rover.' 13. T)o tf aoc nA 
xjfA^Am 50 téif, ' who overcame a great number of warriors,' 
i.e., ' through whose instrumentality they were overcome.' 
15. A céite teAptA, 'her married spouse. ' 16. te héi^eAn 
CAitmm, 'through dint of affection.' 17. For ní onme mé 
x>en méio fin, 'I am none of those you have mentioned.' 
19. * You may travel anywhere, go where you will.' 155 

te<\r<\iiAÓ. 

115. 26. *Oo éeAp ha comtiffAin, ' which the neighbours made 
up.' 30. ^5 fuf óÚAifeAcu, ' chatting, talking.' 37. speóif, 
metric for fpéif . 38. ' My relatives have advised me.' 
39. CAffAms Af "oo fóx>, 'go your road, take your own 
course.' 44. Cion ir cóif, ' portion and dress.' 46. gúnA 
fionf, ' a gown of cnintz.' 51. 1r ^tinfe Af t>o fúit. * Your 
eye is brighter,' i.e., ' the colour of vour eve.' 52. if bmne 
Af -oo jut, 'the sound of your voice is more melodious.' 

116. 53. T)o fÁiri5 tmn, 'weagreed.' 54. "O'Atnó-ócAnu, 'to 
renew. to re-tell.' 56. 'And now I am happier than George 
(the King).' For 'nÁ -óo Seóiffe. 

117. XLVII. t)A cmn, ' who were the chiefs in that hurling- 
match.' *OÁ mAOi-óeAm, ' saying, boasting.' ^5 -oéAnAm 
f AbcÁm Aif fm, ' making rocans or useless songs about it.' 
3. céf cfumn a fCAiteAth, ' though reasonable was their 
attempt.' ScAiteArh, 'a sldrrnishing, scutching,' i.e., rcotA-ó. 
5. ^An ctAon, 'without intrigue, unfair means.' 9. 'We 
dispensed fairly every right.' 11. "Oo cotui^ ^An ofnA-ó, 
' kept on sedulously.' 

118. 14. 1 -ouíf nÁ 1 T>UAtAth, 'in country or in land, in any 
place.' 16. nÁ ua^aix) ctm tÁitjnj teó, ' come not to meet 
them on any venue.' 17. Read teó as if after -oon f tnfimn 
uÁmi5. 'Itwas a foolish idea for those who came with 
them.' 18. -pó^Aifu jeAtt, ' to proclaim a bet.' 20. 's a 
n^eobA-ó 'n-A -oueAnnuA Ann, ' and all who would go there 
with theuv' .1. teif An nÁmAiT). t)A tmn-nA An tÁUAif is 
Principal Sentence. 23. Cun cmn„ 'to a head, forward.' 
26. -pAnA-ó 50 f óitt, ' let it remain.' 

119. 28. 1f ufí uvhfce, ' three times sooner.' CúiffeAc, .1. 
Cuif f eAc, ' wearied.' 30. te cfiÓT>Acu ctoifuí, ' with valour 
which used to be heard.' 33. 'Hbuf ^ceAnn, ' against you.' 
34. 1 bf eif)it ueAcu Ann, ' about coming there.' 35. 1 feixnt 
50 feAng, 'wasted in prison.' 36. gAn cÁtmAT) cusAinn, 
' but were despatched against us.' 

120. 37. tlÁ toicf at>, 'who would not flinch before anybody in 
the land.' 38. TíeAfibcA, ' proven, certified.' 

XLVIII. 3. im ÓAtAmn, .1. itn cotAinn, ' in my body.' 
peAcu, ' ttien, moreover.' 7. 'It is sorrowful to thinkthat the 
Gaelic race knows 110 means.' 8. ^mAit éAÓUA An t>aoi, ' like 
the workings of the clown.' 10. Cé AOfUA An feAf, ' the 
man though aged.' 12. Aw rcfAif ue, * the venomous, de- 
crepit creature.' 13. CAbAif fé nó fcít, 'give respite or 
ease.' 16. if meAfA bAit 'f if bAete tíg, ' worst conditioned 
and vilest coioured.' 

121. 17. "Oe 5f éAf, ' usually, constantly.' CAttf eAT> cAot mo 
pmn, ' I will wear the point of my pen.' 20. SneAcuA férote, 
•driven snow.' tfíou, ' May they consume you.' 22. *OÁ 156 

i-i. cno,p<\-ó, 'bending it. exhausted and weak.' 23. A]\ stéar, 
•whilst preparing tlie dart.' 25. Aon JAOit, pron. ^Aéit. 
*any relatives.' 26. 'om b|iéA5^x>, ' nursing me.' 27. *oá 
n-AoniA-ó ne-Atri x>Am, 'if heaven deigued me.' 28. Le-Afi 
(xn'ob) x>o x>eAtic4x>, ' I would see a host of them.' 

XLIX. 4. T)o mAottnj c'ACíhumn, ' that blunted your 
(powers of) strength, 6. X>o rpe^t x>o jné ir x>o jtiAoi, 
1 that destroved (lit. wasted) your complexion and counten- 
auce.' 7. * that did not consider your good more than 
your injury, though it might not be a proper thing to do.' 

122. 9. ' It should pass over others besides you.' Sti£e, acc. 
sing. govd. by géAbxvó. 11. ' To make of them its sport, its 
mouthi ul, and its prey.' 18. tlA ctéi|ie.4c, ' nor for a clergy- 
man ' ; x>o, understood. 20. ' And, under pain of the law, let 
himnot touch you.' 23. <CÁ1X> gAexnt 45 ue-dcu, ' the Gael 
are coming.' There is a pun on the word gaoit in 1. 25 of the 
preceding poem. 25. ' I cannot help thinking that the cold 
tormentor thinks it a shame.' 27. ' Let the vagabond quit us 
by the shortest possible route,' or 'as early as possible.' 

123. L. 3. ip cmbe x)Ain, ' it is more fitting for me.' Cuibe 
is iu combav. here. 6. ní bé&\\ .1. ní bé&\\ip&T>. 'I shall not 
neglect mybusiness.' 10. T)o téix>im, ' do I warm myself.' 
13. tffumiceAc ru.4t.41t, 'an awkward, stiff-necked fellow.' 
16. ' Because I bear heavy trouble.' 

24. LI. 3. A nx>e4fin4ix>, 'all the destruction it ever did.' 
4. An re^n^-bum xn4b4it, 'thewicked old bailiff.' 6. n-4fi 
ce4p4x> a tfti4tt, 'where he wasdestined togo.' 8. p4ti|i4 n-4 
tnát5ip:ifi, 'along with his master.' 9. te ?at>& 'r te ci4n, 
' for a very long time.' 10. T>'pÁ5 4X>nÁine Cji4fri4 'n-4 
x>i4ix>, ' who left complete confusion in his wake.' 12. ,Ac4fi4nn 
bjiÁJAX», ' the binding of a captive,' ' which brought him bound, 
captive.' 14. te ce4tt4 n4 gctiAf, 'with the houses of the 
clergy'(?). 15. náfi C4ittix> 4n tÁm, ' may the hancl never 
fail' 20. nÁ co\\t&\\, ' which ceases not, alwavs burns.\ 

125. LII. 2. tff4x>ti4x> mitteÁnAi§, 'the dog of spoliation.' 
3. Ct>5 póft n4 beAfCAme, ' who drew down the seed of male- 
diction.' 5. *Oo "óeAtbuij, ' who fashioned retribution by 
fire.' 9. -pé te4C4ib 4n 5|toixVe-5|tÁCA, 'under the flagstones 
of the strong grating (hearth).' 11. T)40it fÁfAij, ' surface 
worms.' 15. XX\&\\ x>u4if n4 me4x>tt4irxe, 'asreturnfor the 
high-flying.' 16. CÓU4 nu4X> .1., *clay and grass.' 

126. LIII. 1. ní x>4m nÁife, ' the shame is not mine, lit. for 
me.' 5. ScottAife me4it, 'a withering creature.' 7. nÁ 
motjMX) An beA|ic, 'and who would not praise the deed.' 
12. Cúit, ' a store, shelter, sanctuary,' 17. 50 bféicr4fi é 
50 bpeicp-á|i é, ' till he be seen.' The metre requires é 
(long). 19. béAtipAX) x>éi^c, ' who would give him alms (help) 
or apin's worth.' 157 

teAÚAnAc, 

127. 21. S^tÁin riiAfb, 'the abhorrence to sight of the dead.' 
tnAfb, gen. pl. 22. Á)\ Af^Am, 'slaughter, plunder, a long 
exile, to him.' 23. ^aii tÁ tAfCAine, 'may he not have a 
day's relieí.' 24. 50 bfÁ^A (bfÁJAix)), 'until he get that 
hanging.' CeAf, ' in the South, in Cork.' 26. CAot-fCf05At, 
'a narrow neck.' Pron. CAOi-ot. 27. ' May he not 
get a grave dug in consecrated ground.' noécAice, 
4 naked, coftinless.' 31. 1r x>ubAc &r\ rnAtAif c, ' it 
is a sorry exchange.' 32. 1 gconnrtAX) a AnmA, ' for 
his life.' 33. nÁ a bfAJAX) ftije, ' nor all tliat I would 
wiliinglj find room for, all that I could enumerate.' 'Om 
•óéin = "oom -óeóin. 34. nÁ bAfCAX», nÁ x>e bAfCAX), ' nor of 
fatal wounding.' 3G. ' In such a manner that the storv would 
be more pitiable (worse) than the Eachtra of Rorv, viz., 
the disease of Iiory's sheep, i.e., jumping for height.' 
38. 50 cóacc x>on fCfACAine bfiAX>AC, ' till the coming 
of the thieving churi, i.e., till he came afterwards to 
apportion it.' 39. pé cAfA ctnft, ' under the shelter of a 
shrub.' 

128. 41. peóit pú-ófAC x>o fiubAt Aif, ' may putrid meat 
come to him.' This use of the verbal noun for subj. is quite 
common. gAn 5|tUAim onc, 'may you not be downcast.' 
There are a number of examples of it in this poem. rtó 
conncjiAcc, ' an intense malediction, nom. to CADAff aix>. 
44. piAf, ' aAvry, crooked.' 48. T>uAfiCAn x>eArhAn, * the 
croakings of demons.' T)uAftCAn, xiubAftCAn, ' quick, fast, 
speech.' Cf. "OubAft cau bft éi$e — C. An m. Oróce. 50. Ceit 
Aifi, ' deny him.' 51. nÁfi x>eAttfi a au SfiAn ^t 1 » ' ma y ^he 
san not shine on h*m.' 55. CofnAtú bíx>, ' means to buy 
food.' 57. Sut f a-oa, ' before long, in a short time.' Genly. 
fAfAfAT)A. pé cuinj cfiuim fiije, ' in heavy wrist-bonds, 
heavily handcuffed.' 58. &\\ Afi bAfifiAX), ' through which we 
have been brought to excelience for ever.' 59. 50 mbuiti- 
ciceAfi .1. 50 mbAmueAf, 'may there be taken out of them.' 
62. 5AC oi-óce ftiAf, ' every night out of bed.' 63. tlA 
mbf ax)ac ftéibce, ' the thieves of the mountains,' or \ of the 
robber mountains, ' 

129. 67. Sau x>cuaic, ' in the country, that place.' 69. Ax\ 
x>onuf buix>e, ' the greatest misfortune.' &\\ f ax> refers to 
cuca f úx>. 71. t)occnui5if x>fteAf, 'whom, for a time you 
reduced to poverty.' The whole line is somehow out of joint 
with the stanza. 72. *OAft x>uAt beic x>wbAc, ' who are wont 
to be morose.' 73. A scormcftAcc, ' to curse them most 
thoroughly.' 74. 'And I say amen on account of the fault 
committed against me.' 80. 50 nx>eineAtu feótrhAc, 'till we 
make mince-meat of their bodies.' 81. éije^n ocfuif, 'stress 
of hunger.' 84. t)f eóJAx>, pron. bfieócAX), ' enfeebling, 
anguish. ' 158 

J30. 87. T)Á mb|upeAT) beó boóc, 'brealcing (dispossessing) 
theni root and branch.' *oo bfipeAX) é, ' he was broken, he 
failed.' 90. gmbeAm (jm-ómí-o) uu 'oc céAf ax>, * we pray 
that you be tormented.' 93. 'If it be a question of sudden 
death. may yon be hanged.' 103. ' ixnn temre mthe, ' between 
terrible iires.' 104. * And your skull, withering, below (in 
Oork) on the top of a spike.' 

131. 106. potAc téme, ' the covering of a shirt, a shirt tocover 
it.' 108. n,\f tío-ólAic au cAO|tA, 'that did not deliver 
(drive) the sheep.' 111. t)Áf bíox^t-A, ' death from apoplexv.' 
112. nÁ xn'ot 1 n ém-cfíc, 'nor the satisfaction inany way.' 

115. ÓáffAX) fé Aifi, ' which he could turn towards.' 

116. *óe understood before cfoiceAnn. 117. Aitne, ' recog- 
nition, recompense.' 121. munA peacAX) x>.am é, ' if it be not 
a sin for me,' i.e., to say, etc. nÁu f Aice fé, 'may he not see , 
a speck.' 124. nÁu f eACAm x>o tf é4x>, ' that did not avoid.' 

132. 127. A\\ 5f e ^x>Ait ua bp avi, lit. 'on the griddle of pain.' 
128. pé cói^, fé CÚ15, 'fivefold,' 130. 5<m AifeA^, 'with- 
out reprieve.' 131. *Oo bfe-ACAf, 'who write down every- 
thing fittinglv.' 132. n\A\\ íaca, 'also,' lit., 'as a support.' 
136. e^fCAine xjfitnng eótAc, 'the malediction of the 
learned.' 139. Af iÁirn, ' near to the poet, on whom the 
wether was kiiied.' 140. jg-an fAJÁit a\\\, ' may he stray 
away and never be found.' 141. Cfí (cfté) bfeóix>reAcc, 
' with sickness.' 143. A cofc a\\ cAfAtx>, 'may friends benot 
allowed to visit him.' 

133. 147. nÁmAix> ua ^cfíoc .T. <m x>ix\b,4t. 'n a ctof, 
' within hearing.' 148. X)Á fcót^x) 1 x>UfiAt, 'roasting him the 
while.' te cÁme, probably for te cAijinge, 'with naiis.' 
150. 5uit tfí AnfAite, 'reproach and terror.' 151. mut, 'a 
fairy-change, a deed of witchcraft.' -píof--ÓAmAinc, 'of abso- 
lute condemnation.' CtAtmeAc, pron. ctAoi-Ac (nasal), 
'mangv, scabby.' 155. 1f finnit a beix> 'n fcuittiún. ' the 
wretch will be destitute.' 156. nÁf tigix) 1 n-Aif eAmAmu, 
' may he not come within hearing distance.' 157. 
V\Á\\ f eicte^f, ' may they not be sold.' Thus MS. It is 
most likely, however, that the correct reading is tiÁf feicteAf 
'may they not be seen.' 159. 1 n-eibif a oÁif, ' i» 
his death throes.' 160. Sijne^f feif^e, ' the seal of 
anger.' 

131. LIV. & éi^fe, 'O Poets, who are wise and truly 
learned.' For bot^ féif read botg -aéif, 'a wind-bag.' 
SteA^Aife cf e^fCA (cf e-dfcufttA) x>eA5~*ÓAome, ' a sneak 
who brings about the ruin of goodly peopie.' pojaxxSif ^ac 
bot-A, ' tlie spoiler of houses/ "O'eAfCAif Af, ' who grew oat 
of, spnmg from/ ^e-AroéA, ' an idle stroller/ It is really the 
Fr. cadet. meix> r\A CAfcnifne, r thestandard of contempt.' 159 

teAtAnAÓ, 

134, ^5 -oAoinfiu^A-ó A^up A5 Á]1"oac a b|? eirtmeAc, 'increasing 
the price and raising the rent of their farms.' Cáuúiji, 
• Quarter Sessions.' 5. SíotttAc bo*oAc, ' descendants of 
clówns.' 7. tomA uúuac ' an uncouth rustic' 10. SpfiiofÁn 
puAtrhAji, ' a detestable creatnre.' 12. ' a ciod, tall, unsteacly, 
rambling.' 

135. 16. Read Cfté n-A cosAnpAc CfiAopAc, 'through his 
voracious gullet. Much of this satire has been ' íifted ' 
from that of -Ao-ÓA^Án O TlAÚAitte. 19. CAirmceÁn 
coirniteAc 3 'a foreigii little hunchback.' 22. CÁirt-éip-o 
buite, a mad, contemptibleinsect.' 23. CuAitte ponómAro(e), 
'amockingstock.' 24. ' An abjectfoulfellow.' 26. CAttAifte, 
' a loud shouter.' griéifcúe, ' greasy, dirty.' poctóm. Áb&tz&. adj„ compar. id., noble, 

powerful, capable. 
AtA\\Ar\r\, -Amn, pl. id., M., a 

bandage, fetter, entanglement. 
Acz, -a, pl. -Ann-ó, M., a law, 

covenant. 
-A'OAthAim, see xVothutJim. 
Á-óbAcz, -acza, F., mirth, merri- 

ment. 
xVóbAt, adj., compar., -Atte, vast, 

immense. 
xVóbAji, -aiji, M., cause, reason; 

ní héigeAth $au a., there is 

reason for the cry. 
xVóbAfi, -Ain\ M M a tribute, recom- 

pense. 
xVóbAjiAC, adj., compar., -A15C 

proviclential, lucky. 
A"omtii5im, v. tr., I confess, admit. 
A"ónÁijie, gen. id., F., confusion, 

deep shame. 
xVójtAim, v. tr., I adore, venerate. 
Aep, gen., Aéin\ M., the air ; 

frolic, enjoyment ; $An Aert, $An 

AiceAf, without enjovment or 

mirth. 
45, gen. Á15, M., valour, success, 

good luck. 
A$a, gen. id., M., respite, leisure. 
xVgnAim , v. tr., with obj. of per- 

son, I claim, immolate. Wiih 

direct obj. and a]\ ofperson, I 

retribute, revenge. 
-Aibgidfi, -Vfte, pl. -Cfií, F., an 

alphabet. 
Aibró, adj., compar. -róe,ripe,quick. 
A\ce, gen. id. 9 F., proximity ; 

'n-A n-A., beside them. 
Aicitti-óeAcc, -a, F., skill, dex- 

terity. 
^i^e-AnuA, adj., compar. id , 

spirited, intellectual. 
xVi^ne, g en - id. and Ai^eAnuA, M., 

the mind, heart. ^1511 eAr, -mr, M., trouble, conten- 

tion, argument. 
A^ze, pl. of A5A1-Ó, * the coun- 

tenance.' 
Átt, in phr. b'Áit tiom, I wished, 

desired, wanted to. 
Aitnro, --oe, pl., --oí, F., a foolish 

womau. 
-AithteAr, gen. -tir and -tear-A, 

Mi, loss, injury. 
^mjti-óe. adj. mdec, angelical. 

Amgti-óeAcc; -a, F., angelic 

behaviour. 
-Amijróe, adj. indec, weak, dis- 

pirited. 
«Amirh, -ntúe, pl. id., M., a 

blemish, fault. 
-AmmneAthAit, -thtA, adj., re- 

nowned. 
^XinnijeAc, -Sije. adj., maimed, 

scored. For AmnnheAc. 
-dinntth, see Airnth. 
Á\yo, --oe, F., attention, dignity, 

improvement ; a\\ Áijro, * worth 

speaking of.' 
-ÁirteAth. -rnrh, v.n., M., act of 

counting,reckoning, mentioning ; 

te hÁ„ to ' speak of ; jau á., 

innumerable. 
Aijigim, v.n., Ajt^Am, v. tr., I 

spoil, harass. 
AijisteAc, -C15, M., one despoiled 

or plundered. 
Áiftíthim, v.n., Ái|teAm, v. tr., I 

reckon, count, speak of. 
^i-jimeAX), see ÁifteAth. 
Á\f, in phr. aji Á,, willingly. 
AifeA^, -fi$, v.n., M., act of 

vomiting ; restitution, recovery. 
A\fze, gen. id., pl.-z\, F., a com- 

position ; state, example. 
A\z, in phr. "oo b'Aiu tiom, I 

would like ; x>o b'Aice teir, he 

would prefer. ^í 162 v\icbeó-ÓAnn. v.n., AitbeoTScAinc, 

v. ir., I reuew, re-vive. 
Aitcim, v. tr., I beg, beseech. 
-áiceAw^-ini, M., suretv. guarantee. 
Ait§io|t-|tACC, -A, F., a short way ; 

a short space of time. 
Aitte, in prcp. phr. "o'Aitte, 

after, in the wake of. 
Aiúui"o, -T>e, adj. f known. 
ÁiC|ieAb. -feib, pl. -feAbA, M., 

an abode, dwelling. 
Áir|ieAbAiin, v.n., -bAT> ? and 

ÁicjteAb, v. tr., I dwell in, I 

inhabit. 
-AtpAim, v. tr., I devour. 
Árn. conj., but, indeed, 
AmAit, prep., like, as. 
AmAit, -mtA. F., like, kind ; also 

f AmAit; T>en a. f m, of that kind. 
AmA-jtcAc, -cAije, a<£/., circum- 

spect, foncl. 
-dmAfuf, s^ AmfUf. 
Am^Aji, -5Aif, ^v amiction, 

bodily want. 
^rhfur, -fiuif, M,, doubt, distrust, 

suspicion. 
^mvif, -uif, M., a hireling, a 

monster. 
-AnAbf Ann, -Amne, «<£/., exhausted, 

very weak ; asn., one exhausted, 

worn out, reduced to poverty. 
AriACjiA, gen. id.. F., distress, 

miserv. 
-ánAó, -uAig, pl, -Aije, M., a pass, 

road. Also eAUAc. 
<A.n-Áifiite,aíZ/., indec. ,veiy special, 

select. 
Auaoit), for AUAijib ; see AnAc. 
AnbfAnn, -Ainne, F., weakness, 

exhaustion. 
^nfAite, gen. id., pl, -tí, M., 

fright, terror, a storm. 
únnÁtA, and -tAij, gen. -tAc, pl. 

annals. 
An-obAT), -Ai-óe, adj., verysudden, 

great, or wonderf ul. 
AnobAiX), -at>, F., a sudden mis- 

fortune. 
Aob-ÓA, indec. adj., pleasant, 

cheerful. -Ao-óaiju», gen. id.. M., a herd, 

pastor. 
Aoit-cneAf, -mr, M., fair skiu. 
^oine, gen. id., pl. -nce, F., Fri- 

day ; ua h^oince Óu-óa, the 

" Goideu Fridays," a devotional 

exercise. 
^01 f, -|ie, pl. AOutA, F., a satire : 

a lampoon. 
^oijno, oblique case of ÁfT>. 
Aoif, -f e, F., age, old age ; t>'Ó5, 

if T)'Aoif, for young and old. 
-AomAim, v. tr., I deign, concede. 
Aon-cú, -con, F., a protector, 

warrior . 
-Aoncuijim, v. intr., I agree, 

consent to. 
Aofmjim, v. tr., I grow to, 

arrive at. 
á\\a, -auu, F., in phr. 50 

hÁUAinn, 'to the innermost 

core.' 
Á]i ac, -A15, M., guarantee, help ; 

opportunitv. 
AjiA-o-mAc, -mic, a mighty son. 

The worcl auat>, ajijiait) =b 

ÁiiT). 
-df-cAt, -ía, M., a bloody battle. 
Áp-o, gen, andpl. y ÁifT>, M, afull- 

grown person ; au áut>aio, on 

grown-up people. x*jit>acc, man- 

hood. 
Ájro, in compounds has an inten- 

sive meaning. ,áut)-caoit>; a 

great weeping ; ^fo-f óaua, a 

chief seat ; Á|iT)-búifue, a great 

dolt. 
A|i5Ain, Aiji^ne, F., v.n., the act 

of plundering, clestroying. 
^ffAcc, -ca, F., a monster, 

spectre. 
Áy, Áif , M., an ace, jot ; T>óib ní 

rhAitpAT) Áf, he would not 

yield a jot to them. 
Arpot, gen. and nom. pl., -puit, 

M., an apostle. 
Ái, -ía, M., a ford. ÍT1Á motAnn 

5AÓ f Áró A11 c-Át mAf jéAbAiT), 

if every poet praise the ford 

as he finds it. 163 Arál, -Ait, M., merriment. A5 a., 

making merry. 
AÍA\\p&c, -A15, M., a change, 

transformation ; a. «i|fo, a 

different order of things. ^, 

mÁT>A, a change of trumps. 
-AtAti|itii5im, -v»5at>, v. tr., I 

change, vaiy, modifv. 
xXtbAOir, -re, F., lamenting loudlv. 
-AúcvimAiti, -tte, adj., short; 50 

I14., adv., soon. 
Atnó-ÓAim, -óx>cAnr, v. /r., I 

renew. 
-Auuitire, gen. id.. F., sorrow, 

affliction, weariness. 

bACAiíje, gen. id., F., lameness. 
bACAim, u.w., bAC, I hinder, pre- 

vent, meddle with. 
bÁ"OAti for bío-OAti, 3rd. pl., past 

indic. of cÁim. 
t)Ait, -te, F., issue, effect, success. 
bÁitte, gen. id.,pl. -tí, M., a bailiff 
bc\mim (te and -oo) v.n., bAinu 

v, intr., I pertain, belong to ; 

meddle with. bvnmm, do. 
b-AmctieAc, -\"É e > Pl' -l^eACA, F., 

a widow. For bAinctteAb<\c. 
bAitiín, gen. id., pl. -ní, M., a 

mitre. 
bAircmi, -ce and -ceAT>, v. tr., 

I baptize. 
b^tt, gen. and pl. bvntt, M., a 

place, spot. 
bÁttAc, -Aige, adj., ílat-footed. 
bÁn-^tAC, -Aice. F., awhite hand. 
bAnn, -umn, pl. -nA and -nAÍ, a 

bond, hoid, surety; ir Acrhvnnn- 

156 bAnn, having a íirm grip. 
bAotAéc, -ua, F., recklessness, 

foolishness. 
báiifiA, g en - id., pl. -fiAí, M., top, 

summit, excellence ; same as 

bÁtit 1 '> "° e bA|tfiA, on account of. 
bAtiftAmAit, -rhlA, adj., genteel, 

íine. 
bÁti^StAn, -ume, adj. t noble, 

chaste. 
bAfivmcAcc, gen. id. and -ua, F., 

a barony. bAfCAÚAc, -Ai^e, adj., oppressive, 

destructive. 
bÁÚAim, v. tr., I drown, quench. 
bé, gen. and pl. béite, F., a 

woman, maiden. 
béAb^ti, -Ai|i, M., a beaver, or felt, 

hat. 
beAn^Án, -Ám. M., a scion, 

branch ; a bud. 
beAnn, bmne, F., dependence ; 

$An b., independentlv, off hand. 
beAnnvnjteAÓu, gen. id. and-ZA, 

F., holiness, piety. 
bé^titA, gen. id. ; pl. -a\, M., the 

English Language ; a language. 
beAtmA, -An, F. a gap, way ; path 

in battle ; b. OAoJAit, gap of 

danger ; b. céAT>, a fight with 

an hundred. 
beAn^tA, adj . indec, tidy, neat. 
beAfic, beince ; pl. -ua, F., a 

deed, an act, a game. 
beAtiUAim, see beAtiuui^im. 
beAticuijim, v. tr., I meditate, 

estimate, allude to. 
béAf, -fA, M., a custom, habit. 

béAf ac, adj., polite, good-man- 

nered. 
beAUA, -A"ó, F., life ; food ; 

estate, living. 
beAtvnjim, v. tr. f I support, I 

rear up. 
béim, -me, pl. -eAnnA, F., a fault, 

a blemish ; -^aw b. pumn, with 

few faults. 
beitnm, v.n. UAbAifiu, v. tr., I 

give ; make ; x>o bei-p Acrhum- 

neAc, which make powerful. 
beó, bí, adj. alive, living ; lively. 
beó-cutiA-ó, -A1-Ó, pl. -Aix>e, M., 

an active warrior. 
biAt)Án, -Ám, M., calumny, 

slander, reproach. 
biAX)UAc, -A15, M., a generous 

man ; one who gives f ood to the 

poor. 
biAmn : sometimes in the Fu 

and Condit, the root of ver^ 

uÁ becomes biA- ; biAT>, I win 

be; ní biAinn, I would not be. 1G4 t)ilc. gen. id.. pl. -lí.. M.. a large, 

trce ; a champion. 
binnfe. gen. id., M., a bench. 
bíocun. -11111, M., a viscount. 
bioji, gen. bif and'be&]\& ; pl. 

biojiACA, -fiAnnA, beAfAnnA, 

M., b spit, a spike. 
btAi-óf eAcc. gen. id. and -ca, F. 

clamour. lamentation. 
btéAn-tom, -Unme, adj., ragged, 

bare, torn, 
boccAmeAcc, gen. id. and -ca, 

F., poverty, depression. 
boccnmjim, v. tr., I reduce to 

povertv. 
bcoAicín, ?en. id., M., dim. of 

bo"OAC, a cloAvn, cliurl. 
bo3Aim, v. tr., I loosen, slacken ; 

move. 
bótAéc, gen. id. and -ca, M., 

stock. cattle. 
botSAc. -SAi^e, F., the small pox. 
botcAnur, -mr, M., a scent, per- 

fume. 
bonn, bumn, pl. bumn and 

bonnA, M., a groat ; foot, sole 

of the foot. gtACA-ó ré nA 

btimn, lethim take to theheels. 
bojib-buitteAC, -ti£e, adj., fierce- 

striking. bofb in compounds 

=íierce ; bonb-cú, a íierce war- 

rior. 
bnA-OAc, -Aije, adj., thieving, 

dishonest ; bf A"OAijie, a thief. 
bfAi5*oeÁttA, adj. indeo., captive, 

bound. 
bfÁitfeAf, -|iif, M., brother- 

hood. 
bjiAUAc, -A15, pl. id. and -aca, 

M., a standard, flag. 
bfÁtAif, -caji, pl. -t-jieACA, M„ a 

cousin, kinsman, relative. 
bjieAb, -eibe, pl. -bAnnA, F., a 

bribe. 
bjieACAim, v. tr., I write, indite; 

publish. 
b|téA$Aim, v. tr.,1 coax, wheedle. 
bjiéAgÁn, -Ám, M., a toy, gift. 
bfiéAjnA-ó, -A1-Ó. M., act of con- 

tra.ticting, whee.lling. bjieitni5im, v. tr.. I observe. 
b|ieó-ÓAim, v. tr., I enfeeble, 

oppress, sicken. 
bjnACAf;, -Ai|i, pl. -tfA and 

bféitfe, genly. M., a word, 

saying, statement. 
b|ií 5, -je, F., substance, strength, 

power ; -oe b., on account of. 
b|ureA"ó, gen, id. and -fce, v.n. 

M., act of breaking, failing (in 

business, etc.) 
bjtoiT), -*oe, F., bondage ; a diffi- 

culty, 
bnottAi^-geAt, -5ite, adj„ white- 

bosomed. 
bjionnAim, v. tr., I give, bestow ; 

genly. with x>o. 
bfonncuf, -"Cif, M„ agift. 
bjiofcinjim, v. tr., I arouse, 

incite, 
bfOfcui^teAc, -tije, adj. t quick, 

stimulating. 
bjingAix), gen. id., pl. -*óe, M,, a 

husbandman, farmer. 
bfinSAim, v. tr., I bruise, over- 

come. 
bfmjeAn, -§ne, F., a quarrel. 
bnACAc, -Aije, adj., proud, gay, 

buxom. 
buA-ÓA, adj. indec, victorious, 

successful. 
buA*ÓAim, v. tr., I win, conquer. 

Also buAixnm. 
btJAi|ieAm, «firh, M., affliction, 

tribulation. 
buAifim, v. tr., I vex, bother, 

torment. 
buAtAc, -Aije, adj., striking, ter- 

rible. 
buAn-bite, gen. id., M., a stout 

champion. 
buAn-meAf, gen. fA and -fCA, 

M., constant esteem. 
buAnvnjim, v. ir., I prolong, give 

length of life to. 
búc, búií;e, adj., kind, gentle, 
liberal. Also buJAC, and 

búi"ó. 
buiT)eAnmAf, -Aife, adj., with a 

íoílowing ; companionable. 165 bi'nxVpot, -ffl'. M„ a gentle 

stoek. 
buime, g*w. ?d., F., a nurse, 

mother. 

buimm, see b,Ainim. 

bumneÁn, -Ám, M., a sprout, a 

vouthful warrior. 
bumbÁitte, gen. id., pl. -tí, a 

bailiff. 
bun-oúnAc, -Aije, tfif/., awkwnrd, 

blundering. 
bunrcionn, for bun or cionn, 

upside down, in conf usion. 

C-Ab-A|ttuix)e, gen. id., M., a helper. 
Ca-óati, cAi-óne, pl. -x>nue, F., a 

mng, a measure. 
C-Aé, gen. id„ F., way, method, 

manner. Also caol 1 50. 

f >AontA, in a redeeming manner, 

unto redemption. 1 5CA01 511 jt, 

so that, in such a way that. 
C-Aem-te-AC, -tice, F., a quiet 

tomb-stone. 
CÁ5, -15, pl. -54, M., a jackdaw. 
CÁibteA*ó, gen. id., act of drag- 

ging, disturbing. 
CÁix>, in componnds, adj., chaste, 

pure. 
CÁitix>e4cu, -a, F., a qualitv, 

qualification . 
C-Aittim, -te,Am4inu, v. tr., I lose ; 

c. &\\, fail, negiect ; perf. auton., 

CAitteAT) é, he diecl 
CÁmim, v. tr., I revile, dispraise. 
CÁi}ix>e, gen. id., F., respite, credit. 
CÁi}tx>e<Ar. -xnr, M., friendship ; 

c. C}tíoru, a sponsor, "gossip." 
C-Aire, gen. id. s F., a stream, 

brook. 
CAitim, -e-Am, v. tr., I spend, 

throw; eat, consume. 
CAitir, -re, F., love, friendship, 

partiality for ; adj., c.Aitir e^c, 

loving, partial to ; clever. 
CAit}iéim, -me, F., a triumph. 
CÁitue. v. adf. % thrown, projected ; 

wiunowed. 
CÁitue,Ac, -ri^e, F„ a winnowing 

sheet. CAtAnn ; for cotAnn, the body. 
CAttAijie, gen. id., M., a scold. 
Cdtm-CAom, -ne, adj., valiant 

yet gentle. 
CAtn, CAim, pl. id. and c-Am-A, M., 

a crooked or deceitf ul act,deceit ; 

as adf., crooked. 
CÁmur, -uir, M., a fault, blemish. 
CAnAirn CAnAtn-Ain, v. tr., I say, 

recite, mention. CAn^mxMn, 

-miÍA, F,, language, explana- 

tion. 
CAnnutAm, -Aim, M., sorrow. 
Caox>, c-aoix), pl. -x>ua, M., a 

hedge, roadway. 
C<\oix>im, caoi, v. tr. and intr., I 

weep, bewail ; 45 c. juijtu, 

weeping bitterly. 
CAoim-ftiocu, -fteAÓCA, M., a 

fair progeny. 
CAom, -e, adf., gentle; id. in 

cornpds. ; CAom-be-A}iu, a noble 

deed. 
C^omeAX), gen. id. and -nue, M., 

act of lamenting. 
CAoimm, v. tv., I bewaii, lament. 
C<Aomue.Ac, -uij;e, adf., tearful, 

iamenting, 
CAOi}tín, -ne-Ac, pl. -ne-Ac-A and 

-íní, F., dim. of caojia, a sheep. 
CAot-fcno5At, -Ait, M., anarrow 

neck. 
CAOtriAc, -mAi^e, adf., friendlv. 
Caoúiacu, -&, F., friendship ; 

companionship, company. Also 

CAomtAéu. 
C-Aorii, CAoime, adf., ehaste, 

gentle ; also in ccmpds.. CAom- 

rt-Ait, a gentle prince. 
CAOtiitiAc, -n-Ai^e, adf., protect- 

ing, defending ; companionable. 
C^tiAim, v. tr., I love. 
Ca}icai}i, -cjiac, pl. -c\\& and 

-c-jiac-a, a prison ; c. ctÁ}i-Ac, a 

cofíin. 
CÁimAim, v. tr., I heap up,pile on. 
CA|i}iA, gen, id , pl. -jiaí, mange, 

scurvy. 
CÁrx, -Ái|iu, pl. id, 9 M„ a 

quart. 166 cájica. gen. id., pl. -caí, M., a 
plajing card ; c. au cpéin, the 
íucky card. 

CÁp, -Áif, M., case ; cause ; 

trouble, strait. 1 $c. fém, in 

the cause of prosperity, as to its 

well-being ; 1 £CÁf, in difficul- 

ties ; i 5c. 50. so that ; mo 

cÁf , álas. 
CAf Aim, v. tr. and intr., I turn, 

return to (le) ; sing (a song) ; 

c. Aji, turn towards, 
Cacaoiji, -feAc, pl. -feACA, F., a 

chair ; c. bjieiceAmntiif, juclg- 

ment seat. 
Cacujat), gen. id. and -i^te, M., 

act of sorrowing ; sorrow. 
CÁcúi p.,-úr; a,M., Quarter Sessions, 
Ce&c&]\i& } adj. indec, stingy, pen- 

urious. 
CéA-o, gen. id., pl. --oca, an hun- 

drecl. 
CéA"orA*ó, -Afó, M., sense, under- 

standing. 
CeA"oui5im, v. ir., I permit. 
CeÁpfiAC, -Ai^e, adj., nimble, 

active. 
CeAtt, atte, F., a church, cell, 

churchyard ; house (in pl.) 
CeAriAc, -Ai^e, adj., loving, liking. 
CeAn$tAim, -^At, v. tr. f I bind ; 

in auton., marry. 
CeAnn, cmn, M., head, chief ; 

ceAnn comAiftte, a chairman, 

president. 
CeAnnÁtvo, -Áifoe, proud,haughty, 
CeAnncAip, -cfAC, pl. -cjiaca, 

F., a district, near side of a 

countrv ; AttcAif, the far side. 
CeAnnujcAn, -cAm, M., act of 

buying, redeeming. 
CeAnn-úi|fo, gen. and pl., ctnn- 

úifo, a chief, a leader ; also 

ceAnn-ujtjiAfo. 
CeAtmur, -uif, M., headship, 

authority, power. Adj.. ceAnn- 

ufAc, powerful, mighty. 
CeAp, cip, M., a leader, ruler; 

the stock or head of a genealog- 

ical tree. Ce-Ap.Ain\,w. tr., I think, coinpose, 
invent. 

CeÁjro, -a, pl. id., M., a worker, 

designer. 
CeAfCAc, -Aije, adj., ragged, 

torn. 
CeAfcup, -cuip, M., right, law. 
Ce^f, -f a, M., aíniction, grief. 
CeAf c, -ca, M., a cask. 
CeAfnA, gen. id., pl. -Ai-óe, M., 

perplexity, trouble. 
CéAfCA, adf. indec, vexed, tor- 

mented. 
CeAcf a, n. collec, cattle. 
Ceitim, ceitc, v. tr., I hide, con- 

ceal, deny. 
Céim, -me, pl. id. and -meAnnA, 

M. and F., a degree, dignity. 

c. f íof, a climb down, a loss. 
Céif, -e, pl. -eAnnA, F., a ' slip,' 

grown-up pig. 
CeifneAm, -mm, M., act of 

bewailing, regretting, grumbling. 
CiAttuijim, v. tr., I explain, 

signify. 
CiApAim, v. tr., I harass. 
Cme, gen. id. f pl. cmróeACA, M., 

a race, tribe, family. Also 

cmeA*ó, -i"ó. An cmeAT) 

T)Aon , oA, the human race. 
CmeÁt, -éit, M., tribe, class ; 

kindness ; c. nA T)eA|tbuix)e, 

the Derby breed. 
Cmnnn, v. tr„ I spring from, 

(with ó and -oe.) 
CíocfAc, -|tAi§e, adj., eager ; 

greedv, vicious. 
Cíocftif, -uif. M., greed ; raven- 

ousness. 
Cion, -nAx>, pl, -ncA, M. and F„ 

a sin, transgression. Also pl. 

cionncA. 
Cion, ceAnA, pl. cioncA, M., a 

share, portion. 
CíonÁ-ó, -Áró, M., the best trump 

at cards ; a chief. 
Cionn ; 1 n-Áf gc, in our com- 

pany, before us. 
Cioffbuijim, v. tr., I shorten, 
waste away, mutilate. 167 Cíop-cám, -ÁnAc, F., a tribute, 

cess. 
CmrhAp, -Aipe, pl. -rhpA, M., an 

edge, border, limit. 
CtA-ÓAipe, gen. id., pl., -fií, M., 

sl rascal, scoundrel. 
CtAi rh eAÓ, ctAirhe, adj., mangv. 
CtAmAipe, gen. id., pl. -ftí, a 

wretch ; from ctAm, mange. 
CtAmpAp, -Aip, M., wrangling ; 

dispute ; ditiiculty. 
Ct-Aocntnjim, -nó-ó, v. tr., I 

change ; suppress. 
CtAoiTnm, v. tr. and intr., I de- 

feat, overcome. 
CtAon, -AOin, M., deceit, intrigue ; 

adj.. perverse, prejudiced ; in 

compds., wanton, partial. 
CtÁpAc, -Ai£e, adj., bare ; made 

of boards. 
CteAéuAim, v. tr., I practise, 

experience. 
CtéAcup, -x\\y, M., awkwarduess. 
CteAÚ, -eiúe, F., stick, support ; 

a cbief . 
Ctéijt, - i\e, F., tbe clergy. 
CtéipeAc, -pi§, M., a cíergvman, 
CtiAp, ctéipe, F., a company ; 

tbe bards. 
CtiAjiAc, -Ai^e, adj., having a 

large following. 
Ctipim, v. tr., I chase, bunt, over- 

come. 
Ctó, gen. id., M., shape, appear- 

ance. A l so ctó-ó. 
Ctó-ÓAim, see ctAoiTnm. 
Ctop : ip ctor ó Aoipe, which is 

heard from Aoife ; 1 n-A ctop, 

in his hearing. 
CtúiT>, -T>e, pl. -T>eAÓA, F., a 

corner, recess ; protection. 
CtuÚAi-p, -AptA, adj., comfortable, 

close, warm. Also ctuÚAfi. 
CnAjAim, v. tVo and intr., I rap, 

tap. 
CnAgAipie, gen. id., pl. -pí, M., a 

noggin. 
CnAOi-óueAóu. gen. id. and -ua, 

F., exhaustion. 
CnApAim, v, tr., I strike, flay. Cne<ro. -eit>e and -t>a, F.. a sigh, 

groan. 
CneAT), -eiT>e, pl. -x>a and t>aca, 

F., wound, sore. 
CneApuAcu, gen. id. and -ua, F. f 

modestv, uprightness. 
CneApui£im, v. tr., I heal, cure. 
Cnú rhnttAi^, tbe topmost nut ; 

fig., a cbieftain, leader. 
CóbAc, -A15. M., a clown, churl. 

COT>tAT), gen. COT)tAUA, M. f 

sleep ; often the sleep of 

deatb. 
Co-otAim, v. intr., I sieep. 
CogAp, -Aip, M., a whisper ; mo 

co^Ap, a term of endearment. 
Co^nAim, v % n % co^Amu, v. tr., I 

cbew, gnaw. 
Cói^e, for cúi^e, a province. 
Coi^tim, v.n. coi^itu, v. tr., I 

cover up ; I spare, reserve. 
Conrme, gen t id. and -T>eAT>, M., 

God, the Lord. 
CoirrmeAcu, -a, F., act of accom- 

panying, escort. 
CoimeÁT), -t)úa, M., keeping, pro- 

tection. 
CoirheApcA|i, -Aifi, M., combat, 

COHÍÍÍCt. 

CoimiJúeAc, -Ú15, M., a foreigner, 
stranger, 

Com^bÁit, -bÁtA, F,, act of keep- 

ing, preserving, 
Coin-^eóin, -ne, F„ cry of 

hounds, 
Com^ibim, v.n. com$bÁit, v t tr„ 

I keep, restrain, 
CoinmiT>e, gen. id., M„ act of 

keeping, billeting, #í coigny." 

Also commeAT). 
Comne, gen. id., F., an expecta- 

tion, appointment ; -oéAnArh c, 

to make an appointment, 
Cóip, -pe, F., a crowd, people; 

rabble. 
Cóiti, in phr. có\\\ bí*ó, diet, food. 
Coipie, gen. id., M„ a pot, caul- 

dron ; tbe nether regions, 
Cói|ii$im, v. ír., I arrange, dress, 

set in order, 168 Coifnn, v. intv. and tr., I tire, 
weary; become tired. Also 

cojw\im. 
Coif, prep, phr % , for te coif, 
along by, beside. It is followed 
by gen* ; coif j?étte, *by the 
Feale,' 
Coircim, ».n. corc. v. /f. awrf 
tnfr., I hinder, eheck ; with "oe, 
1 cease from. 
Cóifip, -f|teAC, F„ a banquet, 

festive party. 
CoifpeAjtA, v t ad> indec, conse- 

crated. 
Coif ue, gen. id., pl % -cí, M., a jury, 
Cot$, gen. ctnts, M., a sword, a 

spear. 
Cot^AC, -Aije, a /., martial, 

flerce, pointed. 
Cotúu, -úiu, M., a dove, a pigeon ; 
a term of endearment, Also 
ctúf, 
ComAccA, n, pL powers. 
ComA-o, -ait), M., verse, poetij ; 
the last two lines of a quatrain 
in TMn *oí fieAc, 
CórÚAifímim, v.n. comAijieAm, 

v . tr. f 1 count, reekon. 
ComAif teAC, -ti£, M,, a counsel- 

lor, adviser. 
ComAttAim, v.n., comAtt, v, tr., 

I fulfil, accomplish. 
ComAom, -ne, pl. -neACA, a 

favour, recompense. 
ComAf, -Aif, M,, partnership. 

alliance. 
ComAfbA, gen. id., pl, -aí, a 

successor, 
Corh-ctiumn. -ne, adj., round. 
Corhposuf, -uif, M., relatives, 

kindness. 
Corh^Af, -aiu, M„ a place con- 
venient, near by ; 1 gc, f a c., 
near. 
ComtA, -An, F,, a door ; fig % a 

defence, protector. 
Com-nÁbA*ó, -ait>, M., a neigh- 

bour, helper. 
ComptAcc, -ua, a set, gang, com- 
pany. Comf a. -Ann, F., a coffin ; a box, 

chest. 
COlTAbtAC- -A15, pl. -aca, M., a 

carcass. 
ConÁc, -Áic, M., success; wealth ; 

c. a f ém, his good reward. 
Con^nArh, -Airii and -^AnuA, M., 
aid, assistance ; mo c. feAf Airh, 
my constant help. 
Connp a*ó, gen. --jiait) and -nAp úa. 

M., a covenant, agreement. 
CófAC, -Ai^e, adj., neat, tidy, 

handsome. 
Coff tnjim, -vn$e, v. tr., I stir, 

move. 
CofCfAim, -CAifr, v. tr., I 

slaughter, slav. 
CofnAim, v.n, cof aiut: and cof- 
nAtú, v. tr. } I defend, protect, 
maintain. Also cofnAirhim. 
CofnAm, -Aim, M., defence ; price, 

wherewithal. 
CofnAmAc, -A15, M. 9 a defender, 
protector ; adj., -Aije, defen- 
sive, helpful. 
Cofruf, -uif, M., provision ; 

wealth, mone} 7 . 
Cotuom, -f mm and -uomA, M. 

justice, right ; a balance. 
Cotui5im, v. tr., I maintain, pre- 
serve ; feed, rear. Also coiti- 
5im. 
CotnijteAc, -tij, M., one who 
maintains or keeps up. C. cinn, 
chief, president. 
CfÁbA'ó, -ait>, M., devotion, piety. 
CfÁx)Aim, v.n. cfÁ-ó, v. tr., I 

torment, annov, torture. 
Cjwvónuf, -nnif, M,, vexation. 
CfAiceAnn, -mn, pl. -cne, M., for 

cf oiceAnn, a skin. 
CfiÁi-óceAcc, gen. id. and -ca, 

F., vexation, torment, trouble. 
Cf AnnoAcc, gen. id. and -rA, F., 
debility, weakness ; from adj. 
cfAnnoA, bowed, feeble. 
CfAnn tócf Amn, a support for a 

torch ; chandelier. 
CfAob, -Aoibe. pl. -bA and -bcA, 
a branch, bough, tree. 169 CjiAop, -Aoir, M., gluttonv ; the 

throat, the mouth open. 
CpApAnn, V. tr., I shrink, con- 

tract. 
Cjié, gen. id. and ctiiA-ó, F., clay, 

earth. 
C\\é, gen. id. F., the Creed. 
CjieACAim, v. tr., I mb, plunder, 

despoil. 
CftéAccAc. -Ai^e, adj,, wounded. 
C-fieA^Ai|ie, gen. id., pl. -pí, M., 

ii useless, complaining fellow. 
CtteA^Án. -Ám, M., a little mound. 
Cpéice, gen. id. 9 M., a sprite, 

wretch. 
Cpei-óit, -te, F., a peal of bells, 

a knell. 
Cpeiimm, v.n. cpeim and cjiéim, 

v. tr., I bite, gnaw, corrode. 
CpénnteAc, -ti^e, adj., biting, 

ábusive. 
CpiAró, dat. sing. of cpé, clay, 

earth. 
Cpíc, -ce, F., good use, economv. 

50 "ocijró f oin cun cpíce, may 

that come to pass. Nom. also 

cpíoc, pl. cjiíoca. Adj. cjiíoc- 

nAiiiAit, industrious, diligent. 
Cpíocnuijim, v.n. -nuJAT) and 

-nAm, v. tr. f end, finish, com- 

plete. Also cpíocnAim. 
Cpíon, -íne, adj., withered, worn 

out, sapless 
CpíotiAcc, -ca, F., old age. 
CpíonAim, v. intr., I wither. 
CjiíonnA, adj. indec, wise, pru- 

dent, clever ; cpíonnAcc, F., 

wisdom, thrift. 
Cpit, cpeACA, M., the ague. 
Cpitim, v.n. cpit, v. intr., I shake, 

tremble. 
Cpob, gen t cptnb, pl. -bAnnA, M., 

a hand ; paw, claw. 
CpobAipe, gen. id.. pl. -pt, a 

strong, sturdy man, 
Cpoc, -oice, F„ a gallows ; cross. 
C|ioóAim, v. tr.,1 liang, crucifv ; 

I torture. 
CpocAipe, gen. id., ph -\\\, M., a 

bangman, villaixi, CpoccAiteAé, -ti^e, adj., hang 

ing, 
Cfíoi-óe, gen, id„ pl. -"óte, M., a 
heart ; a term of endearment ; 
lopeph c, dear Joseph. 
CtiomAim, v, tr t , I bend, incline, 

stoop ; with Ajt, begin. 
CpomtAÓ, -Ai^e, adj„ submissive, 
CjioÚAi m, v. tr., I shake, wave, 

flap.. 
C|tú, gen t id m , M„ blood, gore ; 

familv. 
CpuA-ó-cpÁi-óce, adj, indec,, in 

dreadful pain. 
CttuA-óuAn, -Ain, M., distress, 

hardship. 
CttuA-óur, -uir, M., hardness ; 

sharpness. 
CttuAfó-céimeAc, -mi^e, adj., of 

hard fate. 
Cpumn, -ne, adj., exaet, full; 

round. 
CttumniuJA-ó, gen. -ijte, M., act 
of collecting, gathering ; a 
gatliering, meeting. 
Cpumn-teómce, adj. indec, full 

of wounds. 
Cpum,-tnme, pl. id., F., a worm. 
Cpú-ptiocc, -pteAccA, M., race, 

family. 
Cput, cpocA, M., shape, figure, 

form. 
CputAmAit, -mtA, adj., shapely, 

well-formed. 
Cput-cÁi-ó, -"óe, adj t , of gentle 

appearance. 
Cputui5im, v. tr., I create, de- 

sign. 
CtiAme, gen. id., M., a troop, 

tribe ; a litter. 
CuAttAcu, -ca, F., a tribe, band, 

company. 
CuAtA"ó, Ist. sing. perf., of 

ctumim ; I have heard. 
CuAn"OA, adj. indec ,\\ob\Q, elegant. 
CúbAim, v. intr., I stoop, bend, 

yield. 
Cu^At, -Ait, M., tare, cockle. 
Cmbe, adj t indec, meet, proper, 
becoming. 170 CmioeAfAC, adj., moderate, toler- 
able ; c. cté, pretty awkward. 

CvnbfteAc, -f 15, M., a fetteí, bond. 

CuibjteAtm, -fmn, M., companv, 

partnership ; share. 
Ctnx)eACCA, -An, -Ain, F., com- 

panv. 
Cuit, -te, F., a gnat, fly, 
CunrmeAcu, -uA, F., escort, at- 

tendance ; act of accompanving. 
Ctnme, ge?i, id. % F., crookedness, 

injustice. 
Cuimne, gen. id., F., memorv, 

recollection ; commemoration. 
CuimneAm, -mm, M,, a thought, 

recollection. 
CtnmfeAc, -f i$e, adj., moderate. 
Cum^e, gen, id., M., a prop, sup- 

port ; c. caca, a battle cham- 

pion. Also cúinge. 
Cum^eAt, -31 1, M., a yoke, bond. 
Ctnnne, gen. id., F., a corner, 

angle ; protection. 
CtnfeACA, gen. id,, M., the knave 

at cards. 
Cuifim, v.n. cuti, v.tr., I put, 

place, fix ; buiy . níoft c u 1 tt e Af 

1 gcéitt, I did not make known, 

publish. CtnfteAf 1 n--urriAit 

x)uiu, I have iet you know of ; 

cuf o|iúa, to challenge them (to 

a game). 
Ctnjiipe, adj. indec, wicked, 

vicious. 
CuitupeóitteAcu, gen. id. and -ua, 

wictedness. 
Ctiifne, gen. id., M., frost ; a 

fog in frostv weather. 
CúiueArh, -im, M., retribution, 

recompense. 
CuttAc, -A15, M., a boar. 
CumA, -ax>, -ai*ó, F., grief, lone- 

liness, melancholy. 
CurhA, gen. id., pl. cumtA, M., a 

gift. 
Cuttiac, -rhAije, adj., sorrowful, 

lonelv. 
CurhAnjf ac, -A15, M., a difíicultv, 

hard plight. 
CumAnn, -Air.r, M., love, affection. Cunroui^im, -rhx>Ac, vjr. I defend, 

cover, save. 
CumfA adj„ indec, sweet, fra- 

grant. 
CumcA, adj. indec, well-shaped, 

handsome ; cumÚAcc, F., shape, 

form. 
CunnAit, -te, adj., tight, packed 

together. 
Cunncuf, -uif, M., subjection, 

conquest. 
Cunnuuf, -uuif, pl. -cuifí, M., an 

account, description. 1 ^c. óit, 

on drink, on account of drink. 
CupAjtx), -aijix), M., a sideboard, 

cupboard. 
CiíptA, gen. id„ ph -aí, M., a 

couple, pair. 
CuftAX), -aix>, pl. -Aix>e, M., a 

warrior, knight, champion, 
CtifAUA, adj., indec, brave, gal- 

lant, knightly. Also cuf AncA, 
Cuf fAc, -A15, M., a curragh. ship. 
Cúft f a, gen. id., pl, -fAÍ, M., a 

course ; a round. 
CúÚAit, -te, adj., timid, bashful. "Óaoaó, gen. x)Aibce, dat., x>Aibi<í;, 

F., a vat, vessel. 
T)Aet (x)Aot), gen. x>Aeit and 

x>Aoit, pl. id. and x)AotA, M., a 

worm, chafer, beetle. 
T)Áib for x)óib, prep. pron., to 

them, forthem. 
T>Aix>bitt, -bjie, arf/.,poor,wretched. 

As. n. x>on x)., for the poor. 
TDÁit, -ÁtA, F., a meeting ; im 

x)Áit, in my presence; in. pl. a 

x>ÁtA x>'mnf m, to state his case, 

condition. 
T)Áitim, v.n. x)Áit, v. tr., I bestow, 

give, grant. 
TJÁitceAc, -uije, adj., generous. 
T)Áim, -rhe, F„ the poets. 
T)Am5ni5im, v. tr., I secure, 

strengthen, make firm. 
T)Att, x>oitte, adj., blind, ignorant 

As n. gen., x>Aitt, M., a blind 

man ; an ignorant person. 171 TK\tl Aim, v. tr., I puzzle, confuse, 

blind. 
T)AmAinc, -auca, M., condemna- 

tion, damnation. 
*OAnAix>, -"oe, F., grief, distress, 

sorrow. Also -oAnAÍ-o, -oAicnro. 

and -OAmro. 
*OÁncAc, -Ai^e, adj., song-singing, 

glad, joyous. 
*OAoipce, gen. id., M., a clown, 

churl. 
TJaou, in compds., harsh, oppres- 

sive. 
T)AO|iAim. v. tr. y I condemn, cen- 

sure. 
T>AotvÓA, adj. indec, enslaved, 

condemned. 
*OAott-"óéAncA, adj. indec, of 

subtle or difricult construction. 
*OÁitíttib, trulv, in earnest, serious. 

T)AUC, -A1J1C, pl. -OAftCA, M., a 

spear, arrow, dart. 
*Oé, in phr. "oé n-A beACA, wel- 

come (to him) ; -oé beACA-r-A, 

welcome to you. 
*Oe-ACAiu-b|turo, -t)e, F., harsh, 

oppression. 
OeAcmA, -An, pl. -Aice, F., a 

tithe. 
*OeACHAc, -Ai$e, adj., severe, 

harsh, troubled. 
*OeAccA*ó, gen. id. and -cca, M., 

act of inditing, explaining, dic- 

tating ; act of reckoniug. 
*OeAccui5im, v. tr., I reckon, 

compute. 
*OeA5, in compds., good, kindly. 

*OeA5-múme, good mauners. 
"OeA^cAc, -Aije, adj., goodlv, 

kind, benevolent. 
T)eÁró, inphr. 1 n"oeÁró, 1 tvoiAró, 

after. 
T)eAtb, -oeitbe, adj., poor. 
T)eAtbui5im, v. tr. 9 I shape, form, 

create. 
"OeAtg, -oeit^e, pl., -oeitgne, F., 

a thorn. 
*OeAtt|tAc, -Aige, adj. f successful ; 

bright. 
OeAttuAim, v. intr., I shine. *OeAttjtAm, -Atm, M., appearance 

likelihood. 1 n*o. a mbjtirce, 

likely to get broken (fail). 
*OéAnAim, -nAm, v. tr., I do, make. 
*OeA|tA, in phr. pÁ n*o., is the 

cause of. Also ré n-oeAfifi. 
*OéA|tAc, -Ai^e, adj., tearful. 
*OeA|tb, -a., adj., sure, certain.real. 
*OeA|tbAim, v.tr., I swear, certifv, 

testifv ; prove. 
*OeA|tb-tíne, gen. id., pl. -nce and 

-ncí. F., a true race, family. 
*OeA|tbcAcc, gen. id. and -ca, F., 

certaintv. 
*OéA|tcAc, -Aije, ad]., charitable. 
T)eA|icAim, v. tr., I see, view. 
*OeAti3--ftuifc, adj. indec, having 

red eves from weeping; gen. 

sing. of •oeAns-ttopc. 
*OeAttnAró, past tense, indic, 

secondary jorm of verb -oéAn- 

Aim. 
T)eAttti, see -oeAttA. 
*OeApifcnAc, -A15C adj ., generous, 

refined. 
"OeAf, -eire, F., the right hand 

side. 
*OeAfCA, in pht. x>e "óeAfCAib, 

because of ; -oec -óeApcAib, on 

your account. 
•OeArvnjnn, v. tr., I arrange, fix, 

prepare. 
T)é-beAn, -mnÁ, F., a goddess. 
*OéróeAnnAc, -Ai^e, adj., late; last. 
T)ei3, see -oeAJ;. 
*Oém, in phr. pé *óéin, towards. 

•pÁm x>., towards me. 
*OeótAim, v.n. -oeót, v. tr., I suck. 
*OeónAtm, v. tr., I allow, order, 

vouchsafe. 
*Oeó|tui-óe, gen. id. f pl. --óce, a 

traveller, stranger. 
T)iacai|i, -c|tA, F., sorrow, trouble; 

mo X)., alas. 
T)ia , óacc, gen. id. and -ca, F., 

piety. Also •oiA'ÓAi*óeAcc. 

Prond. -01A5ACC, and -oiasai-ó- 

eAcc. 
T)iAT)Aitte, gen. id. pl. -|tí, M., a 

divine, spiritual director. 172 "Ouv*;. for x>éf$ ; reAcc ^cé&x> r>., 

1700; wf» tu -0145 Aib, in the 

"teens," for many weeks. 
T)u\n, t)éine, aij., severe, intense, 

vehement ; in compds., has an 

intensive meaning. 
"Oíbipu, -beajitA, F., banishment, 

persecution. 
*Oíce-Alt, -citt, M., effort, endea- 

vour, one's best; adj., -oíceAttAC, 

careful, diligent. 
•OítteAcu, gen. and pl. -z&, M., 

an orphan. 
Th'nceAc, -cije, adj., affording 

shelter. 
*Oío-óacc, -a, F., divinity. 
Th'oJAtcur, -uir, M., revenge, 

vengeance ; adj., "OÍoijAtcAc, 

vindictive. 
Th'ojbÁit, -&i&, F., harm, damage, 

injury. 
Tííojtuim, -&m&, F., a gleaning, 

compiling. 
T)ío5|itiif, -e, F., love, affection ; 

dint, zeal, ardour ; nom also 

■0105^1 r. 
T)íot, -&., M., payment, desert ; 

satisfaction ; sufficiency ; end, 

requitai. 
ThombÁT), -Ái*óe, F„ misfortune, 

dejection ; pity. 
Th'on, gen. -oín and -oíona, M., 

shelter, protection. 
Th'ónmAfi, -xMjie, adj., sheltered, 

safe. 
Th'orpóif, -ó\\&, M., an antagonist, 

a disputer; 
Th'fieAc, -jnse, adj., sure, just, 

upright. 
Th'r, -pe, F. 4 two persons. 
T)írcim, v. intr., I run dry. 
Th'ú, -te, F., loss, harm, detriment, 

ruin. 
Th'ce-Ac, -ti^e, adj., distressed, 

indigent. 
T)íúe>drhAit, adj., stout, bold, 

haughtv. Properly -oíú-umAit. 
T))Ú5&\m,v.tr.,I drinkoff,drainont. 
*Oiútc<\im, v. tr. and intr., I 

refuse, deny, oppose. T)ti5im, v. tr., I opine ; order, 

command: 
T>lúc, -úice, adj., close, firm; 
T)ó-be,ajic, -eiftce, F., an evii 

deed, an ill turn. 
T)oca|i, -&\\\, M., misfortune, loss, 

harm; adj., -ooc-AfiAc, unfor- 

tunate. 
T)o-cím, v. tr. irreg., I see. ir 

mAif5 "oo-cí, alas that one sees. 
*Oocm^, gen. id., M., surliness, 

harshness. 
Tíocce, gen. id., F., stricture, 

stiffness, hardness. 
*Oójax), gen. id. and -óijue, M., a 

burning. 
T)oice, gen. id., F., difficulty, 

straining. 
'OoiceAtt, -citt, M., churlishness, 

inhospitableness. 
T>oi5, -je, pl. -$te&c&, F., a sharp 

pain, a pang, stitch. 
T)ói5, in phr t x>&\\ n-oói^, of 

course, indeed. 
*Oói5ueAcu, gen. id. and -c^, F., 

a charred or burned condition. 
T)oitb, -e, adj., gloomy, melan- 

cholv, 
TJoitbear, gen. -ir and -e<\r.a, M., 

gloominess ; affliction. 
*Ooi|ice, compar. of -oofic-d, dark, 

secret, mysterious. X)& -ooifce, 

however mysterious. 
T)oi|ice.Acu, gen. id. and -z&, F., 

darlmess, blackness ; mysterious- 

ness. 
T>oifici5im, v. intr., I grow dark, 

become obscure. 
*Ooicim, -me, adj., uneasy, 

tronbled. 
T)otAT), -&\~6, pl. -Ai"óe, M:, a 

puzzle, cliíTiCLilty. 
T)ócAm, -tx\&, M. and F., suffi- 

ciency, fill ; íit. 
T)|iA5An, -&\r\, M., a warrior, 

champion ; adj., ojiASAncA, 

indec, warlike. 
*Ofi<\ix), -*oe, F., the mouth (term 

of contempb.) 
TJrunnac, -xM^e, adj., snarling. 173 T)iiaoi, gen. id.. pl. -ice, gen. pl. 

id. and xifttiAX), a druid, wizard ; 

a poet. 
T)feAc, -ca, M., visage, counten- 

ance, aspect ; x)feAc-pÁm, 

x^teAc-féim, pleasant or happv 

of conntenance. 
T)|téAcr, -ua, M., a poem ; tale. 
•O^eóJAim, v. intr., I rot, wither. 
T)|iío-oAfi, -Aift, M., lees, dregs. 
T)fótAnn, -tAinne, F. ; gcnly, in 

pl., intestines. 
T)|ion5, ■oiunnje, F., a crowd, 

company, folk. 
T)]unn3i|ie, gen. id.. pl. -t/ií, a 

clumsv fellow. 
THiax>, -aix>, M , toil, trouble, sor- 

row. 
T)tiAm, -ne, pl. -hca. F., a poem, a 

lay ; dirn. x>tiAmeÓ5, id. 
T)iiAi|ic-3ein, -ne, F., a surly fel- 

low. 
T)tiAt, -Aite, adj., natural, in- 

herent, proper ; céite x>. tia 

'OAnbAn, the proper spouse of B. 
T)uAt3Uf, -tnf, M., hire, tribute. 
T)uAfXAn, -Ain, M., an outpour; 

heavy rain: 
T)úbttii3im, v. tr., I double. 

repeat, wind around. 
T)tib-fmAcu, -a, M., excessive 

control. 
T)uibeAcc, -ca, F., imposing upon. 
T)úit, -e, F., element. 
T)vntteAbAft, -Ai|i, M., foliage, 

leaves. 
T)úi|t-teAC, F., hard, stern, stone. 
T)únAc, -Aije, adj„ strong, shel- 

tering. 
T)úf-cf oix>eAc, adj., hard-hearted. 
T)útctir, -tiif. M., an inherited 

quality. 

eAbftAX), -Afó, M., the Hebrew 

language. 
eAC|iA, -ax>, F. (collecU), horses, 

cavalry. 
éAcc, -ua, M., a wonderf ul thing; a 

great loss. 
éACCAc, -Ai$e, adj., wonderful. eACCJtAT), -A'.X), pl., -fA1X>e, M., a 

story ; an adventure. 
eAccjtAnn, -Amn, M., a foreigner, 

an alien. 
éAT>Áit, -ÁtA, F., a bencíit, a 

present, gaín. 
eA-oAp^m-óe, een. id., F., inter- 

cession, mediation. 
eAT)A]ttA, gen. id., M., dinner- 

time ; middav. 
eA^Aitfeó^teAcc, gen. id., and 

-ua, F., priestly qualities. 
éA^Aim, v. intr., I die, expire. 
eA^AjtÚAc, -A15, M., an arranger, 

composer. 
éAjCjtnt, -f oca, M., deformity ; 

terror. 
eA^tinfeAmAit, -mtA, adj. 9 

eccle iasíic, clerical. 
éA^muif, in i>hr. m' é. in his 

absence. 
eA^nA, gen. id., F., wisdom, 

prudence ; reasoning power. 
eAjnAc, -A15, M., a sage, a wise 

person. 
eA3nAi"óe, adj. indec, wise, 

skilful. Also -Ai^e. eA^nA-ó- 

acx, wisdom. 
eAtA-ÓA, -An, pl. -x)íia, F., learn- 

ing, science, skill. Ltiéu eAtAX>- 

Attj the poets. 
éAtAm^, -je, F., a flaw. fault, 

weakness. 
e^ttAc, -A13, M., cattle, goods. 
eAnjArriAijeAcu, gen. id. and 

-ca. F., care, trouble. 
éAn-Ái|teAm, -im, one reckoning ; 

x>'é., in one sweep. 
éAntAiú, -ue, F. (collect.), birds. 
éAn-uoifc, in phr. x>'éAn-uoifc. 

on purpose. 
éAjiAX), gen. -aix> and -jiua, M., 

refusal, distrust. 
eAfA5Am, see AfSAm. 
eAf Áix>, -x>e, F., error, vice ; 

roving. 
éAitmuijeAfA, gen. id., F., horse- 

racing, galloping. 
eAfifAX), -aix>, pl. -Aix>e, M., an 
article ; tvare, goods. 174 ea^ba, -A'ó, pl. -Ai£e. F., need, 

want, absence ; AfTe. eóttnr, 

ignorant, unlettered. 
eArcA*ó, -ait>. M., the moon. 
év\|'CAi-ó, -t>e, adj. 9 ready, quick, 

active. 
eArcAnie, gen. id., pl. -ní, F., a 

curse, malediction ; adj., eAf- 

cAineAc, accursed. 
eAfCAtiAim, v.n., eArcAti and 

-cttAT), v. intr., I grow up. 

flourish. 
eArmAitu, -ce, pl a -cí and -zeAc^, 

F., censure, reproof. 
eArnAm, -Aim, M„ a want, defi- 

ciency. 
eibeAji, gen. -b\\e, F„ highest 

point ; 1 n-eibiji a bÁir, in the 

throes of death. Dat t also 

eibear;. 
ei-oe, gen. id., M., clothes, cloth- 

ing ; armour. 
éi"Ofiiocu, gen. id. and -tieAÓUA, 

M., an ill shape, sad plight, bad 

condition. 
étjeAm. -im, pl. -jiiie, M„ a cry, 

shout, complaint ; act of com- 

plaining, lamenting Ioudly. 
éigim, -eAm, v. intr., I cry aloud, 

implore ; éigim &p ITIac íflvntie, 

beseech the Son of Mary. 
éijneAc, -mse, adj., distressful, 

troubled. 
éi^re, gen. id., F. (collect.), the 

poets, the learned. Also 

- él5r ' „ t 

eit, -te, F., beer, ale. 

éiteAth, -tim, M., act of visiting; 

a claim, charge. 
eititjieAc, -r.i§ e > adj; pilgrim- 

like, exiled. 
éimti5im, v. tr., I deny, refuse. 
émneAc, for Aon neAc, any one. 
éitnc, -ttce, F., requital, ransom, 

fine. 
eitnceAé,- 15, M., a heretic. 
éitnm, -me, F., force, importance, 

substance. 
éirteAc, -U5, M., destruction, 

havoc, slaughter. éi|tti5im, v. tr., I destrov, 

despoil, devastate. 
éir, in phr. "o'éir, after ; t>á éir, 

after him. Also car. éir. 
éir-éijije, for Airéitii5e, resur- 

rection. 
eice, gen. id., pl. -cí, a wing, 

feather ; member. 
éiúeAc, -C15, M,, a lie, falsehood, 

lying. 
eót, eóit. M., knowledge ; a]\ 

m'eót, to my knowledge. Adj. 

eótAc, skil)ed, learned. 
eótAc, -A15, M., a learned or 

educated person ; a guide. 

Also eótvn-óe. |?AbAti, -Aiti, M., a favour, friend- 

ship. Also pÁ'óbÁti and ^ax>- 

bAfi. 
pAccAti, ^A^tA ti, indic. pres. 

auton, of -oo-seibim, I get, 

find. 
FA-o-cumA, -at>, F„ great loneli- 

ness, or grief. 
■pAereAm, -rim, M«, cessation. 

succour, recovery. 
^AJÁit, ÁtA, F., act of finding, 

getting, receiving ; a\\ fA^Áit, 

present ; ^An p. , absent ; 

t?A§Áit ríor, crushing down. 
pAJAirx, -AtitA, F., mettle, 

vigour ; tempering. 
■pA^Átuur, -wr, M., means, 

wealth ; a gift, gain, proíit. 
■pÁ5bAim(pÁ3Aim), -bÁit, I leave, 

abandon ; T>'fÁ5Aib. past 

indic, left. 
"Paic, -ce, M., a rag, a scrap; 

with neg., nothing. 
■pAicrm (peicf m^ -fe&r\A, F., act 

of seeing, perceiving. 
pAro, --oe, F., length, distance, 

space ; f. rAO^Ait, a long life; 

au £aix> bí ré, while he was. 
t-\Áró, gen. id., and --óe, M. and 

F., a prophet, seer. 
^Aitt, -te, F., a cliíT, preoi- 

pice. 175 £Aijib|ie, gen. id., pl. -fií, a notch, 

impression (o'tl.) Probably 

for rojibAÍ, church lands ; jad 

rÁinbjie, without welt. — Egan 

0"Rahilly. 
pAince, gen. id., pl. -cí, F., a 

diocese ; an ecclesiastical dis- 

trict. 
•pAitie, interj,. for shame ! 

aías ! p. cuc4, shame on 

them ! 
pAijipnsím, v, tr., I widen, 

enlarge. 
pÁifcim, v. tv., I press forward ; 

squeeze ; wring, screw. 
p<difce, -e^n, -m, F., method, 

treatment, composition ; cf., 

Airce. 
•pÁit-i;tic, -ce, very ingenious, 

wise. 
pÁt, -Áit, M., a wall, protection, 

defence. Also rAtt-a. 
PaUa, gcn. id. 9 M., a spite, 

grudge ; feAji f., one having a 

grudge against a person. 
1?átAÚAc, -Ai£e, #d/., grudging ; 

spiteful, morose. 
pÁn, -Ám, M., a wandering, 

straying. pÁn fAT)A cvn^e, 

long wanderins* to him. 
pÁnAc, -Ai^e, adj., rare, seidom ; 

scattered ; n. pl. 9 fÁnÁi^ 

téijue tAoi, a fevv scatterecí 

feciters of verses. 
"pÁndi-óe, gen. id., F.. a scatter- 

ing, dispersion. Properly fÁn- 

pAtinctiir, -re, F., a weakness, 

fainting íit. 
pAobAf, -Aif, M., an edge ; arms; 

weapons (edged). 
pAobfiAc, -Ai§e, adj., sharp, keen, 

satirical. 
•pAoirum, -e, F., confession ; the 

Sacrament of Penance. 
pAot-cú, -con, pl. -com, F., a 

wolf ; a warrior. 
"Pajia, prep., along, with. 
■pA|iAi]ie, gen. id., pl. -|ií, M., a 

brave man, a watchman. p4ff<MT>, in phr. 1 bpA|i|iAi"ó, 

together with ; &W (m') f aji- 

fiAró, in his companv, neai 

him. 
pÁf ac, -A15, M., a desert, wastc : 

a grass piot ; reAmpott f Ár 415, 

grassy churchyard. 
pÁt-dc, -Aije, ad/., prophetic, 

skilful, poweríul. 
pe^buf. -bf^, M., goodness, ex- 

cellence, worth. 
pe^c, -eic, pl. -e^nn-A, M., a 

spade handle. 
péACAim, v,n., féAÓAinu, v. intr., 

I appear : with *oo, I am mind- 

ful of ; v. tr., I try, test. 
•peACAÚAr, indic. past, auion. 

secondary form, of -oo-cím, I 

see. 
■peAcr, -&., F., a time, turn, occa- 

sion. 
pe^-ó, M., time, space ; an r., 

while. 
peA-oAji, v. def., I know. 
-peAtt, fitt, M. , deceit, treachery, 

evil. 
peAttáim, v. intr., I deceive, 

conspire against (with aji)- 
peAttf Am, -Aim, M., philosophy, 

literature. 
peAnnAim, v. tr., I flay, skin, 

strip. 
peAfAim, v. tr., I pour out ; 

grant, bestow. 
peAji corhjiÁró, a speaker, an 

advocate. 
peAfÓA, adj. indec, manly, gal- 

lant. 
peAjif, better ; compar. of mAit ; 

feAfifoe an d reAffA'oe, the 

better for. 
£eArx, -ra, M., a grave, tomb ; a 

miracle, virtue, power. 
"peAfiCAc, -A15, one who works 

wonders ; -p. nA n-ottt, the 

Maker of ttíe elements, God. 
peAfiu-tAoni), -"óe, pl. -*óte, M„ 

an epitaph. 
peA^nifuije, gen, id„ M., indus- 

try, thrift. 170 feAf, in phr, ir feAf, '* ls 

known ; 50 p., well-known. 
feAfAÓ, -A15, M., a Jearned or 
skilful man. A s adj., learned, 
skilful, instructed. 
péAruAc, -Ai^e, adj., festive. 
fond of feasting, hospitable ; 
also péAruAtAc. 
peicpn, -reAtrA, F., act of seeing ; 

appearance. 

pei-óit, -te, F., attention, con- 

cern ; 1 bpeiT>tt ueAcc Ann, 

concerned about coming there. 

■pei-óm-^tic, -e, adj., full of wis- 

dom. 
V^&i -5 e 3 a &3*i weak, worn. 
■péitceAc, -uije, adj % , belonging 

to church festivals. 

pémneAc, -15, M„ a hero, warrior, 

champion. Also fétnneA'ó and 

pémni*óeAc. 

peirue, gen. id., F., accommoda- 

tion, entertainment, equipment, 

Adj., -eAthAit, equipped,stowed. 

péit, -te, pl. -eAnnA and -aca, a 

vein, an arterv ; a swamp, spot 

where water rises ; talent or gif t. 

peiteAm, -tme, F„ act of waiting, 

watching. 
peox>Aim, v,n„ feo*ó, v. intr., 1 

droop, wither, decay. 
peótmAc, -A15, M., fiesh-meat ; 

carrion. 
piACA, n. pl, debts. 
Í?iat>ac, -A15, M., act of hunting ; 

a hunt. 
•piAT)Aim, for péA-oAim, v a intr ., I 

can, am able ; I may 5 
piA-ónvnre, gen. id., F., testimony, 

witness, evidence, 
piA"óui*óe, gen. id,, pl, -*óte, M., a 

hunter. 
piAp|iAi5im, v.n., ip\^\\A\^e, I 
enquire, question ; piAffióstAft, 
fut. auton. (somebodv, people) 
will ask. 
piAt, péite, adj.. generous, 
liberal, hospitable ; fvequent in 
cornpds., j?iAt-ptAtt, a liberal 
prince. piAtmAfi, -Aifie, adj t , generous, 

liberal. 
piAnnAc, -A15, M., a champion, a 

prince. 
piAf, féife, adj., awry, twisted, 

perverse, 
|?iteAmAit, -rhtA, adj., poetic ; 

-piteAUA, adj., indec, poetical. 
píneÁtcA, adj ., indec. elegant, 

refined, 
píntr, gen. id., M., end (Lat., 

finis.) 
píoc, -ca, M., fury, anger, wrath. 
pionnAim, v t tr., I find, recognise, 

try. 
píoft, adj. true ; in compds., has 

an intensive meaning. 
por, ve&fA, M„ knowledge, intel- 

ligence ; 50 bpior *oon ufAogAt, 

the whole world aware of. 
piOfAc, -Aije, known ; ir f. me 

tm cupAfra ■peAnn'OA, It is 

obvious that I am out of clate. 
piofiitiigiíh, v. tr., I ask, en- 

quire. 
pi|teAnnAc, -A15, M., a male. 
piú, M., worth, equivalent ; pú 

"00 "óíotcA, even to your be- 

trayal. 
piúnuAc, -Atjje, adj.j worthy, re- 

spectable ; r- lúnuur, -tnr, M., 

worthiness, discretion. 
ptAiteAf, -ttf , M., a principality, 

Heaven ; often inpl, -tif, Hea- 

ven. 
pLeA*ÓArhAit, -mtA, adj., feasting; 

hospitable. 
pteArcAc, -A15, M., a rascal, 

boor, drunkard. 
ptiucAtm, -v. tr., I wet, steep, 

soak. 
ptiucÁnAc, -Atje, moist ; tearful. 
pocAit-ceAfu, adj tJ with correct 

phraseologv. 
pocAtjt, in phr., 1 bf„ in presence 

of; ic f ., along with you. 
pó^nAim, -nAm, v. intr., I serve, 

satisfy, suit. 
pógf Atm, v.n. fó$Ai|ir., v. tr., I 

warn, command, order. 177 po^uf, in phr. 1 bp. -oo, near, 

close to ; 1 n-Áji bp., close to us. 

Compar. form foi^fe 5 

in' poijfe, beside him, about 

him. 
j?oi"óne, gen. id., F., patience. 
■poitcim, v.n. fotcA-ó, v. tr., I 

bathe ; wash. 
•poi-jibceAcc, gen. id. and -ua, 

experience, perfection ; *oÁ 

fOifbceAcu, *oÁ foijibce, how- 

ever perfect. 
■poinceAnn, -émn, M., end ; also 

fóifóeAnn. 
■póif im, v.n., póifitifl, v. intr., I 

help, save, relieve. 
"póif-tíonuA, adj. indec, per- 

fected, completed. 
■póifneAjtu, -m^v, M., violence, 

oppression. 
-poifuitt, -te, adj., strong, hardy, 

able, courageous. 
póif c, -ce, F., an ewe. 
poifumeAó, -m^e, calm, graceful, 

sedate. 
■pottAmuisim, v. tr., I empty, 

clear out. 
pótúA, f ÁtuA, adj. indec., weak, 

spiritless, trifling. 
potuijim, v. tr., I cover up; v. 

adj., pottn^te, foitijce. 
ponn, -nmn, M., loiiging, desire, 

pleasure ; a song, an air ; land. 
ponnAmAf, -Aifte, adj., joyful, 

willing, diligent, eager. 
■póf íof, interj., alas. 
■pojtcAÓu, -ca, F J5 help, comfort ; 

f. f Aefim, an improvement in 

sickness ; also f uf cacu, 
•pojt UU1511T1, v. tr., I refresh, help, 

comfort. 
-pofur, -tnr, M., knowledge, his- 

tory ; understanding ; pojiufUA, 

solid, steady. 
■pofA-ó, -ait>, M., a prop, buttress, 

defence. 
pofCA-ó, -aix), M., shelter, place of 

security. 
pof cnAim, v. tr.» I cleanse, purge, 

winnow. p|teAT;jtAim, v.n., pjteA5Ai|tc. 

v t tr. and intr., I answer, 

respond ; with *oo, I suit. 
"PfieAfUAt, -Ait, M„ act of waiting 

on ; attendance. 
V\ u é> -5"° e ' ^-9 a Aeshworm, a 

mite ; piú ha f f ijoe, even the 

least thing. 
PfiocÁit, gen. id. and -tue, at- 

tendance, ministration, act of 

serving. 
£fiouAt, -Ait, M., speech, a say- 

ing, discourse. 
■pfíú, perf. auton, of -oo-jeibim, I 

receive, find, get. 
Pf oniAim, v. tr„ I test, prove. 
Pua*oac, -A15, M., act of plunder- 

ing, carrving oíf by force, 

snatching awav. 
puA-OAf, -Aif, M., presage, predis- 

position ; haste ; adj., fUA*oti ac, 

busy, active 
puAio, -*oe. F., a sprite, a miser- 

able creature. 
puAiT), in phr., aji f., through - 

out. 
puAimmu, gen. id., F,, force, 

vigour. 
■puAf, adj., cold ; in compds., 

f uA-jt -cuitu, a cold quilt, cover- 

ing. 
■puAf ctAim, v.n t f uAf CAitc, v. tr„ 

I release, set free, save. 
■puAcmAf, -Aife, adj., hateful, 

detestable. 
pui^eAc, pui*óeAc, adj., loud, 

bitter; 
■pui^eAtt, -jte, pL id., F,, a 

remnant, remains. 
púi^im, fÁSAim, I leave, 
■puigtAc, -A15, M., a balance, 

remnant, leavings. 
■puitm^im, v.n. puitm-5, v. tr., I 

suffer. bear, tolerate. 
pumneAm, -mrh, M., vigour, 

energy ; f . f ó^nAim, energy for 

work ; adj., pumneAtriAc and 

fumneAmAit, energetic, active. 
■pumnfion, F., an ash-tree (O.n.); 

a spring, fountain. N 178 puip, -pe. F., a whip. 

puifeann, gen. -pinne, and 

poif ne, F., a companv, troop. 
puifipim, v. tr., I tear, rub, drag; 

intr,, I harrow. 
|?unnÁncA, adj, indec, staunch. 

resolute. 

5AbAim, -bÁit, v. ir. and intr., I 

take, receive, seize ; go. gAbAim 

ojim, I put on ; t>o géAbAT) 

f eACA, he would pass over. 
gAbAt, gAiote, F,, branch, fork ; 

5. fteAÓcA, a branch of a 

family. 
5AbtAc, -Aije, adj., linked with, 

seized by (with te). 
5at>a, gen % of 501-0, act of steal- 

ing. 
5AT>ui"óe, gen. id., pl. -"óte, a 

thief, one who steals. 
^ÁibceAc, -tige, adj„ distressed, 

complaining, clamorous. 
gAije, gen. id. 3 pl, -31'., a fop. 
gAitb, -be, F., stormy weather ; 

adj, 5AitbeAc, stormv. 
gÁif, -e, pl. -f tA, F., a shout, a 

loud outcry. 
^ÁifoeAf, -Tnf and -eAfA, M„ 

joy, gladness. 
5Ái|ie, gen. id., F., a laugh, 

laughter, merriment. 
5Ai|im, 5A|imA, F„ act of calling ; 

a calling in life. 
SAiftnim, jAijim, v. tr„ I call, 

designate ("oe). 
^Aifci-óeAc, -Tng, M., a hero, 

warrior ; from jAifce, valour. 
^Aife, gen. id., pl. -fí, F., a 

stream, brook. 
5Attx)Acc, gen. id. and -ca, F., 

foreign manner or tendency. 
gAtriAin, -mnA, M., a calf ; mo 5., 

a term of affection. 
^Anpof, in phr., 1 ^Anpof, 

unknown to anybody, secret. 
S^n^AiD, -T>e, F., deceit, mean- 

ness. 
5-^nnA-ctó, M., a small or slender 

figure. 5AoiT>edt, -Tnt, M., a Gael, an 

Irishman. 
gAoif, -f e, F., wisdom. 
^AotrhAf, -Aife, adj., allied, 

related. 
gAoftA-ó, -ait>, pl. -Aix>e, M., a 

wooded glen. 
^ÁfOA, gen. id., pl. -aí, M., pro- 

tection, a guard. 
gÁjitAc, -A15, M., a baby, child. 
gijiÚA, adj. indec, polite, gentle ; 

beautiful. 
5ÁftAi5, -je, F., act of clamour- 

ing, crving, shouting. 
^Af |ia, -at>, pl. -Aix>e, F., a com- 

pany, crowd, troop. 
5eAtA-cmf, gen. of cneAf, white 

skin, used as adj. 
geAtAim, v. intr., I brighten, 

become clear. 
geAt-cúm, -úim, M., the waist. 
5eAt-jnéAc, adj., pleasing of 

features. 
^eAtt, 51 tt, M., a promise, 

pledge ; prize, regard. 5. te 

héAg, almost death ; Af 5., as 

a guarantee for. 
geAttAim, -Utiuinu, v. tr., I 

promise. 
geAnmnAc, -Aije, adj., chaste, 

modest. Also geAnmnAfóe. 
geAnncAc, -Aige, adj., pug-nosed. 

Also ^ionncAó. 
5éAf, séif e, adj., sharp, vicious, 
geAf Án, -Ám, M., a complaint. 
geAfbAc, -Aige, adj., mangy, 

scabby. 
géAf-jom, -e, F., a painful 

wound. 
geAff, SiofifiA, adj,, short, 

near, transitory. Also ^eAffA. 
géibeAnn, -bmn, pl. id. and -ua, 

M., a bond, fetter, trouble. 
5éitteAc, -lije, adj., agreeable, 

humble. 
geimeAt, -mte, pl. -niteACA, F., 

a chain, bond ; captivitv. 
gem, -ne, F., oífspring, a 

child. 
gemeAtAc, -A15, M„ a pedigree. 179 geócAÓ, -aiJ, M., a stroller, 

vagrant. 
geóin, -ne, F., a cry, shout, an 

uproar. 
5lAC4im, v. tr., I take, accept, 

reckon. 
gtAe-ÓAc, -A15. M., act of calling, 

shouting. 
StAix), -x>e, F., a sword. 
5tAn, adj., pnre, bright, full ; in 

compds., as ^tAn-rmúpAc, pure 

blood, family. 
gUr-tíos, -ti'Se', F., a grey flag- 

stone. 
5teAcni-óex>cu, gen. id. and -t:a, 

F., conflict, strifc. 
StéAr^im, v.n. sté^r, V. tr., I 

prepare, dress, put in order. 
gtéi^e, gen id., F,, brightness, 

fairness. 
gteó, -óix>, M„ tumult, strife, 

battle, Nom also £tiAx>. 
gté-foitreAc, -rije, adj., very 

bright. 
5tiAx>, -aix>, see ^teó. 
5tiAx>Ai|te, gen. id., pl. -\\\ 9 M., 

a warrior champion. 
gtmn, -ne, adj„ keen, plain, 

clear, pure. 
gtmmm, v.n. -neAmAm, v, tr., I 

give sight. 
gtiocur, *«ir» M., prudence, 

cleverness. 
5^105^11, -Ai|t, M., prattle, boast, 

empty noise. 
gtnAirim, v, n., -reAóu, v.intr., I 

go, march, walk. 
Stúm-jeAt, adj., of pure stock. 
5nAoi gen. id., countenance, 

pleasure, liking. 
5nÁtAim, v.n», -tAih, v. tr. 9 I 

practise, I am accustomed to. 

Also gnÁttiijim, 
gné, gen. id., pl. -éite, F., a kind 

or sort ; countenance, favour. 
50, gen. id. 9 M., a lie, fault, 

blemish. 
5oix>im, v.n. 501X), v. tr., I 

stea), plunder, Part., 5oix>ite, 

stolen. 501 tim, v.n. $ot, v. intr., I weep, 

lament . 
5oinix>eAC, -xn^e, #<£/., wound- 

ing, tormenting. 
gomim, v.n. goin, I wound, 

injure. 
SoirseAc, -£i5e, adj., surly, 

grumbling. 
5oircii;im, v. tr. 9 I wound, hurt, 

damage. Part., joijiuijte, 

pained, afflicted. 
gotf Airx, -a^^a, M„ constant 

weeping. 
50 n 11 15, prep. to, unto. 
5011AX), g£«. -aix> and -fttA, M"., 

burning, heat. 
5]iÁx>Ac, -Ai^e, adj., loving, aífec- 

tionate. 
5r A ' OArn > -Aim, M., esteem, pre- 

eminence ; 5. -cion, high esteem. 
5r^ir c > " ce > F., the mob, rabble ; 

also sr^ro^t 1 - 

St^r^ ; " A1 5 e > adj . of grace ; as 

n., God. 
5jieAX)AX), gen. -x>U, antf -x>Aite, 

M., act of beating, torturing ; 

5. -$oin and 5r eA "°"5 0ir) > a 

smarting wound. 
5|ieAX)Aim, v. tr., I beat, whip. 
5r e AX)At, gen. -Ait awíí-Aite, M. 

and F., a griddle. 
5fieAT>Án, -Ám, M., a torturing. 
5ji eArnv, i3im, v - ir 't I seize, lay 

hold of, bite. 
5r eAriu ^> a dj. indec., neat. 

polished, carved. 
Sttéijir» -r e > ^> tne Grreek Lan- 

guage. 
5r ei r ci ^ e > a &i' indec, greasy, 

filthy. 
^ré^t 16 » pl* °t St 1 © (sné) orna- 

ments, jewels : 
5|tiAnmA|i, -Ai|ie, adj., bright, 

illustrious, 
SJfiiAn-ftÁib, an illustrious person. 
Sríof» - 1 'r> M., red embers. 
St 10 " * St^foe, adj., early, quick, 

prompt. 
St 101,0 » -^e, F. (collect.), a stud of 

horses. 180 gjtoi-óe, adf. indec, strong, sfir- 

ited, hearty. 
5f oiT>e-beÁtuiA, -An, F., a strong 

support. 
5|toi-óe-5itÁu>A, gen. id. 9 M., a 

strong cage. 
5|toúÁtuA. adj. indec, loud- 

voiced (?). 
5)ttiA5Ac, -A15, M., a spectre, gob- 

lin : a hero. 
5tuM|teAc, -ftige, adj., rough, 

bristly. 
5«Aif, -fe, F., danger, jeopardy, 

Also 5UAifeAcu, and stiAfAcu. 
gtntmne, gen. id. f reproach, 

calumny. 
5«i|tc, -ue, adj., salt, bitter ; 

painful. 
5tnú, -úe, F., reproach. 
gtifUAt, -Ait, M., wealth, means. 

tlAttA, gen. id., pl. -aí, a hall. 

lA*ÓAim, v.n. 1A-Ó, v. tr., I shut, 

join, surround ; f éu ia*ó, within 

you. 
lA|i$nótAc. -Ai$e, adj., sorrowful, 

lamenting. 
lAf-sot, -511 it, M., a lament. 
lAft-ftnt, -f otA, F., the blood of 

earls. 
lA|tmAit, -Aifi, M., a remnant. 
lAff acu, -ua, F., an instalment, 

effort. 
lA|ttiAim, v.n. -ai*ó, v. tr. I ask, 

seek, invite. 
lAtifAuuf, -vnr, M., a petition; 

tticu 1., petitioners. 
lAffmA, gen. id. pl. -mAÍ, M., a 

relic, remnant, result. 
1aú, lAite, F., countrv, region. 
ibim, v.n. ibe, v. tr. I drink. 
ImeAtt, -mitt, M., a border, 

verge, edge. 
1mitiu, imeAfÚA, F., a play, a 

game ; act of plajing. 
1n"oeóm, in phr. 1 n-1. in spite 

of. 
Innrim, v.n. mnf mu, v. tr., I tell, 

mention, narrate. IncmneAc, -ni£e, adj. wise, in- 

telligent. 
íoc, -ca, M., a payment, requital. 
íogAifi, -tte, F., verge, border, 

outline. 
1omA"o, M. many, a great number; 

An 1. too much. 
lomAi-ó, -*óe, F., envy, rivalry; a 

conílict. 
lomÁm, -ÁnA, F., act of playing, 

hurling ; 1. comótictnr, a hurling 

match. 
lomÁttx). -Áitro, M. a maiming, an 

ahliction. 
lomctifi, -tnf, gait, carriage. 
1onrÓA, adj. f much. abundant. 
1onAnn, M., the same, an equal, 

like. 
lon^AnuAc, -Aije, adj., wonderful. 
lonsnAT), -^AnuA, M. and F., a 

wonder, marvel. 
lonmtnne, gen. id. 9 love, affection. 
lonthur, -tnr, M., wealth, treasure. 

Also lonnmur. 
1onnA-[ibAim, v. tr. I banish, ex- 

pel, exile. 
lonntiAic, -ce, adj., just, upright, 

honourable. 
lonnf Aijim, v.n. lonnrAijje, v. tr. 

I approach, draw near, attack. 
lonnuAOib, -be, F., trust, con- 

íidence. 
1f, if u. in phr. if-tó 'f if u-oi"óce, 

by day and by night. 
1út, -úit, M., July ; knowledge, 

See eót. 

ÍAbAifc, gen. and pl. tabAfÚA, 

F., a saying, speech. 
tÁbÁnAc, -A15, M., a labourer, a 

cottier. 
tA^-bÁf, -Áif, M., feeble death. 
tAgtnjim, v. tr. I weaken. 
tAi^eAT), gen. id. and -ix)., M., 

smallness ; x>Á tAigeA-o, how- 

ever little. 
tAijeA-otnjim, v. tr., I cut off, 

make fewer, make smaller. 
tÁim-£eAt, -£ite, adj., white- 

handed. 181 LÁim-ne.dtic, -nifiu, M., strength 

of hancl, might. 
LÁitfeAc, 1115, M., a spot, venue ; 

as adv. f immediatelv. 
lÁíhwigim, v.n. -túac, v. tr., I 

handle, I shoot. 
LÁn, -Ám, M., a number, many, 

abundance ; a wide district ; a 

Iarge number. In compds. LÁn 

has an intensive meaning = 

very, great, full. 
LÁnmAf, -Aifie, adj. 9 abundant, 

successful, complete. 
tAnn^c, -Aite, adj. 9 brave, warlika, 

bold. 
L<\ocji4, -A-ó, -aix), -<MT>e, F. 

(collect), heroes, champions. 
Laocua, adj. indec. heroic, brave. 
Láji, -Áifi, M., floor, ground; 

centre ; Af LÁf , laid low ; 'n-x* 

LÁji, in his breast ; 1 LÁf A 

thxMteAf^, in the midst of his 

goodness. cfém L., through 

my heart. 
LdrAim, v . tr. 9 I light, burn. 
L'Af-Aiji, -f fAc, a flame, blaze. 
L^fCAim, v. tr. 9 I lash, whip, 

beat. 
L^fCAme, gen. id., F., ease, cessa- 

tion. abatement. 
Laúac, -Aige F., mud, mire, slime. 
LÁt-Aif, LÁitfedc, F., site, spot ; 

presence. -oo L. 'Óia, in the 

presence of God ; ic L. in your 

presence, 
LeAbAif, -|ie, adj., free, bold, 

limber. 
LeAc^, gen. id i9 M., matter from 

the eyes. 
Le^cAoi gen. id., M., a servant ; 

lackey (?). 
LeAT>fxvó, -jitA, M., strildng, cut- 

ting, hacking. Nom. also 

LeA*oAinx. 
Le^Aim, v. tr. 9 I lay down, re- 

duce, fell ; L. &y, I place upon ; 

L. 1 -ocALArii, to lay in the clay. 
LeaJAim, v. tr. and intr., I melt, 

dissolve. 
LeasAtháim, see teAgAim. Le^ninr, -11 if, M., folly, frivolity. 

Also leime-Af. 
Le-dnbAc, --Ai^e, adj., childish, 

artless. 
Le^nnÁn, -Ám, M., a favourite 

lover, paramour ; t. f i-óe, a 

familiar spirit. Also tcanA- 

riiAm. 
LeAf , Lif, M., a host, large num- 

ber ; the sea, the ancient Irish 

sea-god. 
leAf, -fA, M., benefit, welfare, 

improvement ; tucu L., good 

counsellors. 
Lé^f , -éif e, F., a period of tirue, 

a lease. 
Le-Afc. -eifce, adj., slow, reluc- 

tant. 
LeAfm^im, v. tr., I educate, bring 

up, and maintain : I cure, 

amend. 
Le-AÚAn, teitne, adj., wide, 

broad ; in compds., large, 

big. 
Le-At-bfiirxe, adj. indec 9 half- 

broken, almost spent. 
Le^t-tÁm, -Áirne, F., distress, 

wretchedness, stress. 
LeAt-f í, -105, M., a young king. 
LéroriieAC, -mi^e, adj. 9 brave, 

valiant. 
Léi^im, v.n. Leije^n, v. intr., 

with "oo, I give up, let alone, 

not interfere in. 
Lei5ifim, v.n. Leige^f, v. tr., I 

cure, remedy. 
Léimex\c, -rrnge, adj., rushing, 

prancing. 
Léif, -e, adj. 9 clear, evident ; also 

in compds., Léif-bfif, Léif* 

CtHf, -|c. 
Leif3, -e, F„ a track, path ; 
locality ; f ^n Leif 5, in the loca- 

lity ; ^f L., being neglected. 
Léif isim, v. tr. 9 I arrange, con- 

trol. 
Léif-teAn^tác, -aije, adj„ fluent 

of speech. 
Léite, gen. id., F., greyness, old 
age. 182 teóimm, v.n. teónAT), v. tr., I 

wound, injure. 
teóiti-rhitir, -tre, adj., pleasant, 

kindly. 
tiA, compar. adj., niore in num- 

ber. 
tiAc, -a, M., a shout, a cry of 

pain ; groan. 
tiAg, téi^e, F., a flag, headstone. 

Dim., tiA5An.fi. 
tiAi£, #0». and £/. tea^A, M., a 

physician. 
tiAijme, g^n. id., pl. -ní, M., a 

lazy person. 
tiAit-ti'05, -tíge, F., a grey 

stone. 
tíne, gew. id., M., a line, genera- 

tion. 
tíneÁtAim, v.n. -eÁit, t/. tr., I 

line, drape. 
tmn, -ne, F., time, period; te a 

t., during his life ; te 'tt tmn, 

in our time. 
tíobói-o, -x>e, F., misfortune; un- 

tidiness. 
tíorhúAcu, gen. id. and -ca, F., 

polish, refinement ; jrom adj., 

tíomtA. 
tíon, -tín, M., a number, quan- 

tity ; tíon tÁm, a handful ; t. 

céA-o, to the number of a hun- 

dred. 
tíon-ttvnt, gen. id., M„ great 

distress, excitement of grief. 
tít, gen. id., F., colour, com- 

plexion. 
titíJAim, v.n. tiúsfiAi'ó, v. intr., I 

shout, howl. 
tiúm, ior prep. pvon. tiom. 
tócfiAnuA, adj. indec, gifted, 

brilliant. 
toccmjim, v. tr., I re- 

prove, condemn, find fault 

with. 
tósmAfi, -Aifte, adj., precious, 

valuable. 
toicim, v.n., tocAx>, v. intr., 1 

flinch, yield, baulk. 
toiram, v.n. torcA-ó, v. tr., I 

burn. tom, tuime, F., poverty, distress, 

adversity ; t. téin, grievous 

distress ; mo t., alas. As aíj., 

bare, naked. 
tom-A-ó, gen. id. and -mtA, « 

stripping, pauperising. 
tomAifiim (tomttAim), v.n. tom- 

Aitic, I fleece, shear, strip. 
toniA-rcrtior, M., entire destruc- 

tion, total wreck. 
tonsAc, -Aige, adj., bold, impet- 

uous. 
tonn, tuinne, adj., able, bold, 

courageous. Somet. indec. ; 

tonnA, in compds. 
tonnAjfÓA, adj. indec. brilliant. 
tonnrtAT), -jiAi-ó, pl. tiAi"óe, M., a 

light, resplendency. 
ttiA-ÓAim, v.n. tuA-ó, and ttiAt>- 

cAnu, v. tr. t I mention, tell, 

speak of. 
ttiAimneAc, -nije, adj., swift, 

nimble, restless. 
tuAm-cfieAc, F., dire ruin. 
tuAircim, v.n., ttiArcA-ó, v. tr., I 

swing, rock. 
ttiAt, -Aite, F., ashes. 
tuAt-someAc, ad]., swift-wound- 

ing. 
ttiAttii3im, v. intr. and tr., I 

haste, hurry. 
ttacu, ~t&, M., people, a party ; t. 

teAncA. followers ; t. SAtAiji, 

the sick; t. téi§inn, the 

learned; t. cmn, oppressors ; 

t. Sfinn ir *oÁn, wits and 

poets. 
ttn-o, --oe, F., a rag, tatter. 
ttnje, gen. id., F., weakness, 

faintness ; au t., the faint. 
tuigeAcÁn, -Áin, M., act of lying 

(ill). 
ttngim, v.n. ttnje, v. inir., I lie; 

press upon (with &]\). 
ttnnscfieÁtuA, adj. indec, fet- 

tered, bound. 
ttnre, gen. id. F. (collect.), 

branches. 
tút, -úit, M., activity, vigour, 

strength. 183 TTlACArie, gen. id., M., a plain, 
field of battle. 

tn<.\Cv\orh.-iiri. a youth, voung man. 

fTk\í":uru\ím (mAccnuiijim) v.n. 
mAccnarii, v. tr. and intr., I 
reíiect, consider ; meditate, 
reasori out. Also maccnAih- 
ui^im. 

mA-6, --úd, M., a trurnp canl ; 
fortune, fatc ; m. m<\it, good 
luck ; &i&\\pAé mÁ-6.\, a change 
of trumps, change in the politi- 
cal situation. 

ITlAéi-ó, -*óe, P. f a breach. 

truiLLe, in phr. m. Le, together 
with. 

W^FSi 'S e > ^\i woe « P^y 5 re " 

gret ; ir ciah au rh., it will be 

a long-standing regrct ; jati m , 

without rue ; ir m. t>o caiLI, 

woc to those who have lost. 
ITlAijiim, v. n. m^itie^ccAm, 

v. intr.f 1 live, exist, endure. 
triAire, gen. id., F., beautv,grace, 

success. Adj., maireAc. 
tn<\ircín, gffin. ÚZ., p/. -ní, Bff., a 

dog, a mastiff. 
rruit, -e, adj., good. In compds., 

mait-JriíorhAc, of good deeds. 
triAite, pl. n. f M., princes, chieí 

people. 
tTlAiúim, v.n., -te<MÚ, v. tr., I 

forgive, remit, pardon ; ní 

riiAitreá-ó Ár, he would give 

tit for tat. 
tnÁitjiín, gen. id. t F., a mother ; 

dim. of mÁtAifi. 
tnÁL, -ÁiL, M., a prince, cham- 

pion. 
tTIaLLacu, gen. -ca and -c,\r., M. 

and F., a curse, malediction. 
tnáLAittc, gen. -ce and -aiica, F., 

a change, variety ; a rii., a 

ditierent one, another person. 
Verb, mALAficuijim, I ex- 

change. 
tTULLf úii. -Le, F., a large, soft 

eye. triALLuijim, v. tr., I cur?e ; v.adj., 

-jte. 
triAns, -JA, M.. a l>ag. 
mAnSAitte, gen. id., pl. -ju', M., a 

pedlar, hawker. 
filAoi"óim, v.n. --úe«\rh, v. tr., I 

mention, ailude to ; I boast 

(with <\r.) 
triAOiLinn, -ne,F., brow of a hill ; 

a bleak eminence. 
trUoLuijim, v. tr., I makc bluut. 
rru\o|i. -i|i, M., a steward, bailiff, 

- -collector. 
tnA|ib<\iL, marble ; ré rh., in the 

grave. 
WAt.tb-cAOineA-0, gen. \d. and 

-nce, M., an ei< 

WA11C11A, -AX), pl. -A1"Óe, F. 

(collec.)t a troop of horsenien. 
trut/.mari, -^'ts M., marbie. 
triAricttuijim. v. tr., I disfigure, 

maim. 
tnÁcoki|i, -tó.\\, pl. m<Sit]te4Cd, 

Y. % a mother ; m. bAifCfóe, a 

god-mother. 
tneAb.\i|i, -bii^c. F.. intelligence, 

memory, sense ; Lett rh., all 

who remembcred him. 
meADftuí^im, v. tr., I learn, coin- 

mit to memorv. 
tné^x), M., size, bulk ; méio, 

quantitv, number. 
tneA"ó.\n, - óv 1 n , M., centre, middle. 
tneAx>iw\nAC, -Ai^e, dizzy, intoxi- 

cated. 
Weamnjim. v.n. --ócwnc, v. tr., I 

estimate ; I measure, weigh. 
méaU\, gen. id., M., grief. sorrow. 
trieAng, -34, M., deceit, guile. 
WeAnmn<\. for me<\nnu\, gcn., 

nu\n, F., spirit, magnanimity ; 

ad}., -uac, courageou*. cheer- 

ful. 
WeAnmnacc, gen. id. and -ca, 

F., gladness, cheerfulness, high 

spirits. 
fneanAróe, gen. id., F., going 

astray, inclination to go wrong. 184 me,\]u\rAl, -Ait, M., error, mis- 
take< wandering ; also meAf- 

tneAf-cfoi-óeAc, adj., light- 

hearted. 
meAnuijim (meAtui-óim), v. tr it 

I set astray, confuse, baffle. 
meAfA, compar. adj., worse ; ir 

m. mAjt auá, the story is even 

worse. 
meAr-AC. -Aije, adj., fruitful. 

copious. 
tneAf Aim, v .n. meAf and -rA"ó, I 

opine, think, regard, consider ; 

■oom meAf , in my opinion ; aji 

eA^lA a meAfCA, for fear it 

may be considered. if meAfUA, 

one niust consider. 
meAfAti-ÓA, adj. indec, frugal, 

temperate, moderate. 
meAfCAim, v. tr., I confuse, per- 

turb. 
meAÚAim, v.n., meAt, and -úa"ó, 

v. intr., I decay, waste, lan- 

guish ; v. adj., -úca, timid, 

feebie. 
mei-óiti. -x>\\e&c, F., mirth, jollity. 
tnéiti-ó, -*óe, F„ bleating of 

sheep. 
mémn, -ne, F., mind, disposition, 

humour. 
tneijib, -be, adj., spiritless, weak, 

feeble. 
méi|tteAÓ, -ti5, M., a thief, 

malefactor, villain. 
méititneAc, -mje and -tne, adj., 

dejected, worn out, dispirited. 
méifCjieAc, ttise, adj.t full of 

scars. 
méit, -te, adj., gross, f at ; méit- 

mAjic, a fat beef ; méit-poc, a 

stout buck ; a foreigner (fig.). 
mí-Á-ó, -Ái"ó, M., ill-luck. 
mí-ÁijiT), -"oe, F., want of atten- 

tion ; A|i m., unnoticed, un- 

heeded, in sad plight. 
mí-cót|iom, -jivjim, M., confusion, 

calamity. 
mí-st 1 ^™* "t 1 1rm > M.,displeasure, 

disrlain, loathing. tllíte, -A*ó, -ait>, M., a soldier. 

warrior. (Also, míteA-ó, -i-ó.) 
mitif-job, -juib, M., a sweet 

mouth. 
mitteÁn, -Ám, M., blame, fault. 
tTlittim, v. tr., I destrov, ruin, 

spoil. 
tnittteAnAc, -Aige, adj., destruc- 

tive* 
míni$im, v, tfi S I explain, ex- 

poimd. 
tnínteAc, -ti^j M., a green pas- 

ture. 
mioóAif, -jte, adj. 9 friendly, lov- 

ing, affable. 
míot gen. mít, p., -tA and -tuA, 

a louse. 
mionn, -a, p., id. and -aí, M„ an 

oath, curse. 
tnirue, in phr. cÁfi m. x>Am,what 

harm would it be ; Af m. teAC, 

would you have any objec- 

tion? 
mnÁimteAcu, gen. id. and -ua, 

F., chastity, modesty. 
mó-ómAiteAcu, gen. id. and -ua, 

F., modesty, gentleness ; also 

mo*ómteAcu. 
tnóx)mAti, -mAitte, adj., stately. 
móix), -x>e, F., a vow. 
moijnéAti, adj., happy, blessed. 
momféAtt, -éifi, M. } a manor, 

manor Jands (prop. moméAtt). 
móittétf , -re. F., pride, haughti- 

ness. 
tnotu, -tntc, M., a wether, a 

sheep. 
motfAt-óeAtt, fut, indic. auton. 

of motAim, I praise. 
montiAti, interj., alas. 
mótt-ctioi"óeAc. adj., big-hearted, 

generous. 
móttÓAcu, gen. id. and -ua, F., 

majesty. 
móf-fteAJ, -fteige, F., a large 

spear. 
muimneAÓ, -1115, M., a Munster- 

man. 
mtimiceAc, -C15, M., an obstinate 

fellow. 185 ítltiitiijiti, -j;ne, F,, trust, confi- 

dence, hope. 
H1uinnceA-|ix)A, adj. indec. ,cour- 

teous, kincl, friendly. 
HluifeAf, -|iif;, M., a family, 

burthen. 
múifneAc, -m$e, adj., fond, 

affectionate. 
múf-cf eAÓ, -f eice, F., a foray, 

depredation. 
mtifCAf , -Aif , M., a gathering ; 

vain-glory, boasting ; tÁ an 

mtifCAif, the mustering day ; 

tAoctif muf cAif , vain-glorious, 

gratification, pride of strength. 
tnuc, -ca, M., a fairy-change ; 

also muctrsAX). tlAoix>e, -eAn, F., a young child, 

baby, infant ; nom. also naoi- 

x>eAn. 
tlAoix>eAncAcc. g£W. rá. and -ca, 

F., infancy, childhood. 
1lAOim-rpfix>, M.,theHoly Ghost. 
tlAom, nAem, gen. -Aoim and 

-Aeim, M., a saint ; as adj., 

holy, saintly. 
tlAom-poixme, F., holv patience. 
tlAomcAcc, gen. id. and -ca, F., 

sanctity, holiness. 
tlÁf , -Áif, M., modestv, shame. 
tleAc, indef., pron. tndec, one; 

some one, a person. 
tleAm-cion, M., reproach, con- 

tempt. 
tleAth-níx), M., nothing, nonght. 
tleAm-ftnm, F., indifference, in- 

attention. 
t1iAx>, -ró, M., a ehampion, war- 

rior. 
t1iAmx>A, adj. indec, bright, shin- 

ing, pleasant. 
Him, -me, F., poison, venom ; 

n. ntme a venomous pang. 
11ox>, -tnx>, pl. -x>a, M., a difficult 

phrase ; a MS. contraction. 
I1óx>, -óix>e, ad]\, new, newly- 

arrived, lately come. AIso 

nuAX). tlóimeAU, -mic, M., a second of 

time ; a moment. 
11óm, nónA, F.. evening, noon ; 

5AC n., every day. 

ObAim, v. tr., I refuse, deny. 
ObAnn, -ne, adj., sudden, swift, 

unexpected. 
ÓbfAim, v.n. óbAifc, v. tr. and 

intr., I charge, aftront, abuse. 
Ocón, interj., alas. 
Ó5, ói^e, F., a virgin, maid. 
Oróce. gen. id., pl. -ceAncA, F., 

night ; if c-oróce, by night. 
Ome, gen. id., pl. -x>í, M., a 

teacher, tutor, instructor. 
Oix>eAx>, -x>ix>, M., fate, tragic 

end. 
Oipij, -^e, F., office. 
Oipi^eAc, -515, M., an officer, 

captain. 
Ói^eAcc, gen. id. and -ca, F., 

chastity, purity. 
Oitce, adj. indec, cultured, 

accomplished. 
OmeAC. -nig, M., liberality, 

generosity. 
Ómmix), -x>e, pl. -x>í, M. and F., a 

simpleton, fool. 
OifbeAfc, F. } an exploit, good 

deed. 
Oifbife, gen. id., F., reproach, 

blame. 
OtfóeAfc, -x>eifce, adj., illus- 

trious. 
Oif pix>eAc, -X)15, M., a minstrel, 

musician. 
Ói|inim, v. tr., I ordain. 
Ót, gen., óit and ótA, M., act of 

drinking. 
OtA, gen. id., F., oil, ointment ; 

Ó. x>éix>eAnnAC, Extreme Unc- 

tion. 
Otc, gen. and pl- tntc, M., evil, 

harm, mischief, spite. 
Otcuf, in phr., a otcur, the evil 

way ; x>Á otcvif é, however 

bad he may be. 
OttAth, -Aim, M., an ollamh, a 

professor. "186 OlUuiiAin, -mAti, F. {collect.), the 

learned, the teachers. 
Oncjw\, gen, id., M., atíiiction, 

grief. 
ÓjmÁi-oeAc, -"oí^e, adj., gifted, 

decked, adorned. 
OpcAilce, adj. indec, open, frank; 

n. F., -ceAcc, frankness. 
OrcA^-ÓA, adj. indec, active, 

mighty. 
OpnA-ó, -ait), pl. -Aix>e, M., a 

sigh, sob. 
Ocfiup, -mp, M ( , a sore, uicer. paéfi, -ifi, M., a 'set' at a per- 

son ; a butt for ridicuie* 
pAroeAji, -"Ojie, pl. --opeACA, F.; 

the Lord's prayer ; a prayer. 
pÁi-pceAc, -cije, adj., generous, 

fond, partial. 
pÁir, -pe, F., passion, suffering ; 

the Passion of our Lord. 
pAipce, gen. id., pl. -cí, M., a spot, 

patch. 
pAfifiAcup, -t»ip, M., Paradise, 

Heaven. 
peACAC, -A15, pl. -Aije, a sinner. 
pe^nnAio, -oe, £/. --oí, F., punish- 

ment, penance, affliction. 
peAnnrA, gen. id., M., skill, cun- 

ning ; fencing ; also pionnpA. 
peAfifAncA, adj. indec, hand- 

some. Also peafirAncAc, 
phoemcp, gen. id., M., a Phoenix, 

warrior. 
píocÁit, -Áta, F., sticking out, 

being exposed (?) 
piocAim, v. tr., 1 pick, pluck. 
piúnc, gen. -mnc and -ncA, M., 

a pint. 
ptAic, -ce, M., mouthful, prey. 
pté, gen. id., play, recreation. 
ptéApcAim, 7;. tfr„ I shoot, crack, 

burst ; to speak suddenly and 

with force. 
ptéifieAcc, gen. id. and -ca, F., 

act of plaving. 
pob-At, -Ait, pl. poibteAca, 

people, congregation. pott-AT), -&\x>, pl, -Ai*óe, M., a 

hero, champion. Also pottA. 
póji, -óiji, M., seed, stock, tribe. 
pónc, -óific, M., a port, fortress, 

haven. 
popcA, gen. id., pl. -caí, M., a 

prop, support. 
P|iACumneAc, -m^e, adj., tidy, 

handsome, comely 
ppieAb, pfi eibe, F., a start.bounce; 

5-An p., motionless, lifeless. 
PfieAbAifie, gen. id., pl. -fií, M., 

a stout, hearty fellow. 
PféAmAim, v. intr., I spring 

from, descend from (with ó). 

Also ppié-Ammjim. 
PfieiceAtt, -citte, F., a double 

chin ; corpulence. 
Pfiéim-f tiocc, M., a root branch, 

chief family. 
PfnocAifie, gen, id., a pecker ; p. 

aw cfie<\cÁm, a pincher of the 

little potato. 
ppiíom, as prefix., chief, first ; 

pfiíom-fiÁib, chief hero. 
pfiíomÁioeAc, -oije, adj., seeret, 

little known. 
PfnonnpA, gen. id., pl. -pAÍ, M., 

a prince, chieftain. 
pmÓAin, -x>jia, F., barm, injurv ; 

putrefaction. Alsopú\p ; adj. 9 

pu-ófiAc and pmfieAc. 
pmmp, -pe, F., pride, ostenta- 

tion. 
pmnn, much, many; ^An eótur 

pmnn, without much know- 

ledge. 
prninc, -mnnc, M., a point, diffi- 

calty, strait. UÁbAc, -Aije, adj., generous, 

benevolent, bold. 
UAbAifineAc, -m^e, adj., liberal, 

generous. 
ílAbcÁn, -Ain, M., a ditty, song. 

Also fiocÁn. 
TlACAifieAcc, gen. id. and -ca, F., 

romancing, story-telling. 
ttACAtAc, -A15, M., a tormentor. 187 nAÓmur, -uif\ M., wealth, abuiid- 

ance. 
UÁ-ÓAim, v.n. -fiÁ-ó, v. tr., I say, 

mention, 
Uae, gen. id., F., the moon. 
UÁptA, gen. id., M., a rumour, 

gossip. 
UA^Ai^rie, gen. id., late hours, 

dissipation. 
UÁib, -be. M. and F., warrior, 

champion, a generous person. 
UAi"oim, v. tr., I give, throw. 
UÁ15, -ge, F., conílict, noise, pur- 

suit. 
UÁ11115, reached ; perf. o/|ioicim. 
UÁiúe, gen. id., F., a quarter of 

a year. 
UÁn, -Áme, a<2/., noble, generous. 
Uanc, -ca, M., a rank, degree, 

order. 
Uann, -nA, F., a star, heavenly 

body. Prop., fieAnn. 
Uann, -inn, M., a verse, stanza ; 

division, section. 
UÁnn, -mne, F., a spade, 
UAnnAifie, gen id. } pl. -jtí, M., a 

poet, a versifier. 
tt^r, -ir, M., a race, run ; tribe, 

family. 
né, gen. id., F., a life-time, space 

of time, respite. 
UeAcu, -a, M., vigour, activitv, 

commotion ; -oéAnAth beAftc 1 

•fieAcc,threatening the vigour of . 
Uécr, M., a king ; Lat., rex. 
néic, -ce, M., a rake, a wild cha- 

racter. 
Ueicnri, v.n. fieic, v. tr., I lavish, 

cry out, sell. 
Uéróim, v.n. •jiéi'óueAc, v. tr., I 

prepare, smooth, provide, ad- 

just. 
Ueili5, -ge, F., a churchyard, 

burial ground. 
UéitueAc, -cise, adj., clear, 

bright, star-like. 
UéitceAn, -cme, F„ a star. 
Uéift, -fie, F., rule, authority, 

accord ; Aft fi. tucc tear a, 

whilst led by good counsel. neomAr, for pom&z, before thee. 
ní (t^'s) #s pref. has an iniensive 

meanino • ftí-f ompt-A, a fine 

example. 
UtAJAit, -^t^c, F., a rule, law, 

regulation, direction. A Iso 

ftiA3Ait. Adj., -JAtcA, orderlv, 

regular. 
niAnAim, v. tr., I arrange, mark 

out. 
Uiaji, gen. ftéifi and -]\i&, M., act 

of serving, attending to. 
niAfUim, v.n. fiiAji, v. tr., I serve, 

entertain, dispense to. 
UiAfttAC, -A13, M., a dispenser of 

food and drink, regulator. The 

forms -|HAntóiji and ftiAfiuróe 

also occur. 
níceAc, -C15, M„ a thief, depre- 

dator. n. \\e&i&, a frightened 

wretch. 
Uijin, -^ne, slow-moviug, tough; 

ftijm-cófi'OA, a stout rope. 
Ui^neAr, -nif, M., delay. 
ni^teAriiAit, -mtA, adj., kingly. 
Umn, -ne, F., a point, top ; ó ft. 

mo ctéib, with all my heart. 
níoJAm, -gnA, F., a queen. 
nío5T)A, adj. indec, royal,kingly. 

níojjlA, -AT>., pl. -flA1T>e, F. 

(collect.), kings, princes. 
níomAim, v.n. ftíorh, v - t y *> * 

count, reckon, mention. 
Uí-fiÁ, M., confusion, fuss,revelry. 
Uiú for teó, with them. 
nó-f tAiú, M. and F., a great 

prince, 
Ko$a, gen. id. and-Aw, F„ choice, 

selection, the best. 
nommm, v.n. |ioinnu, v. tr„ I 

divide, allot. 
ttuAS, -13, M., a victory, rout, 

incursion. 
ntíAÚAi|ie, gen. id., M., a vagrant, 

deserter ; fi. fie-dÚA póiftrí, a 

fugitive through narrow ways. 
nviAt A|i, -Aift, M., an attack, 

onslaught, 
nt35A*ó, was born, past indic. 

auton. of beifttm 188 tUnfte, gen. id., pJ. -jtí, a noble- 

rnan, knight. 
núc.\. gcn. id.. pl. -caí, M., aroot, 

stoci. 

Sv\T)Aile. oen. id., F„ luxury, ease, 

tranquíllity. 
S^ejeAt), -j'oe, pl. -"oa, F., an 

arrow, a dart. 
SAef Af, -\p, M., Ciesar, a prince. 
SAitm, -me, F., a psalm ; f. 

ua mAttAcu, a litany of 

curses. 
SÁirheAcc, gen. id. and -ua, F., 

ease, luxury. 
SÁitipeAtt, -pif. M„ an excellent 

man. 
Saiu, -te, adj. andn., bad, evil ; 

opposite of rriAit. 
SAite, gen. id., pl. -tí, F., a mul- 

titue, host, swarm. 
SÁiteAc, -tije, adj., rich ; filled, 

full. 
SAtuAif, -ujiac, F., a psalter. 
SÁm, -Áime, adj., easy, calm, 

pleasant; f Ám-mAc,a happy son. 
SAmAit, -mtA, F., likeness, image, 

appearance ; f. te, like unto. 
SAnurÁn, -Am, M., etymology, 

glossarv ; knowledge, learning. 
SAoJAm, -ne, adj., beautiful, 

tender ; also fAOJAnuA 
SAotjAtuAcu, gen. id. and -ua, F., 

wealth ; the world. 
Saoi, gen. id., pl- -te, gen. pl. 

fuxró, M. and F., a sage, 

scholar, savant. 
SAOiff eAc, -f 15, M., a free man ; 

one exempt from. 
SAOiteAmAit, -rhtA, adj., well- 

bred, gentlemanly. 
Saoji, -aoiji, M., a workman, 

artisan. 
SAOfÓA, adj. indec., noble, gene- 

rous. 
SAOft-muinnueAtfÓA, adj., very 

friendly. 
SAotfAC, -415, M., a toiler, 

drudge ; f. f eóit, one out of 

breath from running. SAotjttnjim, v, tr., I learn, labour. 
SÁtt-tAoc, -A015, M., a brave 

warrior. 
SÁftuijim, v. tr., I overcome, 

overtake, beat out. 
SÁf, -Áir, M., means, apparatus ; 

one capable of doing a thing. 
SÁt, fÁit, gen. -Áite, F., suffi- 

ciency, satiety. 
SÁcAtm, v. tr., I drive forward, 

stab. 
SAUAtAim, v.n. r AUAitu, v. intr. s 

I tread on, step on (with Att). 
ScAbAttAc, -Aii;e, adj., guarded, 

robed, in armour. 
ScAgAim, v. tr., I strain, filter ; 

descend from. 
ScÁmue, adj. indec, rent 

asunder, scattered. 
ScAittbróe, adj . indec, rough, 

rugged, haughty. 
ScAiteAth, -im, M., a space of 

time ; a cutting ofT, wearing 

awav ; detraction, calumny ; 

also fCAtArh. 
SCAttAim, v . tr., I singe, scald ; 

mo fc. nime, my vexatious 

torment. 
ScAnnAit, -ntA, F., scandal, 

slander, calumny. 
ScAnnttAth, -fiAim, M., act of con- 

fusing ; dismaying, scaring. 
ScAoitim, v. tr., I untie, disperse, 

dissolve. 
ScAttAim,y.w. -ftA'ó, and -ttAmAmu, 

v. intr. (with te), I separate 

from, part with. 
ScÁt, -ua, dat. -Ait, M., a screen, 

shelter, protection. 
ScAtmAife, gen. id., pl. -\\\, M., 

a bold, strong man. Also 

fCAf A1|te. 

SceAnÁit, -ÁtA, F., act of flaying, 

shinning. 
Sceimtijim. v. tr., I worry, tor- 

ture. 
Scéitim, v. tr. and intr., I put 

forth, throw up, spew. 
Sceót, -óit, poetic form of 

fcéAt. 189 Sceón, -óme, F.. a fríghfc, terror, 
dread. 

Sciaú, -céiúe, F., a shield, 

defence. 
Scím, -me, F., a pall, cloud ; 

care, anxiety. 
Scíof, gen. fcír and fcíofA, M., 

wearincss, fatigue ; adj., f cíof - 

mA|i, wearv, fietful. 
Scíú, -te, F., a rest, breathing 

space. 
Sciúinre, gen. id., F., act of 

scourging, whipping. 
Sctéip, -pe, F., revelry, pastime, 

pleasure, vaunting ; adj., f ctéi- 

peAc. ostentatious. 
ScótAim, v. tr., I scald, scorch ; 

mo f cóIa-ó, my torment. 
Scotó^, -tóige, F., a farmer, 

husbandman. 
Scoú, -oiúe, F., a flower, blossom, 

scion. 
ScfAif ue, gen. id., pl. -rí, M., an 

indolent person, a sluggard. 
SctiAmAife. gen. id., p!. -fií,. M., 

a Jazy, unwashed fellow. 
ScjieAT>Aim, v.n. t>ai5, v. intr., I 

cry, shriek, scream ; implore 

(with Af). 
SC|tíobAim, v.tr., I scratch, scrape, 

draw. 
ScjtiofAif e, gen. id., pl. -pí, M., a 

lanky fellow. 
ScjiÚT)Aim, v. tr.\ I search, 

examine, invesfcigate. 
Scuaoac, -Ai^e, adj., sweeping, 

brushing. 
Sctnttiún, -thn, M., a lout, 

wretch, scullion. 
Sctiifum, v.n. pciif, v. intr., I 

cease, desist, leave off (with 

■oe). 
SctimAiT), -at>, F., a frittering 

away. 
SeAbAC, -aic, M., a hawk, cham- 

pion, warrior. 
SeACA, prep., beyond, past. A Iso 

feAÓ. 
SéA-oAc, -Aiije, adj., wealfchy, 

having jewels. SóaUa, gen. id., pl. -aí, M., a seal. 

signet, 
SeAtbtnJim, v. tr., I possess, 

enjoy. 
SeAmAf, -Ai|ie, F., a tuftof grass, 

clover. 
SeAn, M., an ancestor. Genly. in 

ptnral. 
SeAnA-ttóp, -óif, pl. -\\ía, M., 

old language, words. 
SeAUA-pójiT), -úif-o, M., an old 

kind, sort. tTlo f. ftnfc, my 

aged eyes. 
SeAnÓAT>, -ait>, M., a historian, 

storyteller ; also feAnctn-óe. 

SeAnctJi-óeAcu, telling stories, 

writing histories. 
Sedncuf, -tiif , M., a history, story, 

knowledge. 
SeAn-piAÓA, n. pl, old debts ; if 

peAfp feAn-fiACA 'nÁ feAn- 

f AtA. old debts are better than 

an old grudge. 
SeAn^, -a, adj., slender, graceful ; 

in compds., feAn^-bite, a 

graceful warrior. 
SéAnmAf, -Aifte, adj. 9 happy, 

prosperous. 
SeAnnT>A, adj. indec, antique, 

ancient, old. 
Sé4n--fiAÚmAf, adj., very pros- 

perous. 
SeAf^Aim, v. tr. and intr., I 

wither, shrivel, dry up. 
SeAfAimim, v.n. -fAth, I stand, 

raise up, uphold. 
SeAfCAifi, -|ie, adj., comfortable, 

easy ; noun -fieAcr, comfort, 

convenience, ease. 
SeibeAt, in phr., 1 f. j;ac -oaoiji- 

gnótA, in the midst of hard 

labour ; cf., 1 n-umAfi nA hAirn- 

téife. 
Séice, gen. id., M., a decrepid 

individual ; p. f eACA, a shiver- 

wretch. 
Sei-óit, -T)teAÓ, F., a cell, gaol, 

prison. 
SéiT)eAT>, -T)te, M., act of blow- 

ing ; blast, puff*. 190 Semnim, v.n. penim, t', tr., I 

play (music), sing. 
Seiftoe, gcn. id.,'F., bitterness, 

asperitv. 
Seift^te, adj. indcc. y withcred, 

dried np. 
SeirceAim, -cne, -cmn, F., a dry 

bog. S. Ati upAO^Ait £Ó5AnUA, 

the pleasnre of prosperity. 
SéireAÓ, -p^e, adj., tnnefnl, 

harmonious. 
SeiffteAc, -jtise, F., a ploughing 

team. 
SéitteAc, -ti5, M., a weakling, 

a lazy person. 
SeótAim, v. tr., I sail, steer, 

conduct, guide ; adj., reótcA, 

neat, trim. 
SiAnr, -fA, M., sense, passion ; 

harmony (riAnrA). 
Sí-ó, --óe, F., a fariy, sprite : 

ffó-bjioj, a fairy mansion. 
Si^neAp, -mp, M., sign, mark, 

appearance. 
Sitmi, v. tr. and intr., I shed, 

drop away, melt ; mo fiteA"ó 

•oeóji, my shedding of tears, 

alas ; v. adj., f itue. 
Sitim, v. tr., I think, fancy, 

suppose. 
Smmt; -te, adj., unheeded, 

destitute, miserable. 
Sínnu. v. tr. 9 I stretch, lay out, 

hold forth , v. adj., rínue, 

buried, laid out. 
SmreA|i, -rir, M., an ancestor, 

head from whom a tribe 

descends. 
SmreAjrÓAcr, -ua, F., seniority, 

pedigree. 
Síoc, adj'., peaceful, constant ; 

also adv.. r. péim, ever gentle. 
Sío-ó-mnÁ, n. pl., fairy women. 
SiotÁn, -Ám, M., a hangman's 

rope. 
Síot|ini5im, v. intr., 1 descend 

from. 
Síon, gen. ríne, F., weather ; a 

storm. 
Sionr, chintz. Sío|i, adj., constant, perpetual, 

everlasting. 
Sío|t-cu)i, M., act of constantly 

putting, burying, ctc. 
Síojt-piíit, F., constant hope, 

expectation. 
SiopCAim, v. tr., I drop, shed, 

let fall. 
SiopmA, M., act of whispering, 

conferring with. Also -m<\*d. 
Siopón, -Ó111, M., a session, assizes. 
Siuim, v. tr., I beseech, ask, 

entreat. 
Síji-teónA-ó, M., a lasting wound. 
Sít, -te, M., peace, contentment. 

Adj., píteAc. 
Síteóttue, adj. indec, affable, 

polite, peaceable. 
SmbtAim, v.n. rmbAt, v. tr. and 

intr., I walk, go, march, travel. 
Suí-o, in phr., r. ré ctocAib, there 

(they) die ofí. 
StÁntnjim, v. tr., I save, heal ; 

attain the age of. 
StÁntnjteóift, -teófiA, M., a 

saviour. 
StA0"o-ctin, M., *oÁ r., being 

buried in layers or swaths. 
SteA5thA|t, -Ai|te, adj., with 

spears. 
SteAmAm, -ne, adj., slippery, 

sleek, smooth. 
Stiop, gen. pteApA, M„ a side, 

margin, border. 
Stoijim, v.n. rto^A'ó,^. tr., I 

swallow. 
SttiA^, A15, pl. -Ai^ue, M., a 

host ; also rtóg ; An r., the 

common people ; r. mAttAcu, 

an execration. 
SttiAisueAc, -uige, adj., having 

hosts. 
SmeAjttA, v. adj., greased,daubed, 

soiled. 
Sméijite, gen. id., pl. -tí, a 

clownish fellow. 
Smípueóifi, -ófiA, M., a smiter, a 

strong merciless fellow. 
Smót, -óit, M., a stain, blot ; 

cinders, embers. 191 Smú*04fi, -Aift, M., dust, a^hes, 

vapour. 
SmúpAc, -A15, M., the core, 

inmost marrow ; blood, tribe. 
Snijce, v. ad]\ indec, wearied, 

worn out. 
SníomAim, v.n. rníom, v. tr., I 

spin, twist, twine ; compose 

(poetrv, etc.) 
SnuA-ó, -ró, M., countenance, 

appearance, visage ; also rnó-ó. 
Snvngim, v.n, rnuije, v. tr. and 

intr., I hew, carve, slice, chip, 

waste away. Also fnvn-óim ; 

v. adj., rnuii;ce (rntnx>ce) 

íinely cut. 
SocmA, adj. indec, gentle, cheer- 

ful, tranquil. 
So-cjioi-óe, adj., kind-hearted. 
So"OA|i, -Ai|i, M., a trot, run. 
So§cvir, -inr, M., delight,pleasure, 

happiness. 
Soicim, v.n. rocc, v. tr., I reach, 

arrive at, attain. 
SoitbpeAfi, M., a cheerful man. 
Soitbip, - bfie, ad]\, cheerful, 

humorous. 
SoitreAc, -f i^e, ad]., clear,bright, 

luminous. 
SomeAncA, adj. indec, pleasant, 

quiet, calm ; noun -z&cz, 

serenity, gentleness. 
SómfeÁlAim, v.n., -eÁit, v. tr , I 

change, bring to pass. 
Soipb, ad]\, calm, cheerful, agree- 

able. 
SotÁcAp, -Aip, M., provision, 

earning, wealth. 
SottipmAti, -aifie, ad]\, bright, 

clear, luminous. 
SotvifCA, adj. indec., brilliant, 

radiant. 
So-motcA, adj. praiseworthy. 
SonAi-óe, adj. indec. contented, 

prosperous, comfortable. 
Sonn, adv. rest, in this place ; 

Sonn cíop, here below. 
Sof Aim, v. intr.. I rest, cease, stop. 
SpÁ^, -Ái^e, F., a paw, big foot, 

a mis-shapen foot. SpAtpdim, v. tr., I give out, burst 

forth, strike; p. ha te^bAif, 

swear recklessly. 
SpAfámn, -ne, í\, contest, con- 

flict, rivalrv. Also fpAifmn. 
SpÁf, Áif, M., an interval of time, 

spa:e. 
SpéActÁiji, -|ie, F., a pair of 

spectacles. 
Sp^AtAim, v.tr., I peel, skin, cut 

throngh, scatter. 
Spéice, gen. id., pl. -cí, F., a 

spike, long nail. 
Speóif, for fpéif, esteem, regard. 
Spíc, -ce, F., a glance, glimpse. 
SpmnAim, v. tr., I search, stir up ; 

pour out, cast out. 
Spof, -puijt, M., a spur. 
Spf é, -éi'óe, F., a dowrv, fortune. 

f. cmnc, a dowrv of cattle. 
SppeAttAc, -Aije, adj. meau, con- 

temptibie ; f pjieAttAi fie, a mean 

fellow. 
SpfeAfÁn, -Ám, M., a wretched. 

mean fellow. 
Sptieóm, -ne, F., meanness, stingi- 

ness. 
SpAmAc, -Ai^e, adj. blear-eyed. 
S|u\ocaucac, -Ai§e, adj. sneez- 

ing. 
Spe<m5, gen. ffeinje, F., a 

string, strap, rope. 
Spimite, gen. id. } pl. -tí, an awk- 

ward person. 
Sf uc, f jioca, pl. id. and -cannA, 

M., a stream, a river. 
Scaic, -ce, pl. -ceAnnA, F. an ob- 

stacle, stake, post. 
Scdiu, -fie, pl. -jica, F., a poeni, 

history, story. 
ScÁtuii;ce, v. adj., seasoned, old ; 

stale. 
ScÁnAim, v intr., I yield, refrain 

from ; f , f e&c&x>, give up. 
Scóa-o, -éix>, M., a horse, steed. 
ScíobApc, -Aipc. M., a steward. 
Sciuca-ó, gen. id. and -cca. M., 

act of stabbing, thrusting, 

wounding ; f . fómptAÓ, an 

exemplary tormenfciug. 192 Sciú|u\im. v. tr. t I guidc. direct, 

rule. 
ScotU\"ó, gcn. id. and -Iua. M., 

act of tearing. lacerating. 
SrottAipe. gcn. id., pl. -pí, M., a 

strong, robust churl. 
Sr]iACAipe. gen. id., pl. -pi, M., a 

strong, stout fellow. 
Sr)iAejie<\cr, gen. id. and -z&, F., 

act of wandering 
ScpÁitte. gcn. id. pl, -tí, M„ a 

tall, lazy fellow. 
SrpAip, -pe, F., a rough, unkempt 

woman. 
Srjtó"ó, --óa, M., act of talking 

foolishly, conceit. 
Scnó"ÓAi|\e, gen. id., pl. -rí, M., a 

coneeited or arrogant fellow. 
Sciió*ÓAi|ieAcr, gen. id, and -za> 

F., prodigality, conceit. 
Scrtómre, gen. id., pl. jii, M., a 

lubber, good-for-nothing. 
Stiivntte,cvó, gen. id. ani -tre, 

M., act of tearing, dragging. 
Srjmr, -pa, M., means, wealth, 

capital. 
Scviacac, -Aije, adj., gruff, 

boorish ; frivolous. 
SruAic, -ce, pl. -ceAnnA, F., a 

little hill, apinnacle, an incline. 
SrviAirmA, adj. indec, accom- 

plished, ingenious. 
Sua-ó, gen., pl. of jmoi, a learned 

man, sage, poet. 
SuA-ó-jníoniAc, adj. 9 of poetic 

deeds. 
SviAimneArAc, -Aige, adj., peace- 

ful, calm. 
SuAijiceAr, -cip, M., wit, mirth, 

drollery. 
SuAitre, adj. indec, exhausted, 

weak, tired. 
Suaúa-ó, gen. id. and -cce, M., 

act of mixing, shufBing, shaking. 
Subcuf, -in p, M., mirth, pleasure, 

happíness. 
Su S> -gA, M.. juice, sap ; r. a 

n-ocrr^, tlieir breast milk. 
Sv>5^im, v. tf., I soakup, swallow, 

drive in. Sv>5-c|u\ob, M.. a raspberry. 
SÚ511AT), gen. id. and -^a\\ía, M., 

mirth, play, diversion. Also 

pÚ5]iAi"óeAcr. 
Suit)i jim,z;.w. -x>eAm and -•óm^A'ó, 

v. tr,, I fix, arrange, prove. 
Svn-óue, v. adj. indec, neat, staid, 

well fixed. 
Svnm, -e, P., sum, quantity ; 

attention, heed ; thc pith. 
Síít-joiim, adj., blue-eyed. 
SvitcmAji, -Ai|ie, adj., pleasant, 

mirthful,jolly, jocose. A Iso -jiac. 
Si'imAijie, gen. id., pl. -pí, M., a 

leech, a crawler, a slow, dilatory 

fellow ; p. -ojiíbe, a low, crawling 

fellow. 

Cáoacc, -ca, F., substance,weight, 

value; adj., -zac, important, 

valuable. 
CÁbAipne, gen. id. t pl. -ní, M., a 

tavern, inn, ale-house. 
CADArxur, -vnr, M., a gift, sacri- 

fice ; off-handedness, generosity. 
Caca, gen. id., pl. -caí, M., prop, 

support, bail, surety. 
CASfiA'ó, gen. id. and -$a\\ía, M„ 

act of pleading, reasoning, 

referring to, prosecuting. 
CAi-óbpe, gen. id., F„ show, good 

appearance, neatness, buik. 

Adj., -peAc ; An C. Áfro, the 

Mighty One, God. 
CÁm, -ÁnA. and -Áme, pl. uÁme 

and cÁmre, F„ a crowd, multi- 

tude, tribe ; a herd, flock ; adj., 

-zeAÓ, possessing cattle. 
CÁiptip ; F.,table games; draughts, 

etc. 
CÁir;, -jie, adj.. evil, wicked, base; 

as n., the wicked. 
CÁiti"oeAt, -"oit, M., act of travel- 

ling ; a path, circuit. 
CÁip-meAp, M., disrepute. 
CAitmje, gen. id., pl. -51, F., a 

spike, nail. 
CAi|m5im, v.n. -5C and CAjitiAC, 

v. tr. and intr., I draw, pull ; 

come, draw near. 193 CAifnsfeAcc, gcn. id. and -ca, 

F., a prophecy. 
CAifsim, v.n. -Sfmc, v. tr., I 

offer, proffer, bid, endeavour. 
UAiffe<\c, -fi£e, a &Í-> secure, 

true. 
UAifcim, v. tr.\ I guard, save, 

hoard up. 
CAife, gen. id., F., mildness, 

gentleness ; n. ph, relics, re- 

mains. 
CAif-mín. adj., mild, gentle. 
CAifceAtAc, -A15, M., a wayfarer, 

traveller ; dat. pl. -tAib occurs 

once. 
CAifueAtAim, v.n. -ueAt, v. intr., 

I travel, journey ; am descended 

from. 
CAiteAC, -tic, M., substance, 

strength, power of mind ; adj., 

-ticeAc. 
CÁiceAÓ, -nje, adj. f united, bound 

firmlv. 
CAitijim, v.n. -ti£e, v. tr., I 

practise, experience ; ivith -oe of 

person, rest upon, cling to. 
CÁitim, v.n. -ca*ó, v. tr., I join 

with, unite. 
CAitneAth, -mm, M., affection, 

splendour ; éi^eAn -CAitnirh, 

dint of love. 
CÁtAim, v.n. cÁt, v. tr. and intr., 

I pour forth, shed, yield 

milk. 
CAÍAth, gen. uAitim and -ttriAn, 

M. and F., land, earth ; adj., 

-CAtmAi*óe, worldly ; stout, 

sinewy. 
CÁmAc, -Ai^e, adj., dull, silent, 

motionless. 
Cau, in phr., An r^n, when. 
CAntnjim, v. tr., I thin, atten- 

uate. 
Caoo, -Aeib and -Aoibe, M. and 

F., side, direction, favour, trust ; 

3An c. nÁ UAife, without favour 

or pity. 
Cao*o, -01*06, F., a sudden fit, 

stubbornness ; adj., -t>ac, vio- 

lent, fierce. CAom, -mA, M., a fainting fit. 

weakness ; a torrent ; adj., 

-mAC, subject to fits. 
CAOfCAim, v. tr., I empty, pour 

out. 
CAounurc, -ifce. F., a stumble, 

fall, accident. Also -aonóifc. 
Z&p& } gen. -at>, F.,vigour,swiftness. 
Cajia, gen. id., M., end, bottom, 

belly. Also zÁ\\. 
CAfcuifne, gen. id., F., contempt, 

scorn, insult. 
CÁf-nocu, adj., stark naked. 
CAffAin^im, see UAif njim. 
CÁfftAT), gen. id., F., act of 

saving, helping, delivering. 
CAfcmAri, -Airie, adj., thirsty. 
CÁfc, -Áifc, M., an account of a 

death. 
CÁtAif e, gen. id., pl. -fi í, M., a 

grabber, a miserly fellow. 
CAtfAn, M., act of banish- 

ing, routing, pressing ; also 

CAtAnr. 
Cé, in phr. &x\ cé, he who. 
CéACf, pl. -f a, a homilv, discourse, 

text. 
CeAcc, -ua, M. and F., act of 

coming, arrival ; u. f íof, lodg- 

ging ; u. f é, undermining ; c. 

Aníof, improvement. 
CeA^AfCAim, v.n. -^Afc, v. tr. t I 

teach, expound. 
CeAttAc, -A15, M., a hearth. 
CéAnAm, let us come ; Ist. pl. 

imper. 
Cecvn^mAi-óim, v.n. -tuÁit, v.intr., 

I meet, happen with ; also 

ceA3mAix)im. 
CeAnn, umne, adj., severe, bold, 

powerful ; as n., the bold, 

strong. 
CeAnn-fí, M. 3 the mighty King, 

God. 
CeAnnuA, gen. id., pl. -caí, M., 

support, fixture, surety. 
CeAfCA, gen. id„ M., want, 

scarcity. 
CeAfmonn, -tnumn, M., protec- 

tion, sanctuarv, shelter. 194 Cév\|uu\ni, -A'iiftj M., actofreturn- 

ing. escaping, recovering ; in 

sickness the point at which one 
begins to get better. 
CeAfOAé, -OA15, M., exuber- 

ance of animal spírits, wanton- 

ness. 
CeAfCAT), gen. id. and -cúa, M., 

act of lopping, cutting off. 
Ce-Afcmjim, v.n. ueAfcÁit and 

ueAfUAriiAin, v. intr., I am 

wanting, am missed. 
Ceibim, v.n. -be, v. intr., I fail, 

disappoint, frustrate ; also 

ceipim. 
Ceibiffe, -eAn, F., leakage, 

dropping away, 
Cei-oeAt, --oit. M., title, fame ; 

also ci*oeAt and cioT>At. 
Céix)im, v.n. -out, v. intr., I go, 

proceed ; uéi"o, céi*óeAnn, it 

goes ; I warm, heat. 
Ceitjim, v.n. ueiVgeAn, v. tr. ; I 

throw, cast, fling. 
CenrieAt, -rhit, M., gloom, shade, 

dulness. 
CemueÁn, -Ám, M., hearth, fire- 

place. 
CeófA, -Ann, F., a boundary, 

limit, border. 
UiaJacc, -ua, M. and F., act of 

coming. See ceAéu. 
Ci^eAfnuf, -viif, M., dominion, 

lordship. 
Ci^eAf, -51 f and -jeAfA, M„ 

household, housekeeping ; 1 

■ou., at home. 
Ci^eAfAc, -A15, M., a house- 

holcler, a well-to-do farmer, 
d^im, v.n. -cijeAcu, v. intr., I 

come, proceed ; also ui^im. 
C15 óit, M., an ale house. 
Cittim, v. intr., I return, depart ; 

also fittim. 
Cmn, -ne, adj. 9 sore. 
Cíox)tAicim, v. tr., I give, bestow ; 

present, deliver. 
CiomAf^Aim, v. tr., I gather, 

collect. Cionót, -óit, M., a meeting, 

gathering, congre^ation ; adj., 

uionótAc, convening. 
CionnfcnAiin, v. tr., I contrive, 

devise, begin. 
Cíof Aim, v. tr., I dry up. 
Cíof ÁnAc, -A15, M., a tvrant. 
C1U3, -ja, adj.; thick, plentiful, 

quick. 
CtÁf, -Áif, M.; timorousness, 

weakness of spirit. 
Coja, gen. id., F., a choice. 
CoJAit (cojmAit) adj., choice, 

indepenclent, stout. 
Có^Aim, -Áit, v. tr., I bring up, 

rear ; I raise, iift. 
Co^Aim, v. tr., I choose ; v. adj. 

-~$i&, chosen. 
CogAfÚAc, -Aije, adj., eager, 

resolute. 
C05-J1 Aim, v. tr., I seek, desire, 

resolve. 
Coice, róice, gen. id., F., wealth, 

riches. 
CóiceAfCAt, -Ait, M., array, 

stateliness, muster. 
Coifbfim, v.n. -bifu and roif- 

bf m^AT), v. tr,, I bestow, offer, 

deliver. 
CóifneAT), gen id„ M., act of 

pulling down, destroying. 
CoiffceAf, -cif, M., pregnancv, 

progeny, offspring. 
Cot^Aim, v.tr., I smash, break, 

tear. 
Conn, gen. cumne, F., a wave, 

low-lying wet land, a quagmire. 
CofAT), -aix), M., fruit p>roduce, 

advantage. Also róffAth. 
CofCAftA, v. adj. indec, slain, 

felled. 
Cóf f a, for tóf f a, prep. pron., 

beyond them. 
CojiÚAc, -Aije, adj.* fruitful, 

productive. 
CofAé, -A15, M.; beginning ; Af 

■ou., at íirst. 
CfÁ, zpÁi, adv., indeed, how- 

ever. 195 CfÁcuAim, v.n. UftÁcu, v. intr., I 

go, journey ; with Af, 1 speak 

of, mention, discourse about. 
CfÁSAim, v.n. -5AT) and ufiÁs- 

cauu, v, tr., I drain, dry up, 

ebb. 
C|tAOCAim, v. tr., I exhaust, 

subdue, abate ; v. adj. -cua 

exhausted. 
CfAftiA, adj., athwart, prep., 

across. 
CfÁfUA, m phr. 50 "or., at 

present. 
Cf óat), -t)a, M., a herd, flock ; 

also nom. uf óa-oa. 
CféAT>nuf, " ui r» M., a ^ as ^- 
CfeAtt, -tA, M., a fit, 
CfeAttAm, -Aim, M., armour, 

weapons of battle. 
CjtéAu, -féme, adj., strong, 

valiant, impetuous, virile ; as 

n., the strong, etc. 
CféAn-uiuj, adj., very close 

together. 
C|teAr, -fA, F., a battle, fray, 

sldrmish ; 1 t>u., in battle ranks. 
C]teAfC}iAim, v.n. -CAif u, v. tr., I 

overthrow, defeat. 
CjieAÚAri, -Anie, adj., vast, enor- 

mous. 
CfteijjeAT), -5*oe, F., a stitch, 

gripe, a shooting pain, 
Cféiúe, n. pl., good qualities, 

accomplishments ; adj., -úeAÓ, 

accomplished, virtuous. 
C|ieói|i, -ójiac, F., guidance, 

direction, strength ; a helm. 
Cfeójiuijim, v. tr\, I guide, lead, 

direct. 
CfiAttAim, v.n. ufiiAtt, v. intr., I 

go, travel, proceed. 
C|tiAn, -ua, M., the third part. 
C|iiA|i, gen. ufífi, M., for ufiiúfi, 

three persons. 
CftiAÚ, gen. -iú and -túe, pL -úa 

and -iúe, M. and F., a chief, 

lord, noble; ufiAÚ-puit, noble 

blood, family. 
Chíocait>; -at>, F., thirty. Also 

CfllÚCAT). Cfntic, -ca, pl. id. } M., a cantred, 

district, locality. 
C|iócAi|teAc, -|ti5e, adj., merciful, 

compassionate. 
CfoiT)im, v.n. ufioiT), v. intr., I 

arguc, wrangle, struofgle. 
Cftoij, -je, F., a foot. 
Cfiom-tíoj, F., a heavy flagstone. 
CnorcAim, v. intr., I fast. 
Cftú, g£n. id., F.; a wretch. 
CftuA^, -tge, F., pity ; a miser- 

able or wretched person ; as 

adj., wretched. 
CftuAJ;mAit, adj., pitiable, dismal. 
C|tuA5UAi|tu, -ue, M., a wretched 

person ; uu$ -ouAific "oub me 

im ú. which made me sad, 

morose, and wretched. 
CjiuAijméiteAc, "ti^e, adj., com- 

passionate, clement ; wretched. 
Cftuime, gen. id. t weight, heavi- 

ness. 
Cfiuip, -pe, pl. id. and -pí, F., a 

troop, company, army. 
CuAtfiim, in phr. ré ú., towards. 
CuAfAim, v.n. uuAji, v. tr., I 

forebode, presage, prophesy ; 

bring on. 
CuA|tAf5AbÁit, -ÁtA, F., account, 

description. 
Cuajiúac, -ÚAi^e, adj., threaten- 

ing. 
Cuaú, -iúe, F., a territory,district ; 

tribe, race, clan ; 1 t>u. 'r 1 

^cttt, among the laity and the 

clergy. 
CuAÚAt, -Ait, M., the left side, 

wrong side ; error, rudeness ; 

mumiceAc uuAÚAit, a rude 

churl. 
Cubutfu, -ue, F., misfortune, 

mischief. 
Cui^fe, gen. id., F., intellect, 

understanding ; also uuigftnu. 
CuijfionAc, -Ai§e, adj., intelli- 

gent, prudent. 
CuitteAT), -it>, M., an increase, 

addition ; ní iAftftAT> u., he onlv 

asked ; Aguf u. f óf, and more 

beside. 196 CvntteAm, -tirh, M., desert, 
wages. 

Ctnnn, see conn. 

CvntteAm, -irii, M., a dirge, elegy. 

Uúi|\tin5im, v.n. -tmj, I descend, 

dismonnt ; re.^t on a journey. 
Ctíif, -fe, M., beginning ; Af -oc, 

at first. 
Cúipce, adj., compar., sooner, 

rather. 
Cúifmijirn, v.n. -rheA-ó, v. intr., 

I am descended írom. 
Cvnnm, v. n. id., I fall. 
CutAC, -ai§, M., a hearth, cabin ; 

probably form of ueAttAc. 
CurtCAC, -A15, M., a tvrant. 
CúftnAm, -Aim, M., act of des- 

cending, crushing, oppressing. 
Cuft tA 'ó> an underground recess ; 

fromhai. terra {?). 
CvittfAinn, -ne,. F., a fall, blow, 

onset ; te z. cpém, by a lucky 

fall. tlAcxAtiÁn, "Ám, M., a superior, 

president. 
Ua*óacu, -ca, F., a will. 
tJAibtieAc, -rtije, adj., proud, 

haughty. 
tlAi^neAf, -nif, M., solitude, 

loneliness, grief : adj., -neAÓ, 

lonely, desolate. 
tlAitt, -te, F., a howling, lamen- 

tation ; vi.-5Áiti, a loud shout. 
UAifte, pl. n., the nobility. 
tlAiftix>eAcr, -ua, F., nobility, 

generosity. tUfAt, -irte, adj., noble ; as n., 

a nobleman. 
tUtbÁfAc, "Aije, adj., terrible, 

horrible. 
UctÁn, -Ám, M., a sigh, groan 

depression of spirits. 
tlcc, gen., ocua, M., bosom, 

breast. 
tl5 - OAjt, -Aif, M., a literary man, 

an authority. 
tlj-oAf Áf , -Áif , title, authenticity. 
Úitt, -tte, F., earth, soil, mould. 
Úi|t-beA|tCAc, adj., of noble deeds. 
tlitteAfbA, -a*ó, F., want, need ; 

•oÁ u., wanting him, since he 

left; adj., -oac, needy. 
Úif feAf, M., a good man. 
thf ífeAt adj., humble, very 

lowly. 
Úitt-ftiocu, M., a noble race. 
tlmttngim, v. intr., I bow, am 

obedient to. 
UttcAtt, -Aitt, M., a bond, 

shackle ; v>. cvnbfij;, a binding 

shackle. 
Ú|t-cf Aob, F., a noble branch, 

race. 
ÚftA, -a-ó, F., the hair of the 

head. 
ÚtttAnnAc, -Ai^e, adj., of pike 

shafts. 
tlttttAim, -AmA, F.,respect,homage, 

veneration ; adj., -mAc, respect- 

ful, submissive. 
tlttfA, -An, F., a prop, support. 
tlttuf, adj., easy, practicable, 

feasible ; rȒ hufvif tiom, I am 

loth. Aba tnófi, aii, the river Blackwater. 

Ache|ton, Acheron, the iufernal regions. 

á-óatti, -Aim. M„ Aclam. 

Atcit, Achilies. 

iine, a queen of the fairies ; her mansion is saicl to be at Cnoc Áme, 

Knockany, Co. Limerick. 
AtbA, -An -Ain, F., Alba, Scotland. 
^n t)Áijfo, triAc, the snmanie Ward ; CtAnnA <m X)., the Wards, of 

whom there have heen many excellent poets. 
Anncjunm, IauL-a, Earl of Antrira ; the Mac Donnells. 
Aoibitl, Aoibhill, the fairy queen of Craglea, on the Shannon; fre- 

quently mentioned in Irish poetry. 

t)Aite &o'ó&, Ballea, about a mile west of Carrigaline, Co. Cork. 

t)Aite iu 5CL0Ó, a townland in the parísh of Carrignavar. 

t)4iLe tu mtDtuMtueóiní. now Thresherstown, a townland in the 

parish of Whitechurch, Co. Cork. It was here that *OomnAtt 

Ó Ce-AttAcÁm. for whom O Kahilly composed the ele:>w, died in 

1724. 
Vj-AnbA, gen. somet. -b<m, F., Banba, one of the many poetic names 

of Ireland. An b^nbA is aiso used. t>. t)uiAm, B. of Brian. 
X)A\\AMn, pÁ-o|iAi5, Patrick Warren ; we have not seen any other 

compositions of this man ; he was doubtless a member of the 

Bardic school. 
t)Ánóix>i5, the Barretts ; the Barony of Barretts has been named 

from them. 
X)Ay\\&T>e ; Colonel Redmond Barry, of Eathcormack ; he died 1750. 
X)&p\\&c, 1-AutA, Earl of Barrymore. 
l)A|t|tAi5, n-A, the Barrys ; they are descended from Robert, second 

son of William cle Barry, Baron of Pembroke in Wales. This 

Robert was a nephew of Robert Fitz-Stephen, and aecompanied 

him into Ireland. 
t)Ach, the town of Bath, Somersetshire, England. 
t>éAt Áía SAtAmn, a townland in the north of the parish of White- 

church. It is called Sixmilewater in English. 
X)é&\\\\&, the bar. of Beare, in W. of Co. Cork ; au cUfttA ó X). .1. 

Ó StíitteAbÁm. 
£>éit-mre, UjiLa, Earl of Valencia ; tTlAC Cá^ía^ tnójt was in the 

sixteenth century Earl of Clancare ancl Baron 01 Valencia. 
btte-Cnoc, au, .1. Cnoc An thte, Knockaviliy, par. of Upton, Co. 

Cork. 
biof cÁme, At), the Bay of Biscay (?) 
X)XÁ\\rt&, au, gen. t -nAnn, Blamey, one of the chief resiclences of the 

MacCarthvs. 198 

l)l,\|WKAtiii, U|\Ia iia, tlie Earl of Clancarty; the title was given 

by Charles II. to T)onncA"ó MacCarthy in 1(!(>(). 
bóinn, An, the Bovne. 

bncAUvMn, gen, -uaii, Wales ; ofteu applied to Great Britain. 
bjteAcnAC, aii uAcaiji rhoctÁr, Father Nicholas Walsh. 
0|ieAtnAi5, tlie Walshes ; very numerous iu the counties of Water- 

ford and Cork. 
b|tiAC, .1. pjtéAriiACA, Britway, par. of Castlelvons. 
bjuAn, King Brian ; céite b, spouse of Brian, a poetic name for 

Ireland. 
bjtiAnAc bójtoiirieAc, an Brien, of the Boru tribute. 
bjusro, aii, the River Bride ; there are two rivers of this name in 

Co. Cork, one on the east side flowing iuto the Biackwater at 

Tallow ; the other on the west entering the Lee near Rilcrea. 
bnúnAij, the Brownes, originally settled in Co. Limerick. 
bnACAittí bÁnA, the Whitebovs. 
bvjAite beAg. au, Boolevbeg, townland in the parish of White- 

church . 
bmttéAT), SeAn, John Bullead ; he lived in Cork ; vol. 95 in the 

Murphv Collection in Maynooth was written by our poet for this 

man. 
buictéAttAis, the Butler familv. 
butcÁn, Vulcan. 

bunjtAiue, Bunratty, a baronj in the Co. Clare. 
bn|tcAis, the Burkes. 

CáifeAÍ, Cashel, the ancient residence of the Kings of Munster. 

ÓAifit murriAn, UiseA|tnA, Viscount Mountcashei, General Justin 
MacCarthy, third sou of the Earl of Clancarthy. After the 
Williamite Wars he commanded three regiments in France. He 
died in 1694 

CAifteÁn tnótt, au, Castlemore, par. of Moviddy, near Crookstown. 
This castle was built by the MacSweeneys, but generally belonged 
to the I\íacCarthys. 

CAUJIA15 ua K>'pe&}\, Carrignavar. The village of Carrignavar, where 
the poet lived, is situated about flve miles to the north-east of 
the city of Cork. It is united with Glanmire in the Catholic 
Diocese of Cork, and is practically co-extensive withDunbulloge, 
which, in the Protestant Diocese, is an appanage of St. Peter's 
in the city of Cork. The parish contains about 16,000 acres, of 
which 2,000 are waste or mountain. The population for the years 
1881, 1891, and 1901 respectively, was 1,966, 1,787 and 1,515. 
These flgures are exclusive of places south of the village which 
are generally reckoned as part of the parish. In the year 1766 
a return was made to the Irish Parliament of the number of 
Protestants and Catholics in each parish in Ireland. " Dunbullick " 
contained 20 Protestants and 1,662 Catholics. 

Before the Desmond llebellion the lands of this parish belonged 
to the O Reeffes of gleAnn au PjiiACÁin, now Glenvil^? A 
familv of them settled at Dunbulloge, andit is probable that 199 

during their tiinc the place was raised to the dignity of a parish, 
and a chapci built. The remains of this old edifice may still be 
seen in the little graveyard at Dunbulioge. At the inquisitioíi 
heid at Shandon Castle, in Cork, on September 9, 1588, £1115111 
fTUc Aiftu Uí ÓAoim, of Dunbuiloge, A\\"C triAC "ÓorrmAitt rhic 
Aifiu of ^teAnn ah príiAcÁm and Cat>5 ó Caoitú of Cnoc An 
ÓAjtsÁm were found to have been concerned in the rebellion of 
the Earl of Desmond, and were most likely attainted by Act of 
Parliament. ti^m an T)únA, writing to Father Owen O'Reeffe. 
who was born at gle^nn An piuAcÁm, says that Father Owen's 
ancestors possessed the iands "iT)i|t iDé^t An rSAtAmn if 
CAftnn au ujiéin-ciJeAtmAi^," i.e., from Six-mile-Water near 
Bottlehill to Corrin Tighearna near Fermoy. 

After the rebellion the lands of the Reeffes were divided 
between the Barrys andLord Muskerry. Dunbulloge fell to the 
latter. Immediately preceding the year 1600 a castle 
was built quite close to Dunbulloge on a rocky eminence near 
to the junction of three streamlets, by "OomnAtt 1TIac CÁ\\\\- 
ÚA13, second son of Co|tmAC niAc CÁtinÚAij, who died in 1616. 
This eminence was called CA-[i-|tAi5 nA bpeAji. That this castle 
had but just been built in 1600 may be inferred from a note in 
Lambeth MSS. under that date, which gives ''The names of the 
Castles belonging to the L. or Chieftain of Muskry : The Castell 
of Biarnej, Kilcrea, Macrompv, and Carignvvar now in posses- 
sion, etc." 

In the year 1663 the castle and lands were iet to ConmAC 
SpÁmneAc at a nominai rent of £11 pounds for 280 years. In 
1702, on the sale of the Forfeited Estates after the Williamite 
war, the head rents were bought by "the [Hollow Blades] 
Corporation in the 97,000 purchase. ,> The lands were allowed to 
CojtmAC, and in jointure to Lady Cahir, who had been paying an 
annual sum of £3 as portion of the £11. Some time about the 
middle of the last ccntury the major portion of the estate, 
being heavily mortgaged, passed through the Landed Estates' 
Court. 

In the Book of Forfeitures we find the following auctioneer's 
account of the townland and village of Carrignavar in 1702 : 
" Carrignavar, 238 Ir. ac. lrd. Rent £40. Real Val. £40. 
Tenant, Theo. Morris. In Downbulloge par. ; 5 miles from 
Corke ; arable and pasture • bounded on east by river Carrigna- 
var ; on it a very good slated house, 2 story high, in good repair, 
with a good orchard ; surrounded with quicksets ; as are likewise 
most of the parks on the land; also7 cabbins weii fired andwatered." 

The "7 cabbms " made up the then village. In 1766, however, 
there were in the townland of a Cariiicknevar ,; fifteen families 
comprising 85 s ouis. This is exclusive of Mrs. McCarthy, wife 
of X)orhn-Att SpÁmneAc, whose household consisted of eight 
persons, six Protestants and two eí Papists/' The population of 
the village has h ad its ups ancl downs since then. At the last 
census, 1901, it was rec koned at 123. 200 

Dunng the Williamite troubles this parish was, needless to 
say, Jacobite to a man. One of the sharpest skirmishes of the 
war was fought at toéAt Át& SAtAmn, Sixmilewater, on the last 
dav of April, 1691. A force of Williamites were returning with 
a cfteAc from the neighbourhood of Mallow. They were inter- 
cepted at the above point by a partj of Jacobites under the com- 
mand of Sir James Cotter, together with a number of natives of 
the district, raw levies, raised in a few hours by tiAm au T)únA. 
The light lasted for over three hours. The English retreated, 
leaving their cneAc and baggage behind, andwere pursued in the 
direction of Carrignavar. The road which they took is still called 
bóitjtín nA SAfAnAC. 

This parish was deeply concerned in the United Irishman 
movement. The whoLe of the young men were members of the 
Societv. This was owing in great measure to the exertions and 
influence of miceÁt 05 Ó tongÁm, the poet, then a young man 
of about 30, and a favourite with Artírur O Connor. In '98, 
after many hair-breadth escapes, O Longan had to fly the district 
and went into Co. Limerick. The movement collapsed for want 
of leaders. 

CA|t|iAÚAi5, nA, the different branches of the MacCarthvs. 

CAjtúm, tnA|ictif, Mark Carew ; as tithe-proctor, amassed consider- 
able wealth. In 1732 married Susanna Eussell, by whom he had 
one son, Rev. John Russell Carew, and three daughters — 
Phillipa Maria, Ann, and Jane ; the latter, wife of George 
Oglebv. He died in 1769 at Ballintemple, Sth. liberties of Cork. 

Caúaí, á quo, Ó CAÚAit, O Cahill ; -o'pvnt 6. of the Cahills. 

CAtbAX) *Ojiaoi, Cathbhadh the Druicl, who íigures prominently in 
the stories connected with King Connor Mac Nessa and the 
Ultonian cvcle. 

Céi"ó, The Quav, at Waterford. 

Céicmn Dr. Geoffrey Keating ; author of -pofmp peAfA Afi éi|imn, 
rjfií bion-JAoite An t)Áip, eocAi|i-pciAc An Ai^jimn, and many 
poems of superlative merit. 

Citt Óomne, Thvhc, the Duke from Kilkenny, the Dukes of Ormond. 

Citt Cjté, Rilcrea, par. of Desertmore, Co. Cork The Franciscan 
Abbey of Kilcrea was founded by Co[imAC tÁi*oi|t in 1478. 

Citt Óóifme, par. of Kilcorney, east of Millstreet, Co. Cork. 

Citt T)AtiA, lA|itA, Earl of Kildare ; the Geraldines. 

Citt tnij-oe, Kilmeedy, par. of Drishane, near Millstreet, Co. Cork. 

Citt tTlui|te, Kilmurry, par. of Inniscarra, Co. Cork. 

Cmn triAtiA, Ci^eAtmA, Lord Kenmare ; the Brownes. 

Cmn Cvupc, CiseAjmA, Lord of Kanturk ; a branch of the 
MacCarthys settied here ; cf. : (i ttlic CÁ|iticAi5 eAttA 
Ómn t)Ainb nA ^cóiftieAc " — O Kahilly. 

CtAnn éibiti, the families descended from éibeAti, roughly those of 
teAt tTloJA. 

CtAnnA míteA-ó, the descendants of míte ; the Gaedhil. 

Ct^nnA niúit, the Gaedhil ; múit mAC pénuif was an ancestor of 
gAe-óeAt gtAf. 201 

CtAtitiA tluró|u, the descendants of Ruidhri, chief ancestor of the 

Red Branch Ruights. 
Ctann ÓÁiiitcAig, the MacCarthys. 
Ct^nn-A mitérmr, the descendants of Milesius or tníte ; the 

Gaedhil, Milesius is the Latinized form of míte. 
CtAnn "cSnione, the MacSweenys, lords of Duniskey and Mashana- 

glas, near Macroom. 
CtAnn thfrnt, the Childien of Usna, slain through the jealousy of 

King Cohnor Mac Nessa. 
CtÁ]t Cvnnn, the Plain of Conn, the Northern half of Ireland. 
ClÁfi tuijic, Plain of Lorc, a poetic name for Ireland. 
CtíoxmA, queen of the fairies of South Munster. She is supposed 

to reside at Ca^^ais Ctío-ótiA, a few miles south-west of Mallow. 
Ctoc T)Áú, Dawstown, par. Matehy, Co. Cork. There is auother 

Dawstown in Par. of Garrycloyne, near Blarney. 
Ctoic Ueóx), Cloghroe, par. Matehy, Co. Cork. The castles of Ctoic 

Ueó-ó, Ctoc pitib, and C^ntiAij n-A b£eAr; belonged to the 

MacCarthys, and were includecl in the manor of Blarney. 
Ctoc |0itib, Cloghphilip, par. of Matehy, Co. Cork. 
Ctuam, also CtuAin tUAiriA, Cloyne, Co. Cork. 
CtttAm mítt, Clonmeen, near Kanturk. SeabAC Ó., Callaghan. 
CnocÁn aw t3ui"oéit, Bottle Hill, on the old road, about half-way 

between Cork and Mallow. 
Cnoc Att t)ite, Knockavilly, par. Upton, Co. Cork. 
Cnoc CtÁjiAc, Claragh, a mountain beside Milistreet, Co. Cork. 
CÓ£, Ati, Cove; also Queenstown. 
Coitt n& Cuiiíia, Kilcor, par. of Castlelvons. 
Comje, probablv for CoriAite, Conna, par. near Castlelyons. 
Coir t)t t1 5"° e > the district about and along the Bride. In poem 28 

this reference is to the western river of the name. 
Coif b|H5-oe, U|itA, Earl of Coshbride (eastern river of the name), 

the Earls of Desmond. 
Coif tílAitije, CiseA|ittA, Lord of Cosh Maine, a family of the 

Fitzgeralds. 
CottA, Colla, a Christian name. 
CotmÁn, Colman, a Christian name ; c. tlAOrh, St. Colman, patron 

and founder of the Diocese of Ciovne. 
Con-<Miie, Monarch of Ireland in the year 212 (O'Don.) 
CoriAtt, son of Niall of theNine Hostages ; from him are descended 

the CméAt CoriAitt. 
CoriAtt CeAtmAc, one of the principal of the Red Branch Knights. 
CoriCAiJ, gen. -Ai^e, nom. aíso -cac, Cork. ConnuAe ConcAite, Co. 

Cork. 
CojimAC, Rí, King Charles. 
CttAob nuA*ó, Ari, Creeveroe, beside Emania or Navan Fort, Co. 

Armagh. 
C|iaocais, the Creaghs. 

Ctu'c pó-otA, the land of Eodla ; a poetic name of Ireland. 
Cfiíoc eojAm, the country of Eoghan Mor (Mogha Nuadhat), that 

is Leath Mogha, or the Southern half of Ireland 202 

Cjuoc riiAiiu\n. Thomond or Norch Muuster. 

Ciunnne. ah, Crhmaloo, in the par. of Cilt Cóijine. 

CiicuUunn. Cuchulaiun, the famous Ultonian hero. 

Ciíi^e OIIua, au, the Ulster Proviuce. 

Cúi^e VlUvó, the Proviuce of Ulster. 

Cúit. par. Carrignavar; C)torAiue ÓúIac, Coole Cross-roatls. 

Cúil eo^Am, Coolowen, par. Whitechurch. 

Cinnnce, Quin, Co. Clare. 

Cúi|tpi5, the family of De Courcev. *OÁ Cíc, -au, the mountains called The Paps iu Kerry. 

T)Áit 5CAip, the Dalcassians, the principal families of Thomond or 
North Muuster, are descended from Car, secondson of eo^An 
tnóu. 

*Oauau, a Daue, a foreigner. 

*OA|tbAoi, A11, Derby, Eugland. 

*OeArrimnn\n, lAjitA, Earl of Desmoud. 

*Oe t).Au-|tA, dléAn. Elien Barry. She was daughter of Garretfc Barry 
of Derrjleigh, Clondrohid; was married to Thomas Eitz William 
Barrv of Lvre, Carrignavar, and died of smallpox in Cork on 
the loth Fehruary, 1753. C^x>5 gAe-óe-AtAc also composed an 
elegy 011 her death. 

'Oe b-Auu-A, geAUÓix), Garrett Barry of Derryleigh, Clondrohid. He 
was calletl jeApóix) "puufiÁncA, or " Resolute." 

X)e t)AfiftA, Wm uiac UéAmtnnn, William FitzRedmond Barry of 
Ballinaglogh, par. Carrignavar. This family helonged to the 
Mac Aclam Barrys of Rathcormac, and they were also connected 
with the Barrys of Tinegeragh and Dundullerick. Colonel 
Reclmond Barry of Rathcormac, hy his will (1750) left £30 to 
his cousin Thomas of Tinegeragh ; and £300 to " Mrs. Mary 
Barry, daughter to my cousin, William Barry, deceased, known 
by the name of William Fitz Redmond." This William Barry 
had seven or eight sons who were all powerful athletic men. 
Many stories of their prowess are told even to the present day. 
They " fought for Cork" in the famous hurling contesfc at 
Glanagoul in 1741. Father Connor Mac Curtain, when in diffi- 
culties with a priesfc-hater named Uat>5 Ó RíofroÁin, wrote a 
petition, "cum n-A b-píott-teo^An n-u-AfAt .1. b-AfiftAij tíorhÚA 
c-Alma t)Aite tiA 5CL0C," asldng them to defend him against the 
reproaches of Cat>5* They were patrons of the poets, and, 
according to O Longan SeÁn n-A UÁitíneAc often received favours 
from them. Garrect FitzWilliam Barry was living in Ballina- 
glogh. in 1766. None of their descendants live there at the 
present day. 
'Oe Dauua, néAmonn írUc ComÁir, Redmond FitzThomas Barry; 
he lived at Coole. The vvoods at Coole werecut clown about 1750. 
They were fine oak woods, the trees of which were in much 
repute for ctAbaifi and for roofing purposes. Some of these 
clAbxMjt still u do watch and ward." 203 

Dft t>4|i|i4, Sédmup mAC tiAm, James Fitz William Barrv. He 
seems to have been a favourifce of our post wlio composed many 
songs for him, James lived at t)Aite t)|teAC in the parish of 
Carrignavar. 

T)3 t)Anfi4, ComÁr, Thomas Barry of Tinegeragh. He seems to have 
been a man of note in his time, and did much to mitigate the 
harshness of the "x^lije -oé^nuA ^Att." 

T)e X>a\\\\a, ComÁp itiac ti-dm, Thoinas FitzWilliam Barry. He lived 
at Lyre in the parish of Carriguavar, and was married to Ellinor 
Barry of Derryleigh, Clondrohid. It was he who promised the 
wig to SeAn. His son Michael Barry wns living there in 1766. 

*Oe bpÁt, éAmonn, Edmund Wall, poet, of i)ungourney, Co. Cork. 
He often attended the Bardic Court at Whitechurch aud Carrig- 
navar. His poems are heing edited for the Gaelic League by 
UitieÁtiT) O pojtux)^. 

X)é^x)\\e, Deirdre, foofcer-child of King Connor Mac Nessa, and wife 
of n.doir-e, one of the children of Usna. 

ThnnfeÁn. This is probably used in mistake for *0|iif eÁn. 

Ooijie tiAÚ, au, Derryleigh, in the par. of Clondroliid. 

*OjtireÁn, parish of Drishnne, near Millstreet, Co. Cork. 

*0|iom An Áifi, a townland in the parish of Wliitechurch. 

*Ouom CAi-ftb, par. of Dromtariff, near Kanturk, belonged to a branch 
of the O Iveeffes. 

T)úitce,AttA, T)iíúai5 e^tt^, the baro ny of Duhallow. 

"Oún t)ots, Dunbuilogue, a townland in the parish of Carrignavar. 
It is about a mile to the south of the village. There is here a 
gravevard containing theruins of a small church. Dunbollogue 
was the old name of the parish, and is still the " legal " name. 

T)un *OntA|iAic ? Dundullerick, in the parish of Templebodan, near 
Midleton. 

CAC'ótiuim, Aughrim, Co. Galway. 

e-AmAin, -nitiA (sometimes with art. au e.) Emania, Navan Fort, 

near Armagh. 
eA|iC4it, Hercules ; a hero. 
eafpÁmn, ax), Spain. 
ébA, Eve. 
éibeAjt, éibeAji ponn, one of the sons of Mile. From him and his 

brother eiueAmóm, together with their cousin v,t, the Gaedhil 

are said to be descended. Nom. also eibifi. 
eittijie C^ot, Mount Hillary, near Banteer, Co. Cork. 
éi|ie, -e>&nn, -mn, Eire, Ireland. 
eocAi*ó, Eochaidh, ancestor of the family of Sullivan. They are 

often called stiocu eoóAi-ó. 
eó|ttnp, au, gen. nAheóftpA; the Continent of Europe. 

•pÁit. or inip pÁit, Inisfail, Ireland 

■pÁtAij, the Walls ; they were a Norman family, 

péit, <<xn, the river Feale. 

f iAnn, Ati, The Fiann, or Finnian Militia. 204 

pionn, Fionn, son of Cumhall, the principal chieftain of the Finnn. 

He belonged to the tribe of Baoiscne, whence he is called 

Ó tK\oipcne, descendant of Baoiscne. 
póx)lA, Fodla, one of the manv poetic names of Ireland. 

g^e-óeAt, Gaedhal Glas, otherwise Mile Easpainne, from whom the 

Milesians are called Gaedhil. ile was father of Eibhear ancl 

Eireamhoin. 
5<.\e-óit Lmnc, the Gaedhil of Lorc ; the Irish people. 
5<xtt, a foreigner; in modern times the term has become synonymous 

with u English." 
gAfiÁn <\n Uix)i|te, Garraun, par. Donoughmore, Co. Cork. 
geA-ónÁnAc, <\n, Guinan ; he seems to have been a middleman on the 

lands of Rahan, near Maliow. 
geAjtAtuAig, the Fitzgeralds. 
gte^nn rrusAifi, the parish of Glanmire, near Cork. The parishes 

of Carrignavar and Glanmire are "united" in the Diocese of 

Cork. 
gte-Ann n<\ $CÁpp, this is probably a mistake of O'Longan's for tior 

i\a SCÁnttj Lisnagar, the manor lands of Rathcormac. 
gte-dnn ua ngAtt, the townland of Glannagaul, in the parish of 

Rathcormac. 
5op|iA-ó, Godfrey. 

5oincín ua ScviAice, a townland in the parish of Whitechurch. 
5|iÁfAi5, the Graces. 

gnéAg, a Grecian ttí 5fé A 5j King of the Greeks. 
5t 1 éi5, An, Greece. 
gútxMJ, the Goulds ; the family referred to in these poems lived at 

Cnoc tlÁtA. 

Ileccoji, Hector ; a hero (fig.) 

Ingtir, An -cAía\\\ Wm, Father William English taught school at 
Castletownroche for about ten years before entering the Order 
of Augustinian Friars at Cork in the beginning of the year 1749. 
Father William was Prior of their Friary at Fishamble Lane 
from 1754 to 1758, and again from 1769 to 1774. He was a wit 
and a poet ; indeed, his desire f or mirth and sarcasm are said to 
have got him into difnculties with his superiors. He died on 
the 13th January, 1778, and was buried in the gravevard of 
St. John's, Douglas Street. 

ImfPÁit, Inisfail, Ireland. 

1mr pÁitbe, the Land of Failbhe, Ireland. Failbhe Flann was K. 
of Munster 622-633, and the name Cníoc £Áitbe is often applied 
to that province. 

1npe An ÓomÁm, a townland on the south of the parish of White- 
church close to the city of Cork. 

lóreph, Joseph. 

fjt, Ir, a cousin of the Sons of Mile ; some Irish families trace their 
pediírrees back to him. 205 

1út)ac, -A15, a Jew. 
lú-oAf, Judas. 

tAbfiAT), .1. ÍAbttA-ó ttnnjfeAC, Labhradh the mariner, grandson of 
Laoghaire Lorc, son of Iugoine Mor ; Iugoine was monarch of 
Ireland at the time of the foundation of Eamhain Macha. 
t-AJAi|i, An, a townland called Lyre in the parish of Carrignavar. 
tÁmne, An, the river Lany, rises on the slopes of trunrifie, and joins 

the SolÁn and the Lee at Macroom. 
taoi, An, the liiver Lee. 
taoi, U|itA tiA, the Earl of Clancarty. 
taoi, CigeAfinA t)&, Lord of the Lee ; the MacCarthvs were Lords 

of Muskerry, through which the Lee runs. 
teADAitm, CApc^én SéAmur ; Captain James Lavallin was bom 
about the year 1700 at Walterstown, near Cove. Tradition 
asserts that he was a descendant of one of Cromwell's "Iron- 
sides " ; such, however, was not the case. The Lavallins are an 
old Cork family, one of them, John Lavallen, being Mayor of 
the City in 1293. James Lavallin's father, Melchor Lavallin, 
died in 1724. The following is an extract from his will preserved 
in the Iíecord Office, Dublin : " All the rest ancl Residue of my 
Assetts and Effects and worldly Substance, of what nature or 
kind soever, af ter deduction of my Fanerall Expences, and except 
the sume and sumes of money secured by the said judgment 
being two thousand pounds principall money and its interest, I 
doe hereby give leave and bequeath unto my beloved son James 
Lavallin, Esq., to whoml earnestly recomend to be kind to my 
tenants and servants ; and I doe hereby constitute and appoint 
my well-beloved Rinsman Daniell O Callaghan of Mountalland in 
the County of Clare Esq. sole executor of this my last Will a»d 
Testament, and doe beseech him to take the burthen of the 
same upon him, and to see the same duely and punctually 
executed and performed." 

Melchor Lavallin owned a large portion of the parish of 
Whitechurch. He had a residence at Thresherstown, with a 
caretaker or "middleman" named Michael Blewett, to whom he 
bequeathed fifty pounds. Shortly afterwards O Callaghan came 
to Thresherstown to take up the duties imposed upon him. 
That he died here the same year (i.e., 1724) we are told in the 
title to the elegy composed by O Éahilly for him, 

In the meantime the son James was in Brussels, and probate 
of the will was not grantecl until the 12th of November, 1725, 
when he had returnecl to Ireland and applied for the same. 

Captain Lavallin seems to have acted according to the wish of 
his father, and been kind to his tenants. SeÁn certainly gives 
him credit for it. He was also a friend and patron of the bards, 
and their meetings were often held in his house at t)Aite r\& 
mt)tiAitceóitií. He is still remembered as having built a pretty 
wide embankment four or five f eet above the surface level, as a 
carriage road from CnocÁn &r\ 'Óui'oéit to Cork, a distance of 206 

about seven miles. Mucli of thts embankment remains in a 
good state of preservation. He cliecl about 1750, and is buried 
at Whitechurch. His tombstone is still shown, but the inscrip- 
tion is unfortunately undecipherable. He married a daughter of 
General Puxley. 

te.\ú Óuinn, Conn's Half, the Northern half of Ireland. 

tee, tTlAttCttf, Mark Lee, a Profcestant farmer who lived at Lyre, in 
the parish of Carrignavar. 

Léirn t&}\&, Leamlara, in the par. of Lisgoold, Co. Cork. A family 
of the Barrvs resided there. 

téic CjiAis, Craglea, 011 the Shannon, near Rillaloe. 

Lhwvd, éAT)t)A]ix) (Edward Lhwyd) Celtic scholar. Born 1660, died 
1709. In 1700 he travelled through Ireland, aud made a study 
of the language. In 1707 he published the first (and only) 
volume of " Archaelogia Britannica." It gives an account of the 
Languages, Histories and Customs of Ereland, Scotiand, Wales, 
Cornwall, and Brittany. It contains Glossaries and an elaborate 
Comparative Etymology of the different Languages. A copy of 
this work must have been in the poet's possession when he wrote 
the poem (No. 25.) 

tipe, an, the River Liffey. 

tior *Oub, an, Lisduff, a townland in the parish of Whitechurch. 

tocl-Ainn, gen. -&r\n,pl. n., Danes, Scandinavians. The MacCotters 
are of Danish origin. 

to|ic .1. ÍA05Ai|te tofic, son of lú^Aine móji, Ard-ri of Ireland 
about300 B.C. 

tuAm, Lyons (?) 

tuJAi-ó, itiac ^imi|i5Í. probably the God Lugh Lamhfhada. 

tuimneAc, -nig, Limerick. 

tnnn-OAm. London. 

ttt-AC Á -oAim, Mac Adam ; some of the Barrvs settled at Rath- 
cormac took the sumame ITIac ^"OAim. The chief of the family 
was styled ITIac xVoAim, 

tTlAC CxM|tueÁin, Ay\ uAú<M|i ConcubAfi, Father Connor Mac Curtin 
was Parish Priest of Glanmire and lived at Coole. He was a 
poet of no mean order, and poems by him in Irish, Latin and 
English are still extant. Sermons 10 and 13 in SeAnmóifií 
muije tluA-ÓAU were composed by him. He translated from 
Latin " A^AÍtAm n4 bpíotiAon, nó CjiAobpcAOite An Ójiei-oim 
CACOitice." He died in 1737, and was buried at CeAmpott 
thrce (or Ce^mpott toircte). The following extract from 
his will, preserved in the Record Ofnce, Dublin, will be of 
interest : 

' " Imprimis. I order that no wake or watching shall be made 
about my body, and no crving women admitted. No cypresses or 
scarfs of any kind to be used at my funeral nor my body 
removed out of ye bed until it's ready to be carryed away to my 
new tomb at Tamplelosce. Item : I bequeath twenty shillings 
to Katherin Curtain alias Aherin of Ballinaglogh. Item : I 207 

bequeath twenty shillings to Frank Iíissane near Drumbov. 
Item : I leave t\venty shilliuga to James Kelly of Corke Turn- 
pike. Item : I give and bequeath all the rest of my worldly 
substance, goods, and all my personal estate to Cornelius Curtain 
jun,, and to Gabriel Curtain his brother (to be equally divided 
betwixt them), by them to be freely possessed and enjoved." 
Ratherin Aherin was wife of Li4m au T)únA. 

tTlAC CAi|tueÁin, ,An u^úai|i lópeph, Father Joseph Mac Curtain, 
Parish Priest of Carrignavar. He was a contemporary of our 
poet, and a life-long friend of his. He lives in popular memorv 
as a man of saintly life and of irreproachable virtue. It is said 
that while on a sick call to Lyre in the middle of the niglit, he 
was attacked by an evil spirit tliat haunted a certain spot on the 
road. In the struggle which ensued the evil one was overcome, 
but the good priest had his head twisted so that he waa ahvavs 
looking over his shouider, and it could not be brought to its 
normal position. The probability, however, is that Father Joseph 
had, on that occasion, a stroke of paralysis, to the effects of 
which he shortly afterwards succumbed. He died in 1752, and is 
buried within the precincts of the gravevard at Dunbuiloge, 
a little apart from the ordinary ground, and with his face towards 
his people. 

ITIac C4i|iueÁm, LiAm, William Mac Curtain, generally called LiAtn 
An *Oúiia, was born in the year 1668. He received a good 
education in his youth. He served through the Williamite war 
(in one of King James' regiments of horse. After the war he 
settled down at Dromboy in the parish of Carrignavar, where in 
the intervals of rest in farming operations he taught school, 
transcribed books, and wrote poetry. On the death of the 
Blarney poet ThAtim-Ai-o, tTUc SeÁm fcui-óe, ITUc CÁtijitáis 
in 1705, íiAm became chief of the Bardic school, which was 
often held in his house. Longan says that he died at Ar, 
Cloc p&T)&, or Longstone, in the parish of Whitechurch. This, 
however, is only partially true, for he died at Dromboy in 1721, 
but his farm extended into ,An Óloc £a-oa. He is buried at 
Whitechurch. 

tTlAC CAi|iceAin, SeÁn au T)únA, John Mac Curtain. He was a 
grandson of tiAtn av\ T)únA, and lived at Ballindura in the parish 
of Carrignavar. Our poet seems to have got into the bad graces of 
some of the Bardic School for having praised SeÁn au T)únA 
(No. XXXI.) That special exception was taken to the phrase, 
"A5 -piAT>Ac te 5Aifce, 1 n-oiAttAiu c.apAitt f u 5 A1 5»" ma y De 
inferred from the following fiAnn composed by some local wag : 

A SeÁm nA UÁitíneAc a b|iÁicnin x\Á n-u5"0Aji, 
tTU-NA n-éif u-pÁ "oo béitín -oo bfiipp mn -oo pmúfvAc ; 
níofi tAiti5eA"04ji mAjiCAiJeAcu a\k iAtt4icib pu^ACA 
Acu mAf & be^-ó Ciajiai^ij a-n 1-AttACA an Cfúf\A. 

SeÁn Avi X)únA was a patron of the poets, and also something of 
a poet himself. 208 

tru\c CAt*t 1 *'4i<t Cojuviac, CormncMác Carthy, son of *Oonnó<vó £>Aite 
xSqt>&. He died in Wales (or at Bath) shortly after his father. 

rrU\c CÁ-jinrAij, CojimAc SpÁmneAc, Charles Mac Carthv, of Carrig- 
navar. He died in 1758. This family have been generally 
called spÁmneAc, i.e., of Spain, We have not been able to find 
out why his burial should have been done so secretly. 

m<\c CÁtmtAi^. *OorhnAtt SpÁmneAc, Daniel Mac Carthy (Spain- 
neach). He inherited the Estates at Carrignavar on the death 
of his uncle(?)CoimiAC, in 1758. He afterwards married a 
daughter of Lord Kingsale, by whom he had two sons, Justin and 
Robert. and one daughter, Elizabeth. That he had been deceived 
by Lord Eingsale as to his wif e's dowry and in other matters, the 
following extract from his will, preserved among the Prerogative 
wills in the Eecord Office, Dublin, will show : 

" I would leave more to my said wife if I imagined my fortune 
could bear it, but I think, considering my family and the debts 
upon my fortune it will not ; and besicles I have been greatly 
disappointed in my expectations about her Fortune exclusive of 
the Illtreatment of her father to me and mine. And whereas, 
should the Lawsuit now depending hetween Lord Ringsale and 
me and my wife and the other heirs at law of the late Lord 
Kingsale be determined in favour of the Heirs at Law, she my 
said Wife will in that case become intitled to one third part of 
the Real Estate of her Father, which one third part she has often 
promised and assured me she would immediately upon herrights 
taking place convey to me and my heirs by fine or otherwise in 
consideration of the great and heavy expences and losses sus- 
tained by me in prosecuting her right to said Real Estate, and 
in consideration of the many other losses and expences I have 
been put to on her account." His will was proved on the lOth 
of February, 1764. 

ttlAC CÁti^ A1 5> 'OonncA'ó t)Aite -Acóa, Denis Mac Carthy, of 
•Ballea and Cloghroe. His father died in 1704, and left his 
property to his eldest son Cofimac, making him also his execu- 
tor. Co^m-AC died in 1720, and bequeathed all to his brother 
T)onncA*ó .1. T>onncxvó "ÓAite Ao*óa. Both documents are 
preserved among the Prerogative wills in the Record Office, 
Dublin. T)onncA*ó t)Aite &o-ó& died on April 2nd, 1739, aged 
45. Tradition has it that he was a man of giant stature and a 
master in the use of the dagger or short sword. 

nuc Coiui|i 3 ti-Am, William Cotter, of Castlelvons, poet. After the 
death of Wm Ati T>út)A in 1724, he became chief of the Bardic 
School at Whitechurch, which position he retained until his 
death in 1738. 

nuc CjiAiú, T)onnc-A"ó, Denis Magrath. He was the principal on the 
Tipperary side at the hurling match at Glannagaul in 1741. 

t'iUc CumAitt, Fionn, son of Cumhall. 

rriAC ^iobún, pÁ-otiAij, Patrick Fitz Gibbon. He lived at Garraun 
in the parish of Donoghmore. The tYIÁi|ie tlíc giobúm whom 
eo^An tlviA-ó praises was a daughter of his. 209 

tVlds e<\tta, Mallow. 

mÁi§, au, the river Maigue, Co. Limerick, 

mAotrhuif.e, Maolmuire, Myles. 

tTlAf f, Mars ; also a warrior, champiou 

tneA"ób, Meadhbh, the famous heroic queen of Couuncht. She is 

here queen of the fairies of Couuacht. 
míte, -&-Ó, .1. míte earpÁinue, Milesius. m. Ut4x>, the Gael of 

Ulster. 
trhtreóiu, Melchor, a Biblical name ; m. teAbaitiu was the father 

of Captain James Levalin. 
mobi-oe, Moviddy, in the parish of Kilmurrv. 
móu-tij. .1X15 íilóiue, near *Oún Cuinn at the western extremity 

of the Dingle peninsula. 
m«iritte, Mushera Moimtain, in the parishes of Drishane and 

Kilcorney. 
rhurhA, au, Munster. 
muricA-ó, Murchadh, Murrough. 
múfCjiAise, the Barony of Muskerry. 
múfcf Aij;e, Uf tA, Earl of Muskerry, a title of the Mac Carthvs. 

nÁf .1. tlAr ÍAi^eAu, Naas, Co. Kildare. 

rtiAtt, Niall of the Nine Hostages. 

níc ÓArtitAij, eibtíu, Eileen (Nancy) MacCarthy, of Carrignavar. 

Hí ÓjitiA-ótAoic, mÁijie, Mary Crowley. She was styled the Sappho 

of Munster in her dav. We have not, however, come across any 

of her effusions. 
ní §eAjiAitu, nó|tA, Nora Fitzgerald. The poet met her at a mar- 

riage feast. 
niút (nuíit) triAc péniur, Niul, son of Feuius Fearsa, an ancestor of 

^Ae-óeAt 5tx\f. 

Ó t)|HAiu, au zAím\\ SeÁu, Most Rev. Dr. John O Brien, Bp. of 
Clovne (1748-1767). He was the compiler of an Irish-English 
Dictionarv, and the author of a number of poems and essays on 
historical subjects, few of which have been published. He died 
in 1767 at Lyons in Erance. He is not to be confounded with 
another Father John O Brien, O.P., who was also a poet. 

Ó "bruMU, au tUr-t^, O Brien, Earís of Thomond. 

Ó t)ft oíu, SeÁn, John O Breen ; he kept a tavern at Carrignavar. 

Ó CAoirh e^ttA, the O Keeffe, from Ealla, i.e., Duhallow. 

Ó CeAttAcÁm, Callaghan ; their principal resideuce was at Clon- 
meen, near Banteer. 

Ó CeAtt.015, Kelly, of which there are many families. 

Ó CeAfUAis, the family of O Kearney. 

Ó CeAff bAitt, the family of O Carroll. 

Ó CeAffibAitt, An -cAíam^ *OomuAtt, Father Daniel Carroll. He 
was for some time, about 1760, priest of the parish of Carrigna- 
var, and was a patron of the poets and of learning in his day. 
Some MS. books written by SeÁn for him are still preserved. 
He was a kindly genial f a^ajiu, thoroughly Irish, and beloved of 210 

bis flocL Ca"OS ó CAOim, a parishioner of his, living at Ballin- 
doora, had been remiss in his attendance at Mass. Father 
Daniel sent him the following invitation : — 

A ÚA1-Ó5 t1í ÓAOim "oo béAjtpAinn 5ftA*o.Am ouit;, 
T)Á 'on^teÁ tmn A5 éipueAcc -Aipnirm : 
t)tiAX), féAn if tAete^nuA pxvoA "ótnc 
tleAth fé x>eói-ó ir ceótuA |3A|t]t.Atnir. 

Ó CtAoctm^e, Ati vAiAip T)othnAtt, Father Daniel O Coakley, for 
a time, priest in charge of Carrignavar, probably before Father 
O Carroll. The poet speaks of him as a relative of his own. 

ÓT)ÁtAi5, -peA-fiJAt, Fergal O Daly. Reillv, "Irish Writers," 
says: — "Fergal, son of Tadhg, son of Angus Ruadh O Daly, 
chief poet oí Corcomruadh, also died this year (1420). In the 
year 1415, this author, together with Maurice O Daly of Breíny, 
Dermod O Daly of Meath, Hugh Og Mac Curtin, Dubhthach 
son of Eochaidh the Learned, and several other poets were 
cruelly plundered by.Lord Furaival." In R.I.A. MS. 23L17, 
fol. 156a, occurs a poem uy this bard, addressed to Cormac 
O Melaghlin, Prince of Meath, about a.d. 1420. This manus- 
script was transcribed by SeÁn. 

ó *OonncAX)A, the famiiy of O Donoghue. 

Ó X)|Hf ceóit, O Driscoll, of Couca ÍAij-óe, in the south-west of Co. 
Cork. The correct spelling is ó hevoiftrceóit, but the above 
gives the pronunciation. Of the SeÁn Ó *Ouirceóit mentioned 
in No. 44, nothing further is known. 

Ó -pÁitbe, O Falvey; they were chiefs of Couca "Duibne in Co. 
Kerry. 

Ó "peAjiJAite, Sé-Atuur, James O Farrell. Thís man refused éAtnonn 
■oe bpÁt for a shilling when the latter was collecting the price of 
a horse. This fact led to a discussion among the poets ; and the 
phrase, Scittmg SéAmmr tlí ■pe^jtj-Aite becamea bye-word for 
stinginess. 

Ó 5tAfÁm, T)Át, David Gleeson. Beyond the fact that he was a 
bailiff and was killed in Cork in April, 1737, we know nothing of 
him. He does not seem to have been regretted. 

Ó hAiciAUAmn, SeÁn, John Ahern ; he wasprobably a " middleman" 
or under-landlord in Imokilly. 

ó héi5eA|tu-A, pÁx>|iAi5, Patrick O Hegarty ; a poet and one of the 
members of the Bardic School of which SeÁn was chief. The 
name was frequent, and is so still, in Carrignavar. Patrick's 
wife, for some unaccountable reason, left him, and a very flne 
poem — anonvmous in MSS., but probably by SeÁn — axists, in 
which he condoles with his brother-poet, and bewails the fickle- 
ness of woman. 

OiteÁn tnóu, au u-, the Great Island, in Cork Harbour. 

ó t-Aoc-Ai 5, *OorhnAtt, Dániel Leahy. A family of this name lived 
beside the poet, and this seerns to have been a member of it, 
Also Ó L-Aoc-ÓA. 211 

Ó triAcijAtrmA, OMahony; this family were chiefs of uí £tomn 

Ó muftca-ÓA, THAnmAi-o, Diarmaid Murphv, a relative of the poet. 

He died, according to O Longan, at Knoekavilly, in 1754. 
OpcAji, Oscar, one of "the Fiann heroes. He was son of Oisin, and 

grandson of Fiorm. 
Oppi-oéAt, ^n c-, Hospital, Co. Limerick. The Brownes had large 

possessions here. 
Ó SúittiobÁm, pÁ-oftAis, Patrick Sullivan. Beyond the poem in 

No. 26 we do not remember having met anvthing from his pen. 

pÁ-oitAi^, St. Patrick. 

pÁT)|iAi5, t)Aite p., Home of Patrick, a name for Ireland. 

pAO}tAi5, the Powers, of Duthaigh Paorach, in Co. Waterford. 

peAX)Ai|i, St, Peter. 

pót, St. Paul. 

pott An Coijie, Poulacurrv, a townland in the parish of Rathcoonev» 
near Glanmire 

pníon, ^ntiA, Anna Prior, a half-witted creature, who acted as mes- 
senger to the poets. She would assure theni that each composi- 
tion was her own. She often dressed in male attire, saying that 
her own clothes had been burned. From this fact and from that 
of being a messenger tiie poets christened her seÁn (Seón) John, 
and had many a joke at her expense. 

UAfófií, Rorv, Roger. 

íl&t&n, ^n, the parísh of Rahan, east of Mallow. 

UÁt T)ub, An, Rathduff, parish of Grenagh, Co. Cork. The family of the 
MacCarthvs called mÁisirtnn iia tnónA lived here. They got 
the name from being wardens of Mourne Abbey. 

Utbiftc, Robert de Barry, ancestor of the Barrvs in Ireland. 

Uífig, the Rices ; they are a Norman-Welsh famiiy. 

Uóif ueAé, au, the Viscount Roche. In pL the Roches. 

UóipceAÓA, Roche's Country ; north of the Blackwater from Mailow 
to F ermoy. 

Uop CAinbfie, Ross Carberv. 

Uúfójií, Ruidhri, Rory. 

SACf-4, -an, -Ain, F., EngUnd; also in pl. 1 SACfMib, in England. 

SA-ób, Sadhbh, a queen of the fairies, 

Sxxep A|t, Cassar ; a king, warrior, champion. 

SÁififéAt, Sarsfield, the hero of Limerick. 

SÁijiféAt, T)oimnic, Sir Dominick Sarsfield. In 1627, he wascreated 

Lord Viscount Kinsale by Charles I., but owingto a petition of 

Lord Kingsale he hacl to renounce the title of Kinsale and 

take^that of Kilmallock. 
SÁpphó, Sappho, a Grecian poetess. She lived about the end of the 

seventh century B.C. Her lvrics are masterpieces of sincerity, 

depth of feeling, and grace of form. 212 

ScÁtAc, n quccn of the fáirés ; she is supposed to liavekepta trainíng 

school íor warriors in the Islc of Skye. Cuchullin and manv of 

thc Red Branch Knights were taught by her. 
ScoriA, Scotia, mother óf the Milesian princes who landed in Ire- 

land, Shc is sometimes styled a goddess. 
SéAtnur, King James. 
SeÁn ctÁ|w\c. Sean Clarach Mac Donnell ; for an account of him 

sec his poems edited by Rev. P. S. Dinneen, M.A. 
SeÁntur, Cliarles, the Young Pretender. Also SéAntur. This name 

occurs in No.X. as a metric equivalent for CofiniAc. 
Seóijtre. George, Iving George. 
Síol eoJAin iflóift the race of Eoghan Mor, the eldest son of Oilioll 

Oluim. From him are descended the ma.jority of the great 

Desmond families, the MacCarthys, O'Sullivans, O'Reeffes, etc. 

Als) Síot eojAin. 
SionAmn, An r, the River Shannon. 
Suíiji, &r\ c, the river Suir. 
StiAO 5tAf, An, Sliabh Glas, in the par. of béAt nA 5fíoi"óe, south 

of Mushera, 
SUocc eocAix), the race of Eochaidh, i.e., the O'Sullivans. 
Stiocc eójAin, the descendants of Eoghan Mor; the principal 

Desmond families. 
Stiocc Hiúit, the descendants of Niul, the Milesians. 
Stiocc mbirx, the descendants of Robert, the Barrys. 
SotAtíi, -Aim, Solomon. 
SotÁn, An, the river Sullane ; it rises in the west of the parish of 

Ballyvourney, and enters the Lee near Macroom. 
SpÁmn, au, Spain. 
SpÁmneAc, An, the Spaniard; the head of the Mac Carthy family 

of Carrignavar has been long called an Spainneach. 
Scíooa-jiz;, An, the Stuart. 
Suéi"otAnt), Swedeland, Sweden. 
Sui-óe pnn, Seefin, a mountain peak on the borders of Kilcorneyand 

Beal-na-groidhe. 

CeAmAi|i, -m-jiAc, Tara. 

CeAmpott geAt, An, the parish of Whitechurch, Co. Cork. 

UeAmpott thrce, Templeusque, in Upper Glanmire. It is sometimes 

written CeArnpott toircte. 
C13 nA jCAeiiAc, Tinageragh, a townland in the parish of Water- 

grasshill, Co. Cork. 
CiobjiA-o ^jiAnn, Co. Tipperary. 

'CónnA, Torna, poet and foster-father to Niall of the Nine Hostages. 
C-jtAe, An, Troy. Also au Cjiaol 
CuAmumAn, lAfitA, Earl of Thomond; the Briens. 

Uí tTIac Coitle, the Barony of Imokilly, Co. Cork, 
tltcAC, -A15. an Ulsterman; as adj. Ulster. 
tJAter, Wales. x\á táirhscttitine 
mAtamc n^it)ce ionnc-d. níop ríiifce be^Án a \\&x> 1 -ouAot) n^ tÁirhf c|tíbeAnn &r- -án 
bAmeAX) tiA h.Aríi|iÁm .annfo. A\\ x>cúif if cói^t x>Atn & \\&-6 50 
n-Atttijmn fém a tAn aca 45 iia fe^n-T)Aomib, 1f te fío|t- 
•óéix)eAnnxM5e x>'imti5 cumme &\\ SeÁn ó rímmnnjt r\& x>úitce 
1 n-Aft corhntnj; fé. ImteAcc r\& S-dexnt^e fé nx>e-df.A foin, 
pófiíoft. 

Six>iax> r\& hÁire^nn-A &? &\\ fotátt«ui5eAx> <vób.dti &r\ teAOAift 
f eo : 

(&). 11 a tánhfcnibne 1 nxX54x>.Arh Uíoj-óa nA héifeAtin, 1 mt)Aite 
Ái& Ctt^t. 

(b). r\& tÁtríifCfíbne 1 teAb-AftAtnn ÓottÁifce pÁx>|iAi5 1 mtn^ 

tlMAÓAC. 

(c). teAbAtit^mn ÓottÁif ce r\& Z\\\or\ówe, 1 mt>Atte Ái& ÓtiAC. 

(x>). teAbAftAmn &n King's Inns 1 mt>Aite Ái& Ctixvt. 

(e). te^bAf & fCfíb SeÁn Ó t)\\e&-o& ) &i& 1 fettb ílifeÁfo tlí 
£05^11 x><\. 

(f). Romnc tÁiríifcfíbeAnn im feitb fém. 

(5). CÁ fO-AihfÁn x>e ctnx> SeÁm f a mBritish Museum, acc ó 
bío"o^|t &\\ f e^buf &^&vr\ ceAnA níoft b,AC.4f te coríi-ríie^f & -óé&n&rh 
e^coftA. Z& &\\ "ocAob te Ct-Áf Uí jf áx>a -A^uf An f &\x> & téix>eAnn. 

Seo mAf x>emim coríiAftnJA-ó o^ttA ^nnfo. n^ tÁiríi-fCfíbne 
fAn <A5AX)^ríi : Cui|i 1 5CÁf I 26, 102. .1. <An \,e&o&\\ 5tí|tAb é & 
coríiAjitA 23 I 26, A^uf &\\ te.At.An.4c 102 an auá ^n u-AmfÁn 
Áiftte. .únnfo tetf acá tÁnhrcf íbne tlí *Ó.ÁtAi5, Reeves ^gvjf 
Stowe. 

1 tÁmVfCftíbmb &r\ Ai&\\ SeAn ó tTltiticAx>A, eAfpo^ ÓofCAtje, 
feAx> ^etbce^tt tiA hAríifÁm te seÁn 1 trttnj; nuAxVAU. ó m. XI. 
173, *\\\ t. mo coih-áftu5,<vó-fA ofttA Annfo. 

I. Uirhf cjtíbne : I 26, 102 ; G 25, 333 ; Stowe A. IV. 2, 98. 

tTUtAifc tiÁi-óceActnf : tíne 2, x>on 5fe.Ann, G 25 ; t. 21, x>o 
■óoi|tttix>, G 25 : t. 29, nx>iAx>, I 26 ; m.AX>, G. 25 ; t. 31, & bf oUub, 
I 26. 32. " 0\\\ x>e thumnrtft tÍiuttcAx>A é 1 -ouAob a m&i&p," I 26, 
A^tif Stowe ; t. 33, ottAth &n pott<vó, G 25 ; t. 35, -oo cf of ax>, I 
26, Stowe ; t. 38, *oo cttjmix> 'f x>o teigix), G 25 ; t. 39, x>úite, G 
25 ; cntn5iríieAx>, G 25. 214 

II. tfCjt. : G 24, 90 ; E 15, 233 5 C 10, 59 ; ó tnujt. VII, 85 ; Ó 
nuiti. XIV , 300 ; C 21, 197 ; ó T>tteAX>A ; Ktng's Inns, 6 ; tfcf. aj 
au eA5^ittói|t ; Arii|iÁin SeÁm ÓtÁf.Ai5. 

t. 3, v;é teA^Aif ( IV). VII. : t. 12, m'AnACfA ón tA, K. Inns ; t. 
19, a beAftA nÁ a fc^f. Ó tTI. VII. : t. 21, teAtnArhtim ÁffAix>, Ó 111. 
VÍL, C 10, C 21, K. Ii:ns ; t. 31, & neAtntim a mnÁ 'f AnÁftnf, G 
24 ; t. 33, cu\ beAfCv' , a 5CÁf ia^i 5CÁf, Ó m. VII., G 24 ; a ccÁf 

Af ccÁif5, K. Inns ; í . 35, x>Á nxíAOfAX), K. Inus : t. 41. fcéit ^au 
r.tnx>eAtú, Ó 1TI. VII., C 10, C 21 : t. 55, feAf. nc\ nx>Áu nx)iox>Acu, 
" .1. Ó T)ÁtA fionn," ó 111. VII., C 10 : t. 59, ctó cfoix)e if mémn, 

* AmtiÁm S. Ó.," C. 10 : t. 64, Afíf 50 bfÁt, K. Inns. 

III. trcti. : E. 16, 197 ; N 13, 221 ; ó mtifi., VII., 150 ; tfcf. a 5 
aii eA^Atttóif. 

t. 1, if ctiriiA 'f if cjteAc, N 13 : t. 16, ^níorii x)o b'Áx)riiAr;Ac, N. 
13 : t. 24, Ájt 5CÁif-nA, '"Oia tmn," mAf A^tiifín, Ó m. VII.; t. 
31, 'n-Ár. bro^nr 50 f 6ax>, ó m. VII. ; t. 44, x>o buAx>Ac, N 13 ; t. 
53, zÁ At) ctiAfi x>Á riiAoix>e,Arii, E 16 ; t. 55, &r\ zé ctnf eAx> A 
5ctóx>, E 16 ; cni|ieA5, ó m. VII. ; t. 56, 50 rmnit, E 16, ó m. 
VII. Sa teAOAf, N 13 1 ux>iaix> t. 62 geibmíx) : 

'O'ír.-ftiocu UtAx> au CAOif e,Ac futcriiAfi 
Saoi nÁf fm^it cÁte. 

A^uf feo mAf tofnuiseAun au céAX) ceAtfAriiA eite : 

peAf romeAncA fctiAmx)A, uffAtnAc uAf At; 

50 cufACA btiAix) 5AC bÁife 
&r\ x)fA5An bthx> bmn x>e CtAnuA ttúix>fií 

t)A riiAifeAc ctú, "Jft. 

mAr. fiu T>o §AbAnn N 13 50 x>uí 50 fCAX>Ann 1 nx>eitteAx> 
ceAtfAmAn 45 " 5fÁx>Ac teft tonnfuij; a Átiur." 

IV. ó m. VII., 272 ; G 24, 1 ; M 46, 35 ; King's Inns, 6. 

t. ^Q, x)0 meAbAif 5tum, M 46 ; a meAbAif, K. Inns ; t. 30, 
bneA5 f íof-Átuinn, M 46 ; t. 44, níof ix\|i|t uuttteAX), ó m. VII. 
t. 52, 1 x)CeAmpott toifcte, M 46, K. Iuns ; t. 73, fitix>e Af 
coitiige, M 46; t. 77, beAnnAcc 50 heA5 tetf, M 46 , ní fA^cAtt An 
f Ann x>eif exmnAc f a teAbAfi M 46. 

V. E 16, 197 ; N 14, 189 ; C 3, 12. 

t. 5, §tum ceAnnAfAig cAorimAi^, N 14, C 3 ; t. 11, ó IÍIU15 
e^ttA 50 CéAf Aif, C 3 ; t. 28, b'é trnceÁt 05 ó tonsÁm a f cfíob 
nA teAbAif f eo .1. N 14 A^uf E 16. Sa teAOAf N 14 x>o fUAX) x>e 
fCfíobAX) Annfo A^uf x>ubAiut; ; *í zÁ fo 1 n-Áiu eite A5AIU." -A5 
CA5Ai|ix: x>o E 16 a bí f é ; t. 34, a 5uix>e x>o téif-cuif, C 3 ; t. 36, 
f a f uífcm fAotcA, C 3 ; t. 49, ní mémn, E 16. 215 

VI. G 20, 226 : ib., 332 ; N 15, 139 ; Ó tn. IV, 243. 

SAn tjéáb-A-fi, Ó m. IV., uÁ nA f ocAtt f eo .1. "1 néifmn," 
" *OéiT)eAnnAc," " g-de-úitje " a^i "ir phoémcf" 1 n-eAfnAth. 
Sa teAbAft G 20, 332 zÁ " *]c " 1 n-oiAi"ó An fOCAit "phoémcf." 
1f "oeAttf AtAc 50 tiAit) a tvntteAX) x>e Ann, acc mÁ bí níojt buAit 
f é timAm. 

VII. ó m. XCVII., 233. Hí fA^CAit An c-AthfÁn fo acu 
1 n-éAn-teAbA|i AmÁm. t>'é An ton^ÁnAc a fcfíb An teAbAf fo. 

VIII. E 15, 273 ; C 10, 68. Af E ^ t>o CAifnseAT) C 10. tlí 
JAbAnn C 10 ÚA|1 t. 48. t. 10. CAomeAth ctAon, E A^xif C; t. 30, 
AOif *oe Óúfií, C 10. 

IX. G 23, 131 ; D 19, 84 ; M 14, 95 ; ó m. V., 198 ; ib. VII., 314; 
Eeeves 839, 82 ; ó T)|ieA u 0A ; K. Inns, 6 ; trcjt. A5 An eA^Aftóif. 
Cuif; Ó hA|i5AT)Ám An c-AthftÁn fo 1 teit ÚA1-05 gAex)tAi5 f ah 
" Irish Minsírelsy," Aguf cÁ fé 1 ^ctó 1 nAthfÁm Cai-ó$ 
gAe-óeAtAij teif. Atz Aonctnjfo nA tÁithfcttíbne gtm b'é SeÁn 
nA RÁitíneACA ceAp é. tlí't pioc "OÁ •óeAttftAth Aif gtir; b'é Ca-ój 
bocc a ceAp é. 

t. 2, -oAOft if céim, G 23, D 19, M 14; t. 3, feAjt cofcAftA, Ó m. 
V. ; t. 6, irtteóif nA n*o., Ó m. V. ; z\\ eón, K. Inns ; t. 11, féite if 
omeAc if mifneAc, G 23 ; t. 12, An bite 'f mo tuffAms, Ó m. V. ; 
1110 tnbAifc, D 19 ; t. 15, f a teAjtmonn, Ó m. V. ; t. 17, Agtif 
ftAtA if tticu téi^mn, Ó m V. ; t. 18, nÁf ceACAftA mémn. D 19; 
t. 24, cti mAf b f An úif, G 23 ; -otit mAfb t>o a n-vnf, K. Inns ; t. 
26, pfionnfA bojib oifóeifc CAom féim fiAt, Ó m. V. ; t. 27, 
conjnAm cottnjte, Eeeves ; t. 28, fm -otítA f ottAth. Ó m. V ; fA 
•ontAig, K. Inns. t. 29, -oAm^eAn 1 n^tAfAib, Reeves ; t. 33, 
cftéAn 'f bA cAom, Ó m. V., K. ínns ; t. 34, ^éft teAbAift a céim, 
Ó m. V ; meAtt (meAbAt) n-A thémn nÁ ctAon níoft teAnsmAró 
■oom meAf, Ó m. V., K. Inns ; t. 37, f eAft -oírteAC G 23 ; t. 38, bA 
•óíf eAc feAf Am bA jeAnArhAit 56^3 if cúm, ó m. V., K. Inns ; t. 
39, bA ftiiT)ce peAf.fA, bA mAifeAc $tAn, Ó tn.V., K. Inns ; t. 41, 
jnúif 5f Á'ómA|t -oo b'Áitne, D 19 ; t>á bf eACA-f a f óf, G 23 ; t. 43, 
Art cftú cfÁCAc nA ^Ái^e nAft f itte, K. Inns, Ó m. V : ní't a 
ttntteAT) *óe 1 nó m. V. ; t. 48, -oon eAjtAif, D 19 ; t. 49, if -oÁn 
•oonA "otib fif somroeAc a comAifteAth teAm, K. Inns ; t. 55, *oo 
cof nAth 550 CAorh, D 19, M 14. 

X. G 23, 128; M 14, 161; ó m. VII, 320; trcft. a 5 An 

eA3A|ltÓl|1. 

1. 41, -oon T»f ong ttng, M 14. 

XI. G 23, 133 ; O 15, 224 ; M 14, 162 ; ó m., VII., 324 ; IX, 
355 ; XIV., 306 ; tf cft. Á5 An eASAfttóift. 

t. 6, -oo bíof b'Áit ttom G 23 ; AthÁit tiom M 14 ; t. 13 ; tAm- 
ceAttuA, O 15 ; tiongf cfteAtrA M 14. if -oóca gtjfi " tAmnceÁtcA." 
.1. "1 5Ct3ib|teACAib " An f ocAt ceAftc Annf o ; t. 15; gAntAoró 216 

TJÁtrh, 15; a píocÁit. G 23, M 11 ; t. 36. 'f ir mío-Áifx> , t. 40, 
níojt pftorhÁtX) A éAccA, G 23 ; t. 51, CféAn-C|iuip, O 15; t. 60, ó 
cnnceAtt Citt Ó ; t. 71. te ruijcuijAX) Ótn. XIV. ; t. 76, An cttmA 
ro Ati ci'115. G 23; t. 80, tno ceó tno -óeACAitt mo x>AnAix> tno c.. 
O 15, ó m. XIV. 

XII. C 33, 15 ; tfcf . aj An eA^Ajtcóif. 

t. 7, piAt-peAft, eA^. ; t. 14. x>eAtb nÁ cmnceAóc. eAc,. ; t. 15, 
nÁ c, n-A cAoithceAcc. eA^. ; t. 20, b. nÁ xncjieAbAC, eA£. ; t. 24, 
con^nAm ctnbfeAC, C 33 ; t. 27, cijeAtmA r^ e AX>AmAit r-A 1 t i r ir) 5 
An cijeAr^c, C 33 ; t. 41, ^e&p x>o b'ActhttmneAC 5f AX)Am tr 
5níoriiAfCA, eA^. ; t. 42. feAf bA tf éme céim nÁf "óío^AtcAc, 
eA^. ; t. 51, C, cneAf-bÁm, míntij, eA^. ; t. 52, b. A5 éijeAm 50 
fíocthAf, eAg. ; t. 53. mt). A]t b. -mói|t fí f ceithte. eAg. ; t. 64, ac, 
5ot 50 x>iAn 1 nx>iAix> a f i5ftAic, Baj. ; t. 67, ní't mAoitmn teAfA 
nA ^teAtmA nÁ ^tmnf e, C 33 ; t. 76, gAn f. E AÍ) r^oif f e, C 33 ; 
t. 78, A5 nA gAOicib, eA^. ; t. 91, x>o b bío^cA, C 33; t. 92. bAff 
Aifi^ne, bAf CAfCAnAcc, eAg.; 1. 100, mA|i x>o bí ftoirhe 50 mmtc n-A 
ctnbf eAtm, eA$. ; t. 101, cuAttAcc betc cAOib teir, eA^. ; t. 102, 
c-ftuAJnAitic nÁ ati fíof -ÍA5, eA^. ; t. 104, f iAf ax> ofCA 5An oocca, 
eAj, ; t. 108, ctnbe x>o. eA£. ; t. 110, ctnfeAX) r^"° tiogAib, eA^. ; 
t. 123, mitreójiA míteAX), eAj. ; t. 129, £An CAom-cftiocc, eA^. ; 
t. 136, niAtnse ^stm Ctnn Utiifc, eAg. ; t. 139, nóircig nA 5CA0it- 
eAc, eAg. 

XIII. C 33. 26; C 21, 165; ó m. IX., 378; trcf. A5 An 

eA5AttC01|1. 

t. 2, 'f 1 mAictb nA 50.. eA^., C 21 ; t. 3, cAtcneAthAc cf oix>e, 
eA5- ; t. 7, ciAtt ir cénn, eA^, ; t. 9, ^AnnriiAf Ai^ne, C 21 ; t. 18, 
tr cAire A^tm ^fi^S» ^S- ^ ^l ; t. 22, f uAf Af neAth beif a AnAm 
a Rí, eA^. ; t. 24, cé cf UA5 An c-eAfnAth, eA^. ; t. 25, moi^néAf 
teAnn, Ó tn. IX., C 21 ; t. 29, mAtttb reo im Atce C 33. t. 34, 
caoi 50 r tí1 *óeAc, C 21 ; t. 35, t)Cf aoóax> Án cfAOt, C 33 ; ctge, 
Ó tn. IX. ; t. 44, Y S^ °' e > C 33 1 t. 49, a cúf fA, C 33 ; t. 62, 
nttAif AthAfCtnx), MSS. ; t. 64, tJAitce nA 5C, MSS, 

XIV. ó m. XIV., 410 ; D 19, 38 ; C 3, 40. 

t. 3, tr r A 5 1 ^> ó m. ; t. 32, x>o cíox) ré, C 3 ; t. 34, níof pttíf é 
x>'feAf, C 3; níott b'réixnf "o'f eAf, D 19; t. 39, cia a ^córÁfX), 
C 3, D 19 ; t. 40, conAOA, C 3 , conbAX), D 19 ; t. 72, ón 115^15 
x>e tucc, D 19 ; t. 93, fA teAbAf C 3, AmÁtn feAX) JeibceAt 1 an 
crímAX) fAnn x>en ceAn^At ro. 

XV. tfCf. tlí *ÓÁtAi5, 52, eAf f a a 6. 

rií bfUAijieAf An c-AthfÁn fo acc fAn Aon teAbAf AthÁm ; Afi 
fon nÁ t«Aix)ceAf Amm SeÁm teif ní't Aon bAO^At Ann nÁ 5«f ao 
é ceAp é. 217 

XVI. " triAC .AtU," meiteAth 1893 ; ó m. VII., 39 ; X, 327 ; 
Stowe AIV. 2, 128. 

T)ein " ITIac ^tU" A^tif "Stowe" : " x>o ctnseAf mAC téi x>o 
niAfbAX) fAn scoja-ó a bí fAn mbtiAX>Am 1643." mÁ'f í feo An 
btu\x>Ain n-áfi ceApAX) An x>Án fo, A^tif cÁ x)eAttf.Ath nA 
feAnnx>AÓu aiji, if x>óca gun b'é pnreAfi SeÁm .1. SeÁn Ó mt>tt- 
cax>a Ó Ónoc An £)ite a ce^p é. t. 2, íoc mtnriAn, Ó m. VII. A<e;tif 
X., Stowe ; t. 7, bftijxíAnAC, ITIac AtU ; bfu^A x>tmAC, Ó m. VII. 
A^tif X. ; t. 12, 50 fAmbfíb m. -AtU ; t. 18, jeAtA ctí CAtn, m. 
>AtU ; t. 20, fúx> x>ox> x>tm, m. .AtU. 

XVII, N 11, 200 ; C 20, 37 ; K 14, 35 ; 39, 58 ; B 2, 263 ; M 
29, 342 ; G 20, 256 ; ó m. XCVI., 534 ; Stowe A IV. 2, 182 ; tf cf. 

An eA^AftÓfA. 

Sa teabAft G 20, cÁ An c-AthfÁn fo ctif.ÚA 1 teit An -AtAf 
eojv^n ó Caoht», acu if x>eithm stijt b'é SeÁn a éeAp é. Ctnfix> 
n.<\ teAbAif eite n-A teit é. t, 3, ufÁt fin, O 39 ; t. 4, ix>. 
5f Áx> xnt, Ó m. XCVI., Stowe ; t. 6, ff eA^fAnn peAx>Af, N 11 ; 
t. 11, fUAif AmmnA, N 11 ; t. 14, if pÁifc bA, Ó m. XCVI. ; t. 
20, nÁ Cf 615 m'AibneAf, N 11 ; Aróbf eAf B 2 ; t. 21, a ^cúff a 
SeAtUif, C 20, Ó m., B 2 ; t. 23, a$ utnftms, O 39 ; t. 33, cti^ 
c " 1 5 feAcc mbtiAX)Am, K 14, ó m., C 20 ; O 39 ; t. S9, x>o x>Áit 
ót) c., C 20 ; t. 40,. f éx> tÁith x>eif cétxnm, C 20, O 39, B 2 ; t. 49 
t\A f UiteAf nAc c, Ó m. ; t. 52, f Aff aix> ix) cúiftc, Ó m. 

XVIII. N 32, 274 ; C 20, 49 ; G 23, 45 ; B 2, 189 ; ib. 274 ; K 
14, 46 ; ó m., XCVI., 474 ; ó T)neAX)A ; tf cp. a$ An e^^Af cóiji. 

tlí fA^Cdf An btiAX>Am acc AthÁm 1 teAbAf 11 í T)f eAX>A. t. 6, 
x>o tAi-jmgeAX) feAnctif, Ó T)feAX)A ; t. 12, feAfAih nó ftnxje, G 23 ; 
t. 15, X)'fÁ3 fí teA^tA, Ó T). ; teACAx>. G 23 : teAÓx>A (.1. teAJUA) 
N 32, " teA^Aite, teACCd " An ceAfu ^An Arii)uif. t. 16, x>o CAfAix> 
Afíf) Ó T)., G 23 ; t. 19, x>o fiotrAix> mé, G 23 ; t. 23. 50 hoix>ce 
tim téif, G 23, Ó m. ; t. 24, Átc a fACAmn, G 23 ; N 32, K. 14 ; 
t. 39, 50 nx)eAÓAix) mo peACAX), Ó T). ; peACA, Ó m. 

XIX. N 32, 276 ; C 20, 52 ; G 23, 46 ; B 2, 192 ; ib, 277 ; K 14 ; 
48 ; ó m., XCVL, 476 ; Ó x>f eAX>A ; tf cf . Ag At? eAjAf tóif 

t, 1, mo CAf a cf oix>e Anonn, Ó T)., N 32, B 2 ; t, 3, $An 5. cÁif- 
x>eAf, Ó T). ; t. 8, m 'Áiu x>'f ÁbAf , Ó T). ; t. 9, if f eAff cÁite, Ó T). ; 
t. 11, if AmAjtctn-óe lonntim, N 32; t. 14, x>om fíof fúit, C 20; 
x>om Ó m. ; t. 16, mo tÁm tÁix>if, Ó T). ; t. 17, mf nA xmajaio, 
Ó T). ; t. 23, 5Á tfÁX) gnÁtAm, C 20, ó T)., N 32 ; t. 28, a tf iAit if 
teÁJA, Ó T). 

XX. óm. 111,312. 

t. 2, bfeACAf te ftim. tfCf. ; t. 5, ^tif Ab x>on cf éic ó-timA. An 
mAfb, tfcf. ; cÁ focAt 1 n-eAfnAm Annfo if x>o ctnf eAf l *éAcc " 
tiAim fém Ann. 218 XXT. ó tn.. XTJII., 27. TJo b'é SeÁn Ó *OjteAX>A a fcjtíb <m teAtt&ji fo, A^uf fCjtíbneóifi 
cúftAmAC x>o b'eAX) é. 1f iomx>A x>ume x>en x>Áim 50 scuftuáf 
mi ftAnn fo 1 n-A teit. CÁ mnrmu Aif f a ftemtiÁx> A5 An ,AtAijt 
pÁ"0|tAi5 Ua Thnnnín 1 nAmtiÁm Caix>5 gAexjeAtAig. mAfA 
mbeAx> sujtAb n^-oAjt in-c|tei"oue é Ó *OtieAX>A ní cuiffinn An 
tiAnn f^ teAb^f fo. 

XXII. N 13, 224 ; N 32, 228 ; C 23, 195 ; ó tTI. VIIL, 337; ib. 
XII. S 369. 

Sit)é An jtemnÁT) ré mA}i acá fA teAbA^t Ó m. VIII. "SeAn nA 
UÁicíneAc ccr x>on xXtAif SeÁn Ó bfiAm, An CAn x>o fUAif ^Aif m 
6ar pmj 1 sCtuAm A^nr fiof " — SeÁn Ó mntÁm. t)é An c--U5x>ah 
rém a rcfíb é mAf x>o-5eibceAti r a teAbAf N 13. 

t. 7. peAjt lAff Ó m. VIII ; t. 10, CAifbf e, Ó m. VIII. ; t. 12, 
x)o x/pAJjÁit, C 23 ; t. 18, nA Sommne MSS. ; t. 20, tn'ogjto 
coif neAC Ó m. ; t. 35, buAnnAcc, N 32 ; t. 44, gAn fiofmA nA 
f AgAtiu tiA f eáf Ath, N 32 ; nA x>cíti, C 23 ; t. 50, tjíoóacc Átix>, 
N 32. 

XXIII. E 16, 148 ; B 38, 113 ; N 32, 103 ; ó m. .XII., 166 ; 
Ó X)feAX)A ; tfcf. A5 An eA5Aftóiti. 

*Oeif B 38 : " &r\ cAtAif SeÁn Ó t)fiAm ccu x>o pobAt ÓAffAis 
nA bpeAf An cAn x>o fmneAT>Ati fUAf fiACA CApAitt x>ó." 1739 
x>Ár; nA hAifce feo f a teAbAf N 32. b'é tThceÁt Ó5 Ó ton^Ám A 
fcfíb N 32. 

t. 8, jAn tocAX), B 38 ; t. 20, nA hAingit x>Á ngtACAX), N 32. 

XXIV. E 16, 148 ; B 38, 114 ; N 32, 104 ; ó m. XII., 167. t. 
2, te CAitif 5An rÁif, B 38 ; t. 9, rÁ tAifbe, Óm. XII. ; t. 10, 
tAff tAX) Af bAOJAt, N 32 ; t. 11, nAc CAticuirneAc uÁme, B 38 ; 
t. 20, rAitijeAc, N 32. 

XXV. G 24, 179; N 32, 264 ; ó m. IV., 218 ; Brit. Mus. Add., 
29,614 ; tf cf. A3 An eA^Atttóif. 

t. 1, nAó 5Aex>eAt, G 24 ; t. 7, 50 f AOf f A05, Ó m. IV. ; t. 8, 
An Sax., ó m. IV. ; t. 15, ^$aoi gufAb é, MSS. ; t, 16, f AOgAitfe, 
G24. 

XXVI. B 38, 104. 

níof buAit An Aifre feo trniAm &cv f An Aon Áic AmÁin. 

XXVII. ó m. XIV., 315. 

XXVIII. o m. XIV., 383. 

t. 14, Anmumn nA njeif, tfC|t. 219 

XXIX. B 38, 87 ; N 32, 272 ) ófll XCVII , 232. 

ttí't An céxvo f Ann f a teAbAft XCVIL, nÁ ní f A5CAf an f Ann 
x>eifix> fA teAbAf B 38. 1f cofmdit jvif f Ann é feo Af Atnf Án 
eite a ceAp SeÁn x>on mndoi uAfAit céAxmA, acc ní't a tuitteAX) 
x>e Af fA^Áit Anoif, nó mÁ uÁ níof buAit fé umAm-fA. t. 6, 
rhíontA jeAÍ-cf oi"óeAC, Ó m, ; t. 7, ón SpÁmn x>o fmbAit, Ó m. ; 
t. 10, a$ mAC f íoj nÁ f eAf "otije, Ó m. ; l. 15, a x>á f OfC f éix>- 
gtAnA if mnÁmAit mAOfx>A, N 32. Seo mAji auá a tiox>At fA 
teAbAf B 38 : "pÁx>fAi3 beA^ nA ílÁitíneAc ccu." 

XXX. ó m. XL., 300 ; tfcf . a$ An eASAftóif ; tfcji. An C&n- 
ón^M5 Ó muf óaxxa ; cÁ An 510CA fo Af fA^Áit, teif, 1 n -AmfÁm 
|DlAf A1f fhic geAf Aitu. t. 8, nA píof-jjAoxJAit, MSS. 

XXXI. G 25, 228 ; ó m. XI., 223 ; ib. VIII., 350 ; ib. V., 13. 

t. 1, cÁití if ctú* x>uiu, G 25 ; t. 2, a x>ume beif, G 25 ; t. 17, 
fé cíop nA pó-otAAf nt)ói5 50 n., G 25 ; t. 26, uu A5fiAx>Ac, VIII.; 
Seo mAf acá An ceAnjAt 1 G 25 : 

t)AfbAfAcc stio^Aif , a x>ume, m x>eA|tnA fóf, 
"pocAit mÁ piocAf 50 fiofCA'ite Af SeÁ^An 05 : 
níof cotf om An imif c x>Á mbf if eAx> An x>Áim mo f f ón, 
1f motAX) 5AC nx>ume 50 fiteAUA An r-Át mAji jeóbAX). 

XXXII. ó m. III., 313. 

XXXIII. G 24, 133 ; B 38, 125 ; N 32, 273 ; Ó m., VII., 196 ; 
ib. XI., 173 ; tfCf . A3 An eASAftóif. 

t. 11, An stAn-cumAnjAif, G 24 ; t. 14, fo bAff(AX>) x>a ccuf 
(ax>) VII. ; f a bAf f (ax>) nA ccuifix>, XI. t)íonn nA fOCAit f eo : 
" ^E^V V «A|tAf An x>eAcmA " 1 nx>eifteAx> An 510UA f o 1 ;gcomnuix)e. 

XXXIV. G 24, 133 ; N 32, 267 ; ó m. VII., 197, 

t. 7, A5 "jf Áf, MSS. ; t. 8, 5Aif 5nÁit Aifi fÁif ionn, MSS. ; t. 12, 
bfeÁxVan, MSS. G 24, pf éAtn nA teAbAft eite, if uÁ tínue a feAcu 
if a hocu bunofcionn ionnuA 50 téif. T)eifi N 32: " SeÁn 
Ó muf cax>a nA TlÁitíneAc ccu. 1750 x>o UéAmonn mAC ÚomÁif 
x)e t)Aff a 1 ^Cúit. t>í coitt CútAC x)Á geAff ax> An UAif fm." — 
ftticeÁt Ó5 Ó tongÁm. 

XXXV. E 15, 105 ; C 21, 218 ; N 32, 257 ; C 10, 67 ; ó m. XCV., 
57a ; ib. VII., 77. 

^ t. 12, x)on £ tAiteAf , MSS. Seo mAf auá An fiemfiÁx> f a teAbAf, 
Ó m. VII.: "SeÁn Ó tnuftcAx>A ccu., An UAn x>o b'éigm x>ó 
fpéActA x>o SAbÁit cuige Aft x>uúif ; A^uf x>o fUAifi fpéActA ón 
iAtAif 'OomnAtt Ó CtAOctuix>e x>o bí 1 gCAf jiaij nA bf eAf An 
z^n fm." — An tonsÁnAC. Sa teAbAf XCV., teAbAf a fcfíb SeÁn 
fém, feo mAf auá An femfÁx> : " SeÁn Ó mufCAX)A ccu, x>on 
ufA^Af u féim fUAif c fo-cmeóit .1. An u-AtAif TíomnAtt mAC 
CtAocnuix>e, x>o bfonn fpéActÁife foiteAfX)A x>o." 220 

XXXVI. E 15, 242 ; ib.. 105 ; N 32, 265 ; C 10, 218 ; óm. IV., 
311. 

t. 8, i<\ jhaoi |Hf E 15. CÁ btiA*ÓAm a 1760 fA teAbAf N 32 

XXXVII. tf cf. tlí *ÓÁUis 52, eAfttA a 7 ; Reeves, 839, 70. 

I. 10. AtÁ cÁtVAif, XI. 1 teAbAf I1í "ÓÁtAis, ní't mAf uJ-OAf aóc 
"SÓ tnccc." ní tuAi-óceAf Amm An u5*oAif 1 teAOAf Reeves. 
T)o b'véi-oi|t, Atn, juji b'é SeÁn Ó mutÁm a ceAp é. 

XXXVIII. B38, 133. 

ní tuAróceAf Ainn An u^-oAif, acc if *oóca guf b'é SeÁn A 
ceAp é. €Á '• |tiAn a tÁirne " Aif. 

XXXIX. N 11, 202 ; B 38, 88 ; L 10, 242 ; H 6, 21, 5 CottÁif ce 

t*A C-[tíonói*oe. 

t. 28, tíonAf -o'AiceAf mo c, H ; t. 31. f e Cf íoc a cAfAf. H ; 
t. 33, mfnA teAbttAtb H A^ur B CAgAnn ceACf aítia foime feo, 
acc *oo b'éigm 1 fÁgAmc Af ÍÁf. ní't fA teAbAf N acc An *oÁ 
tiAnn cofAi^. Sa teAbAf B AmÁm acá Amn An Óun*oúnAi5 
tuAi*óce. CufCAjt An 510CA fo 1 teic An tÍlAnsAife SÚ3A13 fA 
teAbAf L, A^tif cÁ An *oÁ Aif ce 1 gctó 1 b'f ttróe nA mÁije. t. 35, 
tiA f Atm 1 bpÁif c nA f A^Af u, H, L 10 ; t. 38, f eAf ca ó conneAf- 
cAf. H; t. 44, fé Áx>bAf Atcif mo cfioróe-fe. H; t. 48, ceACAftcA 
if cmnceAcc, H. 

XL. L 37, 283 ; tf cf. A5 An eAgAf cótf . 

t. 11, béic nA b. L 37 ; t. 16 *óÁ cAotb f Áf, L 37. 

XLI. 15, 213; B 14, 156 ; ó m. X.. 133; tf cf. A5 An eAg 

t. 11, nA ctAon-JAif, B 14; t. 23, A5 ceAnA*ó cufA*ó, B 14 ; t. 31,' 
if ^étbeAnn X. ; t. 56, guft ctAOctAS, X. ; t. 71, ceACAib goncA, 
B 14 ; t. 76, f £An ci3(eA*ó) nA "óéis AmbiA*ÓAtn, B 14. 

XLII. O 15, 214 ; B 38, 183 ; ó m. X. 134 ; tfCf. A£ An eA£. 

ní't An CeAn^At fA teAbAf B 38; pÁofAij Ó rhufCA*ÓA Ainm 
An ti5"OAif Ann. t. 10, *oo cótt*oui5eA*ó ; t. 12, 50 £f Ánx>A £An 
cóif Ófíofc. O 15; t. 27, 50 -ouAifceAc 50 cÁmceAÓ B 38 ; t. 52, 
nA ccfuro, X. ; t. 55. bftJijeAnAig, X. 

XLIII. G 23, 47; D 19, 22; N 32, 269; Ó m. VII., 210 ; 
XCIV., 263 ; tf cf. a$ An eA$. 

"A^AttAm An fif céAT>nA (,1. SeÁn) Aj;uf potA nó cteice 
béitcme SeÁm tlí t)f oín tÁ fteAtcAme, 1745," N 32. t. 8, ní 
putcmAf acc, VII., N 32 ; t. 14, nÁ CAi^it, I) 19 ; t. 21, Af cfiucAt), 
VII ; Af tfiucti ó, XCIV. ; Af cf tocAib, 1) 19 ; t. 23, 1 gcúif c nA 
ScomAf, N 32 ; t. 31, fAmAfA, VII. ; fAthfA, N 32; t. 33, fÁitce 
tf. 40„ N 32 4 221 

XLIV. C 3, 45 ; Brit. Mus. Add. 33,567. 

ní't Ainrn Aon -otnne teif feo, acu 5eibmí"o é 1 meAfc AmfÁn -oo 
ceAp SeÁn. T>eAttf tii^eAnn &r\ cAinnc if An imteAcc auá fAOi 
5Uf b'é SeÁn a ceAp é. 

U 12, ha tmne rm é, B. Mus. ; t. 15, acc AtreAC if Áit^eAf, 
'vomitusaiid tenesmus.'— O'Gradv, Cat. Brit. Mus. 

XLV. F 18, 124; trcp. 43 au eA^. 

CÁ An r-AmfÁn fo An-coiuéiAnuA Af ftiit) ha mnm.\n, A^uf if 
iomx>A AtAii|iu3AX) a -oemeA-ó aiji A5 imteAÓc ó -ótime 30 -oume. 
CÁ fcéAt ai^i 5tmAb AmtAiT) a ceAp SeÁn é An btiACAitt a bí 
pópcA te cAitín, if 5vi|A nnti5 fA b£f.Amnc mfna " ^éA-ónA 
pAróne," 5Ufi cAit fé "oeic mbtiA-óna Amui5 ; nuAif úÁinig 
A-bdite ^uf CArA-ó a beAn Aif ; 3uji Aitm reireAn ife, if tiáji 
Aitm rire eireAn. t)'é feo An comfÁ-ó "oo tÁftAró eAUojttA. 

XLVI. ó m. IX., 340 ; trqi. A5 au eAg. 

Seo AmfiÁn auá coicéiAncA f óf 1 meAfc nÁ nx)Aoine, A^tif "OÁtcA 

An fCélt, 1f lOtirÓA AtAfllUJAX) AUÁ CA^Alte tAtt 'f Abftlf A1|1. 

flí ^ÁbAX) 1AX) "o'ÁitieAm Annro. 

XLVII. B 38, 124 ; G 24, 134; ó m. VII., 198 ; tfqt. A5 An eA$ 

t. 2, cAnCAfi te jt Ái-ócib f ua-ó, G 24 ; t. 17, -oíb-f e a teArhAf "OAft 
teAm An f., G 24 ; t. 18, 1 n-imifc b., B 38 ; t. 19, n-A ^cjntro, 
B 38; t. 24, "o'fÁ^ fm Á|i nÁmAit), G 24 ; t. 26, bí fú^Ac 50 c if 
fAnAix>, G24; t. 30, 1 n^teó 'f 1 ^coifcí cofnAÍmeA-ó, G 24 ; t. 34, 
'f nÁf fÁ5A"ó cnfA'ó 5An ciomAf5A'ó if UA-ÓAtt 1 n-Am, VII. 

XLVIII. G 23, 177 ; B 38, 108 ; C 3, 38 ; M 14, 165 ; N 32, 187 ; 
Ó m. IX., 491; XII., 233; ÓT)tteA"OA; trcf. A5 An eA^. 

t. 1, mé "óom ttnge, ÓT) ; t. 6, 'f if fméi|ite fimeAtttA, N 32 ; 
t. 15, f eACA AmAc, N 32 ; t. 20, f éroce t\\ ít>, N 32 ; t. 24, nÁft 
bAO^At a neAjiu, B 38, C 3. 

XLIX. G23, 177; B 38, 109; C 3, 39 ; M 14, 166; N 32, 188; 
Ó m. IX., 492 ; XII., 234 ; ó TDjteA-OA ; tfCji. A5 An eA^. 

t. 8, jtAcc C 3 ; ctéi|ti5 cAÍm XII. ; t. 9, cao -oo 5eAbA"ó f eAÓA 
ro éA3muif, C 3, B38, G23 ; t. 12, céAfA-ó Af fA5Afu, Ó T>, B 38, 
C3; 1 bfAobAjt mme, N 32 ; t. 17, ceAfu au fCAir, Ó T> ; fpfieAf, 
IX. ; nÁ tAoi, N 32, IX. ; t. 24, n-A meAf c A5 cAnA*ó, Ó T). 

L. ó m, IX., 452. 

LI. 126,. 104; N 14, 203; B38, 123; B 5, 154; ó m. VII., 2; 

StoweA, IV. 2, 100. 

t. 4, An fCfÁice, I 26, Stowe ; t. 6, -óo ufiiAtt, N 14, B 38; t. 13, 
f AtACA-ó fiA|t, N 14, VII. t. 19, cÁ himeAtt. I 26. -A5 UA^Aif c 
■oon ArhttÁn fO"oei|t ó Com|ttii-óe A|t te<\tAUAc a 393 -oen mBetham 
Catalogue : " f . . a satirical poem by John 0'Murphy on the death 222 

of David O'Gleeson, a bum-bailiff, who was stabbed to death in the 
streetsof Cork iu the early part of the last centurv (April, 1737. — 
Kn.). It appears from this poem that Gleeson was rather a trouble- 
some messenger between tbe alewives and tavern-keepers oí' the 
Beautiful City, aml their loquaeious cústomers of the bardic profes- 
sion. The poem is wittv and sharp.' , ní't Aon uasaijiu pAn 
AmpÁn x>o mnÁib LeAmiA, A^up Af An AX)bAp-pAti níojt jÁbc\x> x>' Ó 
Comnui'óe ha pitix>e xí'AiúipiugAX) ^An pÁt. 

LIL ó m. X.. 138. 

t. 5. *Oo x>eAtb(Aix>) iox)A3 tÁn ueAp, tpcp. ; t. 15, b'éigin 
AÚAjipugA'ó pocAit AiiiÁm a x>éAnAm a]\ &r\ tíne peo. 

LIIL B 38, 93 ; C 3, 37 ; ó tn. XCV... pot 204 ; IX., 85; XI., 

211 ; Reeves, 857, 58 ; tpcp. aj; An Qa^. 

Sa teAbAp B 38 AmÁm ir eAx> $eibu<\]t iomtÁn nA n-Aipuí peo. 
CÁ cuix> SeÁm pém (88 tíne) Af f AJÁit inpnA teAbpAib peo .1. 
Reeves Ajup C 3. mp nA teAbjiAib eite ní't te pAJÁit aóu AnuAf 
50 x>eipeAX) tme a 44. t)'é SeÁn pém Á pcpíb teAbAf XCV. ; ní 
p aíjcap x>en Aipue f eo Ann acu a bpmt AnuAp 50 x>uí " upeApcAipu 
ip bpúxV' 1. 1, "tlí x)om nÁp au geApÁn " 1 gcuix) x>e fnA 
teAbf Aib ; t. 5, An ^níom fom níop pmAomij, eA£. ; t. 12, nA cúit 
eA^. ; t. 18, 1 n-éi^eAn «., eA^. ; 1 n^éibeAnn, IX., XI. ; t. 33, ua 
bp AX)f 11151111 jém, C 3 ; t. 44, jac cúige aji biú, C 3 ; t. 57, cumj 
útiuA^ An -p 15, B 38 ;^t. 58, aji An beAfAj. Reeves, C 3 ; t. 60, n^ 
5CA0|iAib mme, Reeves ; t. 65, gníoth nÁ tuAx>Aim, Reeves ; t. 71, 
boérAnAOif . Reeves ; t. 80, Af a ^cfoiceAnn, B 38 ; t. 83, ^An 
pmp m p o^nAth, C ; t. 84, if bpeoróueAÓu, B 38 ; t. 88, 1 nx>eipeAx> 
cox>a Sedm, fA teAbAf B 38, uÁ : " beAnnAcu T)é A^up Su, 
Au^tiifuin x>o 5AC nxunne x>éAppAp Amen." t. 160, 1 noeipeAX) 
cox>a édmumn x>e bpÁt, f a teAOAp B 38, uÁ : " if teóp a bp UAip 
An biúeArimAc x>e cpeimpeÁit pitix>e 1 ux>iaix> cpeimúe nA caopac." 

LIV. ó tn. IV., 76. 

tlí péixnp a beiú x>enhniúeAc x>e ^up b'é SeÁn a ceAp ax\ Aifue 
f eo Ap Aon cop. CÁ Ainm éAtnmnn x>e bpÁt of cionn cox>a ha 
pitix>eAcuA Ann 50 hÁipiúe. frlApA mbeAX) ^up te^pc tiom Aon 
níx> T>'pÁ5Ainu im x>iaix> ní cmppmn ipueAc é. Ar\ teAbAf Af a»i 
pcpíobAX) é 1 IV., ní putÁip nó bí upuAitti^úe. ÁmeArh 
&n teAtttiAit) T)o scnit) seSn n<\ ttáitíne<\ó. 

níoft éeAfc a\) teAbAf fo a cti jí aitiac £An cvmnctif éi^m Ann 
&\\ íia teAbfAib a rcfíb SeÁn, 1f bAo^AtAc nÁ f tnt te p AJÁit 
■oíob Anoif acc f tnjtAÓ beA£. UÁ cttAir.irc Annfo Af 3AÓ teAbAf 
■oe -óéAncúf SeÁm A^tif Af 5AÓ CA^fA t>o teAbfAib tká -óéAncúr, 
T)Af btiAit tmiAm-r a. CÁim -oeimniteAc T>e 50 bftnt a tmtteAT) 
aca Ann, aóc "if teóf ó tflóji a -oíceAtt," A^nf féAT>f Am cuf teif 
An ÁifeAm fo "oe féif mAf JeibmÍT) ctiAijHfc 

ní beAT> fli^e Annfo t>o ÓtÁr- iomtÁn Af j;ac teAbAf. ní 
•óeAfnA acc 5eAff-tviAi|iifc a ctjf fíof Af nA teAbfAib Ajtif 
510CAÍ eóttnf ó tÁim An fCjiíbneófA a ttiAT), te ftht 30 bpó£n- 
f AiT>íp étm b|ieif Aitne a ctif Af An bfite pém. ní péiTnp pcAip 
tiupi"óeAccA tiA ^Ae-óit^e Óige a pcpíobAT) 50 T)cí 50 mbeix> 
cf tiinn-piof te pA^Áit Af obAip pcp íbneóip í "oe f A^Af SeÁm. te 
tmn x)uibfé nA séAfteAnAmnA -o'oibtiijeA-OAti fum 50 -oíceAttAc 
Af fon nA ^Ae-óitge, A^tip fom a ^Anpiof -oon cpAO^At, £An f úit 
te ^tifCAt nÁ te ^fADAm t>á bAff, acc cpé cor.p ceAnA Aft 
f eAn-f tiT)AÍb a "ocípe "outctiif. 

nuAif a úiocfAix) An tÁ 'n-A bptnjró An tnte "ótime aca a cion 
if a 5fAT)Am pém, ní ÁifeómcAf SeÁn nA tlÁitíneAc Afi An 
nT)fieAm ip pÁttA op-tA. CÁ ionAT) btiAi"óce Aije 1 meAfC nA 
fAottitii5ceói-|ií if T)itfeT)Á nT>eA5AiT> te "Ofoc-jtéAf fCfíbneóife- 
acua if te hÁifneÁn oróóe Af fon nA ^Ae-óitge. 

s^n ^5AT)^rh níog-óA: 

1. 23 C 14. 1752. eocAif-fciAÚ An Aipjinm. CÁ An nócA po 

Af teAÚAnAc 172: "f;inic te SeÁn Ó mtifctijAT) nA tlÁití 

neAé, a sCAff A15 nA t^eA^. An 16 tÁ -oo December p ati 

mbtiAT)Am 1752 ; T)on *Ooccúif "Óiat)a An cdtAif ttliceÁt 

Ó SlOnnA1§, A 5CAtA1f tASAT)." 

2- 23 M 50. 1740-7. ScéAtuA t)iat>a Ajtif cnAififC Af beAtA 
nAom Áifite *oe nAomAib nA n^Ae-óeAt, mAf acá pÁT)fAi5, 
ponÁn Ioca tAoi, CiAfÁn SAijjie, moctroA teAfA móif, 
*OiA5tÁn *OéifeAc, bAff a Cof CAije ; ComÁf CAncAtibuifí, 
Atexmf. 1 mbfottAÓ An teAbAif feo cÁ CtÁfi a fcfíb 
SeAgÁn Ó T)ÁtAi3. 

^f teAtAnAc 54 -oo-jeibcAf : "^mic beACA pÁT)fAi5, te 
SeÁn Ó mtin ctjgAT) nx\ UÁitíneAc An "OAnA tÁ *óe *Oecembeii, 
1740." 

/Af teAtAnAC 200: fí pmc (lonifÁm CtiffAij Ó 5CntifA), 
nóm cSACAifn ceó-bfAonAis, te SeA^Án Ó mtipcA-ÓA nA 
nÁitíneAc 1 5 c ^r;tu i 5 nA b^e&p, An XIV. tÁ T>en míofA 
July fAn mbtiAT)Am T)'AOif Áf bpiiApCAtcófA A^tif Áft 
StÁnAtófA .1. ÍOSA CUÍOSU, 1744." 224 

A]\ teArAHAc 241: "eAcrjtA Clomne IpttAet" — A\\ n-A 
fCfiío&tfó te SeÁn Ó ttHiftctiJA iia rtÁitíneAC 1 5CAHIIA15 11A 
opeAjv, Ain co-otAUA, oiT>ce SAtAipn An 14th tÁ t>o riAOirhí 
fMti mbtiAX)Ain "o'Aoip Ópíopr 1747. 50 -ouh^a T)ia SttÁpA 
A 5"T CttócAijte "óo a\\ pon a f&)i Aifi. ^men." 

3- 23 L 17. 1714-5. Se,\nn-T)ÁnrA T>eibi"óe -|pit. ArÁ fA 
teAbAji po. CÁ 155 teAÚAnAc potto Ann. UujAim eoJAn 
Ó CoihpAi"óe Áp-o-thotAX) T> , AT>mt)T> An teAOAit 1 peo. 

1 n-oeipeAT) teAÚAnAc 70 (a), "oo-jeibrAft : "SeAn Ó tntipt 
cat)a 1 5CA|tpAi5 n^ b1£e&\\ t>o pcjtíob po, An 17th tÁ t>o 
■oeicmí ]^n mbtiAT)Ain MDCCXLIV. 

A\\ teAÚAnAc 97 (a) : " SeÁn Ó mupcA'ÓA nA TtÁitíneAc 1 
cCAtijiA-ó nA b]:eA|i t>o pspiíob An teAbAp po 50 poiée peo ; Afi 
n-A tionp^nAT) An T>ApA tÁ "oéAj T>e Ocrmí ; A^tip Anmj; An 
upiocAT) ViAon "oo Xthí pán mbtiAT>Am T>'AOip Ápt StÁnmj- 
teójtA 1.C. 1744-5 ; Aft n-A toJA a teAbApi peAnT)A t>o pgnib An 
■oeijctéipeAc "OorhnAtt Ó gA"ójiA éigm, Acr ní bipviAp&v AtnAc 
cÁ tiAtn. 1p a peitb SéAmmp ttlic Coinf 1 5Cu|tpAc "DiApi- 
mAT)A, a nttíb tiAtÁm ArÁ pé." 

T>eiti eoJAn ó Com|iAiT>e ^a étinnrtir a ttigAnn Af An 
teAbAji po, '* Hodges and Smith Catalogue," teAtAnAc a 591 : 
" There is a poem begimiing at folio 45a and ending at folio 46a 
in the handwriting of James Mac Cotter, dated 22nd September, 
1744, but his name at the end is partly cut away by the binder 
of the book. This is an excellent hand." 

Ay\ teAtAnAc 136a, téisrAti : " A\ tÁim-pcptíbinn tiAm 
UtiAiT) ttlic Coinft .1. fite pojtAtnA póiftíonrA b eAT> eipeAn, 

(CjlÓCAlpie Ó *ÓlA 50 bpA^AlT)), T>' AltpCplíob SeÁn Ó tTltlplCAT>A 

nA UÁitíneAé An méiT) ArÁ ó teAtAnAC 97 50 poice feo, 1 
míof a uopAij A.n "fogmAiji, 1745." 

4, 23 A 36. 1762. 416 teArAnAiJ Ann. pAfiftAf Att AnmA. 
CÁ An r-eótuf po Af teAtAnAC 413 : " A\\ n-A p5fíobA"ó te 
SeÁn ó mtipcAT)A ViA tlÁitíneAc 1 5CApt 1 ^ 1 5 nA bfeAf T>on 
átAiji T)omnAtt 05 O CeAfibAitt, SAgAnx ptiAijic piteóitre 
ptiAT>poctAc An pobAit céAT>nA. tttíop tnÁtirA, 1762." 

5. 23 N 13. 6 leAtAnAig. t>'é SeÁn a pcfíb teArAnAig 224-9 
An teAbAipt peo, acc ní piop CAéom t>o fC|tíb. AmjtÁin acá 
Ann, ctiiT> aca ó *ÓÁit ó b|tuAT>Ai|i. 1 nT)ei|ieAT) teAtAnAij 
229, zÁ An cAmnc peo : " eAT>AtittiAf Ai|tneÁin A^np Á\m- 
rjeipip, T)|toc-peAnn Agtip An -ooiticeAcu Af T>nAt *o'oiT>ce 
peoc tÁ, noc ionAti pst^íobAp a tjpmópi po, pA n-oeAftA nAc 
biAT) ní btip p5iAniT)A mÁ mApt acá " 

6- tÁimpctiíbne tlí *ÓÁtAit, 25. 1757-8. CimceAtt 85 teAt- 
AnAc potio Ann. SeAnmóm Apt nAom-pÁ-otiAi^. 'tl-A -óeitteAT)- 
\An cÁ : " |?inic T>e pm, teAbAf éSeÁm t>o tóAitipi." beAtA 225 

Se<\n CiA|tÁin SAi5|te:" <'pinic Itnt, 1758. T)o tflÁigifctti 

SeAn t)Aitir 1 5Co]icat>." SCAfitA Duvóa. pA]itimenc ha 
mt)An 37 (b) — 72 (a). 11-a "óeijieATJ-rAn : " poifóeAnn te SeAn 
O mu]tCAT)AnA ttÁitíneAc a bfeAb]tA 1757, -oo cSeA^An t)Aitif 
a 5Co|icat>. An cuit) "oeifró *oe Cójun^eACU SAróbe: " &\\ 
nA fSfíobAT) te SeÁn O mu]ichAT>A ha UÁitíneAc T>on cí 
tefAb ioninum An fiiAijtceAf .1. tnp. SeÁ^An -oo t)Aitifi 1 
5Co|tCA"ó tflóifi muriiAn." tneftino tTlAti^no: "f?inic fAn 
míofA tttÁpCA, 1757." 1 trung ntixVóAC 

7. Ó m. 84. 1738-17. 260 teAÚAnAC. T)ÁncA t>iat)a Ann, 
CAtAn-oAji no féitijie. tl-A x)ei|teAT)-rAn cÁ An ca^ia fo : 
" CU15 ^tjjiAb a fedn-riieAmtiAtn T)o-téijue -oo tAfiiAm^eAf 

nA CtÁiji A^uf nA CAtAnx)óif f eorhAtn Ajuf Am t>iait) ; 8 bej\ 

1739." 

CÁ An éAmnc reo Afi teACAnAC 261 : '• Cé ciAn ó cofAnui^- 
eAT) An teAbfÁn f o, t>o bí ^An cfíocnuJAT) 50 foice fo T)o 
éionn An AT>muiT) cói]t "o'f AJÁit étnge 30 bpuAfAf a teAbAft 
An AtAf SeÁn Ó t)fiiAm t>o fSfíob au cAtAif eoJAn Ó Caouti 
é. -dniuj An 31 tÁ T)o Occobeji, 1747/' 

8- Ó m. 95. 1754-5. CtmceAtt 170 teAÚAnAc fotio. Com- 
Aiftí, Atnf Ám, T)ÁncA if fcéAtcA t>iat>a Ann. Af teAÚAnAC 
7 (a) cá fCf íobÚA : " pÁ t>o teAbjtAib cSeÁm t)uittéAT) a 
SCOfCAT) é fO, A]1 "OCOfAnUJAT) a bjieACAijte Af -oceAÓc 
AifneÁm nA n-oiT>ce bfAT>A te SeÁn Ua mufcuJAT) nA 
UÁitíneAC, a cCAijite ha bpeAf. Oiccrhí 18th, 1754." 

A\\ teAtAtiAc 68(a) : "T)o f5fíbeAmAi]t T)ÁncA A^uf 
•oéAncvhf mAf tf peA]t]t "oo f]ut tmn 50 muije feo cum 
CAiteAtn Aimfife A^uf cui-oeAccAnuif "oon CfeAtbT)óif. 
Anoif cuiffAm fíor, a n-Amm T)é, 1 n-Án nT)iAró neite if 
CAifbiT)e A^uf if cÁbACCAije cum eA^nA A^uf eótuif 
cfteroirh Aguf cfÁbAiT) An tétjteóf a "oo bf eif iu§at) A$uf -oo 
rh éA-ou 3 at>." 

Af teACAnAc 95 : " poif ceAtm, te SeA^Án Ua muf cu^hAT) nA 
UÁitíneAc 1 sCAifte nA bpeAf, An 16 tÁ -oo tlAoithí fAn 
mbtiAT)Am trfOCCtlt?. T)o ttlAi5ifCi}t SeÁn t)uittéAT> 1 
^CofCAT) móif murriAn — T)o gfAf é — .1. SeAtb"OÓif, tétj- 
eAncA An teAbAif , *jc. buróeAcuf -oo T)ia." 

A|t leAtAnAc 152 (a) : " motAT) te "Oia. poifceAnn -oon 
CeA^Afs C|tíofT)Ai3e-ft tlAOth bonAbencufA, Af nA fSfíobAT) 
te SeA^Án tlA mufcuJAT) nA UÁitíneAC 1 ^CAif te nA b|?eA|i, 
•oon itceAfOAc eótufAc .1. SeAJAn t)uittéAT) 1 gCoriCAT) 
ntóif muthAn. T)eicmí, 1754." 

Q 226 
x\\\ leACAnAC 152 (b) : <c SeAn-comAifteAX)A nó oixieAf 

AOfTXA Af mtCAtlCA X)'AOf Ó^ 1lÁ Á-JlfAT), Af tl-A bfA^Ált *OOt1 

I^HÍbneóip a femteAbAf nieAtnfAim "oo f5fíobAX> ciAn ó 
fom." 

9- Ó UeAnnAcÁin, 75. 17G1. 'tl-A x>Á éuix) : (a) Cfí t>io|t- 
JAOite Ati uÁif, 222 teAÚAnAC ; (b) eocAif-fciAt An Aifnmn, 
139 leAÚAnAc. n a x>eifeAX> fo x>o-3eibceAri • " j?oinceAnn 
te SeÁn Ó muf cax>a nA TlÁitíneAc 1 ^CAff^S nA D^eAf 'oon 
eól^AfAC ilceA|i-oAc .1. ittt-t SeÁn x>o t)Aitipi 1 gCotiCAX) ihóiti 
muiiiAn, Augt. 1761." 

SAtl mBRITISH MUSEUM : 

(*Oo féif ÓtÁji Uí gtiÁx)A.) 

10. Adcl. 29,614. 1725. 62 teACAnAé fotio. *Oeií< ó 5fÁX)A : 
11 . . . towards the end, somewhat defaced and mutilated, is 
written in an ugly but distinct letter by Seaan Murchadha na 
Rathaoineach .1. John Murphy, of Raheenagh (szc)near Blarnev, 
County Cork, a good and a prolific scribe." CAt ÓnuÓA, CAt 
tnuije mucf oirhe, CAt ÓtuAnA UAif.b. fl-A x>eitie : Ax> fo x>o- 
jeibreAf : " £mic x>o ÓAt CtuAnA CAifb Att nA fstiíob nóm 
ufAtAifn, te SeAAn Ó muttcAx>A An 13 tÁ -oo November f au 
mbtiAX>Am -o'AOif Af x^CiJeAtinA íofA Cfiofc, 1725." CÁ 
tAoite fiAnnAi-óeAccA Ann teif, if AthtiÁm ^ e "oÁfc C utiuA- 
•OAif te heo^An Ó CAOith, &c. CÁ An x>Án a fctiíb T)Ác 
Ó t>íinA*OAif Ati jníorh An cSÁifféAtAij 1 tnbAtte au "pAoictj; 
Ann, A$uf n-A x)tAix>-fAn An cAinnc f eo : " Ap n-A fgtn'ooAX) 
ó tÁith An ng-oAif .t. *OÁibí Ó t)tmAX>A1t1. , ' LÁimscníune 1 seitt> ^n ó^nónAig ó mtinóxVóA : 

11. 1751. 114 teAtAnAig Ann. ueACA pÁx^fAts, An céAX) f ux> 
Ann : 'n-AX>eitieAX>-fAn cÁ An CA^fA fo : " ^onAX) t ftn fteACA 
pÁx>tiAt5 nAorhtA .1. ptiíoth fÁtx> Ax;uf ApfCAt t\a hétfeAnn, 
Af n-A f3fíobAx> te SeAx>An O muticiiAX)A An nAomAX) tÁ of 
cionn a fitée x>o ttlíof a mÁfCA, Ajuf f An mbtiA5«m x>'Aoif 
Ótiiofc, 1751. lccim 5AÓ te-AJtóifi 5fAx>Ac x>o téi§ftx> An 
beAtA f o, 5uix>e 50 x>uttiACCAc cun *0é A^uf pÁx>tiAi5 nAorhtA 
Ati fon ftÁmce rh'AnmA, A^uf jAn me toccuJAX) Cfé £ac 
x)eAtimAX) A^uf 5AC x>tioicf5fí Diriri "OÁ nx>eAf nAx>. T)o cuiti *Oia cu^Amn x>Áti x)ceAjAfc 50 Ctn'c £óx>tA 
teó^An mitif x>on f uifmn ^tAm f íoti-ctióx)A 
t?Áix> if f ite if ApfCAt nA Cfíonóixíe 
*Oo teAn 1 f eACCAib ^An x^eAfmAX) x>ti$e tnofer, 227 

Th'onAiT) f eAfUA me &n f eAT> mAifpeAT), a cfiAmn tóéfiAnn, 
Ó fCftíobAf "oo beAtA te UAitneAm t>ou móft-comACUAib 
50 HíoJacu ha bftAiteAf bei|t m'AnAm "oon uiJeAf stóttmAft, 
1 \\at)A]\c nA n-Am^eAt A5 CAiteAtn nA fíofi ^cóiftteAc." 

1f "0015 tiom ^tjf b'é SeÁn f ém a ceAp An T)Á f Atin fo. tlíoft 
btiAiteATMfi timAm 1 n-Aon Áiu eite. CÁ a "óeAtttiAm ofttA 
30 n-oeAfinAT) 1AT) ^An f mAomeArh ftoim fé, $ati tittmtiSAT). 

CÁ t)eAUA SAn tnAjt^Aif euA Ann teif, PfiofOT)iA An T)ÁnA 
*ÓÍ-[115 1 n^ACTnts A^tif 1 mt)éAfttA(ón xNtAift SeÁn O t)fiAm, 
eAfpo^ ÓttiAnA if Uuif), pAfifttAf An ^nm-A : 'tl-A T>eifteAT) 
f o T)eift Ati Scftíbneoift : " x\$ f o jDAfi fitAf An AntnA, Aft n-A 
fSfiob te SeA^An Ua ir)titichAT)A Agtif Aft n-A cniocntiSAT) An 
ceAtfAmAX) tÁ T>on míofA T)ecembef, A^tif An btÍA^Ain 
o'-doif An Ci^eAfnA ITlíte, feAcu ^céAT) A^tjf Aon btiAJAm 

T)éA5 Aft T)Af1ClT>, An UAn T)0 bí A£ CeAJAfJAT) UjtéAT)f50lte 

A3 1nfe An Uitijce. t)A cthf An ctjftAm tAotámAit feo, a 
téAJtóift cAftAnndi^, A^tif An btiAifieArh t>o JnÁt-teAnAf An 
fUAiT) tttiobtóiT)eAc út), ctim nA hoibfte feo "oo beit tocu<\c 
1 n-iomAT) T>'Áiuib, Ajtif cum s&n a beit níf.4 téiftf5fiíobtA ; 
oift 30 $nÁt if fAn oiT)ce, Ajtif fin 30 f ó-mmic te T>ftoc- 
fottjf "oo f5ftíobAT) é. t)A cthf fóf An teAbAft T>ftoc- 
fSfiobtA, -ooitéijue, Af Aft uAftfiAms An teAbAft fo, cnm a 
beit coth neAih-tAitneAthAc A^uf auá fé. 1ucim t>á bnis 
fm oftu mo teAtf^éAt t>o ^AbÁit, Agtif meo*ÓAn A^tif An 
mumn te Aft tionnr^nAf An fAotAft fo .1. ftún gtóife *Oé t>o 
- méATítijAT) A^tif teAf th'AnmA f ém Agtif mo comti|tfAn, t>o 
rnotAT), A^tif 3tiiT)e 50 "otJtfiAcuAc ctim mo ÓfiutAiJteóftA fÁ 
CfiócAifte Agtif An beAUA ftitAm T)o tAbAiftu T)Ath T)0 tofiAT) 
An fiúm t1eAmftÁ1T)ue.' , 

Sé CftAobf^AOite geAftAtuAc 1 néifimn An u-AtuT>eifieAnnAC 
Ann. pé n-A btm fm uÁ An cAmnu f eo : " SeA^Án O tntift- 
c1iat)A "oo fSfíb An feAnctjf fo, iAfi n-A cfiíocntjJAT) An 
céAT) (?) tÁ T)on AbftAon f An mbtiAT)Am T)'Aoif Áft StÁnAtóftA, 
1752 An UAn x>o bí a$ ueA^Af^ a^ 1nfe An Umsce. AuÁ fúit 
A^Am, ^ibé téAJuóifi utn^fionAC eA^ntifóe téi^fiT) An beA^- 
fAotAft f o, 50 ngeAbAiT) mo tettf^éAt 1 T)UAob a bftnt -oo 
tocuAib Ann, Agtif 50 mbiAiT) com CAfttAnnAC fAn Agtjf 
uftócAifie T)0 5tiiT)e -ÓAm 50 "otitf acuac. 

12- 108 teAtAnAig. tlí nÁifímteAft An btiAT)Am n-Afi 
fCftíobAT) é. eocAi]t-fciAt An Aifjtmn auá Ann, A^tif mAC 
f AtnAit An-f ó^AnuA. Ón fcfiíbmn if ón bpÁipeAft AT)éAftf Amn 
gtjfi fAn btiA-ÓAin céAT)nA (1751-2) -oo fCftíobAT) teAOAft 11 
■00 fCftíobAT) é feo teif, CÁ An UA^fiA fo 1 nT)eifieAT) An 
teAbAift: " ^3 fm -oeifte te heocAifif^iAt An -Aiftnnn, Afi 
n-A f^fíob te SeAT)An O tnutichAT)A, 50 ftó-mmic te T)ftoic- 
5téAf A^tif te mófictJiT) -oeitinif ; x>Á bfii'5 fm iuéim 5AC 228 

léAJtóifi ionthum pím teiúf^éAt "oo 5tACA"ó rf e 5AC "oeAf- 
itiat) A^uf "opoicfSf íbmn "OÁ n-oeAfnA-ó Ann. pinic. Sempef 
"oeo 5ju\tiAf." 

Ati méi*o seo s*\n cti-Amisc : 

13- 1 n-éAt;muif tu\ te*\bAfi acá Áif ithte tuAf, seibmro cA^Aif 1: 
•00 £ofiuf ]?eAfA Af éif inn a fCfíb SeÁn Af f utÁtfeAih An 
&i&]\ tThceÁt Ó SionnAij fAn mbtiAT)Am, 1745; A$uf An 
f AOÚAf céA-onA a fcfíb *óó fém cimceAtt btiA'ÓAm a 1750. 
1 n-oeifeA-ó An céA"o teAbAin ACA-fAn -oo cuifi SeÁn An f Ann 
T)Af Ab cofAc : " Le bfopcuJAX) mmic," Ajuf fA -orA-jtnA ceAnn 
•00 cuif , " Ó'f f eAf guri fcf íobAX), *]ft." 

"Oo cuirv SeÁn -ArhfÁn a XX .1. "5ui*óe ^ac CtétftS '' 1 
LeAbAf 615111 t)Af fCfíob fé. Tlíof buAit An teAOAf fom 
um<\in. 

LeAbAf ette a fcfíb SeÁn, Aguf nÁ futt a tuAififc A^Atn if 
eA-ó é fiú-o 50 bfuit CA^AifC -oó 1 fethfÁf) AmfÁtn a 
XXXVI. 

t?o-CA5UAí *oo se<Án. 

14. 23 E 14, f An -A5AX)Am Ríoj-ÓA. b'é SeÁn Ó T)ÁtA a fcf íb 
An teAbAf f o, 1 mt)Aite Ái& CttAÚ, 1 mbtiA*ÓAm a 1846. Af 
teAÚAnAc a nAot 1 n"oeifeAX) *ÓuAm ÓAÚÁm, "oeirí f é : " I 
copied the above poem as well as íhose which are to follow 
from an old folio MS. which appears to be the joint production 
of David O Brodar and John Murphy, of Rahineach. The 
following note is at the foot of this poem in Murphy's hand- 
writing : ' *} SeAAn O mufchu^h^AX)) nA tlAhAomeAC a 
ccAff (at)) nA bpeAf a mbAfunuA(cu) tttufSf Aoix)e a cconrAe 
Cojicui-óe -oo tof Anui§ An teAbAf fo f5f íob An c*j tA *oo xbef , 
1724, -j "oo cuif "OÁ ceAn^At a cCof ca é SAÚAfn CAf^A, 1726. 
*] f a he Aoif An fgfíobneof a An CAnf m, .1. VI. bttAT>nA XXc 
^uf An tnÁfUA fm.' By this it appears that Murphy was 
born in March, 1700. In every letter and contraction I have 
adhered faithfully to the copy before me. John Daly, Dublin 
May, 1846." 

Af teAÚAnAc, 43, x>o fcfíb "-pÁitce t)í ÓeAttAtj fiA Sif 
SéAmuf " 'ÓÁibí Uí bfUA-oAif, A^uf n-A "Óiai*ó "oubAifC-fé : 
" 1 copied the above poem from the Murphy MS. which was in 
such a mutilated state as obliged me to leave all the blanks 
which appear in the poem. By the last stanza it would 
appear that the author, David Bruodar, left his native land for 
a time. — John Daly." 

A]\ teAÚAnAc 74, -oo fcf íb " Cuif feA-o ctuAm ° "ÓÁibí Uí 
t)f uAX)Aif, Aguf n-A "Ó1A1-Ó : " &\\ n-A f5f íob Af An teAbAf x>o 229 

PSfíob an c-uj;T>Af pétn (.1. T)Áibí Ó t)puAT)Aip) fAn mbtiA"ó- 
Ain, 1627 (? 1687) jtium-pA SeAAn Ó "OÁtA-ó 1 mt)Aite Át& CtiAt. 
1846." 

15. 23 D 18, pAn -AjA-oAm Uíoj-óa. A]\ teAtAUAc 360, 1 
nx>eif eA"ó Ó&i ÓtuAm CAtf b uÁ An u-eótup po : " C&i Cttn\nA 
UAifb ^on(A-ó) pm. lAf riA fgf íob te lopeph mAC tfhcít Ó15 
tlí ion^Ám An 20 tÁ t>o 'Oecembef, 1857, Ap teAbAf do 
P5|tíobAT) te SeAAn Ó mufch(A"ó)nAnÁitíneAc pAn mbtiA^Ain, 
1725. CÁ au feAn-teAbAf Anoip a peitb William Hacket, 
a iriAinifcif ua Coff Ann Ajuf joifteAf -oe teAbAf "ÚuAncA 
t)Áibí o b]iuA-0Ain. n b'féfotf £UfAb é peo au teAbAf acá 
pAn mBritish Museum. 

16- 23 E 15, fAn A^A-OAth Río^-óa. A\\ tcAÚAnAC 275 -oen 
teAbAf po a pcpíb at) ton^ÁnAÓ geibueAf ctÁf teAbAif eite. 
ScéAtcA A£Uf tAoite fiAnnAi^eAccA ua heAffAi*óe bí Ann, 
An teAbAf tTluimneAc, An teAbAp ^AbÁtA, "jpt. Seo mAp 
tA^fAnn An LonsÁnAC "oó : " CtÁf An teAbAip auá a^ UomÁf 
mAC n(oibeÁfT)) t)(jieAtnAi5), *oo f^fíb SeÁn ua 1lÁitíneAC 
uimceAtt nA btiA"ónA, 1762. ^3 fo au ctÁf <voetfim." 1f 
■0015 tiom ^uf Af An teAbAf úx> SeÁm -oo UAif ngeA-ó Egerton, 
112. 

17- Ó m. XL. T)eif fcfíbneóif au teAbAif feo jup bAmeA-ó 
cuiT) "oen ufotÁÚAf AUÁAnn AmAC fAtriAit-oo ÚAffAinx; ScÁn 
ua nÁitíneAé a teAbAf a fCfíb -oume x>e itlumnuif ttlAot 
ConAife. 

18- British Museum. Egerton, 112. b'é 1Tluifip CAmffónAc 
ConcubAif A fcf íb An teAbAf fo. T>ume -oe pcotÁtf íb 
SeÁm nA UÁittneAc x>o b'eAT> é "oe f éif I1í §fÁ*oA. 

|9 : 23 K 12. 1722. Seo teAbAf x>o fCfíob tmceÁt Ó5 
Ó ton^Ám 1 mbtiAT)Am a 1821, a teAbAf -oo fcf íb SeÁn nA 
RÁitíneAc t mbtiA-ÓAm a 1722. ^AttAth nA bfíof Aon auá 
Ann. T)eifueAf 1 teAbAf Stowe, F IV. 3, f au -A^AOArh, guf 
" ciméeAtt nA btiA"ónA 'o'^oif Cfíopc, 1720" -oo tAffAtng 
au u^tAif ConcubAf ITIac CAifceÁm An teAbAf a tAfom 30 
SAe-óits. -Af teAÚAnAÓ a 92, tíne a hAon, téijjcAf : " CÁ ^AHA1-He. ,í 
Aft teAtnó. 113, t. 3, 1 n-tonAt) "múifín," téigcAf " thúinín." 
x\f teAtnó. 127, t. 31, t n-ionA*o " f peAttAif e/' téiSCAf " 
fPjteAttAijie*" 

SAn " -ÁijieAth x\mmneAÓ " T)-ub|iAtAf 50 bpunt An r^tAÍji 
lófeph tTlAc CAijiueÁm r<\mAtt aitiac ó ionA"o A*ótAicte nA 
n"OAome 1 f eitig T)ún bot^. tlí fíof f om* CÁ fé ctiftA 1 n-A 
meAfc, 1 *ouf eó An ctimne tiAf-teAf *oen f ettig. Acz cá a AJAfó 
ó tuAiT>, ■AS'Uf ^n fcfibmn Af An tic óf a ctonn Af An ^ctimA 
gcéAxmA, Af fon 5-uf ó "óexm auá cac móji-timceAtt Aif. 
*OeifteAf ^tifv jnÁtAc fAgAfx "oo cvt\\ 'n-A ttnje coni:tiÁ|iT>A -oo 
tuAtAC. Si"oí An f c-ji íbmn acá Af An tic : 

'' Here Lyeth the Body of the Reu. Joseph Curtain, Parish 
Prries(t) of Dunfoolg, who departed this Life the 20 day of January 
1752 in ye 56th Years of his Age." 

Sa ctmnctif a tu^Af aji An gcéA-o AijneAf a tÁf tAix> foift SeÁn 
if An rAtAif SeÁn Ó bfiAm, 'onbAfu 51111 rhmic fA^Aijic, An uaiji 
úx> nÁ 5CAm-x)ti5te, ^An éAT>AC Af teittij Á cAite^m aca. 
"OeinxAf ttom nAÓ fíof fom. b'éi , oifi é. Acc "o'mnfeAf An 
fcéAt f éib mAft -oo hmnf eAT> 'OAm f éiti é. fí ou<Ia^vnA 


Date Due 
■■"" 


#/. / ■ 


30 
Ú/l? ú 
n n 9 


■J 
c 


i 


i 
i 


1 
f 
BOSTON COLLEGE 3 9031 01192061 8 BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all íines accruing on the same.